Ozumo Honbasho Kekka


Címlap
Front Page

Makunoucsi Osztály * Makunouchi Division

 Yusho   Kachi-koshi   Make-koshi   Kyujo

Júsó / Yusho: Hakuho (38.)
Sukun-só / Shukun-sho: Mitakeumi (1.)
Kantó-só / Kanto-sho: Onosho (1.)
Ginó-só / Gino-sho: Takayasu (2.), Yoshikaze (3.)