Konishiki


1989 Hatsu Basho

Ozeki 2 East, 3-9-3
1989 HatsuDay 1KonishikiOshidashiTakamisugi10  
1989 HatsuDay 2DaijuyamaShitatedashinageKonishiki11  
1989 HatsuDay 3KonishikiOshidashiKirishima21  
1989 HatsuDay 4TeraoHikiotoshiKonishiki22 Gin
1989 HatsuDay 5AkinoshimaHikiotoshiKonishiki23 Gin
1989 HatsuDay 6MisugisatoYorikiriKonishiki24  
1989 HatsuDay 7KonishikiOshidashiRyogoku34  
1989 HatsuDay 8HokutenyuShitatenageKonishiki35  
1989 HatsuDay 9KotogaumeYorikiriKonishiki36 Gin
1989 HatsuDay 10OnokuniShitatenageKonishiki37  
1989 HatsuDay 11AsahifujiKatasukashiKonishiki38  
1989 HatsuDay 12ChiyonofujiFusenshoKonishiki39

1989 Haru Basho

Ozeki 2 West, 10-5
1989 HaruDay 1KonishikiYorikiriOzutsu10  
1989 HaruDay 2KonishikiYorikiriTerao20  
1989 HaruDay 3KonishikiOshidashiHananoumi30  
1989 HaruDay 4KonishikiYorikiriHananokuni40  
1989 HaruDay 5KonishikiYorikiriSakahoko50  
1989 HaruDay 6KonishikiYorikiriKotogaume60  
1989 HaruDay 7KonishikiOshidashiJingaku70  
1989 HaruDay 8KonishikiYorikiriKotoinazuma80  
1989 HaruDay 9OnokuniHikiotoshiKonishiki81  
1989 HaruDay 10ItaiHatakikomiKonishiki82 Gin
1989 HaruDay 11ChiyonofujiHikiotoshiKonishiki83  
1989 HaruDay 12KonishikiTsukitaoshiHokutoumi93  
1989 HaruDay 13AsahifujiUwatedashinageKonishiki94  
1989 HaruDay 14AkinoshimaMakiotoshiKonishiki95 Gin
1989 HaruDay 15KonishikiYorikiriHokutenyu105  

1989 Natsu Basho

Ozeki 2 West, 9-6
1989 NatsuDay 1KonishikiYorikiriKoboyama10  
1989 NatsuDay 2SakahokoYorikiriKonishiki11  
1989 NatsuDay 3KonishikiTsukidashiItai21  
1989 NatsuDay 4AkinoshimaOkuridashiKonishiki22  
1989 NatsuDay 5KonishikiOshidashiKirishima32  
1989 NatsuDay 6KonishikiYorikiriMasurao42  
1989 NatsuDay 7KonishikiOshidashiKasugafuji52  
1989 NatsuDay 8KonishikiYorikiriMisugisato62  
1989 NatsuDay 9KonishikiOkuridashiTerao72  
1989 NatsuDay 10AsahifujiYorikiriKonishiki73  
1989 NatsuDay 11HokutenyuYoritaoshiKonishiki74  
1989 NatsuDay 12HokutoumiOshidashiKonishiki75  
1989 NatsuDay 13KonishikiYorikiriOnokuni85  
1989 NatsuDay 14KonishikiOshidashiDaijuyama95  
1989 NatsuDay 15KotogaumeHatakikomiKonishiki96  

1989 Nagoya Basho

Ozeki 2 West, 8-7
1989 NagoyaDay 1HananokuniHatakikomiKonishiki01 Gin
1989 NagoyaDay 2KonishikiOshidashiJingaku11  
1989 NagoyaDay 3KirishimaYorikiriKonishiki12  
1989 NagoyaDay 4KonishikiYorikiriKotogaume22  
1989 NagoyaDay 5AkinoshimaHikiotoshiKonishiki23 Gin
1989 NagoyaDay 6KonishikiYorikiriOzutsu33  
1989 NagoyaDay 7KonishikiYorikiriRyogoku43  
1989 NagoyaDay 8KonishikiYorikiriTochinowaka53  
1989 NagoyaDay 9TeraoHikiotoshiKonishiki54 Gin
1989 NagoyaDay 10HokutenyuYorikiriKonishiki55  
1989 NagoyaDay 11AsahifujiOshidashiKonishiki56  
1989 NagoyaDay 12ChiyonofujiUwatenageKonishiki57  
1989 NagoyaDay 13KonishikiYorikiriHokutoumi67  
1989 NagoyaDay 14KonishikiYorikiriMasurao77  
1989 NagoyaDay 15KonishikiTsuridashiSakahoko87  

1989 Aki Basho

Ozeki 2 West, 5-10
1989 AkiDay 1HananokuniYorikiriKonishiki01 Gin
1989 AkiDay 2KonishikiOkuridashiTerao11  
1989 AkiDay 3KonishikiOshidashiDaijuyama21  
1989 AkiDay 4FujinoshinKatasukashiKonishiki22 Gin
1989 AkiDay 5AkinoshimaYorikiriKonishiki23 Gin
1989 AkiDay 6KirishimaHikiotoshiKonishiki24 Gin
1989 AkiDay 7KotogaumeOshidashiKonishiki25  
1989 AkiDay 8TochinowakaUwatenageKonishiki26  
1989 AkiDay 9KonishikiYorikiriOnokuni36  
1989 AkiDay 10HokutoumiYorikiriKonishiki37  
1989 AkiDay 11ChiyonofujiTottariKonishiki38  
1989 AkiDay 12OzutsuShitatenageKonishiki39 Gin
1989 AkiDay 13HokutenyuUwatenageKonishiki310  
1989 AkiDay 14KonishikiYorikiriMisugisato410  
1989 AkiDay 15KonishikiYorikiriAsahifuji510  

1989 Kyushu Basho

Ozeki 2 West, 14-1, Yusho (1)
1989 KyushuDay 1KonishikiYorikiriDaijuyama10  
1989 KyushuDay 2KonishikiYorikiriHananokuni20  
1989 KyushuDay 3KonishikiOshidashiKirishima30  
1989 KyushuDay 4KonishikiHikiotoshiAkinoshima40  
1989 KyushuDay 5KonishikiYorikiriTochinowaka50  
1989 KyushuDay 6KonishikiTsukidashiKotofuji60  
1989 KyushuDay 7KonishikiOshidashiRyogoku70  
1989 KyushuDay 8KonishikiYorikiriTerao80  
1989 KyushuDay 9KonishikiTsukidashiTakanofuji90  
1989 KyushuDay 10KonishikiOshidashiAsahifuji100  
1989 KyushuDay 11KonishikiYorikiriHokutenyu110  
1989 KyushuDay 12HokutoumiShitatedashinageKonishiki111  
1989 KyushuDay 13KonishikiTsukidashiChiyonofuji121  
1989 KyushuDay 14KonishikiTsukidashiOzutsu131  
1989 KyushuDay 15KonishikiYorikiriKotogaume141  

1990 Hatsu Basho

Ozeki 1 East, 10-5
1990 HatsuDay 1KonishikiOshidashiKotoinazuma10  
1990 HatsuDay 2KonishikiYorikiriSakahoko20  
1990 HatsuDay 3KonishikiOshidashiRyogoku30  
1990 HatsuDay 4KonishikiOshidashiTerao40  
1990 HatsuDay 5KonishikiOshidashiKasugafuji50  
1990 HatsuDay 6KirishimaHikiotoshiKonishiki51  
1990 HatsuDay 7KotogaumeYorikiriKonishiki52  
1990 HatsuDay 8TochinowakaYoritaoshiKonishiki53 Gin
1990 HatsuDay 9OzutsuYorikiriKonishiki54 Gin
1990 HatsuDay 10AsahifujiYorikiriKonishiki55  
1990 HatsuDay 11KonishikiYorikiriHokutenyu65  
1990 HatsuDay 12KonishikiOshidashiTochitsukasa75  
1990 HatsuDay 13KonishikiYorikiriOnokuni85  
1990 HatsuDay 14KonishikiOshidashiChiyonofuji95  
1990 HatsuDay 15KonishikiOshidashiHokutoumi105  

1990 Haru Basho

Ozeki 1 East, 13-2
1990 HaruDay 1KonishikiYorikiriOzutsu10  
1990 HaruDay 2KonishikiYorikiriHananokuni20  
1990 HaruDay 3KonishikiOkuridashiTerao30  
1990 HaruDay 4KonishikiOshidashiJingaku40  
1990 HaruDay 5KonishikiYorikiriKotogaume50  
1990 HaruDay 6KonishikiYorikiriAkinoshima60  
1990 HaruDay 7KirishimaUwatedashinageKonishiki61  
1990 HaruDay 8KonishikiYorikiriTochinowaka71  
1990 HaruDay 9KonishikiOshidashiTakanofuji81  
1990 HaruDay 10KonishikiYorikiriKotonishiki91  
1990 HaruDay 11KonishikiOshidashiAsahifuji101  
1990 HaruDay 12KonishikiYoritaoshiKushimaumi111  
1990 HaruDay 13KonishikiYorikiriHokutenyu121  
1990 HaruDay 14HokutoumiOshidashiKonishiki122  
1990 HaruDay 15KonishikiYorikiriChiyonofuji132  
1990 HaruKetteiKonishikiYorikiriHokutoumi132  
1990 HaruKetteiKirishimaYorikiriKonishiki132  
1990 HaruKetteiHokutoumiShitatenageKonishiki132  

1990 Natsu Basho

Ozeki 1 East, 12-3
1990 NatsuDay 1KonishikiOshidashiTochinowaka10  
1990 NatsuDay 2KonishikiYorikiriKotoinazuma20  
1990 NatsuDay 3KonishikiYorikiriSakahoko30  
1990 NatsuDay 4KonishikiOshidashiRyogoku40  
1990 NatsuDay 5KonishikiYorikiriKotogaume50  
1990 NatsuDay 6KonishikiTsukidashiTerao60  
1990 NatsuDay 7KonishikiOshidashiKotofuji70  
1990 NatsuDay 8AkinoshimaYorikiriKonishiki71 Gin
1990 NatsuDay 9KonishikiYorikiriHokutenyu81  
1990 NatsuDay 10KonishikiYorikiriOginohana91  
1990 NatsuDay 11KushimaumiYorikiriKonishiki92 Gin
1990 NatsuDay 12AsahifujiUwatenageKonishiki93  
1990 NatsuDay 13KonishikiOshidashiKirishima103  
1990 NatsuDay 14KonishikiOshidashiChiyonofuji113  
1990 NatsuDay 15KonishikiYorikiriHokutoumi123  

1990 Nagoya Basho

Ozeki 1 West, 10-5
1990 NagoyaDay 1KonishikiOshidashiKotofuji10  
1990 NagoyaDay 2KonishikiYorikiriDaijuyama20  
1990 NagoyaDay 3KonishikiYorikiriOzutsu30  
1990 NagoyaDay 4KonishikiYorikiriTerao40  
1990 NagoyaDay 5KonishikiYorikiriRyogoku50  
1990 NagoyaDay 6AkinoshimaShitatenageKonishiki51  
1990 NagoyaDay 7KonishikiTsuridashiTakanofuji61  
1990 NagoyaDay 8KonishikiYorikiriHananokuni71  
1990 NagoyaDay 9KonishikiYorikiriKotonishiki81  
1990 NagoyaDay 10TochinowakaUwatenageKonishiki82 Gin
1990 NagoyaDay 11HokutenyuYorikiriKonishiki83  
1990 NagoyaDay 12KonishikiYorikiriKirinishiki93  
1990 NagoyaDay 13AsahifujiKotenageKonishiki94  
1990 NagoyaDay 14ChiyonofujiYorikiriKonishiki95  
1990 NagoyaDay 15KonishikiYorikiriHokutoumi105  

1990 Aki Basho

Ozeki 1 East, 9-6
1990 AkiDay 1KonishikiYorikiriKasugafuji10  
1990 AkiDay 2KonishikiYorikiriToyonoumi20  
1990 AkiDay 3KonishikiYorikiriJingaku30  
1990 AkiDay 4KonishikiHikiotoshiKotonishiki40  
1990 AkiDay 5KonishikiYorikiriKotogaume50  
1990 AkiDay 6KonishikiYorikiriTakamisugi60  
1990 AkiDay 7AkinoshimaShitatenageKonishiki61  
1990 AkiDay 8KonishikiYorikiriRyogoku71  
1990 AkiDay 9TochinowakaOshidashiKonishiki72 Gin
1990 AkiDay 10KonishikiYorikiriSakahoko82  
1990 AkiDay 11KonishikiYorikiriKotofuji92  
1990 AkiDay 12HokutoumiTsukiotoshiKonishiki93  
1990 AkiDay 13TeraoTsukiotoshiKonishiki94  
1990 AkiDay 14AsahifujiYorikiriKonishiki95  
1990 AkiDay 15KirishimaYorikiriKonishiki96  

1990 Kyushu Basho

Ozeki 1 West, 10-5
1990 KyushuDay 1KonishikiOshidashiItai10  
1990 KyushuDay 2KonishikiTsukidashiTakatoriki20  
1990 KyushuDay 3TochinowakaOshidashiKonishiki21  
1990 KyushuDay 4KonishikiYorikiriOzutsu31  
1990 KyushuDay 5KotonishikiTsukiotoshiKonishiki32  
1990 KyushuDay 6KonishikiYorikiriSakahoko42  
1990 KyushuDay 7KonishikiYorikiriHananokuni52  
1990 KyushuDay 8KonishikiYorikiriKotogaume62  
1990 KyushuDay 9KonishikiYoritaoshiAkinoshima72  
1990 KyushuDay 10AsahifujiYorikiriKonishiki73  
1990 KyushuDay 11ChiyonofujiShitatenageKonishiki74  
1990 KyushuDay 12KonishikiOshidashiOnokuni84  
1990 KyushuDay 13KonishikiOshidashiHokutoumi94  
1990 KyushuDay 14KonishikiOshidashiTerao104  
1990 KyushuDay 15KirishimaYorikiriKonishiki105  

1991 Hatsu Basho

Ozeki 1 West, 0-1-14
1991 HatsuDay 1JingakuFusenshoKonishiki0114 

1991 Haru Basho

Ozeki 1 West, 9-6
1991 HaruDay 1KonishikiOshidashiKyokudozan10  
1991 HaruDay 2TakatorikiOkuridashiKonishiki11 Gin
1991 HaruDay 3KonishikiOshidashiTerao21  
1991 HaruDay 4AkinoshimaTottariKonishiki22 Gin
1991 HaruDay 5KonishikiYorikiriWakasegawa32  
1991 HaruDay 6AkebonoOshidashiKonishiki33  
1991 HaruDay 7KonishikiYorikiriMisugisato43  
1991 HaruDay 8KonishikiYorikiriHananokuni53  
1991 HaruDay 9OnokuniYorikiriKonishiki54  
1991 HaruDay 10KonishikiYorikiriKirishima64  
1991 HaruDay 11KonishikiYorikiriAsahifuji74  
1991 HaruDay 12KonishikiYorikiriTakahanada84  
1991 HaruDay 13HokutoumiYorikiriKonishiki85  
1991 HaruDay 14KonishikiYorikiriTochinowaka95  
1991 HaruDay 15KotonishikiYorikiriKonishiki96  

1991 Natsu Basho

Ozeki 1 East, 14-1
1991 NatsuDay 1KonishikiTsukiotoshiTakatoriki10  
1991 NatsuDay 2KonishikiYorikiriJingaku20  
1991 NatsuDay 3KonishikiYorikiriDaishoyama30  
1991 NatsuDay 4KonishikiYorikiriTerao40  
1991 NatsuDay 5KonishikiYorikiriKotogaume50  
1991 NatsuDay 6KonishikiYoritaoshiAkinoshima60  
1991 NatsuDay 7KonishikiYorikiriTakahanada70  
1991 NatsuDay 8KonishikiYorikiriMisugisato80  
1991 NatsuDay 9KonishikiTsuridashiTochinowaka90  
1991 NatsuDay 10KonishikiTsukidashiOginohana100  
1991 NatsuDay 11KonishikiKimedashiWakahanada110  
1991 NatsuDay 12KonishikiYorikiriAkebono120  
1991 NatsuDay 13KonishikiYorikiriKirishima130  
1991 NatsuDay 14KonishikiTsuridashiKotonishiki140  
1991 NatsuDay 15AsahifujiYorikiriKonishiki141  
1991 NatsuKetteiAsahifujiKatasukashiKonishiki141  

1991 Nagoya Basho

Ozeki 1 East, 12-3
1991 NagoyaDay 1KonishikiYorikiriKotogaume10  
1991 NagoyaDay 2WakahanadaKekaeshiKonishiki11 Gin
1991 NagoyaDay 3KonishikiOshidashiTakahanada21  
1991 NagoyaDay 4KonishikiYorikiriAkinoshima31  
1991 NagoyaDay 5KonishikiOshidashiDaishoyama41  
1991 NagoyaDay 6KonishikiYorikiriKotonishiki51  
1991 NagoyaDay 7KonishikiYorikiriAkebono61  
1991 NagoyaDay 8KonishikiYorikiriTerao71  
1991 NagoyaDay 9TakatorikiKatasukashiKonishiki72  
1991 NagoyaDay 10KonishikiYorikiriTochinowaka82  
1991 NagoyaDay 11KonishikiYorikiriSakahoko92  
1991 NagoyaDay 12KotofujiUwatenageKonishiki93 Gin
1991 NagoyaDay 13KonishikiYorikiriHokutoumi103  
1991 NagoyaDay 14KonishikiYorikiriAsahifuji113  
1991 NagoyaDay 15KonishikiYorikiriKirishima123  

1991 Aki Basho

Ozeki 1 East, 11-4
1991 AkiDay 1KotonishikiHikiotoshiKonishiki01 Gin
1991 AkiDay 2KonishikiYorikiriAkebono11  
1991 AkiDay 3WakahanadaYorikiriKonishiki12 Gin
1991 AkiDay 4KonishikiYorikiriTochinowaka22  
1991 AkiDay 5KonishikiYorikiriMisugisato32  
1991 AkiDay 6KonishikiYorikiriKushimaumi42  
1991 AkiDay 7KonishikiYorikiriKotofuji52  
1991 AkiDay 8KonishikiOshidashiDaishoyama62  
1991 AkiDay 9KonishikiOshidashiSakahoko72  
1991 AkiDay 10KonishikiYorikiriKyokudozan82  
1991 AkiDay 11KonishikiOshidashiKotogaume92  
1991 AkiDay 12AkinoshimaTsukiotoshiKonishiki93  
1991 AkiDay 13KonishikiOshidashiTakahanada103  
1991 AkiDay 14KonishikiOshidashiTakatoriki113  
1991 AkiDay 15KirishimaYorikiriKonishiki114  

1991 Kyushu Basho

Ozeki 1 West, 13-2, Yusho (2)
1991 KyushuDay 1KonishikiTsukidashiTakahanada10  
1991 KyushuDay 2WakahanadaOshidashiKonishiki11  
1991 KyushuDay 3KonishikiOshidashiTochinowaka21  
1991 KyushuDay 4KonishikiOshidashiTerao31  
1991 KyushuDay 5KonishikiYorikiriAkebono41  
1991 KyushuDay 6KonishikiHatakikomiKirinishiki51  
1991 KyushuDay 7KonishikiHikiotoshiKushimaumi61  
1991 KyushuDay 8KonishikiOshidashiMisugisato71  
1991 KyushuDay 9KonishikiYoritaoshiAkinoshima81  
1991 KyushuDay 10KonishikiOshidashiTakatoriki91  
1991 KyushuDay 11KonishikiYorikiriWakasegawa101  
1991 KyushuDay 12KonishikiHikiotoshiTakamisugi111  
1991 KyushuDay 13KonishikiYorikiriDaishoyama121  
1991 KyushuDay 14KotonishikiOshidashiKonishiki122  
1991 KyushuDay 15KonishikiOshidashiKirishima132  

1992 Hatsu Basho

Ozeki 1 East, 12-3
1992 HatsuDay 1KonishikiOkuritaoshiWakahanada10  
1992 HatsuDay 2KonishikiYorikiriAkebono20  
1992 HatsuDay 3KonishikiYorikiriMusashimaru30  
1992 HatsuDay 4TochinowakaYorikiriKonishiki31  
1992 HatsuDay 5TakahanadaUtchariKonishiki32 Gin
1992 HatsuDay 6KonishikiYorikiriKitakachidoki42  
1992 HatsuDay 7AkinoshimaYorikiriKonishiki43 Gin
1992 HatsuDay 8KonishikiYorikiriMisugisato53  
1992 HatsuDay 9KonishikiYoritaoshiKushimaumi63  
1992 HatsuDay 10KonishikiYorikiriRyogoku73  
1992 HatsuDay 11KonishikiOshidashiTakatoriki83  
1992 HatsuDay 12KonishikiYorikiriKotonowaka93  
1992 HatsuDay 13KonishikiYorikiriKotonishiki103  
1992 HatsuDay 14KonishikiOshidashiKyokudozan113  
1992 HatsuDay 15KonishikiYorikiriKirishima123  

1992 Haru Basho

Ozeki 1 East, 13-2, Yusho (3)
1992 HaruDay 1KonishikiOshitaoshiWakahanada10  
1992 HaruDay 2KonishikiYorikiriTakanonami20  
1992 HaruDay 3KonishikiYorikiriKirinishiki30  
1992 HaruDay 4KonishikiYorikiriTerao40  
1992 HaruDay 5KonishikiYorikiriKushimaumi50  
1992 HaruDay 6KonishikiYorikiriMusashimaru60  
1992 HaruDay 7KonishikiYorikiriTomoefuji70  
1992 HaruDay 8AkinoshimaShitatehineriKonishiki71 Gin
1992 HaruDay 9TochinowakaHikiotoshiKonishiki72  
1992 HaruDay 10KonishikiOshidashiKotonishiki82  
1992 HaruDay 11KonishikiOshidashiTakatoriki92  
1992 HaruDay 12KonishikiYorikiriDaishoho102  
1992 HaruDay 13KonishikiYorikiriTakahanada112  
1992 HaruDay 14KonishikiYorikiriAkebono122  
1992 HaruDay 15KonishikiYoritaoshiKirishima132  

1992 Natsu Basho

Ozeki 1 East, 9-6
1992 NatsuDay 1KonishikiYorikiriMusashimaru10  
1992 NatsuDay 2KonishikiOshidashiTakatoriki20  
1992 NatsuDay 3KonishikiOshidashiAkebono30  
1992 NatsuDay 4KonishikiOshidashiDaishoho40  
1992 NatsuDay 5KushimaumiTsukiotoshiKonishiki41 Gin
1992 NatsuDay 6TomoefujiShitatenageKonishiki42 Gin
1992 NatsuDay 7MisugisatoKetaguriKonishiki43 Gin
1992 NatsuDay 8TakahanadaYorikiriKonishiki44 Gin
1992 NatsuDay 9KonishikiYorikiriKotofuji54  
1992 NatsuDay 10KonishikiYorikiriWakahanada64  
1992 NatsuDay 11KyokudozanKetaguriKonishiki65 Gin
1992 NatsuDay 12KonishikiYorikiriDaishoyama75  
1992 NatsuDay 13ToyonoumiHikiotoshiKonishiki76 Gin
1992 NatsuDay 14KonishikiYorikiriKotonishiki86  
1992 NatsuDay 15KonishikiOkuritaoshiAkinoshima96  

1992 Nagoya Basho

Ozeki 1 West, 10-5
1992 NagoyaDay 1KonishikiYorikiriTomoefuji10  
1992 NagoyaDay 2KonishikiOshidashiTochinowaka20  
1992 NagoyaDay 3KyokudozanSukuinageKonishiki21 Gin
1992 NagoyaDay 4KonishikiYorikiriKushimaumi31  
1992 NagoyaDay 5KonishikiYorikiriDaishoho41  
1992 NagoyaDay 6KonishikiOshidashiMusashimaru51  
1992 NagoyaDay 7KonishikiOshidashiKototsubaki61  
1992 NagoyaDay 8KonishikiFusenshoWakahanada71  
1992 NagoyaDay 9KotonishikiYorikiriKonishiki72  
1992 NagoyaDay 10KonishikiYorikiriToyonoumi82  
1992 NagoyaDay 11KonishikiOshidashiKiraiho92  
1992 NagoyaDay 12TakahanadaHatakikomiKonishiki93  
1992 NagoyaDay 13KonishikiYorikiriMisugisato103  
1992 NagoyaDay 14AkinoshimaYorikiriKonishiki104  
1992 NagoyaDay 15KirishimaYorikiriKonishiki105  

1992 Aki Basho

Ozeki 1 West, 9-6
1992 AkiDay 1TakahanadaTsukiotoshiKonishiki01  
1992 AkiDay 2KonishikiYorikiriKiraiho11  
1992 AkiDay 3KonishikiYorikiriMisugisato21  
1992 AkiDay 4KotonishikiHikiotoshiKonishiki22 Gin
1992 AkiDay 5KotonowakaHatakikomiKonishiki23 Gin
1992 AkiDay 6KonishikiYorikiriMusashimaru33  
1992 AkiDay 7KonishikiOshidashiTakanonami43  
1992 AkiDay 8KonishikiYorikiriKyokudozan53  
1992 AkiDay 9KonishikiOshidashiTakatoriki63  
1992 AkiDay 10KonishikiYorikiriToyonoumi73  
1992 AkiDay 11AkinoshimaShitatenageKonishiki74  
1992 AkiDay 12KonishikiYorikiriKushimaumi84  
1992 AkiDay 13DaishohoHikiotoshiKonishiki85 Gin
1992 AkiDay 14AkebonoYorikiriKonishiki86  
1992 AkiDay 15KonishikiOshidashiKirishima96  

1992 Kyushu Basho

Ozeki 1 East, 0-2-13
1992 KyushuDay 1TakatorikiYorikiriKonishiki01  
1992 KyushuDay 2KyokudozanFusenshoKonishiki0213 

1993 Hatsu Basho

Ozeki 1 West, 10-5
1993 HatsuDay 1KonishikiOshitaoshiWakahanada10  
1993 HatsuDay 2KonishikiYorikiriDaishoho20  
1993 HatsuDay 3ToyonoumiTsukiotoshiKonishiki21 Gin
1993 HatsuDay 4KonishikiOshidashiTakamisugi31  
1993 HatsuDay 5KonishikiYorikiriMisugisato41  
1993 HatsuDay 6KonishikiYorikiriKushimaumi51  
1993 HatsuDay 7WakashoyoYorikiriKonishiki52 Gin
1993 HatsuDay 8KonishikiYorikiriMusashimaru62  
1993 HatsuDay 9KonishikiYorikiriDaizen72  
1993 HatsuDay 10KonishikiYoritaoshiAkinoshima82  
1993 HatsuDay 11KonishikiYorikiriKotobeppu92  
1993 HatsuDay 12TakahanadaUwatenageKonishiki93  
1993 HatsuDay 13DaishoyamaShitatenageKonishiki94 Gin
1993 HatsuDay 14AkebonoUwatenageKonishiki95  
1993 HatsuDay 15KonishikiYorikiriKotonishiki105  

1993 Haru Basho

Ozeki 1 West, 9-6
1993 HaruDay 1TakanonamiYorikiriKonishiki01 Gin
1993 HaruDay 2KonishikiYorikiriWakashoyo11  
1993 HaruDay 3WakahanadaYorikiriKonishiki12  
1993 HaruDay 4KonishikiKotenageKyokudozan22  
1993 HaruDay 5KonishikiYorikiriMisugisato32  
1993 HaruDay 6KonishikiYorikiriKotonishiki42  
1993 HaruDay 7TomoefujiUwatenageKonishiki43 Gin
1993 HaruDay 8KonishikiOshidashiTochinowaka53  
1993 HaruDay 9KushimaumiYorikiriKonishiki54 Gin
1993 HaruDay 10KonishikiUwatenageDaishoyama64  
1993 HaruDay 11KonishikiYorikiriToyonoumi74  
1993 HaruDay 12KonishikiYoritaoshiKirishima84  
1993 HaruDay 13TakanohanaUwatenageKonishiki85  
1993 HaruDay 14KonishikiYorikiriAkebono95  
1993 HaruDay 15MusashimaruOkuridashiKonishiki96  

1993 Natsu Basho

Ozeki 1 West, 7-8
1993 NatsuDay 1MisugisatoHatakikomiKonishiki01 Gin
1993 NatsuDay 2TakanonamiYorikiriKonishiki02  
1993 NatsuDay 3KirishimaShitatenageKonishiki03 Gin
1993 NatsuDay 4KonishikiYorikiriWakashoyo13  
1993 NatsuDay 5KonishikiOshidashiTomoefuji23  
1993 NatsuDay 6KonishikiAbisetaoshiKotonishiki33  
1993 NatsuDay 7KonishikiOshidashiToyonoumi43  
1993 NatsuDay 8TakatorikiHikiotoshiKonishiki44 Gin
1993 NatsuDay 9KyokudozanHikiotoshiKonishiki45  
1993 NatsuDay 10KonishikiYorikiriKushimaumi55  
1993 NatsuDay 11KonishikiYorikiriTerao65  
1993 NatsuDay 12MusashimaruYorikiriKonishiki66  
1993 NatsuDay 13TakanohanaYorikiriKonishiki67  
1993 NatsuDay 14AkebonoUwatenageKonishiki68  
1993 NatsuDay 15KonishikiKotenageWakanohana78  

1993 Nagoya Basho

Ozeki 1 West, 9-6
1993 NagoyaDay 1KonishikiYorikiriWakashoyo10  
1993 NagoyaDay 2KonishikiYorikiriKirishima20  
1993 NagoyaDay 3KonishikiOshidashiMisugisato30  
1993 NagoyaDay 4TakatorikiHikiotoshiKonishiki31  
1993 NagoyaDay 5KonishikiYorikiriTokitsunada41  
1993 NagoyaDay 6KotonishikiKekaeshiKonishiki42 Gin
1993 NagoyaDay 7KonishikiYorikiriKotonowaka52  
1993 NagoyaDay 8KonishikiYorikiriMusashimaru62  
1993 NagoyaDay 9TakanonamiYorikiriKonishiki63  
1993 NagoyaDay 10KonishikiYorikiriOginohana73  
1993 NagoyaDay 11KonishikiKimedashiKyokudozan83  
1993 NagoyaDay 12TakanohanaYorikiriKonishiki84  
1993 NagoyaDay 13KonishikiYorikiriTochinowaka94  
1993 NagoyaDay 14AkebonoUwatenageKonishiki95  
1993 NagoyaDay 15WakanohanaYorikiriKonishiki96  

1993 Aki Basho

Ozeki 2 East, 0-2-13
1993 AkiDay 1AkinoshimaYorikiriKonishiki01 Gin
1993 AkiDay 2KotofujiFusenshoKonishiki0213 

1993 Kyushu Basho

Ozeki 2 East, 6-9
1993 KyushuDay 1KonishikiYorikiriKirishima10  
1993 KyushuDay 2KonishikiOshidashiTakatoriki20  
1993 KyushuDay 3AkinoshimaKubinageKonishiki21  
1993 KyushuDay 4MusashimaruYorikiriKonishiki22  
1993 KyushuDay 5KonishikiYorikiriTakamisugi32  
1993 KyushuDay 6KonishikiYorikiriKotonowaka42  
1993 KyushuDay 7KushimaumiShitatenageKonishiki43 Gin
1993 KyushuDay 8TomonohanaShitatenageKonishiki44 Gin
1993 KyushuDay 9KotonishikiShitatenageKonishiki45  
1993 KyushuDay 10KonishikiYorikiriMisugisato55  
1993 KyushuDay 11TakanonamiHikiotoshiKonishiki56  
1993 KyushuDay 12DaishohoUwatedashinageKonishiki57 Gin
1993 KyushuDay 13AkebonoYorikiriKonishiki58  
1993 KyushuDay 14KonishikiYoritaoshiTakanohana68  
1993 KyushuDay 15WakanohanaOkuridashiKonishiki69  

1994 Hatsu Basho

Sekiwake 2 West, 2-13
1994 HatsuDay 1MusoyamaOkuridashiKonishiki01  
1994 HatsuDay 2WakashoyoOshidashiKonishiki02  
1994 HatsuDay 3TomonohanaUchigakeKonishiki03  
1994 HatsuDay 4TakanohanaHikiotoshiKonishiki04  
1994 HatsuDay 5MusashimaruUwatenageKonishiki05  
1994 HatsuDay 6KotonishikiShitatenageKonishiki06  
1994 HatsuDay 7KotonowakaOkuridashiKonishiki07  
1994 HatsuDay 8AkebonoShitatenageKonishiki08  
1994 HatsuDay 9KonishikiYorikiriKotobeppu18  
1994 HatsuDay 10TakanonamiUwatenageKonishiki19  
1994 HatsuDay 11WakanohanaOshidashiKonishiki110  
1994 HatsuDay 12KonishikiYoritaoshiAkinoshima210  
1994 HatsuDay 13DaizenOkuridashiKonishiki211  
1994 HatsuDay 14TochinowakaYorikiriKonishiki212  
1994 HatsuDay 15OginishikiTsukiotoshiKonishiki213  

1994 Haru Basho

Maegashira 9 East, 8-7
1994 HaruDay 1HigonoumiYorikiriKonishiki01  
1994 HaruDay 2KiraihoShitatenageKonishiki02  
1994 HaruDay 3KonishikiYorikiriKyokudozan12  
1994 HaruDay 4KonishikiKimedashiMainoumi22  
1994 HaruDay 5KotonowakaYorikiriKonishiki23  
1994 HaruDay 6KonishikiYorikiriHamanoshima33  
1994 HaruDay 7ToyonoumiHikiotoshiKonishiki34  
1994 HaruDay 8KotofujiYorikiriKonishiki35  
1994 HaruDay 9KonishikiYorikiriKotogaume45  
1994 HaruDay 10KonishikiYorikiriDaishoho55  
1994 HaruDay 11AkinoshimaUwatenageKonishiki56  
1994 HaruDay 12KonishikiYorikiriAsanowaka66  
1994 HaruDay 13KonishikiYorikiriWakashoyo76  
1994 HaruDay 14KonishikiYorikiriKotobeppu86  
1994 HaruDay 15TakatorikiHatakikomiKonishiki87  

1994 Natsu Basho

Maegashira 5 East, 5-10
1994 NatsuDay 1MusashimaruYorikiriKonishiki01  
1994 NatsuDay 2MusoyamaYorikiriKonishiki02  
1994 NatsuDay 3KirishimaShitatenageKonishiki03  
1994 NatsuDay 4TakatorikiOshidashiKonishiki04  
1994 NatsuDay 5WakashoyoUwatenageKonishiki05  
1994 NatsuDay 6KonishikiYorikiriMisugisato15  
1994 NatsuDay 7TokitsunadaYorikiriKonishiki16  
1994 NatsuDay 8KiraihoOkuridashiKonishiki17  
1994 NatsuDay 9KonishikiYorikiriKitakachidoki27  
1994 NatsuDay 10KotonowakaYorikiriKonishiki28  
1994 NatsuDay 11KonishikiYorikiriTakanonami38 Gin
1994 NatsuDay 12KotobeppuSukuinageKonishiki39  
1994 NatsuDay 13KonishikiYorikiriKenko49  
1994 NatsuDay 14KonishikiYorikiriAkinoshima59  
1994 NatsuDay 15HamanoshimaYorikiriKonishiki510  

1994 Nagoya Basho

Maegashira 12 East, 8-7
1994 NagoyaDay 1KonishikiYorikiriKotogaume10  
1994 NagoyaDay 2KonishikiTsuridashiKitakachidoki20  
1994 NagoyaDay 3KiraihoHikiotoshiKonishiki21  
1994 NagoyaDay 4KonishikiKimedashiKotonowaka31  
1994 NagoyaDay 5DaishohoYorikiriKonishiki32  
1994 NagoyaDay 6KonishikiOshidashiDaishi42  
1994 NagoyaDay 7KotoinazumaYorikiriKonishiki43  
1994 NagoyaDay 8KonishikiYorikiriMisugisato53  
1994 NagoyaDay 9KonishikiYorikiriKushimaumi63  
1994 NagoyaDay 10KenkoUwatenageKonishiki64  
1994 NagoyaDay 11TakamisugiYorikiriKonishiki65  
1994 NagoyaDay 12KonishikiYorikiriHigonoumi75  
1994 NagoyaDay 13KonishikiYorikiriTokitsunada85  
1994 NagoyaDay 14OginohanaUwatenageKonishiki86  
1994 NagoyaDay 15KotobeppuYorikiriKonishiki87  

1994 Aki Basho

Maegashira 10 East, 8-7
1994 AkiDay 1KonishikiYorikiriKitakachidoki10  
1994 AkiDay 2AkinoshimaSukuinageKonishiki11  
1994 AkiDay 3KotonishikiYorikiriKonishiki12  
1994 AkiDay 4KonishikiYorikiriKushimaumi22  
1994 AkiDay 5KonishikiYorikiriMisugisato32  
1994 AkiDay 6MinatofujiSukuinageKonishiki33  
1994 AkiDay 7KonishikiYorikiriKaio43  
1994 AkiDay 8DaishohoOkuridashiKonishiki44  
1994 AkiDay 9DaishiYorikiriKonishiki45  
1994 AkiDay 10KonishikiOshidashiWakanoyama55  
1994 AkiDay 11KonishikiYorikiriKyokudozan65  
1994 AkiDay 12KonishikiYorikiriKiraiho75  
1994 AkiDay 13KonishikiYorikiriKotobeppu85  
1994 AkiDay 14TokitsunadaYorikiriKonishiki86  
1994 AkiDay 15KotoinazumaOkuridashiKonishiki87  

1994 Kyushu Basho

Maegashira 5 East, 6-9
1994 KyushuDay 1DaishohoUwatedashinageKonishiki01  
1994 KyushuDay 2KonishikiYorikiriTakatoriki11  
1994 KyushuDay 3KonishikiHikiotoshiKotonishiki21  
1994 KyushuDay 4TakanonamiYorikiriKonishiki22  
1994 KyushuDay 5WakanohanaHikiotoshiKonishiki23  
1994 KyushuDay 6TeraoShitatenageKonishiki24  
1994 KyushuDay 7KonishikiYorikiriHamanoshima34  
1994 KyushuDay 8KonishikiYorikiriTokitsunada44  
1994 KyushuDay 9DaishiYorikiriKonishiki45  
1994 KyushuDay 10TakanohanaYorikiriKonishiki46  
1994 KyushuDay 11KonishikiOshidashiKotobeppu56  
1994 KyushuDay 12MainoumiUchigakeKonishiki57  
1994 KyushuDay 13AkinoshimaYorikiriKonishiki58  
1994 KyushuDay 14KotonowakaYorikiriKonishiki59  
1994 KyushuDay 15KonishikiYorikiriMisugisato69  

1995 Hatsu Basho

Maegashira 8 West, 8-7
1995 HatsuDay 1KonishikiOshitaoshiNaminohana10  
1995 HatsuDay 2KyokudozanTsukiotoshiKonishiki11  
1995 HatsuDay 3TeraoTsukiotoshiKonishiki12  
1995 HatsuDay 4KonishikiYorikiriKiraiho22  
1995 HatsuDay 5OginishikiHikiotoshiKonishiki23  
1995 HatsuDay 6HigonoumiOkuridashiKonishiki24  
1995 HatsuDay 7KonishikiYorikiriMinatofuji34  
1995 HatsuDay 8KonishikiYorikiriKotoinazuma44  
1995 HatsuDay 9KonishikiTsukiotoshiTakatoriki54  
1995 HatsuDay 10KonishikiYorikiriDaishoho64  
1995 HatsuDay 11KonishikiYorikiriKotobeppu74  
1995 HatsuDay 12MisugisatoTsukiotoshiKonishiki75  
1995 HatsuDay 13KonishikiYorikiriTakamisugi85  
1995 HatsuDay 14WakashoyoYorikiriKonishiki86  
1995 HatsuDay 15TokitsunadaYorikiriKonishiki87  

1995 Haru Basho

Maegashira 3 East, 5-10
1995 HaruDay 1KonishikiYoritaoshiTakanonami10 Gin
1995 HaruDay 2KaioShitatenageKonishiki11  
1995 HaruDay 3KonishikiYorikiriHigonoumi21  
1995 HaruDay 4KyokudozanHikiotoshiKonishiki22  
1995 HaruDay 5MusashimaruYorikiriKonishiki23  
1995 HaruDay 6AkinoshimaUwatenageKonishiki24  
1995 HaruDay 7AkebonoOshidashiKonishiki25  
1995 HaruDay 8KonishikiOshitaoshiNaminohana35  
1995 HaruDay 9TakanohanaUwatedashinageKonishiki36  
1995 HaruDay 10WakanohanaYorikiriKonishiki37  
1995 HaruDay 11MisugisatoShitatehineriKonishiki38  
1995 HaruDay 12TakatorikiHikiotoshiKonishiki39  
1995 HaruDay 13KonishikiTsuridashiHamanoshima49  
1995 HaruDay 14DaishohoOkuridashiKonishiki410  
1995 HaruDay 15KonishikiYorikiriAsanowaka510  

1995 Natsu Basho

Maegashira 7 West, 5-10
1995 NatsuDay 1KonishikiHatakikomiTakatoriki10  
1995 NatsuDay 2KonishikiYorikiriWakanohana20 Gin
1995 NatsuDay 3TakanohanaYorikiriKonishiki21  
1995 NatsuDay 4KotonishikiHatakikomiKonishiki22  
1995 NatsuDay 5TakanonamiYorikiriKonishiki23  
1995 NatsuDay 6TakamisugiOshidashiKonishiki24  
1995 NatsuDay 7KonishikiYorikiriMusoyama34  
1995 NatsuDay 8MainoumiShitatenageKonishiki35  
1995 NatsuDay 9KyokudozanHikiotoshiKonishiki36  
1995 NatsuDay 10KirishimaOkuridashiKonishiki37  
1995 NatsuDay 11KonishikiYorikiriKiraiho47  
1995 NatsuDay 12AsanowakaOkuridashiKonishiki48  
1995 NatsuDay 13KonishikiYorikiriNaminohana58  
1995 NatsuDay 14AkinoshimaUwatedashinageKonishiki59  
1995 NatsuDay 15KotobeppuYorikiriKonishiki510  

1995 Nagoya Basho

Maegashira 13 West, 9-6
1995 NagoyaDay 1OginishikiTsukiotoshiKonishiki01  
1995 NagoyaDay 2KonishikiTsuridashiKiraiho11  
1995 NagoyaDay 3MinatofujiYorikiriKonishiki12  
1995 NagoyaDay 4KonishikiOkuridashiKotoinazuma22  
1995 NagoyaDay 5KonishikiOshidashiAsahiyutaka32  
1995 NagoyaDay 6KonishikiOshidashiDaishi42  
1995 NagoyaDay 7HamanoshimaYorikiriKonishiki43  
1995 NagoyaDay 8KonishikiYorikiriKirishima53  
1995 NagoyaDay 9KonishikiYorikiriKasugafuji63  
1995 NagoyaDay 10KyokudozanShitatedashinageKonishiki64  
1995 NagoyaDay 11WakashoyoYorikiriKonishiki65  
1995 NagoyaDay 12KonishikiOshitaoshiAsanowaka75  
1995 NagoyaDay 13KonishikiYorikiriTokitsunada85  
1995 NagoyaDay 14TakamisugiHikiotoshiKonishiki86  
1995 NagoyaDay 15KonishikiOshidashiAogiyama96  

1995 Aki Basho

Maegashira 5 East, 5-10
1995 AkiDay 1KonishikiOshidashiKirishima10  
1995 AkiDay 2KonishikiYorikiriTakanonami20 Gin
1995 AkiDay 3TosanoumiHikiotoshiKonishiki21  
1995 AkiDay 4TakanohanaMakiotoshiKonishiki22  
1995 AkiDay 5WakanohanaHikiotoshiKonishiki23  
1995 AkiDay 6TakatorikiHatakikomiKonishiki24  
1995 AkiDay 7KonishikiYorikiriKotobeppu34  
1995 AkiDay 8TochinowakaOkuridashiKonishiki35  
1995 AkiDay 9WakashoyoHikiotoshiKonishiki36  
1995 AkiDay 10MainoumiShitatenageKonishiki37  
1995 AkiDay 11KonishikiOshidashiHigonoumi47  
1995 AkiDay 12OginishikiYorikiriKonishiki48  
1995 AkiDay 13HamanoshimaYorikiriKonishiki49  
1995 AkiDay 14KotoinazumaYorikiriKonishiki410  
1995 AkiDay 15KonishikiOshidashiKotonowaka510  

1995 Kyushu Basho

Maegashira 10 West, 8-7
1995 KyushuDay 1KonishikiOshidashiKitakachidoki10  
1995 KyushuDay 2MisugisatoOkuridashiKonishiki11  
1995 KyushuDay 3KonishikiOshidashiAogiyama21  
1995 KyushuDay 4KirishimaUwatenageKonishiki22  
1995 KyushuDay 5DaishohoOkuridashiKonishiki23  
1995 KyushuDay 6KonishikiHatakikomiKasugafuji33  
1995 KyushuDay 7OginishikiYorikiriKonishiki34  
1995 KyushuDay 8AsanoshoShitatedashinageKonishiki35  
1995 KyushuDay 9AsanowakaOshidashiKonishiki36  
1995 KyushuDay 10KonishikiYorikiriMainoumi46  
1995 KyushuDay 11NaminohanaShitatenageKonishiki47  
1995 KyushuDay 12KonishikiOshidashiDaishi57  
1995 KyushuDay 13KonishikiYorikiriKyokudozan67  
1995 KyushuDay 14KonishikiFusenshoWakashoyo77  
1995 KyushuDay 15KonishikiYorikiriOginohana87  

1996 Hatsu Basho

Maegashira 8 East, 7-8
1996 HatsuDay 1KonishikiYorikiriAsanosho10  
1996 HatsuDay 2AogiyamaOshidashiKonishiki11  
1996 HatsuDay 3KonishikiOshitaoshiOginishiki21  
1996 HatsuDay 4KonishikiYorikiriKotobeppu31  
1996 HatsuDay 5KonishikiYorikiriHigonoumi41  
1996 HatsuDay 6KonishikiYorikiriTamakasuga51  
1996 HatsuDay 7KyokudozanShitatenageKonishiki52  
1996 HatsuDay 8MainoumiOkuridashiKonishiki53  
1996 HatsuDay 9KonishikiYorikiriKasugafuji63  
1996 HatsuDay 10NaminohanaTsukiotoshiKonishiki64  
1996 HatsuDay 11KirishimaOkuridashiKonishiki65  
1996 HatsuDay 12TakanonamiHatakikomiKonishiki66  
1996 HatsuDay 13TakatorikiHikiotoshiKonishiki67  
1996 HatsuDay 14AkinoshimaShitatenageKonishiki68  
1996 HatsuDay 15KonishikiYorikiriDaishi78  

1996 Haru Basho

Maegashira 9 West, 6-9
1996 HaruDay 1KonishikiYorikiriMinatofuji10  
1996 HaruDay 2WakashoyoTsukiotoshiKonishiki11  
1996 HaruDay 3KitakachidokiHikiotoshiKonishiki12  
1996 HaruDay 4KotoinazumaOkuridashiKonishiki13  
1996 HaruDay 5KonishikiOshidashiAsanowaka23  
1996 HaruDay 6KasugafujiOshitaoshiKonishiki24  
1996 HaruDay 7KonishikiOshidashiDaishi34  
1996 HaruDay 8KonishikiYorikiriMisugisato44  
1996 HaruDay 9KonishikiYorikiriMainoumi54  
1996 HaruDay 10KotobeppuYoritaoshiKonishiki55  
1996 HaruDay 11HamanoshimaYorikiriKonishiki56  
1996 HaruDay 12AsanoshoHatakikomiKonishiki57  
1996 HaruDay 13KonishikiYorikiriKyokudozan67  
1996 HaruDay 14GanyuUwatedashinageKonishiki68  
1996 HaruDay 15DaishohoShitatenageKonishiki69  

1996 Natsu Basho

Maegashira 14 East, 10-5
1996 NatsuDay 1KonishikiYorikiriKyokudozan10  
1996 NatsuDay 2KonishikiYorikiriWakashoyo20  
1996 NatsuDay 3TochinowakaTsukiotoshiKonishiki21  
1996 NatsuDay 4KonishikiYorikiriAsanowaka31  
1996 NatsuDay 5KonishikiOshidashiOginishiki41  
1996 NatsuDay 6ShikishimaYorikiriKonishiki42  
1996 NatsuDay 7KonishikiYorikiriOginohana52  
1996 NatsuDay 8MainoumiOkuridashiKonishiki53  
1996 NatsuDay 9KonishikiYorikiriHigonoumi63  
1996 NatsuDay 10KonishikiYorikiriKotobeppu73  
1996 NatsuDay 11KonishikiYorikiriAogiyama83  
1996 NatsuDay 12DaishiSukuinageKonishiki84  
1996 NatsuDay 13KonishikiYorikiriTamakasuga94  
1996 NatsuDay 14NaminohanaShitatenageKonishiki95  
1996 NatsuDay 15KonishikiUwatenageHamanoshima105  

1996 Nagoya Basho

Maegashira 8 West, 8-7
1996 NagoyaDay 1KenkoUwatenageKonishiki01  
1996 NagoyaDay 2MainoumiShitatehineriKonishiki02  
1996 NagoyaDay 3KonishikiOshidashiKyokudozan12  
1996 NagoyaDay 4KitakachidokiTsukiotoshiKonishiki13  
1996 NagoyaDay 5KonishikiYorikiriMinatofuji23  
1996 NagoyaDay 6OginishikiTsukiotoshiKonishiki24  
1996 NagoyaDay 7KonishikiYorikiriGanyu34  
1996 NagoyaDay 8MisugisatoUwatenageKonishiki35  
1996 NagoyaDay 9NaminohanaYorikiriKonishiki36  
1996 NagoyaDay 10KonishikiYorikiriHamanoshima46  
1996 NagoyaDay 11KonishikiYorikiriAsanowaka56  
1996 NagoyaDay 12KotobeppuSukuinageKonishiki57  
1996 NagoyaDay 13KonishikiOshidashiTosanoumi67  
1996 NagoyaDay 14KonishikiYorikiriTochinowaka77  
1996 NagoyaDay 15KonishikiKimedashiHigonoumi87  

1996 Aki Basho

Maegashira 4 East, 4-11
1996 AkiDay 1MusashimaruYorikiriKonishiki01  
1996 AkiDay 2TakatorikiHikiotoshiKonishiki02  
1996 AkiDay 3TakanohanaYorikiriKonishiki03  
1996 AkiDay 4MusoyamaTsukiotoshiKonishiki04  
1996 AkiDay 5KonishikiOshidashiMinatofuji14  
1996 AkiDay 6WakanohanaHikiotoshiKonishiki15  
1996 AkiDay 7TakanonamiYorikiriKonishiki16  
1996 AkiDay 8KonishikiKimedashiKotonowaka26  
1996 AkiDay 9AkinoshimaHikiotoshiKonishiki27  
1996 AkiDay 10KotobeppuYorikiriKonishiki28  
1996 AkiDay 11DaishiOkuritaoshiKonishiki29  
1996 AkiDay 12KonishikiYorikiriKenko39  
1996 AkiDay 13AogiyamaOkuridashiKonishiki310  
1996 AkiDay 14KotonishikiHatakikomiKonishiki311  
1996 AkiDay 15KonishikiTsukidashiKotoinazuma411  

1996 Kyushu Basho

Maegashira 9 East, 6-9
1996 KyushuDay 1KonishikiKimedashiKotoryu10  
1996 KyushuDay 2KyokushuzanHikiotoshiKonishiki11  
1996 KyushuDay 3MinatofujiShitatedashinageKonishiki12  
1996 KyushuDay 4KonishikiOshidashiTamakasuga22  
1996 KyushuDay 5KenkoYorikiriKonishiki23  
1996 KyushuDay 6KotoinazumaOkuridashiKonishiki24  
1996 KyushuDay 7TochiazumaShitatenageKonishiki25  
1996 KyushuDay 8KonishikiYorikiriHamanoshima35  
1996 KyushuDay 9NaminohanaSukuinageKonishiki36  
1996 KyushuDay 10KonishikiKimedashiTerao46  
1996 KyushuDay 11DaishiTsukiotoshiKonishiki47  
1996 KyushuDay 12KonishikiOshidashiAogiyama57  
1996 KyushuDay 13ShikishimaYorikiriKonishiki58  
1996 KyushuDay 14KonishikiKimedashiKitakachidoki68  
1996 KyushuDay 15AsanowakaOkuridashiKonishiki69  

1997 Hatsu Basho

Maegashira 13 East, 8-7
1997 HatsuDay 1KotoinazumaUwatenageKonishiki01  
1997 HatsuDay 2KonishikiUwatenageShikishima11  
1997 HatsuDay 3KonishikiYorikiriHamanoshima21  
1997 HatsuDay 4MisugisatoHatakikomiKonishiki22  
1997 HatsuDay 5TochiazumaTsukiotoshiKonishiki23  
1997 HatsuDay 6KonishikiTsukitaoshiDaishi33  
1997 HatsuDay 7KonishikiYorikiriDaihisho43  
1997 HatsuDay 8KotoryuHikiotoshiKonishiki44  
1997 HatsuDay 9KonishikiYorikiriMinatofuji54  
1997 HatsuDay 10KonishikiYorikiriGanyu64  
1997 HatsuDay 11KonishikiHikiotoshiKotobeppu74  
1997 HatsuDay 12KonishikiYorikiriRikio84  
1997 HatsuDay 13YamatoYorikiriKonishiki85  
1997 HatsuDay 14AsanoshoHikiotoshiKonishiki86  
1997 HatsuDay 15TeraoTsukiotoshiKonishiki87  

1997 Haru Basho

Maegashira 10 West, 6-7-2
1997 HaruDay 3KitakachidokiHikiotoshiKonishiki01
1997 HaruDay 4TochinowakaTsukiotoshiKonishiki02
1997 HaruDay 5RikioUwatenageKonishiki03
1997 HaruDay 6KonishikiYorikiriMisugisato13
1997 HaruDay 7KonishikiOshidashiAsanowaka23
1997 HaruDay 8YamatoYorikiriKonishiki24
1997 HaruDay 9GojoroHikiotoshiKonishiki25
1997 HaruDay 10KonishikiYorikiriGanyu35
1997 HaruDay 11KonishikiYorikiriDaihisho45
1997 HaruDay 12KonishikiHatakikomiDaishi55
1997 HaruDay 13KonishikiOshidashiAsahiyutaka65
1997 HaruDay 14KotoinazumaOshidashiKonishiki66
1997 HaruDay 15MinatofujiYorikiriKonishiki67

1997 Natsu Basho

Maegashira 14 East, 8-7
1997 NatsuDay 1KonishikiYorikiriGojoro10  
1997 NatsuDay 2AsahiyutakaTsukiotoshiKonishiki11  
1997 NatsuDay 3MainoumiOkuridashiKonishiki12  
1997 NatsuDay 4KonishikiYorikiriYamato22  
1997 NatsuDay 5DaishiHikiotoshiKonishiki23  
1997 NatsuDay 6KonishikiYorikiriKenko33  
1997 NatsuDay 7KonishikiYorikiriHigonoumi43  
1997 NatsuDay 8KonishikiYorikiriTochinonada53  
1997 NatsuDay 9KonishikiYorikiriRikio63  
1997 NatsuDay 10KotonowakaTsukiotoshiKonishiki64  
1997 NatsuDay 11KonishikiYorikiriHamanoshima74  
1997 NatsuDay 12KotoinazumaOkuridashiKonishiki75  
1997 NatsuDay 13KonishikiKimedashiKotoryu85  
1997 NatsuDay 14TochiazumaShitatenageKonishiki86  
1997 NatsuDay 15KitakachidokiHikiotoshiKonishiki87  

1997 Nagoya Basho

Maegashira 9 West, 8-7
1997 NagoyaDay 1KonishikiYorikiriMainoumi10  
1997 NagoyaDay 2RikioShitatenageKonishiki11  
1997 NagoyaDay 3TeraoHikiotoshiKonishiki12  
1997 NagoyaDay 4GanyuUwatedashinageKonishiki13  
1997 NagoyaDay 5KonishikiOshidashiAsanosho23  
1997 NagoyaDay 6KonishikiFusenshoDaishi33  
1997 NagoyaDay 7KonishikiYorikiriYamato43  
1997 NagoyaDay 8GojoroHikiotoshiKonishiki44  
1997 NagoyaDay 9KonishikiOshitaoshiTochinonada54  
1997 NagoyaDay 10MinatofujiUwatenageKonishiki55  
1997 NagoyaDay 11AsanowakaOkuridashiKonishiki56  
1997 NagoyaDay 12KonishikiOshidashiKotoryu66  
1997 NagoyaDay 13KonishikiYorikiriTochinowaka76  
1997 NagoyaDay 14KyokushuzanHikiotoshiKonishiki77  
1997 NagoyaDay 15KonishikiOshidashiHamanoshima87  

1997 Aki Basho

Maegashira 2 West, 0-11-4
1997 AkiDay 1TakatorikiHikiotoshiKonishiki01  
1997 AkiDay 2TosanoumiHatakikomiKonishiki02  
1997 AkiDay 3KaioUwatenageKonishiki03  
1997 AkiDay 4TakanonamiFusenshoKonishiki04  
1997 AkiDay 9MusashimaruYorikiriKonishiki05
1997 AkiDay 10AkebonoYorikiriKonishiki06
1997 AkiDay 11TakanohanaUwatenageKonishiki07
1997 AkiDay 12GanyuYorikiriKonishiki08
1997 AkiDay 13WakanohanaOshidashiKonishiki09
1997 AkiDay 14ShikishimaYorikiriKonishiki010
1997 AkiDay 15TeraoTsukiotoshiKonishiki011

1997 Kyushu Basho

Maegashira 14 East, 5-9-[Retired]
1997 KyushuDay 1AsanowakaOkuridashiKonishiki01  
1997 KyushuDay 2MinatofujiYorikiriKonishiki02  
1997 KyushuDay 3KonishikiYorikiriKitakachidoki12  
1997 KyushuDay 4KonishikiYorikiriMainoumi22  
1997 KyushuDay 5KonishikiOshidashiAkinoshu32  
1997 KyushuDay 6YamatoYorikiriKonishiki33  
1997 KyushuDay 7AogiyamaHikiotoshiKonishiki34  
1997 KyushuDay 8KonishikiYorikiriKotoryu44  
1997 KyushuDay 9KonishikiYorikiriShikishima54  
1997 KyushuDay 10KyokutenhoYorikiriKonishiki55  
1997 KyushuDay 11KyokushuzanUwatenageKonishiki56  
1997 KyushuDay 12GojoroHatakikomiKonishiki57  
1997 KyushuDay 13KotonowakaYorikiriKonishiki58  
1997 KyushuDay 14MisugisatoFusenshoKonishiki59


This page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2000/11/25 at 21:35:03
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.