Kaio

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
KAIO Hiroyuki
KOGA Hiroyuki
Fukuoka, 1972.07.24.
Tomozuna
1988.03.


Basho History
1991 Aki      Ms5E, 4-3
1991 Kyushu      Ms2E, 5-2
1992 Hatsu      J10W, 7-8
1992 Haru      J11W, 8-5-2
1992 Nagoya      J8W, 9-6
1992 Aki      J3E, 7-8
1992 Kyushu      J5E, 8-7
1993 Hatsu      J3E, 8-7
1993 Haru      J1W, 9-6
1993 Natsu      M15W, 4-11
1993 Nagoya      J6W, 10-5
1993 Aki      J1W, 10-5
1993 Kyushu      M15W, 10-5
1994 Hatsu      M6W, 8-7
1994 Haru      M1W, 9-6, Shukun-sho (1)
1994 Natsu      K1E, 8-7
1994 Nagoya      K1E, 5-10
1994 Aki      M2E, 9-6
1994 Kyushu      K1E, 8-7
1995 Hatsu      S1E, 8-7, Shukun-sho (2)
1995 Haru      S1E, 8-7
1995 Natsu      S1W, 9-6
1995 Nagoya      S1E, 9-6
1995 Aki      S1W, 11-4, Shukun-sho (3)
1995 Kyushu      S1E, 9-6, Kanto-sho (1)
1996 Hatsu      S1E, 10-5, Shukun-sho (4)
1996 Haru      S1E, 9-6
1996 Natsu      S1W, 11-4, Shukun-sho (5)
1996 Nagoya      S1E, 10-5, Shukun-sho (6)
1996 Aki      S1E, 9-6
1996 Kyushu      S1W, 11-4, Kanto-sho (2)
1997 Hatsu      S1E, 6-9
1997 Haru      M1E, 12-3, Shukun-sho (7)
1997 Natsu      S1E, 7-5-3
1997 Aki      K1W, 3-8-4
1997 Kyushu      M3W, 8-7
1998 Hatsu      K1E, 8-7
1998 Haru      K1W, 8-7, Shukun-sho (8)
1998 Natsu      S1W, 7-8
1998 Nagoya      K1W, 7-8
1998 Aki      M1E, 7-8
1998 Kyushu      M1W, 8-7
1999 Hatsu      M1E, 9-6
1999 Haru      K2W, 10-5
1999 Natsu      S1W, 12-3, Kanto-sho (3)
1999 Nagoya      S1E, 8-7
1999 Aki      S1E, 9-6
1999 Kyushu      S1E, 11-4, Kanto-sho (4)
2000 Hatsu      S1E, 7-8
2000 Haru      K1W, 8-7
2000 Natsu      K1W, 14-1, Yusho, Shukun-sho, Kanto-sho (1,9,5)
2000 Nagoya      S1E, 11-4, Shukun-sho (10)
2000 Aki      OE, 11-4
2000 Kyushu      OE, 11-4
2001 Hatsu      OE, 10-5
2001 Haru      OE, 13-2, Yusho (2)
2001 Natsu      OE, 4-5-6
2001 Nagoya      Oe, 13-2, Yusho (3)
2001 Aki      Oe, 0-4-11
2001 Kyushu      O East, 10-5
2002 Hatsu      OE, 9-6
2002 Haru      OW, 12-3
2002 Natsu      OE, 11-4
2002 Nagoya      OE, 0-4-11
2002 Aki      O2e, 12-3
2002 Kyushu      O1e, 2-2-11
2003 Haru      O2w, 10-5
2003 Natsu      Ow, 11-4
2003 Nagoya      Oe, 12-3, Yusho (4)
2003 Aki      O1e, 7-8
2003 Kyushu      O2e, 10-5
2004 Hatsu      O2e, 10-5
2004 Haru      Ow, 13-2
2004 Natsu      O1w, 10-5
2004 Nagoya      Oe, 11-4
2004 Aki      Oe, 13-2, Yusho (5)
2004 Kyushu      O1e, 12-3
2005 Hatsu      O1e, 4-6-5
2005 Haru      O1w, 10-5
2005 Natsu      O1e, 5-1-9
2005 Nagoya      O2w, 10-5
2005 Aki      O1e, 0-4-11
2005 Kyushu      O2w, 10-5
2006 Hatsu      O1w, 3-6-6
2006 Haru      O2w, 8-7
2006 Natsu      O2w, 9-6
2006 Nagoya      O2e, 9-6
2006 Aki      O2e, 1-6-8
2006 Kyushu      O3w, 10-5
2007 Hatsu      O2e, 8-7
2007 Haru      O2w, 8-7
2007 Natsu      O2e, 10-5
2007 Nagoya      O1e, 8-5-2
2007 Aki      O2e, 1-5-9
2007 Kyushu      O2w, 9-6
2008 Hatsu      O2e, 8-7
2008 Haru      O2e, 8-7
2008 Natsu      O1w, 8-7
2008 Nagoya      Oe, 9-6
2008 Aki      Oe, 9-6
2008 Kyushu      Ow, 1-3-11
2009 Hatsu      Ow, 8-7
2009 Haru      O2e, 8-7
2009 Natsu      O2e, 8-7
2009 Nagoya      O2e, 8-7
2009 Aki      O2w, 8-7
2009 Kyushu      O2w, 8-7
      

1991 Aki Basho

Fought under shikona Koga

Makushita 5 East, 4-3
1991 AkiDay 8J01OsuzukiYorikiriKogaUUU 

Top of page

1991 Kyushu Basho

Fought under shikona Koga

Makushita 2 East, 5-2
1991 KyushuDay 6J02HitachiryuKetaguriKogaUUU 
1991 KyushuDay 10J01KogaYorikiriAkinomineUUU 

Top of page

1992 Hatsu Basho

Juryo 10 West, 7-8
1992 HatsuDay 1J04KaioUwatenageEnazakura10  
1992 HatsuDay 2J03GanyuYoritaoshiKaio11  
1992 HatsuDay 3J08HananokuniYorikiriKaio12  
1992 HatsuDay 4J06WakanoyamaOshidashiKaio13  
1992 HatsuDay 5J07DaigakuYoritaoshiKaio14  
1992 HatsuDay 6J12KaioShitatenageKenko24  
1992 HatsuDay 7J04KaioUwatenageKyokugozan34  
1992 HatsuDay 8J05TochitsukasaYorikiriKaio35  
1992 HatsuDay 9J04KaioTsukiotoshiHitachiryu45  
1992 HatsuDay 10J10TakanofujiYoritaoshiKaio46  
1992 HatsuDay 11J04KaioOshidashiSasshunada56  
1992 HatsuDay 12J02KaioUwatenageMinatofuji66  
1992 HatsuDay 13J04ZenshinyamaTsukiotoshiKaio67  
1992 HatsuDay 14J03KaioYoritaoshiOginishiki77  
1992 HatsuDay 15J12OginohanaUwatenageKaio78  

Top of page

1992 Haru Basho

Juryo 11 West, 8-5-2
1992 HaruDay 1J03KaioSukuinageHitachiryu10  
1992 HaruDay 2J01KaioOshidashiTaishin20  
1992 HaruDay 3J06KaioSukuinageTochitsukasa30  
1992 HaruDay 4J11KaioYorikiriWakashoyo40  
1992 HaruDay 5J06KaioUwatenageKenko50  
1992 HaruDay 6J06TokitsunadaTsuridashiKaio51  
1992 HaruDay 7J05NaminohanaTsukiotoshiKaio52  
1992 HaruDay 8J04KaioUwatenageZenshinyama62  
1992 HaruDay 9J02KaioUwatenageTochitenko72  
1992 HaruDay 10J09WakanoyamaOshidashiKaio73  
1992 HaruDay 11J14KaioTottariTamakairiki83  
1992 HaruDay 12J02OginishikiYorikiriKaio84  
1992 HaruDay 13J04EnazakuraOshidashiKaio852 

Top of page

1992 Nagoya Basho

Juryo 8 West, 9-6
1992 NagoyaDay 1J06KaioYorikiriHitachiryu10  
1992 NagoyaDay 2J04KyokugozanOshidashiKaio11  
1992 NagoyaDay 3J03TochinofujiKimedashiKaio12  
1992 NagoyaDay 4J06KaioTsukiotoshiKumao22  
1992 NagoyaDay 5J07KaioOshidashiAogiyama32  
1992 NagoyaDay 6J10KaioYorikiriKasugafuji42  
1992 NagoyaDay 7J08NaminohanaShitatenageKaio43  
1992 NagoyaDay 8J12KaioShitatenageTamakairiki53  
1992 NagoyaDay 9J03KaioShitatenageTochitenko63  
1992 NagoyaDay 10J04KaioOshidashiYoshinobori73  
1992 NagoyaDay 11J11WakashoyoAbisetaoshiKaio74  
1992 NagoyaDay 12J10AsahisatoYorikiriKaio75  
1992 NagoyaDay 13J07KotoinazumaUwatenageKaio76  
1992 NagoyaDay 14J06KaioUwatenageSakahoko86  
1992 NagoyaDay 15J12KaioYorikiriZenshinyama96  

Top of page

1992 Aki Basho

Juryo 3 East, 7-8
1992 AkiDay 1J11KaioUwatenageTsunenoyama10  
1992 AkiDay 2J08WakatoshoUwatenageKaio11  
1992 AkiDay 3J09OginishikiYorikiriKaio12  
1992 AkiDay 4J08KaioKotenageSakahoko22  
1992 AkiDay 5J09MinatofujiYorikiriKaio23  
1992 AkiDay 6J08KaioOshidashiZenshinyama33  
1992 AkiDay 7J09KaioYorikiriSaganobori43  
1992 AkiDay 8J08KaioOshitaoshiYoshinobori53  
1992 AkiDay 9J10KumaoOshidashiKaio54  
1992 AkiDay 10J13KasugafujiTsukiotoshiKaio55  
1992 AkiDay 11J10KaioYorikiriKotobeppu65  
1992 AkiDay 12J12HananokuniOshidashiKaio66  
1992 AkiDay 13J11AogiyamaOshidashiKaio67  
1992 AkiDay 14J09KaioHikiotoshiTochinofuji77  
1992 AkiDay 15M01NaminohanaYorikiriKaio78  

Top of page

1992 Kyushu Basho

Juryo 5 East, 8-7
1992 KyushuDay 1J10OginishikiYorikiriKaio01  
1992 KyushuDay 2J05KaioYorikiriHoshiandesu11  
1992 KyushuDay 3J12NaminohanaYorikiriKaio12  
1992 KyushuDay 4J11KaioOshidashiAsahisato22  
1992 KyushuDay 5J06TomonohanaOshidashiKaio23  
1992 KyushuDay 6J05KomafudoYorikiriKaio24  
1992 KyushuDay 7J06KaioUwatenageDaigaku34  
1992 KyushuDay 8J06WakatoshoUwatenageKaio35  
1992 KyushuDay 9J07KaioYorikiriMinatofuji45  
1992 KyushuDay 10J06KaioKoshikudakeTsunenoyama55  
1992 KyushuDay 11J12KyokugozanYorikiriKaio56  
1992 KyushuDay 12J07HidenoumiYorikiriKaio57  
1992 KyushuDay 13J06KaioOshidashiEnazakura67  
1992 KyushuDay 14J09KaioWatashikomiHitachiryu77  
1992 KyushuDay 15J07KaioUwatenageKenko87  

Top of page

1993 Hatsu Basho

Juryo 3 East, 8-7
1993 HatsuDay 1J11HigonoumiShitatenageKaio01  
1993 HatsuDay 2J08YutakafujiYorikiriKaio02  
1993 HatsuDay 3J09KaioYorikiriHoshiandesu12  
1993 HatsuDay 4J08KaioYoritaoshiKumao22  
1993 HatsuDay 5J09ZenshinyamaYorikiriKaio23  
1993 HatsuDay 6J10KaioYorikiriMinatofuji33  
1993 HatsuDay 7M01KaioYorikiriKyokugozan43  
1993 HatsuDay 8J08KaioTsukiotoshiHananokuni53  
1993 HatsuDay 9J11KenkoYorikiriKaio54  
1993 HatsuDay 10J11KaioUwatenageOginishiki64  
1993 HatsuDay 11J12HitachiryuYoritaoshiKaio65  
1993 HatsuDay 12J10KaioTsukiotoshiEnazakura75  
1993 HatsuDay 13J09KaioTsukiotoshiAsahisato85  
1993 HatsuDay 14J08AsanonamiOshidashiKaio86  
1993 HatsuDay 15J10HamanoshimaYorikiriKaio87  

Top of page

1993 Haru Basho

Juryo 1 West, 9-6
1993 HaruDay 1J12TomonohanaYorikiriKaio01  
1993 HaruDay 2M01KaioSukuinageEnazakura11  
1993 HaruDay 3J11HamanoshimaYorikiriKaio12  
1993 HaruDay 4J12KaioYorikiriWakanoyama22  
1993 HaruDay 5J11KaioOshidashiZenshinyama32  
1993 HaruDay 6J12KaioOkuridashiTamakairiki42  
1993 HaruDay 7J12KaioUwatenageAsahisato52  
1993 HaruDay 8J13KaioUwatenageTatsuhikari62  
1993 HaruDay 9J12TokitsunadaTsuridashiKaio63  
1993 HaruDay 10J12KaioYorikiriOginishiki73  
1993 HaruDay 11M02KaioSukuinageAogiyama83  
1993 HaruDay 12J12MinatofujiShitatenageKaio84  
1993 HaruDay 13M01HigonoumiHatakikomiKaio85  
1993 HaruDay 14J13KaioYorikiriHoshiandesu95  
1993 HaruDay 15J11AsasoyoUwatenageKaio96  

Top of page

1993 Natsu Basho

Maegashira 15 West, 4-11
1993 NatsuDay 1M02MainoumiKainahineriKaio01  
1993 NatsuDay 2M01KaioYorikiriKototsubaki11  
1993 NatsuDay 3M01AogiyamaOshidashiKaio12  
1993 NatsuDay 4M01HamanoshimaYorikiriKaio13  
1993 NatsuDay 5M05KaioYorikiriKasugafuji23  
1993 NatsuDay 6M02KaioYorikiriNaminohana33  
1993 NatsuDay 7M01TomonohanaOshidashiKaio34  
1993 NatsuDay 8M02KiraihoHikiotoshiKaio35  
1993 NatsuDay 9M01TamakairikiYorikiriKaio36  
1993 NatsuDay 10M09KotobeppuYorikiriKaio37  
1993 NatsuDay 11M04KaioYorikiriKotoinazuma47  
1993 NatsuDay 12M01MitoizumiYorikiriKaio48  
1993 NatsuDay 13M01WakanoyamaOshidashiKaio49  
1993 NatsuDay 14M05KotofujiYorikiriKaio410  
1993 NatsuDay 15M11TakamisugiHatakikomiKaio411  

Top of page

1993 Nagoya Basho

Juryo 6 West, 10-5
1993 NagoyaDay 1J08KaioYorikiriTatsuhikari10  
1993 NagoyaDay 2J04KaioYorikiriRikio20  
1993 NagoyaDay 3J04KaioOkuridashiYutakafuji30  
1993 NagoyaDay 4J03KotogaumeOshidashiKaio31  
1993 NagoyaDay 5J05KaioYorikiriDaishi41  
1993 NagoyaDay 6J12KaioKotenageWakanoyama51  
1993 NagoyaDay 7J08KaioYorikiriKyokugozan61  
1993 NagoyaDay 8J08KaioUwatenageAsahisato71  
1993 NagoyaDay 9J07MusoyamaYorikiriKaio72  
1993 NagoyaDay 10J05KirinishikiYoritaoshiKaio73  
1993 NagoyaDay 11J06KaioYorikiriAsanowaka83  
1993 NagoyaDay 12J07HoshiandesuYorikiriKaio84  
1993 NagoyaDay 13J04KaioYorikiriKototsubaki94  
1993 NagoyaDay 14J09KaioYorikiriTochinofuji104  
1993 NagoyaDay 15J11HamanoshimaTsukiotoshiKaio105  

Top of page

1993 Aki Basho

Juryo 1 West, 10-5
1993 AkiDay 1J13OginishikiYorikiriKaio01  
1993 AkiDay 2J13KaioHikiotoshiAogiyama11  
1993 AkiDay 3M01TamakairikiYorikiriKaio12  
1993 AkiDay 4J13KaioUwatenageWakanoyama22  
1993 AkiDay 5J12KaioYorikiriTochinofuji32  
1993 AkiDay 6J13KaioShitatenageKirinishiki42  
1993 AkiDay 7J12KaioUwatenageTochitenko52  
1993 AkiDay 8J13KaioUwatenageKotogaume62  
1993 AkiDay 9M01KotoinazumaKatasukashiKaio63  
1993 AkiDay 10J13KaioOshidashiHamanoshima73  
1993 AkiDay 11J13KaioYorikiriAsahisato83  
1993 AkiDay 12M02MainoumiShitatenageKaio84  
1993 AkiDay 13J12KaioOshidashiKototsubaki94  
1993 AkiDay 14J13KaioKotenageHitachiryu104  
1993 AkiDay 15J12AsanowakaOshidashiKaio105  

Top of page

1993 Kyushu Basho

Maegashira 15 West, 10-5
1993 KyushuDay 1M01KaioShitatenageOginishiki10  
1993 KyushuDay 2M01DaishoyamaYorikiriKaio11  
1993 KyushuDay 3M02KaioYorikiriOginohana21  
1993 KyushuDay 4M02KaioUwatenageTamakairiki31  
1993 KyushuDay 5M01KaioYorikiriMinatofuji41  
1993 KyushuDay 6M05KaioYorikiriKasugafuji51  
1993 KyushuDay 7M07KaioYorikiriHigonoumi61  
1993 KyushuDay 8M07TochinowakaYorikiriKaio62  
1993 KyushuDay 9M03KaioSukuinageDaizen72  
1993 KyushuDay 10M03KiraihoYorikiriKaio73  
1993 KyushuDay 11M06KaioYorikiriMainoumi83  
1993 KyushuDay 12M02ToyonoumiHikiotoshiKaio84  
1993 KyushuDay 13M03KaioYorikiriKitakachidoki94  
1993 KyushuDay 14M03KaioYorikiriMusoyama104  
1993 KyushuDay 15M01AogiyamaOshidashiKaio105  

Top of page

1994 Hatsu Basho

Maegashira 6 West, 8-7
1994 HatsuDay 1M11KenkoYorikiriKaio01  
1994 HatsuDay 2M09KyokudozanKatasukashiKaio02  
1994 HatsuDay 3M08HigonoumiUwatenageKaio03  
1994 HatsuDay 4M12TochinowakaUwatenageKaio04  
1994 HatsuDay 5M08KaioYorikiriKotofuji14  
1994 HatsuDay 6M08KaioOshidashiToyonoumi24  
1994 HatsuDay 7M18WakanohanaOkuridashiKaio25  
1994 HatsuDay 8M12KaioShitatenageKotonowaka35  
1994 HatsuDay 9M07KaioOshidashiKotoinazuma45  
1994 HatsuDay 10M15KaioAbisetaoshiKotonishiki55  
1994 HatsuDay 11M15TakanonamiYorikiriKaio56  
1994 HatsuDay 12M18TakanohanaYorikiriKaio57  
1994 HatsuDay 13M14KaioYorikiriWakashoyo67  
1994 HatsuDay 14M10KaioYorikiriKiraiho77  
1994 HatsuDay 15M07KaioOshidashiKirishima87  

Top of page

1994 Haru Basho

Maegashira 1 West, 9-6, Shukun-sho (1)
1994 HaruDay 1M18KaioYorikiriWakanohana10 Gin
1994 HaruDay 2M13KaioOshitaoshiTomonohana20  
1994 HaruDay 3M12KasugafujiOshidashiKaio21  
1994 HaruDay 4M13KaioYorikiriTakamisugi31  
1994 HaruDay 5M12KaioYorikiriKotoinazuma41  
1994 HaruDay 6M17KaioYorikiriMusashimaru51 Gin
1994 HaruDay 7M15KaioYoritaoshiKotonishiki61  
1994 HaruDay 8M20KaioOshidashiAkebono71 Kin
1994 HaruDay 9M18TakanonamiYorikiriKaio72  
1994 HaruDay 10M17TakanohanaUwatedashinageKaio73  
1994 HaruDay 11M16MusoyamaYorikiriKaio74  
1994 HaruDay 12M14KaioYorikiriAkinoshima84  
1994 HaruDay 13M14KaioYorikiriTakatoriki94  
1994 HaruDay 14M14TeraoOshidashiKaio95  
1994 HaruDay 15M13OginishikiYorikiriKaio96  

Top of page

1994 Natsu Basho

Komusubi 1 East, 8-7
1994 NatsuDay 1M20AkebonoYoritaoshiKaio01  
1994 NatsuDay 2M14KaioKotenageAkinoshima11  
1994 NatsuDay 3M14KaioUwatenageKenko21  
1994 NatsuDay 4M19TakanonamiShitatenageKaio22  
1994 NatsuDay 5M15KaioOkuridashiMisugisato32  
1994 NatsuDay 6M15KaioYorikiriHigonoumi42  
1994 NatsuDay 7M17MusashimaruYorikiriKaio43  
1994 NatsuDay 8M16KotonishikiYorikiriKaio44  
1994 NatsuDay 9M15KaioUwatenageTerao54  
1994 NatsuDay 10M14DaizenUwatedashinageKaio55  
1994 NatsuDay 11M19TakanohanaYorikiriKaio56  
1994 NatsuDay 12M15KaioKotenageTakatoriki66  
1994 NatsuDay 13M15KaioKotenageOginishiki76  
1994 NatsuDay 14M14KaioYorikiriKotonowaka86  
1994 NatsuDay 15M17MusoyamaOshidashiKaio87  

Top of page

1994 Nagoya Basho

Komusubi 1 East, 5-10
1994 NagoyaDay 1M14KyokudozanUwatedashinageKaio01  
1994 NagoyaDay 2M13TomonohanaKatasukashiKaio02  
1994 NagoyaDay 3M20KaioUwatenageTakanonami12  
1994 NagoyaDay 4M14TakatorikiHatakikomiKaio13  
1994 NagoyaDay 5M14KaioUwatenageHamanoshima23  
1994 NagoyaDay 6M15MainoumiShitatenageKaio24  
1994 NagoyaDay 7M17MusashimaruYorikiriKaio25  
1994 NagoyaDay 8M14KasugafujiTsukiotoshiKaio26  
1994 NagoyaDay 9M15MusoyamaOshidashiKaio27  
1994 NagoyaDay 10M17TakanohanaYorikiriKaio28  
1994 NagoyaDay 11M16KaioYorikiriKotonishiki38  
1994 NagoyaDay 12M20WakanohanaYorikiriKaio39  
1994 NagoyaDay 13M16KaioYorikiriTochinowaka49  
1994 NagoyaDay 14M16TeraoTsukiotoshiKaio410  
1994 NagoyaDay 15M17KaioOshidashiOginishiki510  

Top of page

1994 Aki Basho

Maegashira 2 East, 9-6
1994 AkiDay 1M12KaioUwatenageKenko10  
1994 AkiDay 2M10KaioYorikiriKirishima20  
1994 AkiDay 3M11KaioHikiotoshiDaizen30  
1994 AkiDay 4M11AsanowakaHikiotoshiKaio31  
1994 AkiDay 5M11KaioOshidashiKitakachidoki41  
1994 AkiDay 6M11KaioKotenageKotobeppu51  
1994 AkiDay 7M12KonishikiYorikiriKaio52  
1994 AkiDay 8M19MusashimaruYorikiriKaio53  
1994 AkiDay 9M17TakanohanaYorikiriKaio54  
1994 AkiDay 10M20WakanohanaUwatedashinageKaio55  
1994 AkiDay 11M14KaioYorikiriMainoumi65  
1994 AkiDay 12M17TakanonamiYorikiriKaio66  
1994 AkiDay 13M17KaioYorikiriMusoyama76  
1994 AkiDay 14M17KaioUwatenageTakatoriki86  
1994 AkiDay 15M16KaioKotenageHamanoshima96  

Top of page

1994 Kyushu Basho

Komusubi 1 East, 8-7
1994 KyushuDay 1M13KaioOshidashiMisugisato10  
1994 KyushuDay 2M19WakanohanaShitatenageKaio11  
1994 KyushuDay 3M17TakanohanaYorikiriKaio12  
1994 KyushuDay 4M14KaioYorikiriKotobeppu22  
1994 KyushuDay 5M15KaioYorikiriMusoyama32  
1994 KyushuDay 6M14KaioYorikiriKyokudozan42  
1994 KyushuDay 7M18MusashimaruOshidashiKaio43  
1994 KyushuDay 8M20AkebonoOshidashiKaio44  
1994 KyushuDay 9M17KaioUwatenageTakanonami54  
1994 KyushuDay 10M14KotonowakaUwatenageKaio55  
1994 KyushuDay 11M15KaioSukuinageKotonishiki65  
1994 KyushuDay 12M14HamanoshimaYorikiriKaio66  
1994 KyushuDay 13M15KaioSukuinageKotoinazuma76  
1994 KyushuDay 14M17KaioHatakikomiTakatoriki86  
1994 KyushuDay 15M16AkinoshimaOkuritaoshiKaio87  

Top of page

1995 Hatsu Basho

Sekiwake 1 East, 8-7, Shukun-sho (2)
1995 HatsuDay 1M15KenkoYorikiriKaio01  
1995 HatsuDay 2M14KaioUwatenageMainoumi11  
1995 HatsuDay 3M15MusoyamaYorikiriKaio12  
1995 HatsuDay 4M15AkinoshimaOkuridashiKaio13  
1995 HatsuDay 5M15KaioHikiotoshiTochinowaka23  
1995 HatsuDay 6M20AkebonoOshidashiKaio24  
1995 HatsuDay 7M17MusashimaruYorikiriKaio25  
1995 HatsuDay 8M19KaioAbisetaoshiTakanohana35  
1995 HatsuDay 9M15KaioYorikiriKushimaumi45  
1995 HatsuDay 10M15KaioYorikiriKotoinazuma55  
1995 HatsuDay 11M15TakanonamiShitatenageKaio56  
1995 HatsuDay 12M16KaioUwatenageKotonowaka66  
1995 HatsuDay 13M15KaioYorikiriTakatoriki76  
1995 HatsuDay 14M16KaioYorikiriTerao86  
1995 HatsuDay 15M17WakanohanaYorikiriKaio87  

Top of page

1995 Haru Basho

Sekiwake 1 East, 8-7
1995 HaruDay 1M14KotonowakaYorikiriKaio01  
1995 HaruDay 2M13KaioShitatenageKonishiki11  
1995 HaruDay 3M14AsanowakaHatakikomiKaio12  
1995 HaruDay 4M14KaioUwatenageAkinoshima22  
1995 HaruDay 5M14KaioOshidashiDaishi32  
1995 HaruDay 6M13KaioOshitaoshiDaishoho42  
1995 HaruDay 7M14TakatorikiKainahineriKaio43  
1995 HaruDay 8M19AkebonoTsukidashiKaio44  
1995 HaruDay 9M16MusashimaruYorikiriKaio45  
1995 HaruDay 10M14KaioOshidashiNaminohana55  
1995 HaruDay 11M17KaioYorikiriWakanohana65  
1995 HaruDay 12M15KaioMakiotoshiMisugisato75  
1995 HaruDay 13M19TakanohanaTsuridashiKaio76  
1995 HaruDay 14M16KaioUwatenageKotobeppu86  
1995 HaruDay 15M17TakanonamiKotenageKaio87  

Top of page

1995 Natsu Basho

Sekiwake 1 West, 9-6
1995 NatsuDay 1M14KotonishikiOshidashiKaio01  
1995 NatsuDay 2M15DaishohoShitatedashinageKaio02  
1995 NatsuDay 3M14KaioUwatenageKenko12  
1995 NatsuDay 4M15WakashoyoSotogakeKaio13  
1995 NatsuDay 5M14KaioOshidashiNaminohana23  
1995 NatsuDay 6M17KaioSotogakeMusashimaru33  
1995 NatsuDay 7M20AkebonoHikiotoshiKaio34  
1995 NatsuDay 8M20TakanohanaUwatenageKaio35  
1995 NatsuDay 9M15KaioUwatenageAkinoshima45  
1995 NatsuDay 10M15KaioKotenageTakatoriki55  
1995 NatsuDay 11M16HigonoumiYorikiriKaio56  
1995 NatsuDay 12M16KaioYorikiriTerao66  
1995 NatsuDay 13M18KaioYoritaoshiWakanohana76  
1995 NatsuDay 14M17KaioOshidashiTakamisugi86  
1995 NatsuDay 15M18KaioYoritaoshiTakanonami96  

Top of page

1995 Nagoya Basho

Sekiwake 1 East, 9-6
1995 NagoyaDay 1M14KenkoYorikiriKaio01  
1995 NagoyaDay 2M13TakatorikiOshidashiKaio02  
1995 NagoyaDay 3M14KaioKotenageNaminohana12  
1995 NagoyaDay 4M13KaioUwatenageKotobeppu22  
1995 NagoyaDay 5M14KaioOshidashiTochinowaka32  
1995 NagoyaDay 6M14KaioOkuridashiKotonowaka42  
1995 NagoyaDay 7M14KaioYorikiriMusoyama52  
1995 NagoyaDay 8M15MusashimaruHatakikomiKaio53  
1995 NagoyaDay 9M18AkebonoUwatenageKaio54  
1995 NagoyaDay 10M14KaioHatakikomiKotonishiki64  
1995 NagoyaDay 11M17WakanohanaOshidashiKaio65  
1995 NagoyaDay 12M15KaioYorikiriMisugisato75  
1995 NagoyaDay 13M19TakanohanaYorikiriKaio76  
1995 NagoyaDay 14M15KaioOshidashiTerao86  
1995 NagoyaDay 15M17KaioSotogakeTakanonami96  

Top of page

1995 Aki Basho

Sekiwake 1 West, 11-4, Shukun-sho (3)
1995 AkiDay 1M14KaioSukuinageMinatofuji10  
1995 AkiDay 2M15KaioYorikiriHamanoshima20  
1995 AkiDay 3M14KaioOshidashiKotoinazuma30  
1995 AkiDay 4M15KaioTsukiotoshiKotonishiki40  
1995 AkiDay 5M14KenkoYorikiriKaio41  
1995 AkiDay 6M15KotonowakaUwatenageKaio42  
1995 AkiDay 7M20TakanohanaYorikiriKaio43  
1995 AkiDay 8M15KaioYorikiriHigonoumi53  
1995 AkiDay 9M17KaioYorikiriMusashimaru63  
1995 AkiDay 10M15KaioOshidashiMusoyama73  
1995 AkiDay 11M19AkebonoYorikiriKaio74  
1995 AkiDay 12M16KaioTsukiotoshiTakatoriki84  
1995 AkiDay 13M18KaioYorikiriWakanohana94  
1995 AkiDay 14M18KaioTsukiotoshiTakanonami104  
1995 AkiDay 15M17KaioYorikiriWakashoyo114  

Top of page

1995 Kyushu Basho

Sekiwake 1 East, 9-6, Kanto-sho (1)
1995 KyushuDay 1M15KaioKotenageTakatoriki10  
1995 KyushuDay 2M13KaioSukuinageKotonowaka20  
1995 KyushuDay 3M14KaioSukuinageMitoizumi30  
1995 KyushuDay 4M15KaioShitatedashinageTosanoumi40  
1995 KyushuDay 5M14KotonishikiUwatenageKaio41  
1995 KyushuDay 6M15TochinowakaYorikiriKaio42  
1995 KyushuDay 7M15KotoinazumaOkuridashiKaio43  
1995 KyushuDay 8M20AkebonoOshidashiKaio44  
1995 KyushuDay 9M17KaioYorikiriMusashimaru54  
1995 KyushuDay 10M15MusoyamaYorikiriKaio55  
1995 KyushuDay 11M15KaioYorikiriTerao65  
1995 KyushuDay 12M18KaioYorikiriWakanohana75  
1995 KyushuDay 13M16KaioOshidashiKenko85  
1995 KyushuDay 14M20TakanohanaShitatenageKaio86  
1995 KyushuDay 15M17KaioUwatenageTakanonami96  

Top of page

1996 Hatsu Basho

Sekiwake 1 East, 10-5, Shukun-sho (4)
1996 HatsuDay 1M15KaioOshidashiKotoinazuma10  
1996 HatsuDay 2M14KaioOshidashiAkinoshima20  
1996 HatsuDay 3M15KaioKatasukashiMusoyama30  
1996 HatsuDay 4M14TakatorikiOshidashiKaio31  
1996 HatsuDay 5M16TosanoumiYorikiriKaio32  
1996 HatsuDay 6M16KotonishikiYorikiriKaio33  
1996 HatsuDay 7M16MisugisatoUwatenageKaio34  
1996 HatsuDay 8M15KaioYorikiriKotonowaka44  
1996 HatsuDay 9M16KaioUwatenageMitoizumi54  
1996 HatsuDay 10M15KaioYorikiriAsahiyutaka64  
1996 HatsuDay 11M16KaioYorikiriKenko74  
1996 HatsuDay 12M17KaioTottariMusashimaru84  
1996 HatsuDay 13M16KaioUwatenageMinatofuji94  
1996 HatsuDay 14M19KaioUwatenageTakanohana104  
1996 HatsuDay 15M19TakanonamiYorikiriKaio105  

Top of page

1996 Haru Basho

Sekiwake 1 East, 9-6
1996 HaruDay 1M16KaioNichonageNaminohana10  
1996 HaruDay 2M14KenkoYorikiriKaio11  
1996 HaruDay 3M14KaioYoritaoshiAkinoshima21  
1996 HaruDay 4M15KotonishikiYorikiriKaio22  
1996 HaruDay 5M16KaioYoritaoshiOginohana32  
1996 HaruDay 6M17KaioShitatedashinageMusashimaru42  
1996 HaruDay 7M15KaioYorikiriTakatoriki52  
1996 HaruDay 8M15MusoyamaOshidashiKaio53  
1996 HaruDay 9M19WakanohanaSukuinageKaio54  
1996 HaruDay 10M14KaioYorikiriAogiyama64  
1996 HaruDay 11M14KaioKotenageOginishiki74  
1996 HaruDay 12M16HigonoumiYorikiriKaio75  
1996 HaruDay 13M17KaioShitatenageTosanoumi85  
1996 HaruDay 14M20TakanohanaYorikiriKaio86  
1996 HaruDay 15M19KaioUwatenageTakanonami96  

Top of page

1996 Natsu Basho

Sekiwake 1 West, 11-4, Shukun-sho (5)
1996 NatsuDay 1M14KaioOshidashiMinatofuji10  
1996 NatsuDay 2M15KaioUwatenageAkinoshima20  
1996 NatsuDay 3M19KaioOshitaoshiAkebono30  
1996 NatsuDay 4M18KaioYorikiriWakanohana40  
1996 NatsuDay 5M15MusoyamaUwatenageKaio41  
1996 NatsuDay 6M15AsahiyutakaUwatedashinageKaio42  
1996 NatsuDay 7M16KaioTsukiotoshiMusashimaru52  
1996 NatsuDay 8M14KaioYorikiriTerao62  
1996 NatsuDay 9M14KaioOshidashiTakatoriki72  
1996 NatsuDay 10M16KaioUwatenageKotonowaka82  
1996 NatsuDay 11M14KaioYorikiriTosanoumi92  
1996 NatsuDay 12M15KaioYorikiriMisugisato102  
1996 NatsuDay 13M20TakanohanaYorikiriKaio103  
1996 NatsuDay 14M19TakanonamiYorikiriKaio104  
1996 NatsuDay 15M17KaioKotenageKotonishiki114  

Top of page

1996 Nagoya Basho

Sekiwake 1 East, 10-5, Shukun-sho (6)
1996 NagoyaDay 1M15KaioYorikiriAogiyama10  
1996 NagoyaDay 2M14KotonishikiYorikiriKaio11  
1996 NagoyaDay 3M15KaioOshidashiAsahiyutaka21  
1996 NagoyaDay 4M14KaioOshidashiDaishi31  
1996 NagoyaDay 5M15KaioOkuridashiDaishoho41  
1996 NagoyaDay 6M14KaioUwatenageMitoizumi51  
1996 NagoyaDay 7M15TakatorikiHatakikomiKaio52  
1996 NagoyaDay 8M15KaioUwatedashinageMusoyama62  
1996 NagoyaDay 9M18KaioHatakikomiMusashimaru72  
1996 NagoyaDay 10M18WakanohanaYorikiriKaio73  
1996 NagoyaDay 11M19AkebonoTsukitaoshiKaio74  
1996 NagoyaDay 12M16KotonowakaUwatenageKaio75  
1996 NagoyaDay 13M20KaioYoritaoshiTakanohana85  
1996 NagoyaDay 14M17KaioOkuridashiTamakasuga95  
1996 NagoyaDay 15M18KaioOshidashiTakanonami105  

Top of page

1996 Aki Basho

Sekiwake 1 East, 9-6
1996 AkiDay 1M15KaioKotenageKenko10  
1996 AkiDay 2M14KaioYorikiriAkinoshima20  
1996 AkiDay 3M15KotonishikiYorikiriKaio21  
1996 AkiDay 4M14TamakasugaOshitaoshiKaio22  
1996 AkiDay 5M15KaioUwatenageKotonowaka32  
1996 AkiDay 6M14KaioSukuinageMusoyama42  
1996 AkiDay 7M19AkebonoYorikiriKaio43  
1996 AkiDay 8M17KaioOshidashiMusashimaru53  
1996 AkiDay 9M15KaioHatakikomiKotobeppu63  
1996 AkiDay 10M18TakanonamiYorikiriKaio64  
1996 AkiDay 11M17KaioUwatenageKotoinazuma74  
1996 AkiDay 12M17TakatorikiHatakikomiKaio75  
1996 AkiDay 13M20TakanohanaOkuridashiKaio76  
1996 AkiDay 14M16KaioOkuridashiAsahiyutaka86  
1996 AkiDay 15M18KaioYorikiriWakanohana96  

Top of page

1996 Kyushu Basho

Sekiwake 1 West, 11-4, Kanto-sho (2)
1996 KyushuDay 1M14KaioKotenageAkinoshima10  
1996 KyushuDay 2M16KaioOshidashiWakanohana20  
1996 KyushuDay 3M14KaioOshidashiTerao30  
1996 KyushuDay 4M14KaioYorikiriAsahiyutaka40  
1996 KyushuDay 5M19AkebonoTsukidashiKaio41  
1996 KyushuDay 6M13KaioYorikiriKotonowaka51  
1996 KyushuDay 7M14KaioYoritaoshiKotonishiki61  
1996 KyushuDay 8M15KaioYorikiriDaishoho71  
1996 KyushuDay 9M14KaioYorikiriMusoyama81  
1996 KyushuDay 10M14TosanoumiYorikiriKaio82  
1996 KyushuDay 11M18MusashimaruYorikiriKaio83  
1996 KyushuDay 12M15KaioUwatenageMitoizumi93  
1996 KyushuDay 13M16KaioOkuridashiTamakasuga103  
1996 KyushuDay 14M19TakanonamiSotogakeKaio104  
1996 KyushuDay 15M18KaioOshidashiTakatoriki114  
1996 KyushuKetteiM02TakanonamiSukuinageKaio114  

Top of page

1997 Hatsu Basho

Sekiwake 1 East, 6-9
1997 HatsuDay 1M15KaioOshidashiTochinowaka10  
1997 HatsuDay 2M14KyokushuzanAshitoriKaio11  
1997 HatsuDay 3M15KaioOshitaoshiTamakasuga21  
1997 HatsuDay 4M14KaioShitatenageAkinoshima31  
1997 HatsuDay 5M15KaioYorikiriMusoyama41  
1997 HatsuDay 6M16AsahiyutakaTottariKaio42  
1997 HatsuDay 7M16KotonishikiYorikiriKaio43  
1997 HatsuDay 8M19MusashimaruOshidashiKaio44  
1997 HatsuDay 9M20AkebonoAbisetaoshiKaio45  
1997 HatsuDay 10M19WakanohanaYorikiriKaio46  
1997 HatsuDay 11M16TakatorikiOshidashiKaio47  
1997 HatsuDay 12M16TosanoumiYorikiriKaio48  
1997 HatsuDay 13M19TakanohanaYorikiriKaio49  
1997 HatsuDay 14M17KaioYorikiriHigonoumi59  
1997 HatsuDay 15M18KaioYorikiriTakanonami69  

Top of page

1997 Haru Basho

Maegashira 1 East, 12-3, Shukun-sho (7)
1997 HaruDay 1M15KaioOshidashiMusoyama10  
1997 HaruDay 2M11KaioKotenageDaishi20  
1997 HaruDay 3M13KaioYorikiriKotoryu30  
1997 HaruDay 4M18KaioFusenshoWakanohana40  
1997 HaruDay 5M15TakatorikiOshidashiKaio41  
1997 HaruDay 6M12KaioYorikiriTamakasuga51  
1997 HaruDay 7M20KaioShitatenageTakanohana61 Kin
1997 HaruDay 8M18KaioOkuridashiTakanonami71 Gin
1997 HaruDay 9M19KaioShitatenageAkebono81 Kin
1997 HaruDay 10M14KaioTsukiotoshiKotonishiki91  
1997 HaruDay 11M14KaioShitatenageAkinoshima101  
1997 HaruDay 12M17MusashimaruYorikiriKaio102  
1997 HaruDay 13M13AsanoshoOshidashiKaio103  
1997 HaruDay 14M14KaioUwatenageDejima113  
1997 HaruDay 15M16KaioYorikiriTosanoumi123  
1997 HaruKetteiM01TakanohanaUwatenageKaio123  

Top of page

1997 Natsu Basho

Sekiwake 1 East, 7-5-3
1997 NatsuDay 1M15KaioOkuritaoshiDejima10  
1997 NatsuDay 2M14KaioYoritaoshiAkinoshima20  
1997 NatsuDay 3M15KaioYorikiriKyokushuzan30  
1997 NatsuDay 4M15KaioTsukiotoshiKotonishiki40  
1997 NatsuDay 5M15KaioTsukiotoshiTakatoriki50  
1997 NatsuDay 6M14TamakasugaMakiotoshiKaio51  
1997 NatsuDay 7M15KaioKotenageMusoyama61  
1997 NatsuDay 8M19AkebonoYorikiriKaio62  
1997 NatsuDay 9M18MusashimaruYorikiriKaio63  
1997 NatsuDay 10M16KaioYorikiriAsanosho73  
1997 NatsuDay 11M17TakanonamiShitatenageKaio74  
1997 NatsuDay 12M16TochinowakaFusenshoKaio753 

Top of page

1997 Aki Basho

Komusubi 1 West, 3-8-4
1997 AkiDay 1M14KaioHatakikomiTosanoumi10  
1997 AkiDay 2M19AkebonoOshidashiKaio11  
1997 AkiDay 3M12KaioUwatenageKonishiki21  
1997 AkiDay 4M17MusashimaruYorikiriKaio22  
1997 AkiDay 5M12KaioHatakikomiDejima32  
1997 AkiDay 6M17TakanohanaYorikiriKaio33  
1997 AkiDay 7M11GanyuUwatenageKaio34  
1997 AkiDay 8M11TamakasugaOshidashiKaio35  
1997 AkiDay 9M17WakanohanaYorikiriKaio36  
1997 AkiDay 10M16TakanonamiKatasukashiKaio37  
1997 AkiDay 11M15TochiazumaFusenshoKaio384 

Top of page

1997 Kyushu Basho

Maegashira 3 West, 8-7
1997 KyushuDay 1M14KaioHikiotoshiTakatoriki10  
1997 KyushuDay 2M11TamakasugaYorikiriKaio11  
1997 KyushuDay 3M12KaioUwatenageAkinoshima21  
1997 KyushuDay 4M14DejimaOshidashiKaio22  
1997 KyushuDay 5M13KaioTsukiotoshiTochiazuma32  
1997 KyushuDay 6M16TakanonamiKotenageKaio33  
1997 KyushuDay 7M11KaioKatasukashiHigonoumi43  
1997 KyushuDay 8M17KaioOshidashiWakanohana53 Gin
1997 KyushuDay 9M19TakanohanaYorikiriKaio54  
1997 KyushuDay 10M18MusashimaruTsukiotoshiKaio55  
1997 KyushuDay 11M10GanyuKatasukashiKaio56  
1997 KyushuDay 12M13TochinonadaTsukiotoshiKaio57  
1997 KyushuDay 13M12KaioShitatedashinageTosanoumi67  
1997 KyushuDay 14M10KaioTottariAsahiyutaka77  
1997 KyushuDay 15M08KaioYorikiriMitoizumi87  

Top of page

1998 Hatsu Basho

Komusubi 1 East, 8-7
1998 HatsuDay 1M20KaioUwatenageTakanohana10  
1998 HatsuDay 2M18MusashimaruOshidashiKaio11  
1998 HatsuDay 3M18KaioYorikiriWakanohana21  
1998 HatsuDay 4M20AkebonoYorikiriKaio22  
1998 HatsuDay 5M14TochiazumaYorikiriKaio23  
1998 HatsuDay 6M17TakanonamiYoritaoshiKaio24  
1998 HatsuDay 7M15MusoyamaTsukiotoshiKaio25  
1998 HatsuDay 8M14TakatorikiHatakikomiKaio26  
1998 HatsuDay 9M14KaioYorikiriAkinoshima36  
1998 HatsuDay 10M14KotonishikiOshidashiKaio37  
1998 HatsuDay 11M15KaioShitatenageAsahiyutaka47  
1998 HatsuDay 12M14KaioUwatenageTochinonada57  
1998 HatsuDay 13M15KaioHikiotoshiTosanoumi67  
1998 HatsuDay 14M14KaioOkuridashiKotonowaka77  
1998 HatsuDay 15M15KaioYorikiriKyokushuzan87  

Top of page

1998 Haru Basho

Komusubi 1 West, 8-7, Shukun-sho (8)
1998 HaruDay 1M19KaioUwatenageAkebono10  
1998 HaruDay 2M19KaioShitatenageTakanohana20  
1998 HaruDay 3M17WakanohanaOshidashiKaio21  
1998 HaruDay 4M14MusoyamaOshidashiKaio22  
1998 HaruDay 5M15KaioKotenageMusashimaru32  
1998 HaruDay 6M14KaioFusenshoTochiazuma42  
1998 HaruDay 7M13KaioUwatenageTochinonada52  
1998 HaruDay 8M17TakanonamiYorikiriKaio53  
1998 HaruDay 9M13KaioTsukiotoshiShikishima63  
1998 HaruDay 10M13KotonishikiOkuridashiKaio64  
1998 HaruDay 11M13ChiyotaikaiOshidashiKaio65  
1998 HaruDay 12M14KaioHatakikomiAkinoshima75  
1998 HaruDay 13M13KotonowakaYorikiriKaio76  
1998 HaruDay 14M16KaioYorikiriGanyu86  
1998 HaruDay 15M15AogiyamaOshidashiKaio87  

Top of page

1998 Natsu Basho

Sekiwake 1 West, 7-8
1998 NatsuDay 1M14KaioKotenageOginishiki10  
1998 NatsuDay 2M15KaioYorikiriKotonowaka20  
1998 NatsuDay 3M14MinatofujiTsukiotoshiKaio21  
1998 NatsuDay 4M15TochinonadaOshidashiKaio22  
1998 NatsuDay 5M14AkinoshimaYorikiriKaio23  
1998 NatsuDay 6M16KaioTottariMusashimaru33  
1998 NatsuDay 7M15ChiyotaikaiOshidashiKaio34  
1998 NatsuDay 8M15KaioYorikiriMusoyama44  
1998 NatsuDay 9M20AkebonoOshidashiKaio45  
1998 NatsuDay 10M16TakanonamiYorikiriKaio46  
1998 NatsuDay 11M17KaioSukuinageWakanohana56  
1998 NatsuDay 12M20TakanohanaYorikiriKaio57  
1998 NatsuDay 13M16KotonishikiShitatenageKaio58  
1998 NatsuDay 14M17KaioOshidashiTakatoriki68  
1998 NatsuDay 15M17KaioYorikiriTosanoumi78  

Top of page

1998 Nagoya Basho

Komusubi 1 West, 7-8
1998 NagoyaDay 1M20AkebonoYorikiriKaio01  
1998 NagoyaDay 2M13DejimaOshidashiKaio02  
1998 NagoyaDay 3M16MusashimaruOkuridashiKaio03  
1998 NagoyaDay 4M16TakanonamiYorikiriKaio04  
1998 NagoyaDay 5M14KaioShitatenageChiyotaikai14  
1998 NagoyaDay 6M14KaioUwatenageAkinoshima24  
1998 NagoyaDay 7M14KaioYorikiriTakatoriki34  
1998 NagoyaDay 8M14OginishikiYorikiriKaio35  
1998 NagoyaDay 9M19WakanohanaOshidashiKaio36  
1998 NagoyaDay 10M19TakanohanaYorikiriKaio37  
1998 NagoyaDay 11M14MusoyamaOshidashiKaio38  
1998 NagoyaDay 12M15KaioUwatenageTochinonada48  
1998 NagoyaDay 13M15KaioFusenshoShikishima58  
1998 NagoyaDay 14M15KaioOshidashiGanyu68  
1998 NagoyaDay 15M15KaioOshidashiGojoro78  

Top of page

1998 Aki Basho

Maegashira 1 East, 7-8
1998 AkiDay 1M17AkebonoOshidashiKaio01  
1998 AkiDay 2M17WakanohanaShitatenageKaio02  
1998 AkiDay 3M17KaioYorikiriTakanohana12 Kin
1998 AkiDay 4M15KaioTsukitaoshiTakanonami22 Gin
1998 AkiDay 5M15MusashimaruYorikiriKaio23  
1998 AkiDay 6M11KaioOshitaoshiWakanosato33  
1998 AkiDay 7M12MusoyamaYorikiriKaio34  
1998 AkiDay 8M13ChiyotaikaiKirikaeshiKaio35  
1998 AkiDay 9M13TakatorikiOshidashiKaio36  
1998 AkiDay 10M12DejimaOshidashiKaio37  
1998 AkiDay 11M12KaioTsukiotoshiTochinonada47  
1998 AkiDay 12M11KaioYorikiriAogiyama57  
1998 AkiDay 13M12TochiazumaOshidashiKaio58  
1998 AkiDay 14M11KaioYoritaoshiAsahiyutaka68  
1998 AkiDay 15M13KaioHikiotoshiTochinowaka78  

Top of page

1998 Kyushu Basho

Maegashira 1 West, 8-7
1998 KyushuDay 1M17KaioYorikiriTakanonami10 Gin
1998 KyushuDay 2M19KaioYorikiriTakanohana20 Kin
1998 KyushuDay 3M19KaioOshidashiWakanohana30 Kin
1998 KyushuDay 4M14KaioYoritaoshiDejima40  
1998 KyushuDay 5M12KaioSukuinageWakanosato50  
1998 KyushuDay 6M17MusashimaruOshidashiKaio51  
1998 KyushuDay 7M15MusoyamaHikiotoshiKaio52  
1998 KyushuDay 8M14KotonowakaYorikiriKaio53  
1998 KyushuDay 9M16KaioYorikiriTakatoriki63  
1998 KyushuDay 10M13TosanoumiOshidashiKaio64  
1998 KyushuDay 11M16ChiyotaikaiTsukiotoshiKaio65  
1998 KyushuDay 12M13TochiazumaOshidashiKaio66  
1998 KyushuDay 13M11KaioYorikiriShikishima76  
1998 KyushuDay 14M12TokiHatakikomiKaio77  
1998 KyushuDay 15M13KaioYorikiriMinatofuji87  

Top of page

1999 Hatsu Basho

Maegashira 1 East, 9-6
1999 HatsuDay 1M18WakanohanaHatakikomiKaio01  
1999 HatsuDay 2M14KaioOshidashiMusoyama11  
1999 HatsuDay 3M19TakanohanaYorikiriKaio12  
1999 HatsuDay 4M17TakanonamiYorikiriKaio13  
1999 HatsuDay 5M17KaioHikiotoshiMusashimaru23 Gin
1999 HatsuDay 6M14ChiyotaikaiOshidashiKaio24  
1999 HatsuDay 7M13KaioYorikiriDejima34  
1999 HatsuDay 8M14KaioHatakikomiKotonishiki44  
1999 HatsuDay 9M13TochiazumaYorikiriKaio45  
1999 HatsuDay 10M15KotonowakaOkuridashiKaio46  
1999 HatsuDay 11M12KaioOshidashiTakatoriki56  
1999 HatsuDay 12M14KaioOshidashiTosanoumi66  
1999 HatsuDay 13M13KaioOshitaoshiAogiyama76  
1999 HatsuDay 14M11KaioHatakikomiAkinoshima86  
1999 HatsuDay 15M13KaioYorikiriShikishima96  

Top of page

1999 Haru Basho

Komusubi 2 West, 10-5
1999 HaruDay 1M20WakanohanaHatakikomiKaio01  
1999 HaruDay 2M13KaioYorikiriShikishima11  
1999 HaruDay 3M16KaioYorikiriChiyotaikai21  
1999 HaruDay 4M14KaioOkuridashiKotonowaka31  
1999 HaruDay 5M15KaioYorikiriMusashimaru41  
1999 HaruDay 6M19TakanohanaYorikiriKaio42  
1999 HaruDay 7M12DejimaYorikiriKaio43  
1999 HaruDay 8M14KaioOshidashiTakatoriki53  
1999 HaruDay 9M17TakanonamiYorikiriKaio54  
1999 HaruDay 10M13KaioYorikiriAkinoshima64  
1999 HaruDay 11M13KotonishikiYorikiriKaio65  
1999 HaruDay 12M16KaioYorikiriTosanoumi75  
1999 HaruDay 13M14KaioHatakikomiMiyabiyama85  
1999 HaruDay 14M14KaioOshidashiTochiazuma95  
1999 HaruDay 15M15KaioYorikiriTochinonada105  

Top of page

1999 Natsu Basho

Sekiwake 1 West, 12-3, Kanto-sho (3)
1999 NatsuDay 1M14KaioKotenageChiyotenzan10  
1999 NatsuDay 2M15KaioYorikiriMiyabiyama20  
1999 NatsuDay 3M14KotonishikiYorikiriKaio21  
1999 NatsuDay 4M14KaioUwatedashinageTakatoriki31  
1999 NatsuDay 5M15TochiazumaOshidashiKaio32  
1999 NatsuDay 6M15KaioKubinageDejima42  
1999 NatsuDay 7M17MusashimaruOkuridashiKaio43  
1999 NatsuDay 8M19KaioUwatenageAkebono53  
1999 NatsuDay 9M13KaioShitatedashinageTosanoumi63  
1999 NatsuDay 10M15KaioOshidashiKotonowaka73  
1999 NatsuDay 11M16KaioKotenageTochinonada83  
1999 NatsuDay 12M15KaioUwatenageAkinoshima93  
1999 NatsuDay 13M16KaioOshidashiToki103  
1999 NatsuDay 14M16KaioHatakikomiHigonoumi113  
1999 NatsuDay 15M18KaioYorikiriTakanonami123  

Top of page

1999 Nagoya Basho

Sekiwake 1 East, 8-7
1999 NagoyaDay 1M14KaioYorikiriToki10  
1999 NagoyaDay 2M12HigonoumiOshidashiKaio11  
1999 NagoyaDay 3M14TakatorikiOshidashiKaio12  
1999 NagoyaDay 4M14KaioOshitaoshiChiyotenzan22  
1999 NagoyaDay 5M13TochiazumaOshidashiKaio23  
1999 NagoyaDay 6M14KotonishikiYorikiriKaio24  
1999 NagoyaDay 7M14TosanoumiYorikiriKaio25  
1999 NagoyaDay 8M18TakanohanaYorikiriKaio26  
1999 NagoyaDay 9M18KaioShitatenageMusashimaru36  
1999 NagoyaDay 10M19AkebonoOshidashiKaio37  
1999 NagoyaDay 11M15KaioHatakikomiDejima47  
1999 NagoyaDay 12M15KaioUwatedashinageAkinoshima57  
1999 NagoyaDay 13M16KaioYorikiriMiyabiyama67  
1999 NagoyaDay 14M18KaioYoritaoshiChiyotaikai77  
1999 NagoyaDay 15M18KaioUwatenageTakanonami87  

Top of page

1999 Aki Basho

Sekiwake 1 East, 9-6
1999 AkiDay 1M13KaioOshitaoshiToki10  
1999 AkiDay 2M16KaioUwatenageTakanonami20  
1999 AkiDay 3M18KaioShitatenageAkebono30  
1999 AkiDay 4M13KaioHatakikomiMusoyama40  
1999 AkiDay 5M14AkinoshimaSukuinageKaio41  
1999 AkiDay 6M13KotonishikiYorikiriKaio42  
1999 AkiDay 7M14KaioYorikiriTamakasuga52  
1999 AkiDay 8M15KaioTottariTochiazuma62  
1999 AkiDay 9M16ChiyotaikaiHatakikomiKaio63  
1999 AkiDay 10M14AsanoshoYoritaoshiKaio64  
1999 AkiDay 11M16KaioMakiotoshiDejima74  
1999 AkiDay 12M18KaioOshidashiWakanohana84  
1999 AkiDay 13M19MusashimaruYorikiriKaio85  
1999 AkiDay 14M15KyokushuzanHatakikomiKaio86  
1999 AkiDay 15M16KaioHatakikomiTosanoumi96  

Top of page

1999 Kyushu Basho

Sekiwake 1 East, 11-4, Kanto-sho (4)
1999 KyushuDay 1M14KotonishikiYorikiriKaio01  
1999 KyushuDay 2M13KaioOkuridashiKyokushuzan11  
1999 KyushuDay 3M14AkinoshimaOshidashiKaio12  
1999 KyushuDay 4M13KaioOshitaoshiMiyabiyama22  
1999 KyushuDay 5M19MusashimaruYorikiriKaio23  
1999 KyushuDay 6M15DejimaOshidashiKaio24  
1999 KyushuDay 7M14KaioOshitaoshiMusoyama34  
1999 KyushuDay 8M15KaioYorikiriChiyotaikai44  
1999 KyushuDay 9M18KaioOshitaoshiTakanohana54  
1999 KyushuDay 10M14KaioKotenageTamakasuga64  
1999 KyushuDay 11M15KaioOkuridashiTakatoriki74  
1999 KyushuDay 12M14KaioKatasukashiTosanoumi84  
1999 KyushuDay 13M16KaioYorikiriToki94  
1999 KyushuDay 14M16KaioOshidashiTochiazuma104  
1999 KyushuDay 15M17KaioYorikiriTakanonami114  

Top of page

2000 Hatsu Basho

Sekiwake 1 East, 7-8
2000 HatsuDay 1M19MusashimaruYorikiriKaio01  
2000 HatsuDay 2M12KaioTsukiotoshiKotonishiki11  
2000 HatsuDay 3M13KaioHatakikomiTosanoumi21  
2000 HatsuDay 4M13KaioOkuridashiKotoryu31  
2000 HatsuDay 5M15MiyabiyamaUwatenageKaio32  
2000 HatsuDay 6M13KaioTsukiotoshiHigonoumi42  
2000 HatsuDay 7M17DejimaOshidashiKaio43  
2000 HatsuDay 8M18AkebonoOshitaoshiKaio44  
2000 HatsuDay 9M14KaioYorikiriToki54  
2000 HatsuDay 10M13KaioYorikiriKotonowaka64  
2000 HatsuDay 11M15ChiyotaikaiOshidashiKaio65  
2000 HatsuDay 12M18TakanohanaYorikiriKaio66  
2000 HatsuDay 13M17KaioYorikiriTochinonada76  
2000 HatsuDay 14M15TakanonamiKatasukashiKaio77  
2000 HatsuDay 15M16MusoyamaOshitaoshiKaio78  

Top of page

2000 Haru Basho

Komusubi 1 West, 8-7
2000 HaruDay 1M17AkebonoYorikiriKaio01  
2000 HaruDay 2M10KaioYorikiriTakanowaka11  
2000 HaruDay 3M14DejimaHatakikomiKaio12  
2000 HaruDay 4M13TakanonamiYorikiriKaio13  
2000 HaruDay 5M14KaioKatasukashiChiyotaikai23  
2000 HaruDay 6M11MusoyamaYorikiriKaio24  
2000 HaruDay 7M11MiyabiyamaOshidashiKaio25  
2000 HaruDay 8M18KaioYorikiriTakanohana35  
2000 HaruDay 9M12KaioKotenageTochiazuma45  
2000 HaruDay 10M12KaioYorikiriWakanoyama55  
2000 HaruDay 11M10KaioYorikiriKyokushuzan65  
2000 HaruDay 12M17MusashimaruYorikiriKaio66  
2000 HaruDay 13M11TosanoumiYorikiriKaio67  
2000 HaruDay 14M11KaioYorikiriKyokutenho77  
2000 HaruDay 15M11KaioYorikiriTamakasuga87  

Top of page

2000 Natsu Basho

Komusubi 1 West, 14-1, Yusho, Shukun-sho, Kanto-sho (1,9,5)
2000 NatsuDay 1M16KaioUwatenageDejima10  
2000 NatsuDay 2M16KaioYorikiriChiyotaikai20  
2000 NatsuDay 3M12KaioOshidashiHamanoshima30  
2000 NatsuDay 4M12KaioOshidashiMiyabiyama40  
2000 NatsuDay 5M19AkebonoYorikiriKaio41  
2000 NatsuDay 6M19KaioOshidashiTakanohana51  
2000 NatsuDay 7M13KaioYorikiriTochinonada61  
2000 NatsuDay 8M16KaioYorikiriTakanonami71  
2000 NatsuDay 9M12KaioKotenageKotoryu81  
2000 NatsuDay 10M13KaioOshidashiTakatoriki91  
2000 NatsuDay 11M13KaioKotenageTochinohana101  
2000 NatsuDay 12M13KaioOshidashiOginishiki111  
2000 NatsuDay 13M15KaioHatakikomiTosanoumi121  
2000 NatsuDay 14M15KaioHatakikomiTochiazuma131  
2000 NatsuDay 15M15KaioYorikiriTamakasuga141  

Top of page

2000 Nagoya Basho

Sekiwake 1 East, 11-4, Shukun-sho (10)
2000 NagoyaDay 1M13KaioTsukiotoshiTakanowaka10  
2000 NagoyaDay 2M15KaioYorikiriMusoyama20  
2000 NagoyaDay 3M13TakanonamiYorikiriKaio21  
2000 NagoyaDay 4M13KaioTsukiotoshiTosanoumi31  
2000 NagoyaDay 5M18AkebonoYorikiriKaio32  
2000 NagoyaDay 6M13KaioUwatenageTamakasuga42  
2000 NagoyaDay 7M19KaioKirikaeshiTakanohana52  
2000 NagoyaDay 8M16KaioTsukiotoshiDejima62  
2000 NagoyaDay 9M18ChiyotaikaiHatakikomiKaio63  
2000 NagoyaDay 10M14TochinohanaOshidashiKaio64  
2000 NagoyaDay 11M14KaioYorikiriTochiazuma74  
2000 NagoyaDay 12M16KaioYorikiriMiyabiyama84  
2000 NagoyaDay 13M16KaioSukuinageAkinoshima94  
2000 NagoyaDay 14M20KaioUwatedashinageMusashimaru104  
2000 NagoyaDay 15M16KaioOshidashiWakanoyama114  

Top of page

2000 Aki Basho

Ozeki 2 East, 11-4
2000 AkiDay 1M16KaioOshitaoshiChiyotenzan10  
2000 AkiDay 2M17KaioYorikiriAkinoshima20  
2000 AkiDay 3M18KaioTottariHayateumi30  
2000 AkiDay 4M15TakanonamiKatasukashiKaio31  
2000 AkiDay 5M15KaioOkuridashiKotoryu41  
2000 AkiDay 6M16KaioYorikiriKyokutenho51  
2000 AkiDay 7M17KaioOshidashiMusoyama61  
2000 AkiDay 8M15KaioHatakikomiTosanoumi71  
2000 AkiDay 9M17KaioSukuinageChiyotaikai81  
2000 AkiDay 10M16TochinonadaShitatenageKaio82 Gin
2000 AkiDay 11M17KaioOkuridashiDejima92  
2000 AkiDay 12M18AkebonoYorikiriKaio93  
2000 AkiDay 13M18KaioUwatenageWakanoyama103  
2000 AkiDay 14M19MusashimaruOshidashiKaio104  
2000 AkiDay 15M18KaioUwatenageMiyabiyama114  

Top of page

2000 Kyushu Basho

Ozeki East, 11-4
2000 KyushuDay 1M17TochinohanaYorikiriKaio01  
2000 KyushuDay 2M13KaioOkuridashiHamanoshima11  
2000 KyushuDay 3M14KaioYorikiriTakanonami21  
2000 KyushuDay 4M15KaioYorikiriHayateumi31  
2000 KyushuDay 5M16KaioYorikiriWakanoyama41  
2000 KyushuDay 6M17KaioUwatenageDejima51  
2000 KyushuDay 7M13KaioOshidashiWakanosato61  
2000 KyushuDay 8M16KaioUwatenageAkinoshima71  
2000 KyushuDay 9M16ChiyotaikaiOshidashiKaio72  
2000 KyushuDay 10M16KaioYorikiriHigonoumi82  
2000 KyushuDay 11M17KaioUwatedashinageMusoyama92  
2000 KyushuDay 12M17KaioYoritaoshiMiyabiyama102  
2000 KyushuDay 13M18AkebonoTsukidashiKaio103  
2000 KyushuDay 14M19KaioIpponzeoiMusashimaru113  
2000 KyushuDay 15M19TakanohanaYorikiriKaio114  

Top of page

2001 Hatsu Basho

Ozeki East, 10-5
2001 HatsuDay 1M17WakanosatoShitatenageKaio01  
2001 HatsuDay 2M13KaioYorikiriTochisakae11  
2001 HatsuDay 3M13KaioOshidashiKotomitsuki21  
2001 HatsuDay 4M14TochinonadaYorikiriKaio22  
2001 HatsuDay 5M15KaioOshidashiTakanowaka32  
2001 HatsuDay 6M17KaioSukuinageTakanonami42  
2001 HatsuDay 7M13KaioYorikiriKotonowaka52  
2001 HatsuDay 8M15KaioYorikiriWakanoyama62  
2001 HatsuDay 9M16KaioOshidashiTochiazuma72  
2001 HatsuDay 10M16KaioOshidashiMiyabiyama82  
2001 HatsuDay 11M15KaioOkuridashiAkinoshima92  
2001 HatsuDay 12M16KaioHatakikomiMusoyama102  
2001 HatsuDay 13M18TakanohanaYorikiriKaio103  
2001 HatsuDay 14M17MusashimaruYorikiriKaio104  
2001 HatsuDay 15M17DejimaYorikiriKaio105  

Top of page

2001 Haru Basho

Ozeki East, 13-2, Yusho (2)
2001 HaruDay 1M17KaioOshidashiWakanoyama10  
2001 HaruDay 2M15KaioYorikiriKotomitsuki20  
2001 HaruDay 3M16KaioYorikiriTochiazuma30  
2001 HaruDay 4M17KaioUwatenageTochinonada40  
2001 HaruDay 5M18KaioSukuinageKyokutenho50  
2001 HaruDay 6M15KaioKotenageKotoryu60  
2001 HaruDay 7M16KaioUwatenageWakanosato70  
2001 HaruDay 8M16KaioOkuridashiChiyotenzan80  
2001 HaruDay 9M17KaioOshitaoshiDejima90  
2001 HaruDay 10M16KaioTottariMiyabiyama100  
2001 HaruDay 11M16KaioOshidashiTakanonami110  
2001 HaruDay 12M16KaioYorikiriTamanoshima120  
2001 HaruDay 13M18MusashimaruYorikiriKaio121  
2001 HaruDay 14M18TakanohanaUwatedashinageKaio122  
2001 HaruDay 15M17KaioUwatenageMusoyama132  

Top of page

2001 Natsu Basho

Ozeki East, 4-5-6
2001 NatsuDay 1M18KaioUwatenageTochinonada10  
2001 NatsuDay 2M14KaioYorikiriTakanowaka20  
2001 NatsuDay 3M15KotomitsukiOkuridashiKaio21  
2001 NatsuDay 4M16AsashoryuShitatenageKaio22  
2001 NatsuDay 5M17KaioYorikiriTochiazuma32  
2001 NatsuDay 6M18WakanosatoShitatenageKaio33 Gin
2001 NatsuDay 7M14KaioOshitaoshiWakanoyama43  
2001 NatsuDay 8M16ChiyotaikaiHikiotoshiKaio44  
2001 NatsuDay 9M16HayateumiFusenshoKaio456 

Top of page

2001 Nagoya Basho

Ozeki East, 13-2, Yusho (3)
2001 NagoyaDay 1M14KaioOshidashiKotonowaka10  
2001 NagoyaDay 2M15KaioYorikiriHigonoumi20  
2001 NagoyaDay 3M16KaioHikiotoshiKotomitsuki30  
2001 NagoyaDay 4M17KaioKotenageWakanosato40  
2001 NagoyaDay 5M18KaioYorikiriHayateumi50  
2001 NagoyaDay 6M14KaioYorikiriAsashoryu60  
2001 NagoyaDay 7M16KaioYorikiriTochiazuma70  
2001 NagoyaDay 8M17KaioYorikiriTochinonada80  
2001 NagoyaDay 9M18TakanonamiYoritaoshiKaio81 Gin
2001 NagoyaDay 10M15KaioYorikiriTakanowaka91  
2001 NagoyaDay 11M16KaioKotenageTamanoshima101  
2001 NagoyaDay 12M18KaioOkuritaoshiMiyabiyama111  
2001 NagoyaDay 13M18KaioKotenageChiyotaikai121  
2001 NagoyaDay 14M19KaioUwatenageMusashimaru131  
2001 NagoyaDay 15M18MusoyamaOshidashiKaio132  

Top of page

2001 Aki Basho

Ozeki East, 0-4-11
2001 AkiDay 1M18WakanosatoYorikiriKaio01  
2001 AkiDay 2M15AsashoryuYorikiriKaio02 Gin
2001 AkiDay 3M16TakanowakaTsukiotoshiKaio03 Gin
2001 AkiDay 4M17TamanoshimaFusenshoKaio0411 

Top of page

2001 Kyushu Basho

Ozeki 2 East, 10-5
2001 KyushuDay 1M17TamanoshimaYorikiriKaio01 Gin
2001 KyushuDay 2M18KaioYorikiriTakanowaka11  
2001 KyushuDay 3M17KaihoKirikaeshiKaio12  
2001 KyushuDay 4M17KaioYorikiriTosanoumi22  
2001 KyushuDay 5M16KaioOshidashiKotonowaka32  
2001 KyushuDay 6M18KaioYorikiriWakanosato42  
2001 KyushuDay 7M16KaioKotenageAsashoryu52  
2001 KyushuDay 8M18TokitsuumiYoritaoshiKaio53 Gin
2001 KyushuDay 9M16DejimaYorikiriKaio54 Gin
2001 KyushuDay 10M17KotomitsukiYorikiriKaio55  
2001 KyushuDay 11M17KaioYorikiriTochiazuma65  
2001 KyushuDay 12M18KaioUwatenageTochinonada75  
2001 KyushuDay 13M15KaioYorikiriKyokutenho85  
2001 KyushuDay 14M17KaioUwatenageMusoyama95  
2001 KyushuDay 15M18KaioOkuridashiMusashimaru105  

Top of page

2002 Hatsu Basho

Ozeki East, 9-6
2002 HatsuDay 1M18KaiokoshikudakeKyokutenho10  
2002 HatsuDay 2M15WakanosatoyorikiriKaio11  
2002 HatsuDay 3M16KaioyorikiriTamanoshima21  
2002 HatsuDay 4M17TakanonamiyorikiriKaio22 Gin
2002 HatsuDay 5M18KaiouwatenageAkinoshima32  
2002 HatsuDay 6M15KaioyorikiriKyokushuzan42  
2002 HatsuDay 7M16KaiooshidashiToki52  
2002 HatsuDay 8M17KaioyoritaoshiKaiho62  
2002 HatsuDay 9M18KotomitsukiyorikiriKaio63  
2002 HatsuDay 10M15KaioFusenshoChiyotenzan73  
2002 HatsuDay 11M16KaiouwatenageDejima83  
2002 HatsuDay 12M17AsashoryusukuinageKaio84  
2002 HatsuDay 13M18KaiooshidashiTochiazuma94  
2002 HatsuDay 14M18ChiyotaikaioshitaoshiKaio95  
2002 HatsuDay 15M19MusoyamaoshidashiKaio96  

Top of page

2002 Haru Basho

Ozeki West, 12-3
2002 HaruDay 1M15KaioyorikiriKyokutenho10  
2002 HaruDay 2M16KaiooshidashiKotonowaka20  
2002 HaruDay 3M16KaiouwatenageTakanonami30  
2002 HaruDay 4M17KaiooshidashiAsashoryu40  
2002 HaruDay 5M14KaiokubinageTosanoumi50  
2002 HaruDay 6M15KaiouwatenageTochinonada60  
2002 HaruDay 7M16WakanosatohikiotoshiKaio61  
2002 HaruDay 8M17KaioyorikiriKyokushuzan71  
2002 HaruDay 9M14KaiokotenageOtsukasa81  
2002 HaruDay 10M15AkinoshimatsukiotoshiKaio82 Gin
2002 HaruDay 11M17KaiotsukiotoshiMusoyama92  
2002 HaruDay 12M17KaioyorikiriChiyotaikai102  
2002 HaruDay 13M18MusashimaruoshitaoshiKaio103  
2002 HaruDay 14M16KaiohikiotoshiTochiazuma113  
2002 HaruDay 15M16KaiofusenKotomitsuki123  

Top of page

2002 Natsu Basho

Ozeki East, 11-4
2002 NatsuDay 1M18KaiooshitaoshiAminishiki10  
2002 NatsuDay 2M15TochinonadashitatenageKaio11  
2002 NatsuDay 3M16MiyabiyamakubinageKaio12 Gin
2002 NatsuDay 4M17KaiooshidashiDaizen22  
2002 NatsuDay 5M18KaioyorikiriToki32  
2002 NatsuDay 6M15AsashoryushitatenageKaio33  
2002 NatsuDay 7M16KaiooshidashiTakanonami43  
2002 NatsuDay 8M17KaiohatakikomiTosanoumi53  
2002 NatsuDay 9M18WakanosatoyorikiriKaio54  
2002 NatsuDay 10M16KaiookuridashiTakanowaka64  
2002 NatsuDay 11M17KaioyorikiriKyokutenho74  
2002 NatsuDay 12M18KaiooshidashiChiyotaikai84  
2002 NatsuDay 13M18KaiokotenageTochiazuma94  
2002 NatsuDay 14M18KaiofusenshoMusoyama104  
2002 NatsuDay 15M19KaiooshidashiMusashimaru114  

Top of page

2002 Nagoya Basho

Ozeki East, 0-4-11
2002 NagoyaDay 1M18TochinonadayoritaoshiKaio01 
2002 NagoyaDay 2M16DejimaoshidashiKaio02 
2002 NagoyaDay 3M17TosanoumiyorikiriKaio03 
2002 NagoyaDay 4M18TakamisakarifusenKaio04 

Top of page

2002 Aki Basho

Ozeki East, 12-3
2002 AkiDay 1M15MiyabiyamaoshidashiKaio01 Gin
2002 AkiDay 2M16KaioyorikiriTakamisakari11  
2002 AkiDay 3M13KaioyorikiriToki21  
2002 AkiDay 4M14KaioyorikiriTosanoumi31  
2002 AkiDay 5M15KaioyoritaoshiTochinonada41  
2002 AkiDay 6M16TakanonamiokuridashiKaio42  
2002 AkiDay 7M12KaioyorikiriShimotori52  
2002 AkiDay 8M14KaioyorikiriKyokutenho62  
2002 AkiDay 9M15KaiookuridashiAsashoryu72  
2002 AkiDay 10M16KaiouwatenageMusoyama82  
2002 AkiDay 11M15KaioyorikiriTamanoshima92  
2002 AkiDay 12M16KaioyorikiriWakanosato102  
2002 AkiDay 13M18KaiosotogakeMusashimaru112  
2002 AkiDay 14M18TakanohanauwatenageKaio113  
2002 AkiDay 15M18KaiooshidashiChiyotaikai123  

Top of page

2002 Kyushu Basho

Ozeki East, 2-2-11
2002 KyushuDay 1M19KaioyorikiriTakanowaka10  
2002 KyushuDay 2M15KaiooshitaoshiMiyabiyama20  
2002 KyushuDay 3M16TosanoumiyorikiriKaio21 Gin
2002 KyushuDay 4M17KyokutenhofusenKaio2211 

Top of page

2003 Haru Basho

Ozeki West, 10-5
2003 HaruDay 1M16TochinonadayorikiriKaio01 Gin
2003 HaruDay 2M17KaioyorikiriTakamisakari11  
2003 HaruDay 3M18KaiohikiotoshiTosanoumi21  
2003 HaruDay 4M16KaiotsukiotoshiKotonowaka31  
2003 HaruDay 5M16DejimaoshidashiKaio32  
2003 HaruDay 6M17KaioyorikiriTamanoshima42  
2003 HaruDay 7M15TakanonamiyorikiriKaio43 Gin
2003 HaruDay 8M16KaioyorikiriKyokutenho53  
2003 HaruDay 9M17KaiouwatenageShimotori63  
2003 HaruDay 10M16WakanosatohikiotoshiKaio64  
2003 HaruDay 11M17KaioshitatenageKotoryu74  
2003 HaruDay 12M16KaioyorikiriKyokushuzan84  
2003 HaruDay 13M16KaiotsukiotoshiChiyotaikai94  
2003 HaruDay 14M18KaiotsukiotoshiAsashoryu104  
2003 HaruDay 15M16KotomitsukiyorikiriKaio105  

Top of page

2003 Natsu Basho

Ozeki West, 11-4
2003 NatsuDay 1M17TochinonadashitatenageKaio01 Gin
2003 NatsuDay 2M18DejimaoshidashiKaio02  
2003 NatsuDay 3M15KaioyoritaoshiTamanoshima12  
2003 NatsuDay 4M16KaioyorikiriTakamisakari22  
2003 NatsuDay 5M17KaioyorikiriKyokutenho32  
2003 NatsuDay 6M17KaioyorikiriTakanonami42  
2003 NatsuDay 7M15KaioyorikiriWakanosato52  
2003 NatsuDay 8M15KaioyorikiriKaiho62  
2003 NatsuDay 9M16KaiohatakikomiTosanoumi72  
2003 NatsuDay 10M18TochiazumahikiotoshiKaio73  
2003 NatsuDay 11M15KaiohatakikomiKyokushuzan83  
2003 NatsuDay 12M16KaiouwatenageKotonowaka93  
2003 NatsuDay 13M17KaiohikiotoshiChiyotaikai103  
2003 NatsuDay 14M18KaiouwatenageAsashoryu113  
2003 NatsuDay 15M18MusoyamatsukiotoshiKaio114  

Top of page

2003 Nagoya Basho

Ozeki East, 12-3, Yusho (4)
2003 NagoyaDay 1M18KaiooshidashiMiyabiyama10  
2003 NagoyaDay 2M15KaiooshidashiTakanonami20  
2003 NagoyaDay 3M16TochinonadayorikiriKaio21  
2003 NagoyaDay 4M16KaiooshidashiKyokushuzan31  
2003 NagoyaDay 5M17KaioyorikiriWakanosato41  
2003 NagoyaDay 6M14KaioyorikiriTakamisakari51  
2003 NagoyaDay 7M16TokihikiotoshiKaio52 Gin
2003 NagoyaDay 8M17KaiooshidashiAminishiki62  
2003 NagoyaDay 9M17TosanoumiokuridashiKaio63 Gin
2003 NagoyaDay 10M16KaioyorikiriKotoryu73  
2003 NagoyaDay 11M17KaiouwatenageKyokutenho83  
2003 NagoyaDay 12M19KaiooshitaoshiTochiazuma93  
2003 NagoyaDay 13M18KaioyorikiriTokitsuumi103  
2003 NagoyaDay 14M17KaiotsukiotoshiMusoyama113  
2003 NagoyaDay 15M18KaiooshidashiChiyotaikai123  

Top of page

2003 Aki Basho

Ozeki East, 7-8
2003 AkiDay 1M18KaiotsukidashiToki10  
2003 AkiDay 2M15KaioyorikiriKotoryu20  
2003 AkiDay 3M16KaiohatakikomiHokutoriki30  
2003 AkiDay 4M17KaiooshidashiTosanoumi40  
2003 AkiDay 5M18TakamisakarioshidashiKaio41 Gin
2003 AkiDay 6M15KaiookuridashiTokitsuumi51  
2003 AkiDay 7M17KaioshitatenageMiyabiyama61  
2003 AkiDay 8M18TochinonadaoshidashiKaio62 Gin
2003 AkiDay 9M16KyokutenhoyorikiriKaio63 Gin
2003 AkiDay 10M17AsasekiryuyorikiriKaio64 Gin
2003 AkiDay 11M18WakanosatooshidashiKaio65  
2003 AkiDay 12M16KotomitsukiyorikiriKaio66 Gin
2003 AkiDay 13M18KaiooshidashiChiyotaikai76  
2003 AkiDay 14M19TochiazumaoshidashiKaio77  
2003 AkiDay 15M20AsashoryuyorikiriKaio78  

Top of page

2003 Kyushu Basho

Ozeki East, 10-5
2003 KyushuDay 1M16TokihatakikomiKaio01 Gin
2003 KyushuDay 2M17KaiohatakikomiIwakiyama11  
2003 KyushuDay 3M18KaiohatakikomiTosanoumi21  
2003 KyushuDay 4M15KaiohatakikomiKyokutenho31  
2003 KyushuDay 5M16KaiohatakikomiAsasekiryu41  
2003 KyushuDay 6M17WakanosatoyorikiriKaio42  
2003 KyushuDay 7M18TochinonadasukuinageKaio43 Gin
2003 KyushuDay 8M15KaioyorikiriTamanoshima53  
2003 KyushuDay 9M16KaioyoritaoshiMusoyama63  
2003 KyushuDay 10M17KaioyorikiriTakamisakari73  
2003 KyushuDay 11M18KotomitsukioshidashiKaio74 Gin
2003 KyushuDay 12M16KaiotsukidashiKyokushuzan84  
2003 KyushuDay 13M19KaiotsukiotoshiAsashoryu94  
2003 KyushuDay 14M18TochiazumaoshidashiKaio95  
2003 KyushuDay 15M18KaiooshitaoshiChiyotaikai105  

Top of page

2004 Hatsu Basho

Ozeki East, 10-5
2004 HatsuDay 1M18KaioyoritaoshiHokutoriki10  
2004 HatsuDay 2M19KaioshitatenageTosanoumi20  
2004 HatsuDay 3M20KaioyorikiriIwakiyama30  
2004 HatsuDay 4M17KyokushuzanhatakikomiKaio31 Gin
2004 HatsuDay 5M18WakanosatoyorikiriKaio32  
2004 HatsuDay 6M18KaiosotogakeTakamisakari42  
2004 HatsuDay 7M19KaiohatakikomiKyokutenho52  
2004 HatsuDay 8M16KaiooshitaoshiTokitsuumi62  
2004 HatsuDay 9M18KaiofusenMusoyama72  
2004 HatsuDay 10M18KaiouwatenageTochinonada82  
2004 HatsuDay 11M19KaiokimetaoshiTamanoshima92  
2004 HatsuDay 12M17KakizoeoshidashiKaio93 Gin
2004 HatsuDay 13M21AsashoryuokuridashiKaio94  
2004 HatsuDay 14M20TochiazumaoshidashiKaio95  
2004 HatsuDay 15M19KaioyorikiriChiyotaikai105  

Top of page

2004 Haru Basho

Ozeki West, 13-2
2004 HaruDay 1M19KaiooshidashiMiyabiyama10  
2004 HaruDay 2M20KaioyorikiriKakizoe20  
2004 HaruDay 3M17KaiohatakikomiDejima30  
2004 HaruDay 4M18KaiooshidashiKyokushuzan40  
2004 HaruDay 5M19KaiokotenageTamanoshima50  
2004 HaruDay 6M20KaioyorikiriKyokutenho60  
2004 HaruDay 7M18KaioyorikiriWakanosato70  
2004 HaruDay 8M19KaioyorikiriTosanoumi80  
2004 HaruDay 9M20KaioyorikiriShimotori90  
2004 HaruDay 10M18KaioyorikiriKotomitsuki100  
2004 HaruDay 11M19KaiosotogakeTochinonada110  
2004 HaruDay 12M20AsasekiryuhikiotoshiKaio111 Gin
2004 HaruDay 13M21AsashoryukotenageKaio112  
2004 HaruDay 14M20KaiooshidashiChiyotaikai122  
2004 HaruDay 15M21KaioyorikiriMusoyama132  

Top of page

2004 Natsu Basho

Ozeki West, 10-5
2004 NatsuDay 1M18HokutorikioshidashiKaio01 Gin
2004 NatsuDay 2M19KaiohatakikomiKotomitsuki11  
2004 NatsuDay 3M17KaioyorikiriAsasekiryu21  
2004 NatsuDay 4M17KaiookuridashiTochinonada31  
2004 NatsuDay 5M18KakizoeoshidashiKaio32 Gin
2004 NatsuDay 6M16KaioyorikiriDejima42  
2004 NatsuDay 7M18KaiowatashikomiTokitsuumi52  
2004 NatsuDay 8M18KaiouwatenageMiyabiyama62  
2004 NatsuDay 9M16KaioyorikiriKyokutenho72  
2004 NatsuDay 10M17KaioyorikiriShimotori82  
2004 NatsuDay 11M19WakanosatohatakikomiKaio83  
2004 NatsuDay 12M16TamanoshimayorikiriKaio84 Gin
2004 NatsuDay 13M18KaiooshidashiChiyotaikai94  
2004 NatsuDay 14M20AsashoryusukuinageKaio95  
2004 NatsuDay 15M19KaiosukuinageMusoyama105  

Top of page

2004 Nagoya Basho

Ozeki East, 11-4
2004 NagoyaDay 1M20KotomitsukioshidashiKaio01  
2004 NagoyaDay 2M18KaiooshidashiKotonowaka11  
2004 NagoyaDay 3M19KaiohatakikomiHokutoriki21  
2004 NagoyaDay 4M20KyokutenhoyorikiriKaio22 Gin
2004 NagoyaDay 5M18KaiohatakikomiIwakiyama32  
2004 NagoyaDay 6M19KaiooshidashiKyokushuzan42  
2004 NagoyaDay 7M20KaiohikiotoshiTamanoshima52  
2004 NagoyaDay 8M18KaioyorikiriKotoryu62  
2004 NagoyaDay 9M19ShimotoriokuridashiKaio63 Gin
2004 NagoyaDay 10M20KaiohatakikomiKokkai73  
2004 NagoyaDay 11M18KaiouwatenageWakanosato83  
2004 NagoyaDay 12M19KaiooshidashiTochiazuma93  
2004 NagoyaDay 13M20KaiotottariChiyotaikai103  
2004 NagoyaDay 14M20KaioyorikiriMusoyama113  
2004 NagoyaDay 15M21AsashoryuyorikiriKaio114  

Top of page

2004 Aki Basho

Ozeki East, 13-2, Yusho (5)
2004 AkiDay 1M20KaioyorikiriKyokutenho10  
2004 AkiDay 2M17KaioyorikiriHakuho20  
2004 AkiDay 3M18KaioyorikiriTochinonada30  
2004 AkiDay 4M19KotomitsukiuwatenageKaio31  
2004 AkiDay 5M20KaioyorikiriTamanoshima41  
2004 AkiDay 6M18KokkaitsukiotoshiKaio42 Gin
2004 AkiDay 7M19KaiohatakikomiIwakiyama52  
2004 AkiDay 8M20KaioshitatedashinageAsasekiryu62  
2004 AkiDay 9M18KaiouwatenageShimotori72  
2004 AkiDay 10M19KaioyorikiriTosanoumi82  
2004 AkiDay 11M18KaiookuridashiMiyabiyama92  
2004 AkiDay 12M19KaioyorikiriDejima102  
2004 AkiDay 13M19KaiooshidashiChiyotaikai112  
2004 AkiDay 14M19KaiouwatenageWakanosato122  
2004 AkiDay 15M20KaioyorikiriAsashoryu132  

Top of page

2004 Kyushu Basho

Ozeki East, 12-3
2004 KyushuDay 1M20KotomitsukioshidashiKaio01  
2004 KyushuDay 2M17KaioyorikiriIwakiyama11  
2004 KyushuDay 3M18KaioyorikiriKyokutenho21  
2004 KyushuDay 4M19KaiouwatenageTochinonada31  
2004 KyushuDay 5M19KaiooshidashiKakizoe41  
2004 KyushuDay 6M17KaiookuridashiKokkai51  
2004 KyushuDay 7M19KaioyorikiriKyokushuzan61  
2004 KyushuDay 8M18KaioyorikiriTamanoshima71  
2004 KyushuDay 9M19KaiooshidashiKotonowaka81  
2004 KyushuDay 10M18HakuhoyoritaoshiKaio82 Gin
2004 KyushuDay 11M19KaiohatakikomiRoho92  
2004 KyushuDay 12M18MiyabiyamaoshitaoshiKaio93  
2004 KyushuDay 13M19KaiookuritaoshiChiyotaikai103  
2004 KyushuDay 14M19KaiouwatedashinageWakanosato113  
2004 KyushuDay 15M21KaioyorikiriAsashoryu123  

Top of page

2005 Hatsu Basho

Ozeki East, 4-6-5
2005 HatsuDay 1M19KaiosukuinageIwakiyama10  
2005 HatsuDay 2M18KotonowakauwatenageKaio11 Gin
2005 HatsuDay 3M19HakuhohikiotoshiKaio12  
2005 HatsuDay 4M18TosanoumitsukiotoshiKaio13 Gin
2005 HatsuDay 5M19KaiooshidashiKakizoe23  
2005 HatsuDay 6M18KaiookuridashiTamanoshima33  
2005 HatsuDay 7M19KotomitsukiyorikiriKaio34  
2005 HatsuDay 8M18KaiokainahineriTochinonada44  
2005 HatsuDay 9M19KokkaiyorikiriKaio45 Gin
2005 HatsuDay 10M18MiyabiyamafusenKaio465 

Top of page

2005 Haru Basho

Ozeki West, 10-5
2005 HaruDay 1M19KaiokotenageWakanosato10  
2005 HaruDay 2M20KaioshitatedashinageIwakiyama20  
2005 HaruDay 3M18KaiooshitaoshiKakizoe30  
2005 HaruDay 4M19KotomitsukioshidashiKaio31 Gin
2005 HaruDay 5M19KaiouwatenageKyokutenho41  
2005 HaruDay 6M17KaiookuridashiKotooshu51  
2005 HaruDay 7M18KaiooshidashiTosanoumi61  
2005 HaruDay 8M19KaioyorikiriHakuho71  
2005 HaruDay 9M17KaiouwatenageTochinonada81  
2005 HaruDay 10M18MiyabiyamaoshidashiKaio82  
2005 HaruDay 11M19KokkaioshidashiKaio83 Gin
2005 HaruDay 12M17KaiokotenageRoho93  
2005 HaruDay 13M19KaioyorikiriChiyotaikai103  
2005 HaruDay 14M19AsashoryushitatenageKaio104  
2005 HaruDay 15M18TochiazumayorikiriKaio105  

Top of page

2005 Natsu Basho

Ozeki East, 5-1-9
2005 NatsuDay 1M20KaiookuridashiTamanoshima10  
2005 NatsuDay 2M18KaiookuridashiMiyabiyama20  
2005 NatsuDay 3M19KaiouwatenageKyokutenho30  
2005 NatsuDay 4M20KaiooshidashiWakanosato40  
2005 NatsuDay 5M18KaiookuritaoshiTochinonada50  
2005 NatsuDay 6M19KokkaifusenKaio51  

Top of page

2005 Nagoya Basho

Ozeki West, 10-5
2005 NagoyaDay 1M18KaiokotenageDejima10  
2005 NagoyaDay 2M19FutenoyorikiriKaio11 Gin
2005 NagoyaDay 3M20KaiohatakikomiMiyabiyama21  
2005 NagoyaDay 4M17KaiooshidashiKyokushuzan31  
2005 NagoyaDay 5M18KaiohatakikomiKakizoe41  
2005 NagoyaDay 6M19KotooshuyorikiriKaio42  
2005 NagoyaDay 7M17KaiokotenageRoho52  
2005 NagoyaDay 8M18KaiokotenageTosanoumi62  
2005 NagoyaDay 9M19KaiofusenshoHakuho72  
2005 NagoyaDay 10M17WakanosatoyorikiriKaio73 Gin
2005 NagoyaDay 11M19KaiooshidashiHokutoriki83  
2005 NagoyaDay 12M18KaiooshidashiTochiazuma93  
2005 NagoyaDay 13M18KaiouwatenageKokkai103  
2005 NagoyaDay 14M20AsashoryuyorikiriKaio104  
2005 NagoyaDay 15M18KotomitsukiyorikiriKaio105  

Top of page

2005 Aki Basho

Ozeki East, 0-4-11
2005 AkiDay 1M20MiyabiyamaoshitaoshiKaio01 Gin
2005 AkiDay 2M18DejimayorikiriKaio02 Gin
2005 AkiDay 3M19HakuhoyorikiriKaio03 Gin
2005 AkiDay 4M19KotomitsukifusenKaio04  

Top of page

2005 Kyushu Basho

Ozeki West, 10-5
2005 KyushuDay 1M17KaioyorikiriFuteno10  
2005 KyushuDay 2M18MiyabiyamaoshidashiKaio11 Gin
2005 KyushuDay 3M19KaioyorikiriKyokutenho21  
2005 KyushuDay 4M17KaiookuridashiHokutoriki31  
2005 KyushuDay 5M17TamanoshimayorikiriKaio32 Gin
2005 KyushuDay 6M18KaiosukuinageDejima42  
2005 KyushuDay 7M17HakuhoyorikiriKaio43  
2005 KyushuDay 8M19KaiooshidashiKakizoe53  
2005 KyushuDay 9M17KaiohatakikomiIwakiyama63  
2005 KyushuDay 10M19KaioyorikiriKotomitsuki73  
2005 KyushuDay 11M17KaiouwatenageKisenosato83  
2005 KyushuDay 12M19KaiooshidashiAma93  
2005 KyushuDay 13M18ChiyotaikaihatakikomiKaio94  
2005 KyushuDay 14M19AsashoryuyorikiriKaio95  
2005 KyushuDay 15M18KaiouwatenageKotooshu105  

Top of page

2006 Hatsu Basho

Ozeki West, 3-6-6
2006 HatsuDay 1M19MiyabiyamaokuridashiKaio01 Gin
2006 HatsuDay 2M20KaioyorikiriKyokutenho11  
2006 HatsuDay 3M17TochinohanayorikiriKaio12 Gin
2006 HatsuDay 4M18KokkaioshidashiKaio13 Gin
2006 HatsuDay 5M19KaioyorikiriTamanoshima23  
2006 HatsuDay 6M20KaiouwatedashinageTokitenku33  
2006 HatsuDay 7M17RohooshidashiKaio34 Gin
2006 HatsuDay 8M18TakekazehikiotoshiKaio35 Gin
2006 HatsuDay 9M20HakuhofusenshoKaio36  

Top of page

2006 Haru Basho

Ozeki West, 8-7
2006 HaruDay 1M17AmahikkakeKaio01 Gin
2006 HaruDay 2M18KaiooshidashiHokutoriki11  
2006 HaruDay 3M19KaioyorikiriMiyabiyama21  
2006 HaruDay 4M20AminishikiyorikiriKaio22 Gin
2006 HaruDay 5M17RohooshidashiKaio23  
2006 HaruDay 6M18KokkaihatakikomiKaio24 Gin
2006 HaruDay 7M19KaiouwatenageIwakiyama34  
2006 HaruDay 8M20KaiooshidashiTamanoshima44  
2006 HaruDay 9M18ChiyotaikaioshidashiKaio45  
2006 HaruDay 10M20KotooshuuwatenageKaio46  
2006 HaruDay 11M19KaioyorikiriTochiazuma56  
2006 HaruDay 12M21AsashoryuyorikiriKaio57  
2006 HaruDay 13M19KaiosukuinageDejima67  
2006 HaruDay 14M19KaioyorikiriKotomitsuki77  
2006 HaruDay 15M20KaioyorikiriHakuho87  

Top of page

2006 Natsu Basho

Ozeki West, 9-6
2006 NatsuDay 1M17AsasekiryuokuridashiKaio01 Gin
2006 NatsuDay 2M18MiyabiyamatsukitaoshiKaio02  
2006 NatsuDay 3M19KaiokotenageAma12  
2006 NatsuDay 4M20KaiotsukiotoshiKakizoe22  
2006 NatsuDay 5M16KaioyorikiriKotoshogiku32  
2006 NatsuDay 6M18KaiotsukiotoshiAminishiki42  
2006 NatsuDay 7M19KaioyorikiriKyokutenho52  
2006 NatsuDay 8M19KaioyorikiriWakanosato62  
2006 NatsuDay 9M20KaiooshitaoshiTakekaze72  
2006 NatsuDay 10M17KaiohatakikomiTokitenku82  
2006 NatsuDay 11M18KotomitsukiyoritaoshiKaio83  
2006 NatsuDay 12M19KisenosatooshidashiKaio84 Gin
2006 NatsuDay 13M20ChiyotaikaiokuridashiKaio85  
2006 NatsuDay 14M19KotooshuyoritaoshiKaio86  
2006 NatsuDay 15M20KaiooshidashiKyokushuzan96  

Top of page

2006 Nagoya Basho

Ozeki East, 9-6
2006 NagoyaDay 1M18KaiooshidashiKyokushuzan10  
2006 NagoyaDay 2M19KaiooshidashiAsasekiryu20  
2006 NagoyaDay 3M20RohoyorikiriKaio21 Gin
2006 NagoyaDay 4M16KaiooshidashiMiyabiyama31  
2006 NagoyaDay 5M17KaiookuridashiHakurozan41  
2006 NagoyaDay 6M17KaiotsukiotoshiKakizoe51  
2006 NagoyaDay 7M18KisenosatoyorikiriKaio52  
2006 NagoyaDay 8M19KotooshuyorikiriKaio53  
2006 NagoyaDay 9M16KaioyorikiriKotoshogiku63  
2006 NagoyaDay 10M19KaiouwatenageTochiazuma73  
2006 NagoyaDay 11M18KotomitsukiuwatedashinageKaio74  
2006 NagoyaDay 12M19KaioyorikiriKyokutenho84  
2006 NagoyaDay 13M21AsashoryuyorikiriKaio85  
2006 NagoyaDay 14M18HakuhouwatenageKaio86  
2006 NagoyaDay 15M19KaiosukuinageChiyotaikai96  

Top of page

2006 Aki Basho

Ozeki East, 1-6-8
2006 AkiDay 1M18RohouwatenageKaio01 Gin
2006 AkiDay 2M19KokkaioshidashiKaio02  
2006 AkiDay 3M20KaiouwatenageDejima12  
2006 AkiDay 4M16KotomitsukiokuridashiKaio13  
2006 AkiDay 5M17AminishikitsukiotoshiKaio14 Gin
2006 AkiDay 6M18MiyabiyamatsukidashiKaio15  
2006 AkiDay 7M19TamanoshimafusenshoKaio168 

Top of page

2006 Kyushu Basho

Ozeki West, 10-5
2006 KyushuDay 1M17KaiouwatenageIwakiyama10  
2006 KyushuDay 2M18KaiohatakikomiKokkai20  
2006 KyushuDay 3M18KaiokatasukashiKotoshogiku30  
2006 KyushuDay 4M19KaiokatasukashiAminishiki40  
2006 KyushuDay 5M16KaiouwatenageFuteno50  
2006 KyushuDay 6M17KaioyorikiriAma60  
2006 KyushuDay 7M18KaiouwatenageRoho70  
2006 KyushuDay 8M19KaiouwatenageDejima80  
2006 KyushuDay 9M17TochiazumayorikiriKaio81  
2006 KyushuDay 10M19KotooshuuwatenageKaio82  
2006 KyushuDay 11M18KaioyorikiriChiyotaikai92  
2006 KyushuDay 12M20AsashoryuyorikiriKaio93  
2006 KyushuDay 13M18KaioyorikiriKotomitsuki103  
2006 KyushuDay 14M17KisenosatouwatenageKaio104  
2006 KyushuDay 15M18MiyabiyamaoshidashiKaio105  

Top of page

2007 Hatsu Basho

Ozeki East, 8-7
2007 HatsuDay 1M18KaioyoritaoshiDejima10  
2007 HatsuDay 2M19KaioyorikiriKisenosato20  
2007 HatsuDay 3M20AminishikiyorikiriKaio21 Gin
2007 HatsuDay 4M16KaioyorikiriMiyabiyama31  
2007 HatsuDay 5M17KotoshogikuyorikiriKaio32 Gin
2007 HatsuDay 6M18KaioyorikiriTokitenku42  
2007 HatsuDay 7M19KaiooshidashiKotomitsuki52  
2007 HatsuDay 8M20HakuhoyorikiriKaio53  
2007 HatsuDay 9M20ChiyotaikaihatakikomiKaio54  
2007 HatsuDay 10M17KyokutenhoyorikiriKaio55 Gin
2007 HatsuDay 11M18KaiookuridashiRoho65  
2007 HatsuDay 12M19AmaokuridashiKaio66 Gin
2007 HatsuDay 13M21AsashoryuuwatedashinageKaio67  
2007 HatsuDay 14M18KaioyorikiriKotooshu77  
2007 HatsuDay 15M20KaiouwatenageTochiazuma87  

Top of page

2007 Haru Basho

Ozeki West, 8-7
2007 HaruDay 1M17KaioyorikiriKyokutenho10  
2007 HaruDay 2M18KasugaokotenageKaio11 Gin
2007 HaruDay 3M19TokitenkuoshidashiKaio12  
2007 HaruDay 4M20KotoshogikuyorikiriKaio13  
2007 HaruDay 5M16KaiooshitaoshiToyonoshima23  
2007 HaruDay 6M17KotomitsukiyorikiriKaio24  
2007 HaruDay 7M18KaioyorikiriAsasekiryu34  
2007 HaruDay 8M19KaiofusenshoMiyabiyama44  
2007 HaruDay 9M19KotooshuyorikiriKaio45  
2007 HaruDay 10M17HakuhouwatedashinageKaio46  
2007 HaruDay 11M20KaioyoritaoshiChiyotaikai56  
2007 HaruDay 12M21AsashoryuyorikiriKaio57  
2007 HaruDay 13M19KaioyorikiriKisenosato67  
2007 HaruDay 14M19KaiohatakikomiTakekaze77  
2007 HaruDay 15M17KaiokotenageAma87  

Top of page

2007 Natsu Basho

Ozeki East, 10-5
2007 NatsuDay 1M17KaioyorikiriTokitenku10  
2007 NatsuDay 2M18KaiotsukiotoshiKotoshogiku20  
2007 NatsuDay 3M19KaioyorikiriKakizoe30  
2007 NatsuDay 4M16KaiookuridashiKokkai40  
2007 NatsuDay 5M17KaioyorikiriToyonoshima50  
2007 NatsuDay 6M18KaiokotenageTamanoshima60  
2007 NatsuDay 7M19KaiooshitaoshiHomasho70  
2007 NatsuDay 8M16AmaoshidashiKaio71  
2007 NatsuDay 9M17KaiouwatenageKisenosato81  
2007 NatsuDay 10M18ChiyotaikaitsukiotoshiKaio82  
2007 NatsuDay 11M19HakuhoyorikiriKaio83  
2007 NatsuDay 12M19AminishikiokuridashiKaio84 Gin
2007 NatsuDay 13M20KaiouwatedashinageAsashoryu94  
2007 NatsuDay 14M19KotomitsukiyorikiriKaio95  
2007 NatsuDay 15M20KaiotottariKotooshu105  

Top of page

2007 Nagoya Basho

Ozeki East, 8-5-2
2007 NagoyaDay 1M19KaiohatakikomiKotoshogiku10  
2007 NagoyaDay 2M17AsasekiryuyorikiriKaio11 Gin
2007 NagoyaDay 3M18KaiookuridashiAminishiki21  
2007 NagoyaDay 4M19KaiotsukiotoshiWakanosato31  
2007 NagoyaDay 5M16KaioyoritaoshiAma41  
2007 NagoyaDay 6M17KaiohikiotoshiTakekaze51  
2007 NagoyaDay 7M18KaiohatakikomiDejima61  
2007 NagoyaDay 8M17KotomitsukiyoritaoshiKaio62  
2007 NagoyaDay 9M18KaiotottariKotooshu72  
2007 NagoyaDay 10M18TakamisakariyorikiriKaio73 Gin
2007 NagoyaDay 11M16KaiotsukiotoshiHomasho83  
2007 NagoyaDay 12M20HakuhoyorikiriKaio84  
2007 NagoyaDay 13M18TokitenkufusenshoKaio85  

Top of page

2007 Aki Basho

Ozeki East, 1-5-9
2007 AkiDay 1M18HomashooshidashiKaio01 Gin
2007 AkiDay 2M19KisenosatoyorikiriKaio02  
2007 AkiDay 3M20HokutorikitsukidashiKaio03 Gin
2007 AkiDay 4M17KaiotsukiotoshiAma13  
2007 AkiDay 5M18DejimayorikiriKaio14 Gin
2007 AkiDay 6M19TochinonadafusenshoKaio159 

Top of page

2007 Kyushu Basho

Ozeki West, 9-6
2007 KyushuDay 1M16KisenosatoyorikiriKaio01 Gin
2007 KyushuDay 2M17KaioyorikiriMiyabiyama11  
2007 KyushuDay 3M18KaioyorikiriKotoshogiku21  
2007 KyushuDay 4M19KaiooshidashiHomasho31  
2007 KyushuDay 5M16AmaoshidashiKaio32  
2007 KyushuDay 6M17DejimasukuinageKaio33 Gin
2007 KyushuDay 7M18KaioyorikiriAsasekiryu43  
2007 KyushuDay 8M18KaiooshidashiKakuryu53  
2007 KyushuDay 9M16TokitenkuoshidashiKaio54 Gin
2007 KyushuDay 10M17ToyonoshimayorikiriKaio55 Gin
2007 KyushuDay 11M19KaiohatakikomiAminishiki65  
2007 KyushuDay 12M18KaioyorikiriKyokutenho75  
2007 KyushuDay 13M20HakuhotsukiotoshiKaio76  
2007 KyushuDay 14M19KaioshitatenageKotomitsuki86  
2007 KyushuDay 15M19KaiofusenChiyotaikai96  

Top of page

2008 Hatsu Basho

Ozeki East, 8-7
2008 HatsuDay 1M17KaioyoritaoshiToyonoshima10  
2008 HatsuDay 2M18KotoshogikuyorikiriKaio11  
2008 HatsuDay 3M19KaiooshidashiMiyabiyama21  
2008 HatsuDay 4M16TokitenkuhikiotoshiKaio22 Gin
2008 HatsuDay 5M17KaiooshidashiDejima32  
2008 HatsuDay 6M18AmayorikiriKaio33  
2008 HatsuDay 7M19KaioyorikiriTochinonada43  
2008 HatsuDay 8M17KaioyorikiriKotomitsuki53  
2008 HatsuDay 9M17KaioyorikiriGoeido63  
2008 HatsuDay 10M18KaiooshidashiAminishiki73  
2008 HatsuDay 11M18KisenosatoyorikiriKaio74 Gin
2008 HatsuDay 12M18KaioyorikiriKyokutenho84  
2008 HatsuDay 13M20HakuhoyorikiriKaio85  
2008 HatsuDay 14M20AsashoryuyorikiriKaio86  
2008 HatsuDay 15M18KotooshuyorikiriKaio87  

Top of page

2008 Haru Basho

Ozeki East, 8-7
2008 HaruDay 1M17AminishikiyorikiriKaio01 Gin
2008 HaruDay 2M18KaioyorikiriMiyabiyama11  
2008 HaruDay 3M19KaiohatakikomiTakekaze21  
2008 HaruDay 4M16KaiokotenageKisenosato31  
2008 HaruDay 5M17KaioyorikiriKotoshogiku41  
2008 HaruDay 6M18KakuryuyorikiriKaio42 Gin
2008 HaruDay 7M19KaiooshitaoshiAma52  
2008 HaruDay 8M17KaiooshidashiKotomitsuki62  
2008 HaruDay 9M16KaioyoritaoshiAsasekiryu72  
2008 HaruDay 10M17ChiyotaikaioshidashiKaio73  
2008 HaruDay 11M18KaiotsukidashiTokitenku83  
2008 HaruDay 12M17WakanohohatakikomiKaio84 Gin
2008 HaruDay 13M20HakuhoyorikiriKaio85  
2008 HaruDay 14M20AsashoryuyorikiriKaio86  
2008 HaruDay 15M18KokkaihatakikomiKaio87 Gin

Top of page

2008 Natsu Basho

Ozeki West, 8-7
2008 NatsuDay 1M18KaioyorikiriBaruto10  
2008 NatsuDay 2M19AsasekiryuoshidashiKaio11  
2008 NatsuDay 3M16KisenosatooshidashiKaio12  
2008 NatsuDay 4M17MiyabiyamahatakikomiKaio13 Gin
2008 NatsuDay 5M18KaiouwatenageKokkai23  
2008 NatsuDay 6M19KaiohatakikomiKotoshogiku33  
2008 NatsuDay 7M16KaiooshidashiAma43  
2008 NatsuDay 8M19KotooshuyorikiriKaio44  
2008 NatsuDay 9M18KaiookuridashiChiyotaikai54  
2008 NatsuDay 10M19KyokutenhoyorikiriKaio55 Gin
2008 NatsuDay 11M18KaioyorikiriWakanoho65  
2008 NatsuDay 12M18KaioyorikiriKakuryu75  
2008 NatsuDay 13M21KaiouwatedashinageAsashoryu85  
2008 NatsuDay 14M21HakuhoyorikiriKaio86  
2008 NatsuDay 15M19KotomitsukiokuritaoshiKaio87  

Top of page

2008 Nagoya Basho

Ozeki East, 9-6
2008 NagoyaDay 1M17KaiouwatenageAsasekiryu10  
2008 NagoyaDay 2M18ToyonoshimatsukiotoshiKaio11  
2008 NagoyaDay 3M19KaioyorikiriHokutoriki21  
2008 NagoyaDay 4M16KaioyorikiriKisenosato31  
2008 NagoyaDay 5M17KotoshogikuyorikiriKaio32  
2008 NagoyaDay 6M18KaioyorikiriWakanoho42  
2008 NagoyaDay 7M20AmaoshidashiKaio43  
2008 NagoyaDay 8M17KaioyorikiriAminishiki53  
2008 NagoyaDay 9M18ChiyotaikaihatakikomiKaio54  
2008 NagoyaDay 10M19KaiomakiotoshiFuteno64  
2008 NagoyaDay 11M20KaioyorikiriTochinonada74  
2008 NagoyaDay 12M18KaiookuridashiWakanosato84  
2008 NagoyaDay 13M21HakuhoyorikiriKaio85  
2008 NagoyaDay 14M20KaiokotenageKotooshu95  
2008 NagoyaDay 15M21KotomitsukiokuridashiKaio96  

Top of page

2008 Aki Basho

Ozeki East, 9-6
2008 AkiDay 1M16KotoshogikuyorikiriKaio01 Gin
2008 AkiDay 2M17KaioyorikiriAsasekiryu11  
2008 AkiDay 3M18KaiouwatenageKisenosato21  
2008 AkiDay 4M14AmauwatedashinageKaio22  
2008 AkiDay 5M15ToyonoshimaokuridashiKaio23  
2008 AkiDay 6M16KaioyorikiriBaruto33  
2008 AkiDay 7M18KaiohikiotoshiMiyabiyama43  
2008 AkiDay 8M15KaioyorikiriKyokutenho53  
2008 AkiDay 9M16KaioyorikiriTochinonada63  
2008 AkiDay 10M18KaioyorikiriKotooshu73  
2008 AkiDay 11M18ChiyotaikaihatakikomiKaio74  
2008 AkiDay 12M16KaiosukuinageGoeido84  
2008 AkiDay 13M19HakuhoyorikiriKaio85  
2008 AkiDay 14M18KaiooshidashiKotomitsuki95  
2008 AkiDay 15M18AminishikiyorikiriKaio96 Gin

Top of page

2008 Kyushu Basho

Ozeki West, 1-3-11
2008 KyushuDay 1M18ToyonoshimaoshidashiKaio01 Gin
2008 KyushuDay 2M19KaiokotenageGoeido11  
2008 KyushuDay 3M16WakanosatooshitaoshiKaio12 Gin
2008 KyushuDay 4M17KotoshogikufusenshoKaio1311 

Top of page

2009 Hatsu Basho

Ozeki West, 8-7
2009 HatsuDay 1M19KaiookuridashiMiyabiyama10  
2009 HatsuDay 2M17KaiohatakikomiAminishiki20  
2009 HatsuDay 3M18KaioyorikiriKotoshogiku30  
2009 HatsuDay 4M19BarutoyorikiriKaio31  
2009 HatsuDay 5M15KaioyorikiriKyokutenho41  
2009 HatsuDay 6M16KisenosatooshidashiKaio42  
2009 HatsuDay 7M17KaiokotenageToyonoshima52  
2009 HatsuDay 8M18HarumafujioshidashiKaio53  
2009 HatsuDay 9M19KaioyorikiriChiyotaikai63  
2009 HatsuDay 10M18KaiohatakikomiYoshikaze73  
2009 HatsuDay 11M21HakuhoyorikiriKaio74  
2009 HatsuDay 12M17KaiokotenageTakekaze84  
2009 HatsuDay 13M18GoeidoyorikiriKaio85 Gin
2009 HatsuDay 14M20AsashoryuyorikiriKaio86  
2009 HatsuDay 15M19KotooshuyorikiriKaio87  

Top of page

2009 Haru Basho

Ozeki East, 8-7
2009 HaruDay 1M17KakuryuoshidashiKaio01 Gin
2009 HaruDay 2M18KaiokotenageGoeido11  
2009 HaruDay 3M19KaioyorikiriKotoshogiku21  
2009 HaruDay 4M15KaiokotenageBaruto31  
2009 HaruDay 5M16KaioyorikiriMiyabiyama41  
2009 HaruDay 6M17KaioyorikiriHokutoriki51  
2009 HaruDay 7M18KaioyorikiriKyokutenho61  
2009 HaruDay 8M19KotomitsukiyorikiriKaio62  
2009 HaruDay 9M18KaioyorikiriChiyotaikai72  
2009 HaruDay 10M17KisenosatoyorikiriKaio73  
2009 HaruDay 11M18KaiohikiotoshiTochiozan83  
2009 HaruDay 12M18KotooshuyorikiriKaio84  
2009 HaruDay 13M21AsashoryuyorikiriKaio85  
2009 HaruDay 14M21HakuhoyorikiriKaio86  
2009 HaruDay 15M20HarumafujiokuridashiKaio87  

Top of page

2009 Natsu Basho

Ozeki East, 8-7
2009 NatsuDay 1M17KaiohatakikomiAminishiki10  
2009 NatsuDay 2M18KaioyorikiriKakuryu20  
2009 NatsuDay 3M19GoeidoyorikiriKaio21  
2009 NatsuDay 4M15KaiohikkakeTamanoshima31  
2009 NatsuDay 5M16KaioyorikiriKyokutenho41  
2009 NatsuDay 6M16KaiookuridashiBaruto51  
2009 NatsuDay 7M17KaioyorikiriHomasho61  
2009 NatsuDay 8M18KaiokatasukashiTochiozan71  
2009 NatsuDay 9M16HarumafujiyorikiriKaio72  
2009 NatsuDay 10M19KaiokotenageKotooshu82  
2009 NatsuDay 11M20AsashoryuyorikiriKaio83  
2009 NatsuDay 12M20HakuhoyorikiriKaio84  
2009 NatsuDay 13M19KisenosatoyorikiriKaio85 Gin
2009 NatsuDay 14M18ChiyotaikaitsukitaoshiKaio86  
2009 NatsuDay 15M19KotomitsukiyorikiriKaio87  

Top of page

2009 Nagoya Basho

Ozeki East, 8-7
2009 NagoyaDay 1M17GoeidoyorikiriKaio01 Gin
2009 NagoyaDay 2M18KaioyorikiriKotoshogiku11  
2009 NagoyaDay 3M19KaiohatakikomiTochiozan21  
2009 NagoyaDay 4M15KakuryuoshidashiKaio22  
2009 NagoyaDay 5M16KisenosatoyorikiriKaio23  
2009 NagoyaDay 6M17KaioyorikiriAran33  
2009 NagoyaDay 7M18KaiohatakikomiToyohibiki43  
2009 NagoyaDay 8M19KaioyorikiriKyokutenho53  
2009 NagoyaDay 9M18KotooshuyorikiriKaio54  
2009 NagoyaDay 10M19HarumafujishitatenageKaio55  
2009 NagoyaDay 11M20KaiokotenageAsashoryu65  
2009 NagoyaDay 12M20HakuhoyorikiriKaio66  
2009 NagoyaDay 13M19KaioyorikiriIwakiyama76  
2009 NagoyaDay 14M18KaiookuridashiChiyotaikai86  
2009 NagoyaDay 15M20KotomitsukiokuridashiKaio87  

Top of page

2009 Aki Basho

Ozeki West, 8-7
2009 AkiDay 1M16KaioyorikiriShotenro10  
2009 AkiDay 2M17KotoshogikuyorikiriKaio11  
2009 AkiDay 3M18KaiohikiotoshiAminishiki21  
2009 AkiDay 4M19BarutoyorikiriKaio22  
2009 AkiDay 5M15KaiohikiotoshiTamanoshima32  
2009 AkiDay 6M16KisenosatooshidashiKaio33  
2009 AkiDay 7M17KaioyorikiriTochinoshin43  
2009 AkiDay 8M18KaioyorikiriChiyotaikai53  
2009 AkiDay 9M19KaiotsukiotoshiMiyabiyama63  
2009 AkiDay 10M18KaiooshidashiKotooshu73  
2009 AkiDay 11M21HakuhoyorikiriKaio74  
2009 AkiDay 12M21AsashoryuyorikiriKaio75  
2009 AkiDay 13M18KakuryuyorikiriKaio76 Gin
2009 AkiDay 14M19HarumafujisukuinageKaio77  
2009 AkiDay 15M19KaiouwatenageKotomitsuki87  

Top of page

2009 Kyushu Basho

Ozeki West, 8-7
2009 KyushuDay 1M16KaiohatakikomiAminishiki10  
2009 KyushuDay 2M17KisenosatosukuinageKaio11  
2009 KyushuDay 3M18KaiokotenageBaruto21  
2009 KyushuDay 4M19TakekazeokuridashiKaio22 Gin
2009 KyushuDay 5M15KakuryuyorikiriKaio23  
2009 KyushuDay 6M16KaioyorikiriTokitenku33  
2009 KyushuDay 7M17KaioyorikiriKotoshogiku43  
2009 KyushuDay 8M18KaiooshidashiChiyotaikai53  
2009 KyushuDay 9M19KaioyorikiriTochiozan63  
2009 KyushuDay 10M19KaiooshitaoshiKotooshu73  
2009 KyushuDay 11M21AsashoryuyorikiriKaio74  
2009 KyushuDay 12M21HakuhouwatedashinageKaio75  
2009 KyushuDay 13M18HarumafujiyorikiriKaio76  
2009 KyushuDay 14M18GoeidoyorikiriKaio77  
2009 KyushuDay 15M18KaiokotenageKotomitsuki87  

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2009.12.26. at 16:16:39
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.