Embléma
Kimarite
A leggyakoribb technikák
Kivételek és tiltások
A 48 kéz - 1.
A 48 kéz - 2.

Bevezetés
Áttekintés
A szumó története
A heja-rendszer
A felvett nevek
Szakmai rangsorolás
A mérkőzések
Győzelem és vereség
A technikák
További tudnivalók
Kiegészítések

Címlap

A kimarite illusztrációk a Nihon Sumo Kyokai tulajdonát képezik

Igen, tényleg többen vannak, mint negyvennyolcan. :-) Valójában "hetven kéz"-nek kellene őket hívni. Kattints a nevekre és láthatod a technikákat ábrázoló képeket, a Japán Szumószövetség szerveréről letöltve.

SABAORI (földre szorítás szemből)

Ritka technika, a támadó mindkét kezének az ellenfél mavasiján kell lennie. Ahogyan maga felé húzza a védőt, egész súlyával ránehezedik. A húzás ereje és a támadó súlya megteszi hatását, a védő térde megroggyan.

SAKAKOTTARI (ellentámadás karfeszítésből)

A tottari (dobás karfeszítéssel) technika kivédésére szolgál, általában a tavaránál látható. Miközben a küzdő megpróbál kiszabadulni a karfeszítésből, csípőjét az ellenfélnek feszítve befordul, így a korábbi támadó előre esik.

SHITATEDASHINAGE (kardobás lehúzással)

A támadó belső mavasi-fogásból indítva előre, lefelé húzza ellenfelét a fogó kezével, közben elfordul tőle.

SHITATEHINERI (kardobás kifordítással)

A támadó belső fogásból indítva lefelé forgatja ellenfelét a fogó keze irányába húzva őt.

SHITATENAGE (kardobás)

A leggyakoribb dobótechnikák egyike. A támadó belső fogásból indítva maga felé, lehúzza ellenfelét, közben elfordul tőle.

SHUMOKUZORI (harangütésszerű hátraejtés)

A technika, végrehajtása során a fából készült hagyományos japán harangütő kalapács használatára emlékeztet, ezért kapta ezt a nevet. A tasukizori (fordított test-hátraejtés) változataként szintén jól használható egy heves ütésváltás (tsuppari) során. A támadó itt is ellenfele karja alá bújik, de félúton megáll, és a védő tehetetlenül feszül a nyakára. A támadó felemelkedik és hátra ejti ellenfelét, miközben önfeláldozóan maga is a hátára esik, de csak miután ellenfelét már a földre vitte.

SOKUBIOTOSHI (fej lenyomás)

Ha az ellenfél túl előre hajol a támadó tenyerével vagy alkarjával az ellenfél nyakára vagy fejére csap és ezzel kezének lerakására kényszeríti.

SOTOGAKE (külső lábgáncs)

A támadó, magához húzva ellenfelét, kívülről beakasztja lábát a védőébe, és hátrafeszíti őt.

SOTOKOMATA (hátraejtés combemeléssel)

Amikor a védő előrelép, a támadó külső fogással megragadja a védő elől lévő lábát a combjánál. A lábat felemelve hátrafeszíti a küzdőfelét.

SOTOMUSO (lefordítás belső combtámasszal)

A támadó, elengedve a belső fogást, keresztben átnyúl az ellenfél teste előtt és kitámasztja annak átellenes lábát. Másik kezével testéhez szorítja a védő belső fogó kezét, és a lábánál fogva ellentétes irányba fordítja. Az ellenfél másik lábának kizárásával a küzdőfél egyensúlyát veszítve hátra esik.

SOTOTASUKIZORI (külső fordított test-hátraejtés)

Ennek a technikának a használatára a védő belső fogása esetén kerülhet sor. A támadó a fogó kart keresztbe feszíti saját testén, majd átnyúlva ezen, tenyérrel felfelé belülről megragadja a védő távolabbi lábát. A kar feszítésétől, és a láb folyamatos felfelé húzásától elszenvedett fájdalom a földre kényszeríti a küzdőfelet.

SUKUINAGE (kardobás öv használata nélkül)

Belső fogásból indítható. A támadó, elengedve a mavasit, átkarolja az ellenfél hátát és közben elfordul tőle. A hátszorítás és a fordulás lendülete lefelé és előre kényszeríti a védőt.

SUSOHARAI (láb kilendítés hátulról)

A támadó shitatedashinage (kardobás lehúzással) vagy hikkake (kiszorítás karfogással) technikát alkalmaz, hogy a védő rá merőleges irányba forduljon. Ekkor lábával hátulról előre söpörve kirúgja a védő alól a hozzá közelebbi lábát, miközben kezénél fogva hátrafelé feszíti őt.

SUSOTORI (boka felszedés)

Ha az ellenfél dobást kísérel meg, a támadó lenyúl, és megragadja a dobó kartól távolabb eső bokáját. Felhúzza maga felé a küzdőfél lábát, felsőtestével közben hátraszorítva őt.

TASUKIZORI (fordított test-hátraejtés)

A technika a kimonó ujjának megkötésére használt zsinórról kapta a nevét. Szapora ütésváltást, pofozkodást (tsuppari) követően a támadó ellenfele karja alá bújik, majd hátát a másik küzdő oldalához feszíti. Az elől levő kart fogva tartva, a másik kezével a combrésznél megragadva az ellenfél hátul maradt lábát, a támadó hanyatt dől. Ezzel a mozgással a támadó időlegesen ellenfele alá kerül, de csak addig, míg önfeláldozó dőlésével a védőt oldalára, vagy hátára fekteti.

TOKKURINAGE (two handed head twist down)

Ahogy az ellenfél előre nyomul a támadó mindkét kezével elkapja a fejét vagy a nyakát és megcsavarja hogy az ellenfél a hátára essen. Ezt a technikát gasshohineri néven is nevezték, de ez a kifejezés a manapság a tokkurinage egy másik variációjára használatos.

TOTTARI (dobás karfeszítéssel)

Ez a technika gyakran vált fel egy tsuki/oshi (taszító/toló) támadást. A támadó megragadja ellenfele egyik kezét, általában a csuklónál, és befordul. Szabad kezével átkarolja alulról, és saját teste elé feszíti a kart, előre és lefelé kényszerítve ezzel a védőt.

TSUKAMINAGE (átdobás kiemeléssel)

A támadó ennél a technikánál külső fogásból indítva oldalára húzza ellenfelét. Eközben elemeli a védőt a talajról és a földre fekteti. Bár majdnem minden dobó technika a szumóban balról indul és jobbra ér véget vagy fordítva, ez a technika soha nem vált oldalt.

TSUKIDASHI (kitaszítás szemből)

A tsuki/oshi (taszító/toló) módszer egyik leggyakoribb fajtája. A támadó ütemes lökésekkel a tavarán túlra taszigálja ellenfelét. Az oshidashi-val (kitolás szemből) ellentétben itt nem érintkezik folyamatosan a támadó keze a védő testével.

TSUKIOTOSHI (letaszítás)

A támadó ennél a technikánál ellenfele vállára vagy felső mellkasára helyezett kezével a földre löki őt. Gyakran alkalmazott fogás a dohjó szélén.

TSUKITAOSHI (letaszítás szemből)

Általában azután láthatjuk, ha a támadó jól kerül ki egy heves ütésváltásból, pofozkodásból (tsuppari). Az adok-kapok végén az ellenfél kibillen az egyensúlyából, mert válla túlságosan hátramozdult csípőjéhez képest, ekkor a támadó hátra vagy oldalra lökheti.

TSUMATORI (lábfej felszedés)

A támadó ellenfele oldalánál állva kezdeményezi. A védőt előrehajlásra kényszeríti, majd egyik kezével hirtelen lenyúl, és ellenfele szabad lábát lent megfogva fel- és hátra emeli. Ezzel a védő egyensúlyát elvesztve előreesik.

TSURIDASHI (kiemelés)

Külső vagy belső kétkezes fogásból egyaránt indítható, sőt olykor egykezes belső fogásból indítva is sikeres lehet. A támadó ellenfelét a mavasijánál megragadva, lejjebb helyezve testsúlyát elemeli ellenfelét a földről, és a dohjón kívülre helyezi.

TSURIOTOSHI (lerántás kiemeléssel)

Csak jelentős erőfölény esetén alkalmazható. A tsuridashi-hoz (kiemelés) hasonló technika. A támadó testsúlyát lejjebb helyezve ilyenkor is elemeli ellenfelét a földről, ám ahelyett, hogy a dohjón kívülre helyezné, oldalra lendítve a földre rántja.

TSUTAEZORI (karalatti test előre dobás)

A támadó az ellenfél egyik karját megragadva alábújik és hátrafeszülve az ellenfél felé rákényszeríti, hogy előreessen és letegye a másik kezét.

UCHIGAKE (belső lábgáncs)

A támadó előrehúzza ellenfelét, miközben belülről beakasztja lábát a küzdőfél közelebbi lábába (balt a jobb oldaliba, vagy fordítva). Ezután lábának körző mozdulatával kihúzza ellenfele "lába alól a talajt" és hátraszorítja.

UCHIMUSO (lefordítás belső combtámasszal)

Külső vagy belső fogásból egyaránt indítható. A támadó oldalra lendíti ellenfele lábát annak belső combjára mért ütéssel, eközben másik kezével a forgás irányába húzza a felsőtestet.

USHIROMOTARE (hátrafelé kitolás)

Mögékerülés nyomán alkalmazható kontratechnika melyet főként a küzdőtér szélén lehet végrehajtani. A támadó a mögékerült ellenfelét hátrafelé kitolja vagy földre dönti.

UTCHARI (hátradobás kifordulással)

Ez a technika végső kísérlet a küzdelem megfordítására a tavarához szorított küzdő számára. Ilyenkor a versenyző - mintegy engedve az eddigi feszítésnek - maga felé (és a dohjó-n kívülre) rántja a kiszorítót, miközben saját testsúlyát kissé lejjebb engedi. Elég gyakran előfordul, hogy a hátradobás helyett a küzdő ilyenkor maga is hátra esik, és magára húzza ellenfelét. Ezt egy módon kerülheti el, ha közben sikerül neki annyira kifordulnia, hogy ellenfele egy pillanattal megelőzze őt a földet érésben.

UWATEDASHINAGE (karon-átdobás lehúzással)

A támadó külső fogásból indítva lefelé és előrehúzza ellenfelét, miközben elfordul tőle. A fő eltérés az uwatenage-től (karon-átdobás) az előrehúzás.

UWATEHINERI (karon-átdobás kifordítással)

Külső fogásból indítják. A támadó ellenfelét a fogó kéz irányába fordítja. A támadó előszeretettel alkalmazza, ha az ellenfél az uwatenage (karon-átdobás) kivédésére készül, mert ezek a dobások ellentétes irányba kényszerítik a védekezőt.

UWATENAGE (karon-átdobás)

Gyakori dobótechnika. A támadó külső fogásból indítva éles szögben az oldalára dönti az ellenfelét, közben elfordul tőle.

WARIDASHI (kiszorítás karfogással)

Ritkán látható módszer, mert csak jelentős erőfölény esetén alkalmazható. Külső vagy belső fogásból egyaránt indítható. A támadó szabad kezével megragadva ellenfele bicepszét, lefogja ellenfele karját és hátrafelé kiszorítja őt a dohjóból.

WATASHIKOMI (leszorítás combfogással)

Általában a yorikiri technika (kiszorítás szemből) vége felé alkalmazzák. A támadó a külső övfogást felváltva lenyúl és megragadja ellenfelét a térdhajlatban vagy fölötte. A fogásból nem engedve és a kiszorítást folytatva, az ellenfél egyensúlyát vesztve a földre, illetve a dohjón túlra esik.

YAGURANAGE (belső combdobás)

Külső vagy belső fogásból egyaránt indítható. A támadó magához húzza ellenfelét, miközben testsúlyát lejjebb helyezve, térdével belülről kitámasztja a védő combját. Egyszerre indítja kezével a dobást, és közben felfelé emeli térdét. Ez a kiforgatás a dobással együtt oldalra dönti ellenfelét.

YOBIMODOSHI (lerántás)

Az erőtechnikák közé sorolják, csak jelentős erőfölény esetén látható. A támadó belső fogásban maga felé húzza ellenfele derekát, aki felsőtestével a támadónak feszül. Ekkor a támadó hátralép, és kihasználva ellenfele reakciójából fakadó tehetetlenséget, lefordított tenyerével hirtelen maga felé húzza a védő felsőtestét, ledöntve lábáról.

YORIKIRI (kiszorítás szemből)

Egyike a leggyakoribb győztes technikáknak. A küzdő felek fogásba kerülnek, és a támadó - mindvégig szorongatva ellenfele mavasiját - hátrafelé kivezeti őt a dohjóból.

YORITAOSHI (kipréselés szemből)

Hasonló a yorikiri technikához (kiszorítás szemből). A támadó hátrafelé szorítja ellenfelét egészen addig, míg az összecsuklik a támadás ereje alatt. A támadó keze mindvégig ellenfele mavasiján van.

ZUBUNERI (dobás fejtámasszal)

A támadó a védő mellének szegzi a fejét, és kezeit összekulcsolja annak kinyújtott karjai körül. A karszorítást csavarásra váltja, ennek hatásaként a védő a fejtámaszon megpördül, majd a hátára esik.