Hokutoumi


1989 Hatsu Basho

Yokozuna 2 East, 14-1, Yusho (4)
1989 HatsuDay 1HokutoumiOshidashiDaijuyama10  
1989 HatsuDay 2HokutoumiYorikiriTakamisugi20  
1989 HatsuDay 3HokutoumiYorikiriMisugisato30  
1989 HatsuDay 4HokutoumiYorikiriTagaryu40  
1989 HatsuDay 5HokutoumiOshidashiKirishima50  
1989 HatsuDay 6HokutoumiYorikiriSakahoko60  
1989 HatsuDay 7HokutoumiHikiotoshiKotogaume70  
1989 HatsuDay 8HokutoumiYorikiriRyogoku80  
1989 HatsuDay 9HokutoumiShitatenageHokutenyu90  
1989 HatsuDay 10HokutoumiYorikiriAkinoshima100  
1989 HatsuDay 11HokutoumiUwatedashinageTerao110  
1989 HatsuDay 12HokutoumiKainahineriAsashio120  
1989 HatsuDay 13HokutoumiOshidashiHananokuni130  
1989 HatsuDay 14HokutoumiOshidashiOnokuni140  
1989 HatsuDay 15AsahifujiYoritaoshiHokutoumi141  
1989 HatsuKetteiHokutoumiYoritaoshiAsahifuji141  

1989 Haru Basho

Yokozuna 1 East, 11-4
1989 HaruDay 1HokutoumiYorikiriHananoumi10  
1989 HaruDay 2HokutoumiYorikiriJingaku20  
1989 HaruDay 3HokutoumiTsukidashiDaijuyama30  
1989 HaruDay 4HokutoumiYorikiriKotogaume40  
1989 HaruDay 5HokutoumiTsukitaoshiHananokuni50  
1989 HaruDay 6HokutoumiYoritaoshiAkinoshima60  
1989 HaruDay 7HokutoumiHikiotoshiTerao70  
1989 HaruDay 8HokutoumiTsukiotoshiWakasegawa80  
1989 HaruDay 9HokutoumiShitatenageKotoinazuma90  
1989 HaruDay 10HokutoumiUwatedashinageSakahoko100  
1989 HaruDay 11HokutoumiOshidashiOzutsu110  
1989 HaruDay 12KonishikiTsukitaoshiHokutoumi111  
1989 HaruDay 13HokutenyuYorikiriHokutoumi112  
1989 HaruDay 14AsahifujiYoritaoshiHokutoumi113  
1989 HaruDay 15OnokuniTsukiotoshiHokutoumi114  

1989 Natsu Basho

Yokozuna 2 East, 13-2, Yusho (5)
1989 NatsuDay 1HokutoumiUwatedashinageKasugafuji10  
1989 NatsuDay 2HokutoumiYorikiriItai20  
1989 NatsuDay 3HokutoumiYorikiriKoboyama30  
1989 NatsuDay 4HokutoumiYorikiriSakahoko40  
1989 NatsuDay 5HokutoumiOshidashiTerao50  
1989 NatsuDay 6MisugisatoHatakikomiHokutoumi51 Kin
1989 NatsuDay 7HokutoumiYorikiriKirishima61  
1989 NatsuDay 8HokutoumiShitatenageAkinoshima71  
1989 NatsuDay 9HokutoumiYorikiriDaijuyama81  
1989 NatsuDay 10HokutoumiOshitaoshiMitoizumi91  
1989 NatsuDay 11HokutoumiYorikiriKotogaume101  
1989 NatsuDay 12HokutoumiOshidashiKonishiki111  
1989 NatsuDay 13AsahifujiOkuridashiHokutoumi112  
1989 NatsuDay 14HokutoumiOshitaoshiHokutenyu122  
1989 NatsuDay 15HokutoumiKatasukashiOnokuni132  
1989 NatsuKetteiHokutoumiOkuridashiAsahifuji132  

1989 Nagoya Basho

Yokozuna 1 East, 12-3
1989 NagoyaDay 1HokutoumiOshidashiMitoizumi10  
1989 NagoyaDay 2HokutoumiAbisetaoshiRyogoku20  
1989 NagoyaDay 3HokutoumiOshidashiTerao30  
1989 NagoyaDay 4HokutoumiYorikiriKirishima40  
1989 NagoyaDay 5HokutoumiOshidashiHananokuni50  
1989 NagoyaDay 6HokutoumiOshidashiJingaku60  
1989 NagoyaDay 7AkinoshimaKotenageHokutoumi61 Kin
1989 NagoyaDay 8MasuraoYorikiriHokutoumi62 Kin
1989 NagoyaDay 9HokutoumiYorikiriSakahoko72  
1989 NagoyaDay 10HokutoumiOshidashiTochinowaka82  
1989 NagoyaDay 11HokutoumiKatasukashiKotogaume92  
1989 NagoyaDay 12HokutoumiOshidashiOzutsu102  
1989 NagoyaDay 13KonishikiYorikiriHokutoumi103  
1989 NagoyaDay 14HokutoumiOshidashiHokutenyu113  
1989 NagoyaDay 15HokutoumiOshidashiAsahifuji123  
1989 NagoyaKetteiChiyonofujiUwatenageHokutoumi123  

1989 Aki Basho

Yokozuna 1 East, 11-4
1989 AkiDay 1HokutoumiUwatenageDaijuyama10  
1989 AkiDay 2HananokuniTsukiotoshiHokutoumi11 Kin
1989 AkiDay 3HokutoumiOshidashiMasurao21  
1989 AkiDay 4HokutoumiOshidashiKotogaume31  
1989 AkiDay 5HokutoumiYorikiriTochinowaka41  
1989 AkiDay 6MisugisatoOshidashiHokutoumi42 Kin
1989 AkiDay 7TeraoTsukiotoshiHokutoumi43  
1989 AkiDay 8HokutoumiTottariOzutsu53  
1989 AkiDay 9AkinoshimaYorikiriHokutoumi54 Kin
1989 AkiDay 10HokutoumiYorikiriKonishiki64  
1989 AkiDay 11HokutoumiOshidashiMitoizumi74  
1989 AkiDay 12HokutoumiYorikiriKirishima84  
1989 AkiDay 13HokutoumiOshidashiAsahifuji94  
1989 AkiDay 14HokutoumiShitatenageHokutenyu104  
1989 AkiDay 15HokutoumiYorikiriOnokuni114  

1989 Kyushu Basho

Yokozuna 1 West, 11-4
1989 KyushuDay 1MitoizumiYoritaoshiHokutoumi01  
1989 KyushuDay 2HokutoumiYoritaoshiDaijuyama11  
1989 KyushuDay 3HokutoumiKatasukashiTochinowaka21  
1989 KyushuDay 4HokutoumiYoritaoshiKushimaumi31  
1989 KyushuDay 5HokutoumiHatakikomiRyogoku41  
1989 KyushuDay 6KirishimaYorikiriHokutoumi42  
1989 KyushuDay 7HokutoumiYorikiriHananokuni52  
1989 KyushuDay 8KotogaumeYoritaoshiHokutoumi53  
1989 KyushuDay 9HokutoumiOshidashiAkinoshima63  
1989 KyushuDay 10HokutoumiTsuridashiTerao73  
1989 KyushuDay 11HokutoumiOshidashiJingaku83  
1989 KyushuDay 12HokutoumiShitatedashinageKonishiki93  
1989 KyushuDay 13HokutoumiYorikiriKotofuji103  
1989 KyushuDay 14HokutoumiYorikiriHokutenyu113  
1989 KyushuDay 15AsahifujiTsukiotoshiHokutoumi114  

1990 Hatsu Basho

Yokozuna 1 West, 11-4
1990 HatsuDay 1KirishimaTsuridashiHokutoumi01  
1990 HatsuDay 2HokutoumiYorikiriRyogoku11  
1990 HatsuDay 3HokutoumiUwatedashinageKotoinazuma21  
1990 HatsuDay 4HokutoumiOshidashiItai31  
1990 HatsuDay 5HokutoumiYorikiriTerao41  
1990 HatsuDay 6HokutoumiOkuridashiSakahoko51  
1990 HatsuDay 7HokutoumiTsukidashiOzutsu61  
1990 HatsuDay 8HokutoumiYorikiriKotogaume71  
1990 HatsuDay 9HokutoumiOshidashiMitoizumi81  
1990 HatsuDay 10TochitsukasaHikiotoshiHokutoumi82 Kin
1990 HatsuDay 11TochinowakaWatashikomiHokutoumi83 Kin
1990 HatsuDay 12HokutoumiOshidashiAsahifuji93  
1990 HatsuDay 13HokutoumiUwatedashinageHokutenyu103  
1990 HatsuDay 14HokutoumiOshidashiOnokuni113  
1990 HatsuDay 15KonishikiOshidashiHokutoumi114  

1990 Haru Basho

Yokozuna 1 West, 13-2, Yusho (6)
1990 HaruDay 1HokutoumiOshitaoshiKyokudozan10  
1990 HaruDay 2HokutoumiIsamiashiMitoizumi20  
1990 HaruDay 3HokutoumiOshitaoshiDaijuyama30  
1990 HaruDay 4HokutoumiShitatenageOzutsu40  
1990 HaruDay 5HokutoumiOshitaoshiHananokuni50  
1990 HaruDay 6HokutoumiOshidashiJingaku60  
1990 HaruDay 7AkinoshimaTsukiotoshiHokutoumi61 Kin
1990 HaruDay 8HokutoumiOkuridashiTerao71  
1990 HaruDay 9HokutoumiOshidashiTochinowaka81  
1990 HaruDay 10HokutoumiUwatedashinageKotogaume91  
1990 HaruDay 11HokutoumiKotenageKotonishiki101  
1990 HaruDay 12HokutoumiOshidashiAsahifuji111  
1990 HaruDay 13KirishimaYoritaoshiHokutoumi112  
1990 HaruDay 14HokutoumiOshidashiKonishiki122  
1990 HaruDay 15HokutoumiYorikiriHokutenyu132  
1990 HaruKetteiKonishikiYorikiriHokutoumi132  
1990 HaruKetteiHokutoumiOshidashiKirishima132  
1990 HaruKetteiHokutoumiShitatenageKonishiki132  

1990 Natsu Basho

Yokozuna 1 East, 10-5
1990 NatsuDay 1HokutoumiYorikiriKotogaume10  
1990 NatsuDay 2HokutoumiHikiotoshiKasugafuji20  
1990 NatsuDay 3HokutoumiYorikiriKushimaumi30  
1990 NatsuDay 4HokutoumiTsukidashiSakahoko40  
1990 NatsuDay 5HokutoumiTsukiotoshiRyogoku50  
1990 NatsuDay 6HokutoumiTsukiotoshiAkinoshima60  
1990 NatsuDay 7HokutoumiTsukiotoshiTochinowaka70  
1990 NatsuDay 8HokutoumiOkuridashiOginohana80  
1990 NatsuDay 9TeraoHatakikomiHokutoumi81  
1990 NatsuDay 10HokutoumiYorikiriKotofuji91  
1990 NatsuDay 11AsahifujiTsukiotoshiHokutoumi92  
1990 NatsuDay 12KotonishikiYoritaoshiHokutoumi93 Kin
1990 NatsuDay 13HokutenyuYorikiriHokutoumi94  
1990 NatsuDay 14HokutoumiOshidashiKirishima104  
1990 NatsuDay 15KonishikiYorikiriHokutoumi105  

1990 Nagoya Basho

Yokozuna 1 West, 10-5
1990 NagoyaDay 1HokutoumiOshidashiJingaku10  
1990 NagoyaDay 2TeraoYorikiriHokutoumi11  
1990 NagoyaDay 3HokutoumiYorikiriMitoizumi21  
1990 NagoyaDay 4HokutoumiYorikiriDaijuyama31  
1990 NagoyaDay 5HokutoumiKotenageKotonishiki41  
1990 NagoyaDay 6HokutoumiOshidashiKotofuji51  
1990 NagoyaDay 7HokutoumiHatakikomiRyogoku61  
1990 NagoyaDay 8AkinoshimaYorikiriHokutoumi62  
1990 NagoyaDay 9HokutoumiOshidashiHananokuni72  
1990 NagoyaDay 10HokutoumiUwatenageOzutsu82  
1990 NagoyaDay 11HokutoumiOshidashiItai92  
1990 NagoyaDay 12HokutenyuOkuritaoshiHokutoumi93  
1990 NagoyaDay 13HokutoumiUwatedashinageKirinishiki103  
1990 NagoyaDay 14AsahifujiHikiotoshiHokutoumi104  
1990 NagoyaDay 15KonishikiYorikiriHokutoumi105  

1990 Aki Basho

Yokozuna 2 East, 14-1, Yusho (7)
1990 AkiDay 1KotonishikiYoritaoshiHokutoumi01  
1990 AkiDay 2HokutoumiOshidashiKotofuji11  
1990 AkiDay 3HokutoumiYorikiriKasugafuji21  
1990 AkiDay 4HokutoumiOshidashiToyonoumi31  
1990 AkiDay 5HokutoumiOshidashiTochinowaka41  
1990 AkiDay 6HokutoumiSukuinageTerao51  
1990 AkiDay 7HokutoumiOkuridashiKotogaume61  
1990 AkiDay 8HokutoumiOshidashiJingaku71  
1990 AkiDay 9HokutoumiHikiotoshiRyogoku81  
1990 AkiDay 10HokutoumiUwatenageAkinoshima91  
1990 AkiDay 11HokutoumiOshidashiMisugisato101  
1990 AkiDay 12HokutoumiTsukiotoshiKonishiki111  
1990 AkiDay 13HokutoumiOshidashiTakamisugi121  
1990 AkiDay 14HokutoumiOshidashiKirishima131  
1990 AkiDay 15HokutoumiOshidashiAsahifuji141  

1990 Kyushu Basho

Yokozuna 1 East, 9-6
1990 KyushuDay 1HokutoumiUwatenageSakahoko10  
1990 KyushuDay 2HokutoumiOshidashiHananokuni20  
1990 KyushuDay 3HokutoumiShitatenageKotogaume30  
1990 KyushuDay 4HokutoumiOshidashiItai40  
1990 KyushuDay 5HokutoumiOshidashiTerao50  
1990 KyushuDay 6HokutoumiYoritaoshiTakatoriki60  
1990 KyushuDay 7AkinoshimaTsukiotoshiHokutoumi61 Kin
1990 KyushuDay 8HokutoumiOshidashiTochinowaka71  
1990 KyushuDay 9KirishimaYorikiriHokutoumi72  
1990 KyushuDay 10HokutoumiOshitaoshiOzutsu82  
1990 KyushuDay 11KotonishikiHatakikomiHokutoumi83  
1990 KyushuDay 12HokutoumiOshidashiEnazakura93  
1990 KyushuDay 13KonishikiOshidashiHokutoumi94  
1990 KyushuDay 14OnokuniYorikiriHokutoumi95  
1990 KyushuDay 15AsahifujiSukuinageHokutoumi96  

1991 Hatsu Basho

Yokozuna 2 West, 12-3
1991 HatsuDay 1HokutoumiOshidashiMisugisato10  
1991 HatsuDay 2HokutoumiYorikiriAkinoshima20  
1991 HatsuDay 3HokutoumiKirikaeshiAkebono30  
1991 HatsuDay 4HokutoumiOshidashiKirinishiki40  
1991 HatsuDay 5HokutoumiUwatenageTerao50  
1991 HatsuDay 6HokutoumiTsukiotoshiTakamisugi60  
1991 HatsuDay 7DaishoyamaKawazugakeHokutoumi61 Kin
1991 HatsuDay 8HokutoumiOshidashiKotofuji71  
1991 HatsuDay 9HokutoumiTsukiotoshiJingaku81  
1991 HatsuDay 10HokutoumiHatakikomiTochinowaka91  
1991 HatsuDay 11HokutoumiTsukiotoshiSakahoko101  
1991 HatsuDay 12HokutoumiHatakikomiKotonishiki111  
1991 HatsuDay 13HokutoumiHikiotoshiOnokuni121  
1991 HatsuDay 14AsahifujiKatasukashiHokutoumi122  
1991 HatsuDay 15KirishimaTsuridashiHokutoumi123  

1991 Haru Basho

Yokozuna 1 East, 13-2, Yusho (8)
1991 HaruDay 1HokutoumiOkuridashiTerao10  
1991 HaruDay 2HokutoumiYorikiriEnazakura20  
1991 HaruDay 3HokutoumiHatakikomiHananokuni30  
1991 HaruDay 4AkebonoHikiotoshiHokutoumi31  
1991 HaruDay 5HokutoumiOshidashiAkinoshima41  
1991 HaruDay 6HokutoumiOshidashiTakatoriki51  
1991 HaruDay 7HokutoumiWatashikomiTochinowaka61  
1991 HaruDay 8HokutoumiYorikiriKyokudozan71  
1991 HaruDay 9HokutoumiYorikiriKushimaumi81  
1991 HaruDay 10HokutoumiOshidashiKotonishiki91  
1991 HaruDay 11HokutoumiHikiotoshiMisugisato101  
1991 HaruDay 12HokutoumiYorikiriKirishima111  
1991 HaruDay 13HokutoumiYorikiriKonishiki121  
1991 HaruDay 14HokutoumiYoritaoshiOnokuni131  
1991 HaruDay 15AsahifujiOshidashiHokutoumi132  

1991 Nagoya Basho

Yokozuna 1 West, 9-6
1991 NagoyaDay 1HokutoumiOshitaoshiAkinoshima10  
1991 NagoyaDay 2HokutoumiKatasukashiWakasegawa20  
1991 NagoyaDay 3HokutoumiOshitaoshiAkebono30  
1991 NagoyaDay 4TochinowakaYorikiriHokutoumi31 Kin
1991 NagoyaDay 5HokutoumiOshidashiKotonishiki41  
1991 NagoyaDay 6HokutoumiYoritaoshiTerao51  
1991 NagoyaDay 7HokutoumiOshidashiWakahanada61  
1991 NagoyaDay 8TakahanadaOkuridashiHokutoumi62  
1991 NagoyaDay 9DaishoyamaHikiotoshiHokutoumi63 Kin
1991 NagoyaDay 10KirinishikiSukuinageHokutoumi64 Kin
1991 NagoyaDay 11HokutoumiOkuridashiKotogaume74  
1991 NagoyaDay 12HokutoumiShitatenageTakatoriki84  
1991 NagoyaDay 13KonishikiYorikiriHokutoumi85  
1991 NagoyaDay 14KirishimaTsuridashiHokutoumi86  
1991 NagoyaDay 15HokutoumiYorikiriAsahifuji96  

1991 Kyushu Basho

Yokozuna 1 West, 4-4-7
1991 KyushuDay 1HokutoumiKotenageWakahanada10  
1991 KyushuDay 2HokutoumiOshidashiTakamisugi20  
1991 KyushuDay 3TeraoKatasukashiHokutoumi21 Kin
1991 KyushuDay 4HokutoumiYorikiriKirinishiki31  
1991 KyushuDay 5HokutoumiOshidashiTakahanada41  
1991 KyushuDay 6AkebonoYorikiriHokutoumi42 Kin
1991 KyushuDay 7TochinowakaOshidashiHokutoumi43  
1991 KyushuDay 8AkinoshimaFusenshoHokutoumi44

1992 Haru Basho

Yokozuna 1 East, 0-3-12
1992 HaruDay 1MitoizumiYorikiriHokutoumi01  
1992 HaruDay 2KushimaumiYorikiriHokutoumi02 Kin
1992 HaruDay 3TeraoFusenshoHokutoumi0312 


This page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2000/11/25 at 21:07:56
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.