Shikishima

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
SHIKISHIMA Sakari
YOSHITANE Hiromichi
Chiba, 70/12/15
Tatsutagawa
1989.01.

1993 Haru Basho

Fought under shikona Yoshitane

Makushita 1 West, 4-3
1993 HaruDay 2HidenoumiYorikiriYoshitaneUU
1993 HaruDay 7AsasoyoYorikiriYoshitaneUU
1993 HaruDay 9MinatofujiYorikiriYoshitaneUU
1993 HaruDay 12YoshitaneShitatenageWakatoshoUU

1993 Natsu Basho

Juryo 13 West, 3-12
1993 NatsuDay 1AsanowakaOshidashiShikishima01  
1993 NatsuDay 2TachihikariUwatenageShikishima02  
1993 NatsuDay 3TatsuhikariYorikiriShikishima03  
1993 NatsuDay 4AsasoyoYorikiriShikishima04  
1993 NatsuDay 5ShikishimaKotenageDaitengo14  
1993 NatsuDay 6TamakairikiYorikiriShikishima15  
1993 NatsuDay 7ShikishimaYorikiriYamanakayama25  
1993 NatsuDay 8RikioYorikiriShikishima26  
1993 NatsuDay 9YutakafujiYorikiriShikishima27  
1993 NatsuDay 10ShikishimaOshidashiKototsubaki37  
1993 NatsuDay 11HoshiandesuKotenageShikishima38  
1993 NatsuDay 12WakanoyamaYoritaoshiShikishima39  
1993 NatsuDay 13DaishiTsukiotoshiShikishima310  
1993 NatsuDay 14HananokuniYoritaoshiShikishima311  
1993 NatsuDay 15DairyuSukuinageShikishima312  

1993 Aki Basho

Makushita 1 East, 4-3
1993 AkiDay 3ChokairyuOshidashiShikishimaUU
1993 AkiDay 8ShikishimaOshidashiMasakabutoUU
1993 AkiDay 12ShikishimaOshidashiZenshinyamaUU

1993 Kyushu Basho

Juryo 12 West, 8-7
1993 KyushuDay 1HananokuniYorikiriShikishima01  
1993 KyushuDay 2ShikishimaYorikiriKanechika11  
1993 KyushuDay 3ShikishimaYorikiriTochitenko21  
1993 KyushuDay 4ShikishimaYorikiriShigenoumi31  
1993 KyushuDay 5AsahiyutakaYorikiriShikishima32  
1993 KyushuDay 6ShikishimaYorikiriHoshiandesu42  
1993 KyushuDay 7AsanowakaOshidashiShikishima43  
1993 KyushuDay 8TatsuhikariYorikiriShikishima44  
1993 KyushuDay 9KyokugozanTsukiotoshiShikishima45  
1993 KyushuDay 10ShikishimaYorikiriChokairyu55  
1993 KyushuDay 11ShikishimaYorikiriMutsuhokkai65  
1993 KyushuDay 12ShikishimaYorikiriDaishi75  
1993 KyushuDay 13HitachiryuYorikiriShikishima76  
1993 KyushuDay 14ShikishimaYorikiriHamanoshima86  
1993 KyushuDay 15AsahisatoUwatenageShikishima87  

1994 Hatsu Basho

Juryo 8 West, 6-9
1994 HatsuDay 1ShikishimaYorikiriKanechika10  
1994 HatsuDay 2MutsuhokkaiYorikiriShikishima11  
1994 HatsuDay 3AogiyamaTsukidashiShikishima12  
1994 HatsuDay 4ShikishimaYoritaoshiMinatofuji22  
1994 HatsuDay 5KotogaumeOshitaoshiShikishima23  
1994 HatsuDay 6EnazakuraOshidashiShikishima24  
1994 HatsuDay 7ShikishimaYorikiriHananokuni34  
1994 HatsuDay 8ShikishimaYorikiriOhidake44  
1994 HatsuDay 9HoshitangoTsukidashiShikishima45  
1994 HatsuDay 10ShikishimaYorikiriHoshiandesu55  
1994 HatsuDay 11ShikishimaYorikiriTochitenko65  
1994 HatsuDay 12KyokugozanYorikiriShikishima66  
1994 HatsuDay 13ZenshinyamaOshidashiShikishima67  
1994 HatsuDay 14TatsuhikariYorikiriShikishima68  
1994 HatsuDay 15HitachiryuYorikiriShikishima69  

1994 Haru Basho

Juryo 11 West, 12-3, Juryo Yusho (1)
1994 HaruDay 1ShikishimaYorikiriEnazakura10  
1994 HaruDay 2ShikishimaYorikiriRyudo20  
1994 HaruDay 3ShikishimaYoritaoshiDaiden30  
1994 HaruDay 4ShikishimaYorikiriKirinishiki40  
1994 HaruDay 5ShikishimaYorikiriOginohana50  
1994 HaruDay 6ShikishimaOshidashiGenkai60  
1994 HaruDay 7ShikishimaYorikiriWakanoyama70  
1994 HaruDay 8DaishiHikiotoshiShikishima71  
1994 HaruDay 9MinatofujiShitatenageShikishima72  
1994 HaruDay 10ShikishimaYorikiriAsahiyutaka82  
1994 HaruDay 11ShikishimaYorikiriTomoefuji92  
1994 HaruDay 12ShikishimaYorikiriTatsuhikari102  
1994 HaruDay 13AsahisatoUwatenageShikishima103  
1994 HaruDay 14ShikishimaYorikiriKushimaumi113  
1994 HaruDay 15ShikishimaKimedashiNaminohana123  

1994 Natsu Basho

Juryo 3 East, 7-8
1994 NatsuDay 1KyokugozanYorikiriShikishima01  
1994 NatsuDay 2ShikishimaYorikiriKanechika11  
1994 NatsuDay 3ShikishimaYoritaoshiHitachiryu21  
1994 NatsuDay 4ShikishimaTsukidashiHoshitango31  
1994 NatsuDay 5ShikishimaYorikiriNaminohana41  
1994 NatsuDay 6TochinofujiYorikiriShikishima42  
1994 NatsuDay 7ShikishimaTsukiotoshiMinatofuji52  
1994 NatsuDay 8AogiyamaOshitaoshiShikishima53  
1994 NatsuDay 9KushimaumiYorikiriShikishima54  
1994 NatsuDay 10ShikishimaOshidashiWakanoyama64  
1994 NatsuDay 11MutsuhokkaiYorikiriShikishima65  
1994 NatsuDay 12DaishiOshitaoshiShikishima66  
1994 NatsuDay 13ShikishimaYorikiriAsahiyutaka76  
1994 NatsuDay 14HoshiandesuHatakikomiShikishima77  
1994 NatsuDay 15OginohanaUwatenageShikishima78  

1994 Nagoya Basho

Juryo 5 West, 9-6
1994 NagoyaDay 1ShikishimaYorikiriWakashoyo10  
1994 NagoyaDay 2AogiyamaOshidashiShikishima11  
1994 NagoyaDay 3ShikishimaUwatenageAsanosho21  
1994 NagoyaDay 4ShikishimaYorikiriKototsubaki31  
1994 NagoyaDay 5TamakairikiUwatenageShikishima32  
1994 NagoyaDay 6ShikishimaYorikiriRikio42  
1994 NagoyaDay 7TatsuhikariYorikiriShikishima43  
1994 NagoyaDay 8ShikishimaYoritaoshiHoshiandesu53  
1994 NagoyaDay 9KirinishikiYorikiriShikishima54  
1994 NagoyaDay 10ShikishimaYorikiriTochinofuji64  
1994 NagoyaDay 11KyokugozanYoritaoshiShikishima65  
1994 NagoyaDay 12ShikishimaYorikiriTomoefuji75  
1994 NagoyaDay 13ShikishimaKimetaoshiNaminohana85  
1994 NagoyaDay 14ShikishimaYorikiriHitachiryu95  
1994 NagoyaDay 15KushimaumiYorikiriShikishima96  

1994 Aki Basho

Juryo 3 West, 9-6
1994 AkiDay 1AogiyamaHatakikomiShikishima01  
1994 AkiDay 2ShikishimaYorikiriAsanosho11  
1994 AkiDay 3DairyuYorikiriShikishima12  
1994 AkiDay 4ShikishimaSukuinageWakanoyama22  
1994 AkiDay 5ShikishimaYorikiriKanechika32  
1994 AkiDay 6ShikishimaShitatenageRikio42  
1994 AkiDay 7TochinofujiOshidashiShikishima43  
1994 AkiDay 8DaishoyamaYorikiriShikishima44  
1994 AkiDay 9ShikishimaYorikiriKushimaumi54  
1994 AkiDay 10ShikishimaFusenshoTatsuhikari64  
1994 AkiDay 11OginohanaYorikiriShikishima65  
1994 AkiDay 12ShikishimaYoritaoshiNaminohana75  
1994 AkiDay 13ShikishimaYorikiriToyonoumi85  
1994 AkiDay 14KyokugozanYorikiriShikishima86  
1994 AkiDay 15ShikishimaYorikiriKotogaume96  

1994 Kyushu Basho

Maegashira 16 East, 5-10
1994 KyushuDay 1ShikishimaYorikiriOginohana10  
1994 KyushuDay 2KiraihoYorikiriShikishima11  
1994 KyushuDay 3KirishimaShitatenageShikishima12  
1994 KyushuDay 4ShikishimaYorikiriOginishiki22  
1994 KyushuDay 5ShikishimaYorikiriAsanowaka32  
1994 KyushuDay 6ShikishimaYorikiriNaminohana42  
1994 KyushuDay 7TeraoShitatenageShikishima43  
1994 KyushuDay 8KushimaumiYorikiriShikishima44  
1994 KyushuDay 9KitakachidokiYorikiriShikishima45  
1994 KyushuDay 10ShikishimaYorikiriTakamisugi55  
1994 KyushuDay 11KotogaumeOshidashiShikishima56  
1994 KyushuDay 12MinatofujiYorikiriShikishima57  
1994 KyushuDay 13MitoizumiYorikiriShikishima58  
1994 KyushuDay 14KasugafujiTsukiotoshiShikishima59  
1994 KyushuDay 15MainoumiUchimusoShikishima510  

1995 Hatsu Basho

Juryo 4 West, 9-6
1995 HatsuDay 1ShikishimaYorikiriAogiyama10  
1995 HatsuDay 2SentoryuOshidashiShikishima11  
1995 HatsuDay 3DairyuYorikiriShikishima12  
1995 HatsuDay 4TsurunofujiMakiotoshiShikishima13  
1995 HatsuDay 5ShikishimaHatakikomiKyokugozan23  
1995 HatsuDay 6KotofujiYorikiriShikishima24  
1995 HatsuDay 7ShikishimaYorikiriKanechika34  
1995 HatsuDay 8TochinofujiYorikiriShikishima35  
1995 HatsuDay 9ShikishimaYorikiriWakanoyama45  
1995 HatsuDay 10ShikishimaKimedashiHitachiryu55  
1995 HatsuDay 11ShikishimaYorikiriKirinishiki65  
1995 HatsuDay 12OginohanaUwatenageShikishima66  
1995 HatsuDay 13ShikishimaYorikiriTomoefuji76  
1995 HatsuDay 14ShikishimaYorikiriAsanosho86  
1995 HatsuDay 15ShikishimaYorikiriToyonoumi96  

1995 Haru Basho

Juryo 2 West, 10-5
1995 HaruDay 1ShikishimaKotenageTosanoumi10  
1995 HaruDay 2RikioUwatenageShikishima11  
1995 HaruDay 3ShikishimaYorikiriDairyu21  
1995 HaruDay 4ToyonoumiYorikiriShikishima22  
1995 HaruDay 5KanechikaYorikiriShikishima23  
1995 HaruDay 6WakanoyamaOshidashiShikishima24  
1995 HaruDay 7ShikishimaYorikiriTomoefuji34  
1995 HaruDay 8ShikishimaKimetaoshiHitachiryu44  
1995 HaruDay 9ShikishimaTsukiotoshiRyudo54  
1995 HaruDay 10ShikishimaKotenageOginohana64  
1995 HaruDay 11TokitsunadaYorikiriShikishima65  
1995 HaruDay 12ShikishimaYoritaoshiAsahiyutaka75  
1995 HaruDay 13ShikishimaYorikiriKotogaume85  
1995 HaruDay 14ShikishimaYorikiriDaihisho95  
1995 HaruDay 15ShikishimaYorikiriDaishoyama105  
1995 HaruKetteiTokitsunadaYorikiriShikishima105  

1995 Natsu Basho

Maegashira 16 East, 7-8
1995 NatsuDay 1OginishikiYorikiriShikishima01  
1995 NatsuDay 2MainoumiKirikaeshiShikishima02  
1995 NatsuDay 3ShikishimaYorikiriKitakachidoki12  
1995 NatsuDay 4ShikishimaYorikiriKyokudozan22  
1995 NatsuDay 5KotoinazumaSukuinageShikishima23  
1995 NatsuDay 6KotobeppuYorikiriShikishima24  
1995 NatsuDay 7ShikishimaYorikiriTomonohana34  
1995 NatsuDay 8KiraihoYorikiriShikishima35  
1995 NatsuDay 9ShikishimaYorikiriAsanosho45  
1995 NatsuDay 10HamanoshimaYorikiriShikishima46  
1995 NatsuDay 11ShikishimaYorikiriKasugafuji56  
1995 NatsuDay 12ShikishimaYorikiriAsahiyutaka66  
1995 NatsuDay 13KirishimaUwatenageShikishima67  
1995 NatsuDay 14ShikishimaYorikiriDaishi77  
1995 NatsuDay 15TosanoumiYorikiriShikishima78  

1995 Nagoya Basho

Juryo 3 East, 8-7
1995 NagoyaDay 1ShikishimaYorikiriAogiyama10  
1995 NagoyaDay 2ShikishimaYorikiriKotoryu20  
1995 NagoyaDay 3KotofujiUwatenageShikishima21  
1995 NagoyaDay 4KushimaumiYorikiriShikishima22  
1995 NagoyaDay 5ShikishimaYorikiriWakahayato32  
1995 NagoyaDay 6TamakasugaOshidashiShikishima33  
1995 NagoyaDay 7DaishoyamaYorikiriShikishima34  
1995 NagoyaDay 8ShikishimaKimetaoshiHitachiryu44  
1995 NagoyaDay 9DaizenYorikiriShikishima45  
1995 NagoyaDay 10ShikishimaKotenageOginohana55  
1995 NagoyaDay 11ToyonoumiKotenageShikishima56  
1995 NagoyaDay 12KyokugozanYorikiriShikishima57  
1995 NagoyaDay 13ShikishimaYorikiriRikio67  
1995 NagoyaDay 14ShikishimaYorikiriKotogaume77  
1995 NagoyaDay 15ShikishimaYorikiriGanyu87  

1995 Aki Basho

Juryo 1 West, 5-10
1995 AkiDay 1ShikishimaYorikiriDaizen10  
1995 AkiDay 2TokitsunadaYorikiriShikishima11  
1995 AkiDay 3KanechikaYorikiriShikishima12  
1995 AkiDay 4ShikishimaYorikiriKyokushuzan22  
1995 AkiDay 5ToyonoumiYorikiriShikishima23  
1995 AkiDay 6ShikishimaYorikiriTakamisugi33  
1995 AkiDay 7AogiyamaHikiotoshiShikishima34  
1995 AkiDay 8TamakasugaOshidashiShikishima35  
1995 AkiDay 9KotogaumeYoritaoshiShikishima36  
1995 AkiDay 10ShikishimaYorikiriKiraiho46  
1995 AkiDay 11WakahayatoSukuinageShikishima47  
1995 AkiDay 12HitachiryuYorikiriShikishima48  
1995 AkiDay 13GanyuHatakikomiShikishima49  
1995 AkiDay 14ShikishimaUwatenageKyokugozan59  
1995 AkiDay 15RikioUwatenageShikishima510  

1995 Kyushu Basho

Juryo 6 East, 9-6
1995 KyushuDay 1ShikishimaYorikiriKotoryu10  
1995 KyushuDay 2ShikishimaUwatenageRikio20  
1995 KyushuDay 3WakanoyamaYorikiriShikishima21  
1995 KyushuDay 4TokitsunadaYorikiriShikishima22  
1995 KyushuDay 5KushimaumiYorikiriShikishima23  
1995 KyushuDay 6MutetsuyamaOshidashiShikishima24  
1995 KyushuDay 7ShikishimaYorikiriChiyotaikai34  
1995 KyushuDay 8ToyonoumiHikiotoshiShikishima35  
1995 KyushuDay 9GojoroYorikiriShikishima36  
1995 KyushuDay 10ShikishimaYorikiriKanechika46  
1995 KyushuDay 11ShikishimaYorikiriDaiki56  
1995 KyushuDay 12ShikishimaYorikiriGanyu66  
1995 KyushuDay 13ShikishimaTsukiotoshiTamakasuga76  
1995 KyushuDay 14ShikishimaYorikiriWakanojo86  
1995 KyushuDay 15ShikishimaYorikiriYamato96  

1996 Hatsu Basho

Juryo 3 West, 8-7
1996 HatsuDay 1ShikishimaOshidashiWakanoyama10  
1996 HatsuDay 2AsahisatoYorikiriShikishima11  
1996 HatsuDay 3ShikishimaYorikiriWakahayato21  
1996 HatsuDay 4KanechikaYorikiriShikishima22  
1996 HatsuDay 5ShikishimaYorikiriTokitsunada32  
1996 HatsuDay 6KotoryuKatasukashiShikishima33  
1996 HatsuDay 7MainoumiShitatenageShikishima34  
1996 HatsuDay 8GanyuYorikiriShikishima35  
1996 HatsuDay 9YamatoYorikiriShikishima36  
1996 HatsuDay 10ShikishimaYorikiriWakanojo46  
1996 HatsuDay 11ShikishimaYorikiriKiraiho56  
1996 HatsuDay 12GojoroTsukiotoshiShikishima57  
1996 HatsuDay 13ShikishimaYoritaoshiDaihisho67  
1996 HatsuDay 14ShikishimaYorikiriToyonoumi77  
1996 HatsuDay 15ShikishimaYorikiriKushimaumi87  

1996 Haru Basho

Juryo 1 West, 10-5
1996 HaruDay 1ShikishimaYorikiriKushimaumi10  
1996 HaruDay 2KirishimaShitatedashinageShikishima11  
1996 HaruDay 3WakahayatoSukuinageShikishima12  
1996 HaruDay 4RikioYorikiriShikishima13  
1996 HaruDay 5AsahisatoUwatenageShikishima14  
1996 HaruDay 6ShikishimaYorikiriKotoryu24  
1996 HaruDay 7ShikishimaUwatenageSunahama34  
1996 HaruDay 8ShikishimaYorikiriGojoro44  
1996 HaruDay 9GanyuYorikiriShikishima45  
1996 HaruDay 10ShikishimaUwatenageDaihisho55  
1996 HaruDay 11ShikishimaYorikiriDaizen65  
1996 HaruDay 12ShikishimaKimedashiKasugafuji75  
1996 HaruDay 13ShikishimaYorikiriKanechika85  
1996 HaruDay 14ShikishimaYorikiriHamanoshima95  
1996 HaruDay 15ShikishimaYorikiriKyokushuzan105  

1996 Natsu Basho

Maegashira 15 East, 10-5
1996 NatsuDay 1ShikishimaYorikiriWakashoyo10  
1996 NatsuDay 2KyokudozanShitatehineriShikishima11  
1996 NatsuDay 3ShikishimaYorikiriDaishi21  
1996 NatsuDay 4ShikishimaYorikiriOginohana31  
1996 NatsuDay 5ShikishimaYoritaoshiMainoumi41  
1996 NatsuDay 6ShikishimaYorikiriKonishiki51  
1996 NatsuDay 7ShikishimaYorikiriTochinowaka61  
1996 NatsuDay 8HigonoumiUwatenageShikishima62  
1996 NatsuDay 9ShikishimaUwatenageHamanoshima72  
1996 NatsuDay 10AsanowakaOshidashiShikishima73  
1996 NatsuDay 11ShikishimaYorikiriMitoizumi83  
1996 NatsuDay 12OginishikiYorikiriShikishima84  
1996 NatsuDay 13AogiyamaHikiotoshiShikishima85  
1996 NatsuDay 14ShikishimaHikiotoshiAsanosho95  
1996 NatsuDay 15ShikishimaYorikiriKasugafuji105  

1996 Nagoya Basho

Maegashira 11 East, 6-9
1996 NagoyaDay 1MainoumiShitatehineriShikishima01  
1996 NagoyaDay 2RikioUwatenageShikishima02  
1996 NagoyaDay 3ShikishimaKimedashiTerao12  
1996 NagoyaDay 4KushimaumiYorikiriShikishima13  
1996 NagoyaDay 5ShikishimaKotenageAsanowaka23  
1996 NagoyaDay 6MisugisatoYorikiriShikishima24  
1996 NagoyaDay 7ShikishimaKimedashiKotoinazuma34  
1996 NagoyaDay 8ShikishimaYorikiriKotoryu44  
1996 NagoyaDay 9ShikishimaYorikiriHigonoumi54  
1996 NagoyaDay 10AsanoshoTsukiotoshiShikishima55  
1996 NagoyaDay 11KyokudozanUwatenageShikishima56  
1996 NagoyaDay 12TochinowakaYorikiriShikishima57  
1996 NagoyaDay 13HamanoshimaYorikiriShikishima58  
1996 NagoyaDay 14ShikishimaYorikiriMinatofuji68  
1996 NagoyaDay 15DaihishoYorikiriShikishima69  

1996 Aki Basho

Maegashira 14 West, 8-7
1996 AkiDay 1ShikishimaOshidashiMisugisato10  
1996 AkiDay 2ShikishimaYorikiriGanyu20  
1996 AkiDay 3ShikishimaTsuridashiKyokudozan30  
1996 AkiDay 4OginishikiYorikiriShikishima31  
1996 AkiDay 5TeraoHikiotoshiShikishima32  
1996 AkiDay 6HamanoshimaYorikiriShikishima33  
1996 AkiDay 7ShikishimaUwatenageAsanosho43  
1996 AkiDay 8ShikishimaYorikiriNaminohana53  
1996 AkiDay 9TochinowakaYorikiriShikishima54  
1996 AkiDay 10ShikishimaYorikiriDaihisho64  
1996 AkiDay 11KyokushuzanShitatenageShikishima65  
1996 AkiDay 12ShikishimaUwatenageHigonoumi75  
1996 AkiDay 13KotoryuKatasukashiShikishima76  
1996 AkiDay 14ShikishimaYorikiriMitoizumi86  
1996 AkiDay 15RikioUwatenageShikishima87  

1996 Kyushu Basho

Maegashira 11 West, 7-8
1996 KyushuDay 1KotobeppuYorikiriShikishima01  
1996 KyushuDay 2ShikishimaYorikiriKotoryu11  
1996 KyushuDay 3ShikishimaYorikiriNaminohana21  
1996 KyushuDay 4TochiazumaYorikiriShikishima22  
1996 KyushuDay 5MinatofujiYorikiriShikishima23  
1996 KyushuDay 6ShikishimaUwatenageRikio33  
1996 KyushuDay 7DaishiHatakikomiShikishima34  
1996 KyushuDay 8AogiyamaHatakikomiShikishima35  
1996 KyushuDay 9ShikishimaYorikiriKotoinazuma45  
1996 KyushuDay 10KenkoUwatenageShikishima46  
1996 KyushuDay 11DaihishoYorikiriShikishima47  
1996 KyushuDay 12ShikishimaYorikiriTochinowaka57  
1996 KyushuDay 13ShikishimaYorikiriKonishiki67  
1996 KyushuDay 14ShikishimaYoritaoshiAsanosho77  
1996 KyushuDay 15KitakachidokiMakiotoshiShikishima78  

1997 Hatsu Basho

Maegashira 15 East, 9-6
1997 HatsuDay 1ShikishimaYorikiriYamato10  
1997 HatsuDay 2KonishikiUwatenageShikishima11  
1997 HatsuDay 3KotobeppuYorikiriShikishima12  
1997 HatsuDay 4ShikishimaYorikiriRikio22  
1997 HatsuDay 5ShikishimaYorikiriChiyotaikai32  
1997 HatsuDay 6ShikishimaYorikiriGojoro42  
1997 HatsuDay 7DejimaYorikiriShikishima43  
1997 HatsuDay 8ShikishimaYorikiriGanyu53  
1997 HatsuDay 9ShikishimaYorikiriDaihisho63  
1997 HatsuDay 10ShikishimaUwatenageKotoinazuma73  
1997 HatsuDay 11TochiazumaYorikiriShikishima74  
1997 HatsuDay 12KotoryuShitatenageShikishima75  
1997 HatsuDay 13ShikishimaYorikiriTerao85  
1997 HatsuDay 14ShikishimaYorikiriTokitsunada95  
1997 HatsuDay 15HamanoshimaYorikiriShikishima96  

1997 Haru Basho

Maegashira 11 West, 8-7
1997 HaruDay 1AogiyamaHikiotoshiShikishima01  
1997 HaruDay 2ShikishimaYorikiriAsanowaka11  
1997 HaruDay 3HigonoumiTsukiotoshiShikishima12  
1997 HaruDay 4ShikishimaYorikiriYamato22  
1997 HaruDay 5HamanoshimaYorikiriShikishima23  
1997 HaruDay 6KotoinazumaShitatenageShikishima24  
1997 HaruDay 7ShikishimaYorikiriMisugisato34  
1997 HaruDay 8ShikishimaYorikiriDejima44  
1997 HaruDay 9MitoizumiYorikiriShikishima45  
1997 HaruDay 10ShikishimaYorikiriTochinowaka55  
1997 HaruDay 11ShikishimaYorikiriKitakachidoki65  
1997 HaruDay 12AsahiyutakaUwatehineriShikishima66  
1997 HaruDay 13ShikishimaUwatenageRikio76  
1997 HaruDay 14ShikishimaYorikiriDaihisho86  
1997 HaruDay 15OginishikiHikiotoshiShikishima87  

1997 Natsu Basho

Maegashira 7 West, 6-9
1997 NatsuDay 1GanyuOshidashiShikishima01  
1997 NatsuDay 2ShikishimaKotenageDaishi11  
1997 NatsuDay 3HamanoshimaYorikiriShikishima12  
1997 NatsuDay 4ShikishimaUwatenageKotonowaka22  
1997 NatsuDay 5KenkoKatasukashiShikishima23  
1997 NatsuDay 6KitakachidokiYorikiriShikishima24  
1997 NatsuDay 7AogiyamaHatakikomiShikishima25  
1997 NatsuDay 8ShikishimaUwatenageKotoryu35  
1997 NatsuDay 9HigonoumiOkuridashiShikishima36  
1997 NatsuDay 10ShikishimaYorikiriGojoro46  
1997 NatsuDay 11MinatofujiSukuinageShikishima47  
1997 NatsuDay 12ShikishimaYorikiriAsanowaka57  
1997 NatsuDay 13KotoinazumaHatakikomiShikishima58  
1997 NatsuDay 14MainoumiShitatenageShikishima59  
1997 NatsuDay 15ShikishimaYorikiriMitoizumi69  

1997 Nagoya Basho

Maegashira 10 West, 8-7
1997 NagoyaDay 1MitoizumiYorikiriShikishima01  
1997 NagoyaDay 2AsanoshoTsukiotoshiShikishima02  
1997 NagoyaDay 3ShikishimaKimedashiMinatofuji12  
1997 NagoyaDay 4ShikishimaYorikiriKotoryu22  
1997 NagoyaDay 5TeraoHikiotoshiShikishima23  
1997 NagoyaDay 6ShikishimaYorikiriGojoro33  
1997 NagoyaDay 7HamanoshimaYorikiriShikishima34  
1997 NagoyaDay 8ShikishimaYorikiriKitakachidoki44  
1997 NagoyaDay 9ShikishimaYorikiriYamato54  
1997 NagoyaDay 10ShikishimaYorikiriRikio64  
1997 NagoyaDay 11KyokushuzanShitatenageShikishima65  
1997 NagoyaDay 12TochinonadaYorikiriShikishima66  
1997 NagoyaDay 13ShikishimaYorikiriKotonowaka76  
1997 NagoyaDay 14ShikishimaYorikiriTochinowaka86  
1997 NagoyaDay 15DejimaYorikiriShikishima87  

1997 Aki Basho

Maegashira 7 East, 6-9
1997 AkiDay 1KotonowakaYorikiriShikishima01  
1997 AkiDay 2HamanoshimaYorikiriShikishima02  
1997 AkiDay 3ShikishimaUwatenageKotoinazuma12  
1997 AkiDay 4AsanoshoTsukiotoshiShikishima13  
1997 AkiDay 5ShikishimaYorikiriKotoryu23  
1997 AkiDay 6ChiyotaikaiHikiotoshiShikishima24  
1997 AkiDay 7AsahiyutakaYorikiriShikishima25  
1997 AkiDay 8WakanojoUwatenageShikishima26  
1997 AkiDay 9KushimaumiShitatehineriShikishima27  
1997 AkiDay 10MinatofujiUwatedashinageShikishima28  
1997 AkiDay 11ShikishimaHatakikomiKyokushuzan38  
1997 AkiDay 12ShikishimaYorikiriAogiyama48  
1997 AkiDay 13ShikishimaOshitaoshiTerao58  
1997 AkiDay 14ShikishimaYorikiriKonishiki68  
1997 AkiDay 15KitakachidokiShitatenageShikishima69  

1997 Kyushu Basho

Maegashira 10 West, 8-7
1997 KyushuDay 1MitoizumiYorikiriShikishima01  
1997 KyushuDay 2ShikishimaYorikiriYamato11  
1997 KyushuDay 3ShikishimaYorikiriMinatofuji21  
1997 KyushuDay 4KotonowakaYorikiriShikishima22  
1997 KyushuDay 5AsanowakaHikiotoshiShikishima23  
1997 KyushuDay 6ShikishimaYorikiriAkinoshu33  
1997 KyushuDay 7ShikishimaYorikiriKushimaumi43  
1997 KyushuDay 8ShikishimaYorikiriGanyu53  
1997 KyushuDay 9KonishikiYorikiriShikishima54  
1997 KyushuDay 10HigonoumiHatakikomiShikishima55  
1997 KyushuDay 11ShikishimaYorikiriKotoryu65  
1997 KyushuDay 12ShikishimaKotenageWakanojo75  
1997 KyushuDay 13ShikishimaYorikiriTerao85  
1997 KyushuDay 14AogiyamaHikiotoshiShikishima86  
1997 KyushuDay 15KitakachidokiSukuinageShikishima87  

1998 Hatsu Basho

Maegashira 7 East, 8-7
1998 HatsuDay 1ShikishimaYorikiriHamanoshima10  
1998 HatsuDay 2ShikishimaOshidashiAogiyama20  
1998 HatsuDay 3ShikishimaYorikiriMitoizumi30  
1998 HatsuDay 4HigonoumiSukuinageShikishima31  
1998 HatsuDay 5AkinoshuYorikiriShikishima32  
1998 HatsuDay 6TochinowakaYorikiriShikishima33  
1998 HatsuDay 7ShikishimaUwatenageChiyotaikai43  
1998 HatsuDay 8GanyuYoritaoshiShikishima44  
1998 HatsuDay 9ShikishimaUwatenageKotoryu54  
1998 HatsuDay 10AsanowakaHikiotoshiShikishima55  
1998 HatsuDay 11ShikishimaYorikiriMinatofuji65  
1998 HatsuDay 12KotoinazumaSukuinageShikishima66  
1998 HatsuDay 13WakanohanaYorikiriShikishima67  
1998 HatsuDay 14ShikishimaYorikiriYamato77  
1998 HatsuDay 15ShikishimaYoritaoshiWakanojo87  

1998 Haru Basho

Maegashira 1 West, 3-12
1998 HaruDay 1TakanonamiYorikiriShikishima01  
1998 HaruDay 2AkinoshimaOshidashiShikishima02  
1998 HaruDay 3MusashimaruYoritaoshiShikishima03  
1998 HaruDay 4ShikishimaYorikiriTakanohana13 Kin
1998 HaruDay 5MusoyamaTsukiotoshiShikishima14  
1998 HaruDay 6ChiyotaikaiHatakikomiShikishima15  
1998 HaruDay 7WakanohanaOshidashiShikishima16  
1998 HaruDay 8AkebonoUwatenageShikishima17  
1998 HaruDay 9KaioTsukiotoshiShikishima18  
1998 HaruDay 10ShikishimaYoritaoshiTakatoriki28  
1998 HaruDay 11GanyuUwatedashinageShikishima29  
1998 HaruDay 12KotonishikiOshidashiShikishima210  
1998 HaruDay 13TochinonadaYorikiriShikishima211  
1998 HaruDay 14KotoryuNimaigeriShikishima212  
1998 HaruDay 15ShikishimaYorikiriKotoinazuma312  

1998 Natsu Basho

Maegashira 6 East, 8-7
1998 NatsuDay 1AsahiyutakaYorikiriShikishima01  
1998 NatsuDay 2ShikishimaYorikiriTamakasuga11  
1998 NatsuDay 3ShikishimaSukuinageKotonowaka21  
1998 NatsuDay 4TakatorikiHatakikomiShikishima22  
1998 NatsuDay 5ShikishimaYorikiriOginishiki32  
1998 NatsuDay 6ShikishimaYorikiriKotoryu42  
1998 NatsuDay 7TochinowakaYorikiriShikishima43  
1998 NatsuDay 8ShikishimaYorikiriHigonoumi53  
1998 NatsuDay 9WakanohanaHatakikomiShikishima54  
1998 NatsuDay 10ShikishimaKotenageTakanohana64 Kin
1998 NatsuDay 11ShikishimaSukuinageKotonishiki74  
1998 NatsuDay 12AkinoshimaWatashikomiShikishima75  
1998 NatsuDay 13TakanonamiYorikiriShikishima76  
1998 NatsuDay 14ShikishimaYorikiriChiyotaikai86  
1998 NatsuDay 15TeraoTsukiotoshiShikishima87  

1998 Nagoya Basho

Maegashira 3 West, 4-9-2
1998 NagoyaDay 1ChiyotaikaiTsukiotoshiShikishima01  
1998 NagoyaDay 2ShikishimaYorikiriAkinoshima11  
1998 NagoyaDay 3ShikishimaYorikiriDejima21  
1998 NagoyaDay 4WakanohanaYorikiriShikishima22  
1998 NagoyaDay 5MusashimaruYorikiriShikishima23  
1998 NagoyaDay 6TakanohanaYorikiriShikishima24  
1998 NagoyaDay 7ShikishimaShitatenageTakanonami34 Gin
1998 NagoyaDay 8ShikishimaKotenageMusoyama44  
1998 NagoyaDay 9AkebonoOshidashiShikishima45  
1998 NagoyaDay 10TosanoumiOshidashiShikishima46  
1998 NagoyaDay 11TakatorikiHatakikomiShikishima47  
1998 NagoyaDay 12TochiazumaTsukiotoshiShikishima48  
1998 NagoyaDay 13KaioFusenshoShikishima49

1998 Kyushu Basho

Maegashira 7 West, 7-8
1998 KyushuDay 1ShikishimaYorikiriWakanojo10  
1998 KyushuDay 2AsanoshoOshitaoshiShikishima11  
1998 KyushuDay 3ShikishimaYorikiriAkinoshima21  
1998 KyushuDay 4AsahiyutakaShitatenageShikishima22  
1998 KyushuDay 5KotoryuYorikiriShikishima23  
1998 KyushuDay 6TokiUwatedashinageShikishima24  
1998 KyushuDay 7ShikishimaOshidashiTerao34  
1998 KyushuDay 8ShikishimaYorikiriAogiyama44  
1998 KyushuDay 9ShikishimaYorikiriKyokushuzan54  
1998 KyushuDay 10TokitsuumiShitatenageShikishima55  
1998 KyushuDay 11MitoizumiUwatenageShikishima56  
1998 KyushuDay 12ShikishimaYorikiriMinatofuji66  
1998 KyushuDay 13KaioYorikiriShikishima67  
1998 KyushuDay 14TochiazumaOshidashiShikishima68  
1998 KyushuDay 15ShikishimaYorikiriHigonoumi78  

1999 Hatsu Basho

Maegashira 8 East, 9-6
1999 HatsuDay 1HigonoumiYorikiriShikishima01  
1999 HatsuDay 2ShikishimaYorikiriTochinonada11  
1999 HatsuDay 3ShikishimaYorikiriKotoryu21  
1999 HatsuDay 4ShikishimaYorikiriWakanojo31  
1999 HatsuDay 5GanyuUwatenageShikishima32  
1999 HatsuDay 6OginishikiSukuinageShikishima33  
1999 HatsuDay 7ShikishimaUwatenageHamanoshima43  
1999 HatsuDay 8ShikishimaYorikiriMitoizumi53  
1999 HatsuDay 9ShikishimaYorikiriChiyotenzan63  
1999 HatsuDay 10TokiTsukidashiShikishima64  
1999 HatsuDay 11AkinoshimaYorikiriShikishima65  
1999 HatsuDay 12ShikishimaYorikiriAsahiyutaka75  
1999 HatsuDay 13ShikishimaYorikiriAsanosho85  
1999 HatsuDay 14ShikishimaYorikiriGojoro95  
1999 HatsuDay 15KaioYorikiriShikishima96  

1999 Haru Basho

Maegashira 2 West, 1-14
1999 HaruDay 1ShikishimaYorikiriKotonowaka10  
1999 HaruDay 2KaioYorikiriShikishima11  
1999 HaruDay 3TakanohanaYorikiriShikishima12  
1999 HaruDay 4ChiyotaikaiOshidashiShikishima13  
1999 HaruDay 5WakanohanaYorikiriShikishima14  
1999 HaruDay 6TakanonamiShitatenageShikishima15  
1999 HaruDay 7TeraoOkuridashiShikishima16  
1999 HaruDay 8MusashimaruYorikiriShikishima17  
1999 HaruDay 9DejimaYorikiriShikishima18  
1999 HaruDay 10WakanosatoSukuinageShikishima19  
1999 HaruDay 11TakatorikiHatakikomiShikishima110  
1999 HaruDay 12GanyuUwatenageShikishima111  
1999 HaruDay 13MitoizumiYorikiriShikishima112  
1999 HaruDay 14HamanoshimaYorikiriShikishima113  
1999 HaruDay 15AsanowakaOshidashiShikishima114  

1999 Natsu Basho

Maegashira 11 West, 8-7
1999 NatsuDay 1ShikishimaYorikiriDaizen10  
1999 NatsuDay 2AsanoshoYorikiriShikishima11  
1999 NatsuDay 3TokiTsukiotoshiShikishima12  
1999 NatsuDay 4ShikishimaKotenageKyokutenho22  
1999 NatsuDay 5OhinodeShitatenageShikishima23  
1999 NatsuDay 6ShikishimaUwatenageYotsukasa33  
1999 NatsuDay 7ShikishimaYorikiriTerao43  
1999 NatsuDay 8ShikishimaYorikiriHamanoshima53  
1999 NatsuDay 9HigonoumiYorikiriShikishima54  
1999 NatsuDay 10ShikishimaYorikiriKotoryu64  
1999 NatsuDay 11ShikishimaYorikiriOginishiki74  
1999 NatsuDay 12KaihoShitatenageShikishima75  
1999 NatsuDay 13AogiyamaHikiotoshiShikishima76  
1999 NatsuDay 14ShikishimaYorikiriGanyu86  
1999 NatsuDay 15WakanojoYorikiriShikishima87  

1999 Nagoya Basho

Maegashira 7 West, 8-7
1999 NagoyaDay 1KyokushuzanYorikiriShikishima01  
1999 NagoyaDay 2ShikishimaTsukiotoshiTamakasuga11  
1999 NagoyaDay 3ShikishimaKotenageHamanoshima21  
1999 NagoyaDay 4ShikishimaOshidashiAogiyama31  
1999 NagoyaDay 5KyokutenhoYorikiriShikishima32  
1999 NagoyaDay 6ShikishimaYorikiriKaiho42  
1999 NagoyaDay 7MiyabiyamaYorikiriShikishima43  
1999 NagoyaDay 8ShikishimaYorikiriWakanoyama53  
1999 NagoyaDay 9MinatofujiYorikiriShikishima54  
1999 NagoyaDay 10ShikishimaYoritaoshiMusoyama64  
1999 NagoyaDay 11TokitsuumiUwatenageShikishima65  
1999 NagoyaDay 12GanyuTsukiotoshiShikishima66  
1999 NagoyaDay 13ShikishimaYorikiriKotonowaka76  
1999 NagoyaDay 14ShikishimaYorikiriKotoryu86  
1999 NagoyaDay 15AsanoshoHatakikomiShikishima87  

1999 Aki Basho

Maegashira 4 East, 3-12
1999 AkiDay 1AkinoshimaTsukiotoshiShikishima01  
1999 AkiDay 2ShikishimaAbisetaoshiChiyotenzan11  
1999 AkiDay 3MiyabiyamaYorikiriShikishima12  
1999 AkiDay 4ShikishimaOshidashiTakatoriki22  
1999 AkiDay 5WakanosatoYorikiriShikishima23  
1999 AkiDay 6MinatofujiYorikiriShikishima24  
1999 AkiDay 7WakanohanaYorikiriShikishima25  
1999 AkiDay 8DejimaYorikiriShikishima26  
1999 AkiDay 9MusashimaruYorikiriShikishima27  
1999 AkiDay 10TochiazumaYorikiriShikishima28  
1999 AkiDay 11TeraoTsukiotoshiShikishima29  
1999 AkiDay 12ChiyotaikaiOshidashiShikishima210  
1999 AkiDay 13TokitsuumiShitatenageShikishima211  
1999 AkiDay 14ShikishimaYorikiriTochinonada311  
1999 AkiDay 15KotonishikiSukuinageShikishima312  

1999 Kyushu Basho

Maegashira 10 West, 8-7
1999 KyushuDay 1ShikishimaYorikiriHamanoshima10  
1999 KyushuDay 2ShikishimaUwatenageTokitsuumi20  
1999 KyushuDay 3TochinonadaYorikiriShikishima21  
1999 KyushuDay 4OtsukasaUwatedashinageShikishima22  
1999 KyushuDay 5ShikishimaYorikiriGanyu32  
1999 KyushuDay 6ShikishimaYorikiriTakanowaka42  
1999 KyushuDay 7ShikishimaOshidashiToki52  
1999 KyushuDay 8ShikishimaYorikiriOhinode62  
1999 KyushuDay 9KaihoOkuritaoshiShikishima63  
1999 KyushuDay 10ShikishimaUwatenageWakanosato73  
1999 KyushuDay 11ChiyotenzanYorikiriShikishima74  
1999 KyushuDay 12KotoryuYorikiriShikishima75  
1999 KyushuDay 13AsanowakaMakiotoshiShikishima76  
1999 KyushuDay 14ShikishimaYorikiriHigonoumi86  
1999 KyushuDay 15MiyabiyamaYorikiriShikishima87  

2000 Hatsu Basho

Maegashira 5 West, 7-8
2000 HatsuDay 1ShikishimaYorikiriKyokushuzan10  
2000 HatsuDay 2AogiyamaHatakikomiShikishima11  
2000 HatsuDay 3HigonoumiYorikiriShikishima12  
2000 HatsuDay 4TochinonadaYoritaoshiShikishima13  
2000 HatsuDay 5ShikishimaUwatenageHamanoshima23  
2000 HatsuDay 6ShikishimaYorikiriTerao33  
2000 HatsuDay 7ShikishimaYorikiriWakanoyama43  
2000 HatsuDay 8AkinoshimaShitatenageShikishima44  
2000 HatsuDay 9ChiyotenzanYorikiriShikishima45  
2000 HatsuDay 10MinatofujiYorikiriShikishima46  
2000 HatsuDay 11TakanowakaYorikiriShikishima47  
2000 HatsuDay 12ShikishimaYoritaoshiKotoryu57  
2000 HatsuDay 13TakanonamiYorikiriShikishima58  
2000 HatsuDay 14ShikishimaKotenageTokitsuumi68  
2000 HatsuDay 15ShikishimaHatakikomiTakatoriki78  

2000 Haru Basho

Maegashira 6 West, 4-11
2000 HaruDay 1ShikishimaHikiotoshiTokitsuumi10  
2000 HaruDay 2ChiyotenzanYorikiriShikishima11  
2000 HaruDay 3MinatofujiYorikiriShikishima12  
2000 HaruDay 4AsanowakaHikiotoshiShikishima13  
2000 HaruDay 5HamanoshimaYorikiriShikishima14  
2000 HaruDay 6TakanowakaYorikiriShikishima15  
2000 HaruDay 7ShikishimaYoritaoshiOikari25  
2000 HaruDay 8AsanoshoHatakikomiShikishima26  
2000 HaruDay 9HayateumiYorikiriShikishima27  
2000 HaruDay 10TeraoHikiotoshiShikishima28  
2000 HaruDay 11DaizenYorikiriShikishima29  
2000 HaruDay 12ShikishimaYorikiriKyokutenho39  
2000 HaruDay 13ShikishimaOshidashiOginishiki49  
2000 HaruDay 14WakanoyamaTsukiotoshiShikishima410  
2000 HaruDay 15TokiHatakikomiShikishima411  

2000 Natsu Basho

Maegashira 10 East, 6-9
2000 NatsuDay 1ShikishimaYorikiriKinkaiyama10  
2000 NatsuDay 2KyokutenhoSukuinageShikishima11  
2000 NatsuDay 3ShikishimaOshidashiAsanosho21  
2000 NatsuDay 4TokiOshidashiShikishima22  
2000 NatsuDay 5ShikishimaOkuridashiChiyotenzan32  
2000 NatsuDay 6TochinohanaYorikiriShikishima33  
2000 NatsuDay 7KotoryuYorikiriShikishima34  
2000 NatsuDay 8ShikishimaKotenageHayateumi44  
2000 NatsuDay 9ShikishimaYorikiriTerao54  
2000 NatsuDay 10TokitsuumiYorikiriShikishima55  
2000 NatsuDay 11HigonoumiOshidashiShikishima56  
2000 NatsuDay 12KotonowakaYorikiriShikishima57  
2000 NatsuDay 13TakanowakaYorikiriShikishima58  
2000 NatsuDay 14ShikishimaHatakikomiAogiyama68  
2000 NatsuDay 15KaihoYorikiriShikishima69  

2000 Nagoya Basho

Maegashira 12 East, 3-12
2000 NagoyaDay 1OtsukasaTsukiotoshiShikishima01  
2000 NagoyaDay 2TakamisakariYorikiriShikishima02  
2000 NagoyaDay 3AogiyamaHikiotoshiShikishima03  
2000 NagoyaDay 4SentoryuOshidashiShikishima04  
2000 NagoyaDay 5ShikishimaKimedashiHamanoshima14  
2000 NagoyaDay 6KotonowakaUwatenageShikishima15  
2000 NagoyaDay 7ShikishimaKimedashiKyokushuzan25  
2000 NagoyaDay 8AminishikiHatakikomiShikishima26  
2000 NagoyaDay 9KinkaiyamaYorikiriShikishima27  
2000 NagoyaDay 10DaizenYorikiriShikishima28  
2000 NagoyaDay 11KotonishikiYorikiriShikishima29  
2000 NagoyaDay 12MinatofujiUwatehineriShikishima210  
2000 NagoyaDay 13AsanowakaTsukiotoshiShikishima211  
2000 NagoyaDay 14ShikishimaOshidashiTerao311  
2000 NagoyaDay 15TochinonadaYorikiriShikishima312  

2000 Aki Basho

Juryo 5 East, 8-7
2000 AkiDay 1ShikishimaOshidashiHamanishiki10  
2000 AkiDay 2ShikishimaYorikiriAogiyama20  
2000 AkiDay 3YotsukasaOshidashiShikishima21  
2000 AkiDay 4TeraoYorikiriShikishima22  
2000 AkiDay 5DaizenYorikiriShikishima23  
2000 AkiDay 6ShikishimaKotenageOikari33  
2000 AkiDay 7ShikishimaTsukiotoshiKotonishiki43  
2000 AkiDay 8ShikishimaYorikiriKuniazuma53  
2000 AkiDay 9AsashoryuYoritaoshiShikishima54  
2000 AkiDay 10ShikishimaYorikiriSenshuyama64  
2000 AkiDay 11JuzanOshidashiShikishima65  
2000 AkiDay 12WakatsutomuOshidashiShikishima66  
2000 AkiDay 13ShikishimaYorikiriTamarikido76  
2000 AkiDay 14TamanonadaYorikiriShikishima77  
2000 AkiDay 15ShikishimaOshidashiTomikaze87  

2000 Kyushu Basho

Juryo 4 East, 7-8
2000 KyushuDay 1ShikishimaoshidashiDaizen10  
2000 KyushuDay 2ShikishimayorikiriOikari20  
2000 KyushuDay 3AogiyamaoshidashiShikishima21  
2000 KyushuDay 4TomikazeyorikiriShikishima22  
2000 KyushuDay 5ShikishimayorikiriDaishi32  
2000 KyushuDay 6WakatsutomuoshidashiShikishima33  
2000 KyushuDay 7ShikishimauwatenageSentoryu43  
2000 KyushuDay 8TamanonadayorikiriShikishima44  
2000 KyushuDay 9WakakoshooshidashiShikishima45  
2000 KyushuDay 10ShikishimayorikiriBuyuzan55  
2000 KyushuDay 11KinkaiyamayorikiriShikishima56  
2000 KyushuDay 12TamarikidotsukiotoshiShikishima57  
2000 KyushuDay 13ShikishimakotenageHamanishiki67  
2000 KyushuDay 14JuzanoshidashiShikishima68  
2000 KyushuDay 15ShikishimayorikiriTerao78  

2001 Hatsu Basho

Juryo 5 West, 0-2-13
2001 HatsuDay 1YotsukasaoshidashiShikishima01  
2001 HatsuDay 2OikarifusenShikishima0213 


This page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2001/01/27 at 12:52:15
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.