Tochinoshin

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
TOCHINOSHIN Tsuyoshi
GORGADZE Levan
Georgia, 1987.10.13.
Kasugano
2006.03.


Basho History
2007 Kyushu      Ms1e, 5-2
2008 Hatsu      J12w, 12-3, Juryo Yusho
2008 Haru      J4e, 9-6
2008 Natsu      M14e, 7-8
2008 Nagoya      M14w, 8-7
2008 Aki      M10e, 8-7
2008 Kyushu      M4w, 3-12
2009 Hatsu      M11w, 8-7
2009 Haru      M10w, 6-9
2009 Natsu      M13w, 9-6
2009 Nagoya      M5w, 9-6
2009 Aki      M1e, 4-11
2009 Kyushu      M8w, 12-3, Kanto-sho (1)
      
      

2007 Kyushu Basho

Makushita 1 East, 5-2
2007 KyushuDay 6J01TochinoshinyorikiriSagatsukasa40  

Top of page

2008 Hatsu Basho

Juryo 12 West, 12-3, Juryo Yusho
2008 HatsuDay 1J03TochinoshinyorikiriSatoyama10  
2008 HatsuDay 2J03KitataikiyorikiriTochinoshin11  
2008 HatsuDay 3J02TochinoshintsukidashiWakakoyu21  
2008 HatsuDay 4J03TochinoshinyorikiriKirinowaka31  
2008 HatsuDay 5J06TochinoshinyorikiriHakuba41  
2008 HatsuDay 6J06TochinoshinyorikiriKitazakura51  
2008 HatsuDay 7J04ShirononamishitatehineriTochinoshin52  
2008 HatsuDay 8J04TochinoshinuwatenageAsofuji62  
2008 HatsuDay 9J01TamawashioshidashiTochinoshin63  
2008 HatsuDay 10J06TochinoshinyorikiriMokonami73  
2008 HatsuDay 11J09TochinoshinoshidashiToyozakura83  
2008 HatsuDay 12J07TochinoshinuwatenageHoshihikari93  
2008 HatsuDay 13J09TochinoshinyorikiriKotokasuga103  
2008 HatsuDay 14J08TochinoshinuwatedashinageOtsukasa113  
2008 HatsuDay 15J11TochinoshinyorikiriSakaizawa123  

Top of page

2008 Haru Basho

Juryo 4 East, 9-6
2008 HaruDay 1J11TochinoshinyorikiriKitazakura10  
2008 HaruDay 2J11TochinoshinoshidashiKotokasuga20  
2008 HaruDay 3J12TochinoshinyorikiriHakuba30  
2008 HaruDay 4J13TochinoshintsukiotoshiKoryu40  
2008 HaruDay 5J11TochinoshinutchariHochiyama50  
2008 HaruDay 6J11TamanoshimayorikiriTochinoshin51  
2008 HaruDay 7J13TochinoshinyorikiriHoshihikari61  
2008 HaruDay 8J11HakurozanyorikiriTochinoshin62  
2008 HaruDay 9J14TochinoshinkatasukashiTosanoumi72  
2008 HaruDay 10J08KitataikiutchariTochinoshin73  
2008 HaruDay 11J09KyokunankaiyorikiriTochinoshin74  
2008 HaruDay 12M01WakakirintsukiotoshiTochinoshin75  
2008 HaruDay 13J09TochinoshinyoritaoshiMasatsukasa85  
2008 HaruDay 14J08TochinoshinoshidashiSagatsukasa95  
2008 HaruDay 15J10TamawashikotenageTochinoshin96  

Top of page

2008 Natsu Basho

Maegashira 14 East, 7-8
2008 NatsuDay 1M03TochinoshinoshidashiYoshikaze10  
2008 NatsuDay 2M02TochinoshinuwatenageHakuba20  
2008 NatsuDay 3M02TochinoshinyorikiriKotokasuga30  
2008 NatsuDay 4M04TamanoshimaoshitaoshiTochinoshin31  
2008 NatsuDay 5M06WakanosatoyorikiriTochinoshin32  
2008 NatsuDay 6M01ToyohibikitsukiotoshiTochinoshin33  
2008 NatsuDay 7M01TochinoshinyorikiriHakurozan43  
2008 NatsuDay 8M02TosanoumitsukiotoshiTochinoshin44  
2008 NatsuDay 9M05IwakiyamashitatenageTochinoshin45  
2008 NatsuDay 10M03KakizoeoshidashiTochinoshin46  
2008 NatsuDay 11M08TakamisakariyorikiriTochinoshin47  
2008 NatsuDay 12M04TochinoshinutchariHomasho57  
2008 NatsuDay 13M05TochinoshinyorikiriTakekaze67  
2008 NatsuDay 14M09TochinoshinyorikiriFuteno77  
2008 NatsuDay 15M04DejimaoshidashiTochinoshin78  

Top of page

2008 Nagoya Basho

Maegashira 14 West, 8-7
2008 NagoyaDay 1M03TochinoshinuwatenageTosanoumi10  
2008 NagoyaDay 2M03MasatsukasahatakikomiTochinoshin11  
2008 NagoyaDay 3M02TochinoshinuwatenageChiyohakuho21  
2008 NagoyaDay 4M02TochinoshinyoritaoshiYoshikaze31  
2008 NagoyaDay 5M01TochinoshinkekaeshiKakizoe41  
2008 NagoyaDay 6M03TochinoshinyoritaoshiKoryu51  
2008 NagoyaDay 7M05TamanoshimatsukiotoshiTochinoshin52  
2008 NagoyaDay 8M06KokkaiyorikiriTochinoshin53  
2008 NagoyaDay 9M03ToyohibikioshidashiTochinoshin54  
2008 NagoyaDay 10M07TochinoshinyorikiriIwakiyama64  
2008 NagoyaDay 11M03TakekazehikiotoshiTochinoshin65  
2008 NagoyaDay 12M07TochinoshinhikiotoshiDejima75  
2008 NagoyaDay 13M08RohoyorikiriTochinoshin76  
2008 NagoyaDay 14M11TochinoshinyorikiriTokitenku86  
2008 NagoyaDay 15M13FutenoyoritaoshiTochinoshin87  

Top of page

2008 Aki Basho

Maegashira 10 East, 8-7
2008 AkiDay 1M08WakanosatohikiotoshiTochinoshin01  
2008 AkiDay 2M07TochinoshintsuridashiYoshikaze11  
2008 AkiDay 3M07TakamisakariyorikiriTochinoshin12  
2008 AkiDay 4M06HokutorikihikiotoshiTochinoshin13  
2008 AkiDay 5M08ToyohibikioshidashiTochinoshin14  
2008 AkiDay 6M06TochinoshinyorikiriDejima24  
2008 AkiDay 7M06TochinoshinyorikiriTamanoshima34  
2008 AkiDay 8M05TochinoshinyorikiriTakekaze44  
2008 AkiDay 9M06TochinoshinyorikiriKasugao54  
2008 AkiDay 10M09TochinoshinyorikiriMasatsukasa64  
2008 AkiDay 11M06TochinoshinyorikiriKokkai74  
2008 AkiDay 12M05KakizoeoshidashiTochinoshin75  
2008 AkiDay 13M06FutenoyorikiriTochinoshin76  
2008 AkiDay 14M04ChiyohakuhoyoritaoshiTochinoshin77  
2008 AkiDay 15M07TochinoshinuwatenageTamawashi87  

Top of page

2008 Kyushu Basho

Maegashira 4 West, 3-12
2008 KyushuDay 1M13KisenosatoyorikiriTochinoshin01  
2008 KyushuDay 2M13DejimayorikiriTochinoshin02  
2008 KyushuDay 3M13KotoshogikuyorikiriTochinoshin03  
2008 KyushuDay 4M13TochinoshinyorikiriKakizoe13  
2008 KyushuDay 5M17KotooshusukuinageTochinoshin14  
2008 KyushuDay 6M14AmayorikiriTochinoshin15  
2008 KyushuDay 7M17KotomitsukiyorikiriTochinoshin16  
2008 KyushuDay 8M17ChiyotaikaitsukidashiTochinoshin17  
2008 KyushuDay 9M19HakuhouwatenageTochinoshin18  
2008 KyushuDay 10M11KyokutenhoyorikiriTochinoshin19  
2008 KyushuDay 11M11TochinoshinhatakikomiTakekaze29  
2008 KyushuDay 12M12AsasekiryuyorikiriTochinoshin210  
2008 KyushuDay 13M13FutenoyorikiriTochinoshin211  
2008 KyushuDay 14M16TochinoshinhatakikomiAminishiki311  
2008 KyushuDay 15M17GoeidoyorikiriTochinoshin312  

Top of page

2009 Hatsu Basho

Maegashira 11 West, 8-7
2009 HatsuDay 1M08TochinoshinyorikiriKakizoe10  
2009 HatsuDay 2M05TochinoshintsukiotoshiKoryu20  
2009 HatsuDay 3M06TokitenkuhikiotoshiTochinoshin21  
2009 HatsuDay 4M05TochinoshinshitatenageIwakiyama31  
2009 HatsuDay 5M03TamanoshimayorikiriTochinoshin32  
2009 HatsuDay 6M05TamawashiyoritaoshiTochinoshin33  
2009 HatsuDay 7M04YamamotoyamayorikiriTochinoshin34  
2009 HatsuDay 8M04ToyohibikiyoritaoshiTochinoshin35  
2009 HatsuDay 9M04HomashoyorikiriTochinoshin36  
2009 HatsuDay 10M10TochinoshinoshitaoshiBushuyama46  
2009 HatsuDay 11M03MasatsukasauwatenageTochinoshin47  
2009 HatsuDay 12M04TochinoshinyorikiriChiyohakuho57  
2009 HatsuDay 13M10TochinoshinyorikiriAran67  
2009 HatsuDay 14M05TochinoshinyorikiriTosanoumi77  
2009 HatsuDay 15M08TochinoshinuwatenageDejima87  

Top of page

2009 Haru Basho

Maegashira 10 West, 6-9
2009 HaruDay 1M06TochinoshinyorikiriAsasekiryu10  
2009 HaruDay 2M07TochinoshinyorikiriFuteno20  
2009 HaruDay 3M06IwakiyamashitatenageTochinoshin21  
2009 HaruDay 4M06AranhatakikomiTochinoshin22  
2009 HaruDay 5M05TamawashioshidashiTochinoshin23  
2009 HaruDay 6M07DejimaoshitaoshiTochinoshin24  
2009 HaruDay 7M05TochinoshinyorikiriShimotori34  
2009 HaruDay 8M06ChiyohakuhohikiotoshiTochinoshin35  
2009 HaruDay 9M05TochinoshinyorikiriToyozakura45  
2009 HaruDay 10M04YamamotoyamayorikiriTochinoshin46  
2009 HaruDay 11M05ShotenrotsukitaoshiTochinoshin47  
2009 HaruDay 12M04TochinoshinsukuinageTosanoumi57  
2009 HaruDay 13M04KakizoeoshidashiTochinoshin58  
2009 HaruDay 14M09TamanoshimatsukiotoshiTochinoshin59  
2009 HaruDay 15M12TochinoshinhikiotoshiYoshikaze69  

Top of page

2009 Natsu Basho

Maegashira 13 West, 9-6
2009 NatsuDay 1M03TochinoshinshitatenageShotenro10  
2009 NatsuDay 2M05TochinoshinyorikiriDejima20  
2009 NatsuDay 3M03HokutorikihikiotoshiTochinoshin21  
2009 NatsuDay 4M03TochinoshinyorikiriBushuyama31  
2009 NatsuDay 5M04TochinoshinyorikiriToyohibiki41  
2009 NatsuDay 6M02KokkaiyorikiriTochinoshin42  
2009 NatsuDay 7M02TakamisakarikirikaeshiTochinoshin43  
2009 NatsuDay 8M02TochinoshinoshidashiKakizoe53  
2009 NatsuDay 9M12TochinoshinyoritaoshiToyonoshima63  
2009 NatsuDay 10M04MiyabiyamashitatenageTochinoshin64  
2009 NatsuDay 11M06TochinoshinyorikiriTamawashi74  
2009 NatsuDay 12M08AsasekiryuyorikiriTochinoshin75  
2009 NatsuDay 13M01TochinoshinyorikiriTosayutaka85  
2009 NatsuDay 14M05YamamotoyamashitatenageTochinoshin86  
2009 NatsuDay 15M05TochinoshinoshidashiFuteno96  

Top of page

2009 Nagoya Basho

Maegashira 5 West, 9-6
2009 NagoyaDay 1M11TochinoshinyorikiriBushuyama10  
2009 NagoyaDay 2M11TamanoshimauwatenageTochinoshin11  
2009 NagoyaDay 3M11TochinoshinuwatenageToyonoshima21  
2009 NagoyaDay 4M13BarutotsuridashiTochinoshin22  
2009 NagoyaDay 5M12TochinoshinshitatenageMiyabiyama32  
2009 NagoyaDay 6M10TochinoshinyorikiriKokkai42  
2009 NagoyaDay 7M11TakamisakariyorikiriTochinoshin43  
2009 NagoyaDay 8M11TochinoshinokuridashiKakizoe53  
2009 NagoyaDay 9M10TochinoshinhikiotoshiTakekaze63  
2009 NagoyaDay 10M11TochinoshinuwatenageMokonami73  
2009 NagoyaDay 11M09TochinoshinuwatenageShotenro83  
2009 NagoyaDay 12M11TokitenkuyorikiriTochinoshin84  
2009 NagoyaDay 13M10HomashoyorikiriTochinoshin85  
2009 NagoyaDay 14M11AminishikiuwatedashinageTochinoshin86  
2009 NagoyaDay 15M11TochinoshinyorikiriKasugao96  

Top of page

2009 Aki Basho

Maegashira 1 East, 4-11
2009 AkiDay 1M18KotomitsukiuwatenageTochinoshin01  
2009 AkiDay 2M21AsashoryuoshidashiTochinoshin02  
2009 AkiDay 3M21HakuhoyoritaoshiTochinoshin03  
2009 AkiDay 4M17KotooshuyorikiriTochinoshin04  
2009 AkiDay 5M16TochinoshinyoritaoshiHarumafuji14 Gin
2009 AkiDay 6M15TochinoshinyorikiriChiyotaikai24 Gin
2009 AkiDay 7M17KaioyorikiriTochinoshin25  
2009 AkiDay 8M15AminishikishitatenageTochinoshin26  
2009 AkiDay 9M15KotoshogikuyorikiriTochinoshin27  
2009 AkiDay 10M14BarutoyorikiriTochinoshin28  
2009 AkiDay 11M14TochinoshinyorikiriShotenro38  
2009 AkiDay 12M16TochinoshinyoritaoshiKisenosato48  
2009 AkiDay 13M14MiyabiyamasukuinageTochinoshin49  
2009 AkiDay 14M14KyokutenhoyorikiriTochinoshin410  
2009 AkiDay 15M15TamanoshimaoshidashiTochinoshin411  

Top of page

2009 Kyushu Basho

Maegashira 8 West, 12-3, Kanto-sho (1)
2009 KyushuDay 1M08YoshikazeshitatenageTochinoshin01  
2009 KyushuDay 2M09TochinoshintsuridashiHomasho11  
2009 KyushuDay 3M08TochinoshinuwatenageMiyabiyama21  
2009 KyushuDay 4M09TochinoshinhansokuToyonoshima31  
2009 KyushuDay 5M10TochinoshinyorikiriKyokutenho41  
2009 KyushuDay 6M08TochinoshinuwatenageAsasekiryu51  
2009 KyushuDay 7M10TochinoshinhikiotoshiWakanosato61  
2009 KyushuDay 8M07TochinoshinuwatenageTosayutaka71  
2009 KyushuDay 9M10KakizoeoshitaoshiTochinoshin72  
2009 KyushuDay 10M08TochinoshinyorikiriTamanoshima82  
2009 KyushuDay 11M06TochinoshinyorikiriMokonami92  
2009 KyushuDay 12M06TochinoshinyorikiriTakamisakari102  
2009 KyushuDay 13M12TochinoshinuwatenageKotoshogiku112  
2009 KyushuDay 14M05TochinoshintsuridashiShotenro122  
2009 KyushuDay 15M10HokutorikihikiotoshiTochinoshin123  

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2009.12.26. at 16:17:57
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.