Hamanoshima

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
HAMANOSHIMA Keishi
HAMASU Keishi
Kumamoto, 70/03/21
Mihogaseki
1992.01.


Basho History
1992 Kyushu      Ms2E, 5-2
1993 Hatsu      J12W, 10-5
1993 Haru      J5E, 10-5
1993 Natsu      J2W, 8-7
1993 Nagoya      J2E, 7-8
1993 Aki      J3W, 11-4, Juryo Yusho (1)
1993 Kyushu      J1E, 9-6
1994 Hatsu      M14E, 8-7
1994 Haru      M11W, 8-7
1994 Natsu      M8E, 8-7
1994 Nagoya      M2E, 8-7, Shukun-sho (1)
1994 Aki      Komusubi 1W, 6-9
1994 Kyushu      M1W, 6-9
1995 Hatsu      M3E, 4-11
1995 Haru      M8E, 6-9
1995 Natsu      M10W, 7-8
1995 Nagoya      M12W, 9-6
1995 Aki      M2W, 3-12
1995 Kyushu      M11W, 8-7
1996 Hatsu      M9W, 6-9
1996 Haru      M13W, 8-7
1996 Natsu      M8W, 6-9
1996 Nagoya      M13W, 8-7
1996 Aki      M12W, 9-6
1996 Kyushu      M5W, 5-10
1997 Hatsu      M9E, 6-9
1997 Haru      M13W, 8-7
1997 Natsu      M10E, 6-9
1997 Nagoya      M14E, 9-6
1997 Aki      M10W, 9-6
1997 Kyushu      M2W, 4-11
1998 Hatsu      M7W, 5-10
1998 Haru      M12W, 8-7
1998 Natsu      M8W, 8-7
1998 Nagoya      M6E, 4-11
1998 Aki      M12E, 8-7
1998 Kyushu      M5E, 3-12
1999 Hatsu      M12W, 9-6
1999 Haru      M9W, 6-9
1999 Natsu      M13W, 9-6
1999 Nagoya      M9E, 6-9
1999 Aki      M12W, 8-7
1999 Kyushu      M10E, 8-7
2000 Hatsu      M5E, 5-10
2000 Haru      M9E, 8-7
2000 Natsu      M2W, 3-12
2000 Nagoya      M10E, 6-9
2000 Aki      M13W, 9-6
2000 Kyushu      M2W, 4-11
2001 Hatsu      M9E, 6-9
2001 Haru      M11E, 5-10
2001 Natsu      J2W, 5-9-1
2001 Aki      J8w, 5-10
2001 Kyushu      Juryo 13 West, 9-6
2002 Hatsu      J8W, 4-11
2002 Haru      Ms2W, 2-5
2002 Nagoya      Ms3E, 3-4
2002 Kyushu      Ms3e, 3-4
2003 Haru      Ms3w, 3-4
      

1992 Kyushu Basho

Fought under shikona Hamasu

Makushita 2 East, 5-2
1992 KyushuDay 7Bout J01HamasuYorikiriYamanakayamaUUU 
1992 KyushuDay 11Bout J02HamasuYorikiriDaigakuUUU 

Top of page

1993 Hatsu Basho

Juryo 12 West, 10-5
1993 HatsuDay 1Bout J02HamanoshimaYorikiriTsunenoyama10  
1993 HatsuDay 2Bout J04HamanoshimaYorikiriWakanoyama20  
1993 HatsuDay 3Bout J01YutakafujiKotenageHamanoshima21  
1993 HatsuDay 4Bout J05HamanoshimaYorikiriAsahisato31  
1993 HatsuDay 5Bout J07HamanoshimaOshidashiAogiyama41  
1993 HatsuDay 6Bout J05HamanoshimaOshidashiHoshiandesu51  
1993 HatsuDay 7Bout J04HamanoshimaOshidashiZenshinyama61  
1993 HatsuDay 8Bout J06HamanoshimaYorikiriEnazakura71  
1993 HatsuDay 9Bout J05HamanoshimaYorikiriTomonohana81  
1993 HatsuDay 10Bout J02AsanonamiYoritaoshiHamanoshima82  
1993 HatsuDay 11Bout J11KenkoYoritaoshiHamanoshima83  
1993 HatsuDay 12Bout J02AsanowakaOshidashiHamanoshima84  
1993 HatsuDay 13Bout J01HamanoshimaYorikiriWakatosho94  
1993 HatsuDay 14Bout J10OginishikiYoritaoshiHamanoshima95  
1993 HatsuDay 15Bout J10HamanoshimaYorikiriKaio105  

Top of page

1993 Haru Basho

Juryo 5 East, 10-5
1993 HaruDay 1Bout J09TamakairikiYorikiriHamanoshima01  
1993 HaruDay 2Bout J04HamanoshimaYorikiriWakatosho11  
1993 HaruDay 3Bout J11HamanoshimaYorikiriKaio21  
1993 HaruDay 4Bout J04KomafudoOshidashiHamanoshima22  
1993 HaruDay 5Bout J05HamanoshimaOshidashiHoshiandesu32  
1993 HaruDay 6Bout J09HamanoshimaUwatenageTomonohana42  
1993 HaruDay 7Bout J08HamanoshimaUwatenageKyokugozan52  
1993 HaruDay 8Bout J12OginishikiYorikiriHamanoshima53  
1993 HaruDay 9Bout J07HamanoshimaUtchariTatsuhikari63  
1993 HaruDay 10Bout J05HamanoshimaOshidashiMinatofuji73  
1993 HaruDay 11Bout J07AsasoyoOshidashiHamanoshima74  
1993 HaruDay 12Bout J10TokitsunadaTsuridashiHamanoshima75  
1993 HaruDay 13Bout J07HamanoshimaShitatenageTachihikari85  
1993 HaruDay 14Bout J07HamanoshimaOshidashiAsanowaka95  
1993 HaruDay 15Bout J05HamanoshimaShitatenageHananokuni105  

Top of page

1993 Natsu Basho

Juryo 2 West, 8-7
1993 NatsuDay 1Bout J12HamanoshimaKatasukashiWakanoyama10  
1993 NatsuDay 2Bout J12TatsuhikariYorikiriHamanoshima11  
1993 NatsuDay 3Bout J11MinatofujiShitatenageHamanoshima12  
1993 NatsuDay 4Bout M01HamanoshimaYorikiriKaio22  
1993 NatsuDay 5Bout J11HamanoshimaYorikiriKomafudo32  
1993 NatsuDay 6Bout J12MusoyamaUwatenageHamanoshima33  
1993 NatsuDay 7Bout J11HananokuniHatakikomiHamanoshima34  
1993 NatsuDay 8Bout J12HamanoshimaYorikiriAsahisato44  
1993 NatsuDay 9Bout J12HamanoshimaYorikiriKototsubaki54  
1993 NatsuDay 10Bout J12AogiyamaOshidashiHamanoshima55  
1993 NatsuDay 11Bout J13TomonohanaYorikiriHamanoshima56  
1993 NatsuDay 12Bout M02KiraihoYorikiriHamanoshima57  
1993 NatsuDay 13Bout J09HamanoshimaYorikiriYutakafuji67  
1993 NatsuDay 14Bout M01HamanoshimaOshidashiNaminohana77  
1993 NatsuDay 15Bout J10HamanoshimaShitatehineriHoshiandesu87  

Top of page

1993 Nagoya Basho

Juryo 2 East, 7-8
1993 NagoyaDay 1Bout J12EnazakuraOshidashiHamanoshima01  
1993 NagoyaDay 2Bout J10TochitenkoYorikiriHamanoshima02  
1993 NagoyaDay 3Bout J11TatsuhikariOshidashiHamanoshima03  
1993 NagoyaDay 4Bout J10KomafudoKotenageHamanoshima04  
1993 NagoyaDay 5Bout J11ZenshinyamaTsukiotoshiHamanoshima05  
1993 NagoyaDay 6Bout J10KototsubakiUwatenageHamanoshima06  
1993 NagoyaDay 7Bout J11HamanoshimaYorikiriTachihikari16  
1993 NagoyaDay 8Bout J10HamanoshimaOshidashiHananokuni26  
1993 NagoyaDay 9Bout J13HamanoshimaYorikiriNaminohana36  
1993 NagoyaDay 10Bout J11AsanowakaSukuinageHamanoshima37  
1993 NagoyaDay 11Bout J14HamanoshimaYorikiriWakanoyama47  
1993 NagoyaDay 12Bout J14HamanoshimaUwatenageTamakairiki57  
1993 NagoyaDay 13Bout J11HamanoshimaYorikiriTochinofuji67  
1993 NagoyaDay 14Bout J11KotogaumeOshidashiHamanoshima68  
1993 NagoyaDay 15Bout J11HamanoshimaTsukiotoshiKaio78  

Top of page

1993 Aki Basho

Juryo 3 West, 11-4, Juryo Yusho (1)
1993 AkiDay 1Bout J11HamanoshimaYorikiriAsahisato10  
1993 AkiDay 2Bout J09HamanoshimaOshidashiHoshiandesu20  
1993 AkiDay 3Bout J09HamanoshimaYorikiriDaishi30  
1993 AkiDay 4Bout J10HamanoshimaYorikiriKototsubaki40  
1993 AkiDay 5Bout J09HamanoshimaYorikiriAsanowaka50  
1993 AkiDay 6Bout J10HamanoshimaUwatehineriKotogaume60  
1993 AkiDay 7Bout J10HamanoshimaYorikiriOhidake70  
1993 AkiDay 8Bout J09HamanoshimaOkuridashiChokairyu80  
1993 AkiDay 9Bout J13OginishikiYorikiriHamanoshima81  
1993 AkiDay 10Bout J13KaioOshidashiHamanoshima82  
1993 AkiDay 11Bout J11HamanoshimaYoritaoshiNaminohana92  
1993 AkiDay 12Bout J11HitachiryuTsuridashiHamanoshima93  
1993 AkiDay 13Bout M01HamanoshimaYorikiriKotoinazuma103  
1993 AkiDay 14Bout J09HamanoshimaOshidashiMutsuhokkai113  
1993 AkiDay 15Bout M01TamakairikiKimedashiHamanoshima114  

Top of page

1993 Kyushu Basho

Juryo 1 East, 9-6
1993 KyushuDay 1Bout J13HamanoshimaYoritaoshiNaminohana10  
1993 KyushuDay 2Bout J12HamanoshimaYorikiriDaishi20  
1993 KyushuDay 3Bout J13KototsubakiUwatenageHamanoshima21  
1993 KyushuDay 4Bout J12HamanoshimaOshitaoshiHoshiandesu31  
1993 KyushuDay 5Bout J13KyokugozanOshidashiHamanoshima32  
1993 KyushuDay 6Bout J12HamanoshimaYorikiriAsanowaka42  
1993 KyushuDay 7Bout J13HamanoshimaYorikiriOhidake52  
1993 KyushuDay 8Bout J12AsahisatoYorikiriHamanoshima53  
1993 KyushuDay 9Bout J13HamanoshimaYoritaoshiAsahiyutaka63  
1993 KyushuDay 10Bout M02ToyonoumiHatakikomiHamanoshima64  
1993 KyushuDay 11Bout J13HamanoshimaYorikiriAogiyama74  
1993 KyushuDay 12Bout J13TatsuhikariOshitaoshiHamanoshima75  
1993 KyushuDay 13Bout M02HamanoshimaOkuridashiMinatofuji85  
1993 KyushuDay 14Bout J13ShikishimaYorikiriHamanoshima86  
1993 KyushuDay 15Bout J13HamanoshimaUwatehineriKotogaume96  

Top of page

1994 Hatsu Basho

Maegashira 14 East, 8-7
1994 HatsuDay 1Bout M03HamanoshimaYorikiriKirishima10  
1994 HatsuDay 2Bout M05HamanoshimaYorikiriToyonoumi20  
1994 HatsuDay 3Bout M02HamanoshimaYorikiriKototsubaki30  
1994 HatsuDay 4Bout M01HamanoshimaYorikiriTokitsunada40  
1994 HatsuDay 5Bout M06KyokudozanUwatenageHamanoshima41  
1994 HatsuDay 6Bout M07HamanoshimaYorikiriKenko51  
1994 HatsuDay 7Bout M07HamanoshimaOkuridashiTakatoriki61  
1994 HatsuDay 8Bout M07HamanoshimaYorikiriKitakachidoki71  
1994 HatsuDay 9Bout M04KiraihoOkuridashiHamanoshima72  
1994 HatsuDay 10Bout M02MainoumiKirikaeshiHamanoshima73  
1994 HatsuDay 11Bout M05TakamisugiOshitaoshiHamanoshima74  
1994 HatsuDay 12Bout M03HamanoshimaTsukiotoshiMitoizumi84  
1994 HatsuDay 13Bout M08TeraoHatakikomiHamanoshima85  
1994 HatsuDay 14Bout M02AogiyamaHatakikomiHamanoshima86  
1994 HatsuDay 15Bout M10MusoyamaKotenageHamanoshima87  

Top of page

1994 Haru Basho

Maegashira 11 West, 8-7
1994 HaruDay 1Bout M05TakatorikiOshidashiHamanoshima01  
1994 HaruDay 2Bout M07HamanoshimaOshidashiKotoinazuma11  
1994 HaruDay 3Bout M03AsanowakaTsukiotoshiHamanoshima12  
1994 HaruDay 4Bout M03HamanoshimaYorikiriAogiyama22  
1994 HaruDay 5Bout M08HamanoshimaYorikiriTomonohana32  
1994 HaruDay 6Bout M04KonishikiYorikiriHamanoshima33  
1994 HaruDay 7Bout M01KirishimaUwatedashinageHamanoshima34  
1994 HaruDay 8Bout M04HamanoshimaOkuridashiToyonoumi44  
1994 HaruDay 9Bout M04AkinoshimaYorikiriHamanoshima45  
1994 HaruDay 10Bout M07HamanoshimaYoritaoshiMainoumi55  
1994 HaruDay 11Bout M05KenkoYorikiriHamanoshima56  
1994 HaruDay 12Bout M09HamanoshimaYorikiriDaishoho66  
1994 HaruDay 13Bout M04HamanoshimaYoritaoshiDaishoyama76  
1994 HaruDay 14Bout M03KotofujiYorikiriHamanoshima77  
1994 HaruDay 15Bout M09HamanoshimaYorikiriTakamisugi87  

Top of page

1994 Natsu Basho

Maegashira 8 East, 8-7
1994 NatsuDay 1Bout M09TomonohanaShitatenageHamanoshima01  
1994 NatsuDay 2Bout M07KotogaumeYorikiriHamanoshima02  
1994 NatsuDay 3Bout M07HamanoshimaYorikiriKotoinazuma12  
1994 NatsuDay 4Bout M07TakamisugiOshidashiHamanoshima13  
1994 NatsuDay 5Bout M06HamanoshimaOshidashiKotofuji23  
1994 NatsuDay 6Bout M13KotonowakaUwatenageHamanoshima24  
1994 NatsuDay 7Bout M07HamanoshimaYorikiriNaminohana34  
1994 NatsuDay 8Bout M12HamanoshimaYorikiriAkinoshima44  
1994 NatsuDay 9Bout M07MinatofujiYorikiriHamanoshima45  
1994 NatsuDay 10Bout M07AsahisatoYorikiriHamanoshima46  
1994 NatsuDay 11Bout M11KotobeppuYorikiriHamanoshima47  
1994 NatsuDay 12Bout M09HamanoshimaYorikiriKiraiho57  
1994 NatsuDay 13Bout M08HamanoshimaYorikiriWakashoyo67  
1994 NatsuDay 14Bout M10HamanoshimaYoritaoshiMisugisato77  
1994 NatsuDay 15Bout M10HamanoshimaYorikiriKonishiki87  

Top of page

1994 Nagoya Basho

Maegashira 2 East, 8-7, Shukun-sho (1)
1994 NagoyaDay 1Bout M17WakanohanaYorikiriHamanoshima01  
1994 NagoyaDay 2Bout M10HamanoshimaYorikiriMisugisato11  
1994 NagoyaDay 3Bout M10KitakachidokiOkuridashiHamanoshima12  
1994 NagoyaDay 4Bout M16HamanoshimaKatasukashiMusoyama22  
1994 NagoyaDay 5Bout M14KaioUwatenageHamanoshima23  
1994 NagoyaDay 6Bout M19HamanoshimaYorikiriTakanonami33 Gin
1994 NagoyaDay 7Bout M16HamanoshimaOshitaoshiKotonishiki43  
1994 NagoyaDay 8Bout M19HamanoshimaYorikiriTakanohana53 Gin
1994 NagoyaDay 9Bout M14TakatorikiHikiotoshiHamanoshima54  
1994 NagoyaDay 10Bout M20MusashimaruShitatenageHamanoshima55  
1994 NagoyaDay 11Bout M13HamanoshimaYorikiriKotonowaka65  
1994 NagoyaDay 12Bout M12MainoumiUwatenageHamanoshima66  
1994 NagoyaDay 13Bout M13HamanoshimaTsuridashiKirishima76  
1994 NagoyaDay 14Bout M13HamanoshimaOshidashiKasugafuji86  
1994 NagoyaDay 15Bout M13KenkoOkuridashiHamanoshima87  

Top of page

1994 Aki Basho

Komusubi 1 West, 6-9
1994 AkiDay 1Bout M20MusashimaruYorikiriHamanoshima01  
1994 AkiDay 2Bout M14HamanoshimaYorikiriKotonishiki11  
1994 AkiDay 3Bout M14TomonohanaShitatedashinageHamanoshima12  
1994 AkiDay 4Bout M15MusoyamaUwatenageHamanoshima13  
1994 AkiDay 5Bout M14HamanoshimaYorikiriKotoinazuma23  
1994 AkiDay 6Bout M20WakanohanaYoritaoshiHamanoshima24  
1994 AkiDay 7Bout M14HamanoshimaYorikiriKenko34  
1994 AkiDay 8Bout M20TakanohanaYorikiriHamanoshima35  
1994 AkiDay 9Bout M14HamanoshimaYorikiriMisugisato45  
1994 AkiDay 10Bout M14HamanoshimaTsuridashiTerao55  
1994 AkiDay 11Bout M15TakatorikiHikiotoshiHamanoshima56  
1994 AkiDay 12Bout M15KotonowakaYorikiriHamanoshima57  
1994 AkiDay 13Bout M18TakanonamiYorikiriHamanoshima58  
1994 AkiDay 14Bout M16HamanoshimaAbisetaoshiMainoumi68  
1994 AkiDay 15Bout M16KaioKotenageHamanoshima69  

Top of page

1994 Kyushu Basho

Maegashira 1 West, 6-9
1994 KyushuDay 1Bout M12HamanoshimaYorikiriKotonowaka10  
1994 KyushuDay 2Bout M17MusashimaruYorikiriHamanoshima11  
1994 KyushuDay 3Bout M11HamanoshimaYorikiriTochinowaka21  
1994 KyushuDay 4Bout M13AkinoshimaYorikiriHamanoshima22  
1994 KyushuDay 5Bout M12KyokudozanShitatehineriHamanoshima23  
1994 KyushuDay 6Bout M16TakanohanaYorikiriHamanoshima24  
1994 KyushuDay 7Bout M13KonishikiYorikiriHamanoshima25  
1994 KyushuDay 8Bout M17WakanohanaUwatenageHamanoshima26  
1994 KyushuDay 9Bout M20AkebonoOshidashiHamanoshima27  
1994 KyushuDay 10Bout M18TakanonamiHikiotoshiHamanoshima28  
1994 KyushuDay 11Bout M16HamanoshimaYorikiriTakatoriki38  
1994 KyushuDay 12Bout M14HamanoshimaYorikiriKaio48  
1994 KyushuDay 13Bout M14KotonishikiOkuridashiHamanoshima49  
1994 KyushuDay 14Bout M16HamanoshimaKotenageMusoyama59  
1994 KyushuDay 15Bout M14HamanoshimaUwatenageKotoinazuma69  

Top of page

1995 Hatsu Basho

Maegashira 3 East, 4-11
1995 HatsuDay 1Bout M12TakatorikiHikiotoshiHamanoshima01  
1995 HatsuDay 2Bout M13MusoyamaUwatenageHamanoshima02  
1995 HatsuDay 3Bout M14KotonishikiSukuinageHamanoshima03  
1995 HatsuDay 4Bout M16WakanohanaYorikiriHamanoshima04  
1995 HatsuDay 5Bout M10HamanoshimaYorikiriDaizen14  
1995 HatsuDay 6Bout M17TakanonamiKotenageHamanoshima15  
1995 HatsuDay 7Bout M20TakanohanaYorikiriHamanoshima16  
1995 HatsuDay 8Bout M14AkinoshimaKirikaeshiHamanoshima17  
1995 HatsuDay 9Bout M19AkebonoShitatenageHamanoshima18  
1995 HatsuDay 10Bout M11KenkoYorikiriHamanoshima19  
1995 HatsuDay 11Bout M17MusashimaruYorikiriHamanoshima110  
1995 HatsuDay 12Bout M14HamanoshimaOshidashiTerao210  
1995 HatsuDay 13Bout M12KushimaumiKotenageHamanoshima211  
1995 HatsuDay 14Bout M13HamanoshimaTsuridashiMainoumi311  
1995 HatsuDay 15Bout M14HamanoshimaYorikiriTochinowaka411  

Top of page

1995 Haru Basho

Maegashira 8 East, 6-9
1995 HaruDay 1Bout M09KenkoAbisetaoshiHamanoshima01  
1995 HaruDay 2Bout M18TakanohanaYorikiriHamanoshima02  
1995 HaruDay 3Bout M17HamanoshimaSukuinageTakanonami12 Gin
1995 HaruDay 4Bout M16WakanohanaTsukiotoshiHamanoshima13  
1995 HaruDay 5Bout M08KirishimaUwatenageHamanoshima14  
1995 HaruDay 6Bout M08KitakachidokiYoritaoshiHamanoshima15  
1995 HaruDay 7Bout M07HamanoshimaYorikiriKasugafuji25  
1995 HaruDay 8Bout M06HamanoshimaYorikiriDaizen35  
1995 HaruDay 9Bout M06KyokudozanUwatenageHamanoshima36  
1995 HaruDay 10Bout M10HamanoshimaYorikiriTochinowaka46  
1995 HaruDay 11Bout M10DaishiHatakikomiHamanoshima47  
1995 HaruDay 12Bout M07HamanoshimaYorikiriWakashoyo57  
1995 HaruDay 13Bout M10KonishikiTsuridashiHamanoshima58  
1995 HaruDay 14Bout M13HamanoshimaYorikiriMisugisato68  
1995 HaruDay 15Bout M15NaminohanaHatakikomiHamanoshima69  

Top of page

1995 Natsu Basho

Maegashira 10 West, 7-8
1995 NatsuDay 1Bout M06HamanoshimaOshidashiAsanosho10  
1995 NatsuDay 2Bout M04KotoinazumaYorikiriHamanoshima11  
1995 NatsuDay 3Bout M05KasugafujiOshidashiHamanoshima12  
1995 NatsuDay 4Bout M08HamanoshimaYorikiriMisugisato22  
1995 NatsuDay 5Bout M03DaishiOshidashiHamanoshima23  
1995 NatsuDay 6Bout M05HamanoshimaYorikiriOginishiki33  
1995 NatsuDay 7Bout M04MainoumiUchigakeHamanoshima34  
1995 NatsuDay 8Bout M04TomonohanaShitatehineriHamanoshima35  
1995 NatsuDay 9Bout M04HamanoshimaYoritaoshiTokitsunada45  
1995 NatsuDay 10Bout M05HamanoshimaYorikiriShikishima55  
1995 NatsuDay 11Bout M09MitoizumiYorikiriHamanoshima56  
1995 NatsuDay 12Bout M09HamanoshimaYorikiriKotonowaka66  
1995 NatsuDay 13Bout M04KitakachidokiYorikiriHamanoshima67  
1995 NatsuDay 14Bout M07HamanoshimaUwatedashinageKotobeppu77  
1995 NatsuDay 15Bout M03KyokudozanOkuridashiHamanoshima78  

Top of page

1995 Nagoya Basho

Maegashira 12 West, 9-6
1995 NagoyaDay 1Bout M04HamanoshimaOshidashiKirishima10  
1995 NagoyaDay 2Bout M06TakamisugiOshitaoshiHamanoshima11  
1995 NagoyaDay 3Bout M01HamanoshimaOshitaoshiDaishi21  
1995 NagoyaDay 4Bout M07HamanoshimaUwatenageKyokudozan31  
1995 NagoyaDay 5Bout M04OginishikiYoritaoshiHamanoshima32  
1995 NagoyaDay 6Bout M03HamanoshimaOshidashiAsahiyutaka42  
1995 NagoyaDay 7Bout M03HamanoshimaYorikiriKonishiki52  
1995 NagoyaDay 8Bout M03WakashoyoKimedashiHamanoshima53  
1995 NagoyaDay 9Bout M06KotoinazumaUwatenageHamanoshima54  
1995 NagoyaDay 10Bout M02HamanoshimaOkuridashiMitoizumi64  
1995 NagoyaDay 11Bout M06MinatofujiKirikaeshiHamanoshima65  
1995 NagoyaDay 12Bout M04KiraihoYoritaoshiHamanoshima66  
1995 NagoyaDay 13Bout M03HamanoshimaOshidashiKasugafuji76  
1995 NagoyaDay 14Bout M07HamanoshimaYorikiriAsanosho86  
1995 NagoyaDay 15Bout M07HamanoshimaYorikiriTerao96  

Top of page

1995 Aki Basho

Maegashira 2 West, 3-12
1995 AkiDay 1Bout M13HamanoshimaSukuinageKotonowaka10  
1995 AkiDay 2Bout M15KaioYorikiriHamanoshima11  
1995 AkiDay 3Bout M17MusashimaruYorikiriHamanoshima12  
1995 AkiDay 4Bout M11OginishikiYorikiriHamanoshima13  
1995 AkiDay 5Bout M13KotonishikiShitatenageHamanoshima14  
1995 AkiDay 6Bout M18TakanonamiHatakikomiHamanoshima15  
1995 AkiDay 7Bout M12MisugisatoTsukidashiHamanoshima16  
1995 AkiDay 8Bout M19TakanohanaUwatenageHamanoshima17  
1995 AkiDay 9Bout M16WakanohanaYorikiriHamanoshima18  
1995 AkiDay 10Bout M20AkebonoYorikiriHamanoshima19  
1995 AkiDay 11Bout M12HamanoshimaOshidashiAsanowaka29  
1995 AkiDay 12Bout M12KirishimaUwatenageHamanoshima210  
1995 AkiDay 13Bout M12HamanoshimaYorikiriKonishiki310  
1995 AkiDay 14Bout M17MusoyamaOshidashiHamanoshima311  
1995 AkiDay 15Bout M15KenkoKatasukashiHamanoshima312  

Top of page

1995 Kyushu Basho

Maegashira 11 West, 8-7
1995 KyushuDay 1Bout M05HamanoshimaUwatenageTomonohana10  
1995 KyushuDay 2Bout M03DaishohoYorikiriHamanoshima11  
1995 KyushuDay 3Bout M09HamanoshimaOshidashiMisugisato21  
1995 KyushuDay 4Bout M02OginohanaYorikiriHamanoshima22  
1995 KyushuDay 5Bout M02OginishikiYorikiriHamanoshima23  
1995 KyushuDay 6Bout M05AsahiyutakaYorikiriHamanoshima24  
1995 KyushuDay 7Bout M05HamanoshimaYorikiriAsanowaka34  
1995 KyushuDay 8Bout M06KotobeppuYorikiriHamanoshima35  
1995 KyushuDay 9Bout M02HamanoshimaOkuridashiAogiyama45  
1995 KyushuDay 10Bout M07HamanoshimaYorikiriKyokudozan55  
1995 KyushuDay 11Bout M03HamanoshimaYorikiriKiraiho65  
1995 KyushuDay 12Bout M04KitakachidokiYorikiriHamanoshima66  
1995 KyushuDay 13Bout M06HamanoshimaShitatenageAkinoshima76  
1995 KyushuDay 14Bout M03AsanoshoTsukidashiHamanoshima77  
1995 KyushuDay 15Bout M02HamanoshimaYorikiriKirishima87  

Top of page

1996 Hatsu Basho

Maegashira 9 West, 6-9
1996 HatsuDay 1Bout M07HamanoshimaOshidashiKasugafuji10  
1996 HatsuDay 2Bout M06OginishikiYorikiriHamanoshima11  
1996 HatsuDay 3Bout M05KyokudozanKirikaeshiHamanoshima12  
1996 HatsuDay 4Bout M06TomonohanaShitatehineriHamanoshima13  
1996 HatsuDay 5Bout M10HamanoshimaOshitaoshiKotobeppu23  
1996 HatsuDay 6Bout M06DaishiTsukiotoshiHamanoshima24  
1996 HatsuDay 7Bout M06KirishimaYorikiriHamanoshima25  
1996 HatsuDay 8Bout M09HamanoshimaYorikiriTochinowaka35  
1996 HatsuDay 9Bout M05AsanowakaOshidashiHamanoshima36  
1996 HatsuDay 10Bout M09HamanoshimaOkuridashiKitakachidoki46  
1996 HatsuDay 11Bout M05OginohanaUwatenageHamanoshima47  
1996 HatsuDay 12Bout M07TamakasugaTsukiotoshiHamanoshima48  
1996 HatsuDay 13Bout M06HamanoshimaYorikiriDaishoho58  
1996 HatsuDay 14Bout M06HamanoshimaOshidashiMainoumi68  
1996 HatsuDay 15Bout M12MisugisatoHatakikomiHamanoshima69  

Top of page

1996 Haru Basho

Maegashira 13 West, 8-7
1996 HaruDay 1Bout M03KotoinazumaSukuinageHamanoshima01  
1996 HaruDay 2Bout M03HamanoshimaOshidashiKasugafuji11  
1996 HaruDay 3Bout M03HamanoshimaOshidashiAsanosho21  
1996 HaruDay 4Bout M02KotobeppuYorikiriHamanoshima22  
1996 HaruDay 5Bout M04HamanoshimaWaridashiTerao32  
1996 HaruDay 6Bout M01KushimaumiKotenageHamanoshima33  
1996 HaruDay 7Bout M03HamanoshimaYorikiriWakashoyo43  
1996 HaruDay 8Bout M07TochinowakaTsuridashiHamanoshima44  
1996 HaruDay 9Bout M03HamanoshimaYorikiriDaishoho54  
1996 HaruDay 10Bout M02GanyuUwatenageHamanoshima55  
1996 HaruDay 11Bout M05HamanoshimaYorikiriKonishiki65  
1996 HaruDay 12Bout M04MinatofujiShitatenageHamanoshima66  
1996 HaruDay 13Bout M07HamanoshimaYorikiriMitoizumi76  
1996 HaruDay 14Bout M01ShikishimaYorikiriHamanoshima77  
1996 HaruDay 15Bout M02HamanoshimaYorikiriKitakachidoki87  

Top of page

1996 Natsu Basho

Maegashira 8 West, 6-9
1996 NatsuDay 1Bout M07MainoumiAbisetaoshiHamanoshima01  
1996 NatsuDay 2Bout M07HamanoshimaYoritaoshiDaishi11  
1996 NatsuDay 3Bout M05OginishikiYorikiriHamanoshima12  
1996 NatsuDay 4Bout M09HamanoshimaYorikiriKotoinazuma22  
1996 NatsuDay 5Bout M06HamanoshimaHatakikomiOginohana32  
1996 NatsuDay 6Bout M07MitoizumiUwatenageHamanoshima33  
1996 NatsuDay 7Bout M10HamanoshimaYoritaoshiNaminohana43  
1996 NatsuDay 8Bout M06KyokudozanKomatasukuiHamanoshima44  
1996 NatsuDay 9Bout M05ShikishimaUwatenageHamanoshima45  
1996 NatsuDay 10Bout M06HamanoshimaTsukiotoshiTochinowaka55  
1996 NatsuDay 11Bout M06WakashoyoUwatenageHamanoshima56  
1996 NatsuDay 12Bout M06HamanoshimaYorikiriKasugafuji66  
1996 NatsuDay 13Bout M10DaishohoYorikiriHamanoshima67  
1996 NatsuDay 14Bout M07AogiyamaTsukiotoshiHamanoshima68  
1996 NatsuDay 15Bout M03KonishikiUwatenageHamanoshima69  

Top of page

1996 Nagoya Basho

Maegashira 13 West, 8-7
1996 NagoyaDay 1Bout M03GanyuTsukiotoshiHamanoshima01  
1996 NagoyaDay 2Bout M01KushimaumiKotenageHamanoshima02  
1996 NagoyaDay 3Bout M02HamanoshimaYorikiriKotoryu12  
1996 NagoyaDay 4Bout M03HamanoshimaYorikiriRikio22  
1996 NagoyaDay 5Bout M05KotobeppuYorikiriHamanoshima23  
1996 NagoyaDay 6Bout M05KitakachidokiYorikiriHamanoshima24  
1996 NagoyaDay 7Bout M02HamanoshimaYorikiriKyokudozan34  
1996 NagoyaDay 8Bout M02HamanoshimaOshitaoshiOginishiki44  
1996 NagoyaDay 9Bout M06HamanoshimaYoritaoshiKenko54  
1996 NagoyaDay 10Bout M05KonishikiYorikiriHamanoshima55  
1996 NagoyaDay 11Bout M04HamanoshimaUwatedashinageTochinowaka65  
1996 NagoyaDay 12Bout M08TeraoYoritaoshiHamanoshima66  
1996 NagoyaDay 13Bout M04HamanoshimaYorikiriShikishima76  
1996 NagoyaDay 14Bout M01HamanoshimaHatakikomiTokitsunada86  
1996 NagoyaDay 15Bout M07AsanoshoTsukitaoshiHamanoshima87  

Top of page

1996 Aki Basho

Maegashira 12 West, 9-6
1996 AkiDay 1Bout M04GanyuOshitaoshiHamanoshima01  
1996 AkiDay 2Bout M05AsanoshoTsukidashiHamanoshima02  
1996 AkiDay 3Bout M02DaihishoTsuridashiHamanoshima03  
1996 AkiDay 4Bout M03HamanoshimaOkuridashiKyokushuzan13  
1996 AkiDay 5Bout M07MitoizumiYorikiriHamanoshima14  
1996 AkiDay 6Bout M01HamanoshimaYorikiriShikishima24  
1996 AkiDay 7Bout M09HamanoshimaYorikiriAogiyama34  
1996 AkiDay 8Bout M08HamanoshimaYorikiriDaishi44  
1996 AkiDay 9Bout M05KyokudozanUwatedashinageHamanoshima45  
1996 AkiDay 10Bout M02HamanoshimaYorikiriKotoryu55  
1996 AkiDay 11Bout M04HamanoshimaYorikiriNaminohana65  
1996 AkiDay 12Bout M08HamanoshimaYorikiriMinatofuji75  
1996 AkiDay 13Bout M02HamanoshimaYorikiriMisugisato85  
1996 AkiDay 14Bout M11DaishohoYorikiriHamanoshima86  
1996 AkiDay 15Bout M03HamanoshimaOkuritaoshiTerao96  

Top of page

1996 Kyushu Basho

Maegashira 5 West, 5-10
1996 KyushuDay 1Bout M10KenkoYorikiriHamanoshima01  
1996 KyushuDay 2Bout M15TakatorikiTsukidashiHamanoshima02  
1996 KyushuDay 3Bout M09TochinowakaUwatenageHamanoshima03  
1996 KyushuDay 4Bout M09HamanoshimaYorikiriKitakachidoki13  
1996 KyushuDay 5Bout M16WakanohanaShitatedashinageHamanoshima14  
1996 KyushuDay 6Bout M10GanyuYorikiriHamanoshima15  
1996 KyushuDay 7Bout M12HamanoshimaYoritaoshiDaishoho25  
1996 KyushuDay 8Bout M10KonishikiYorikiriHamanoshima26  
1996 KyushuDay 9Bout M09AogiyamaTsukidashiHamanoshima27  
1996 KyushuDay 10Bout M11HamanoshimaShitatenageKotonowaka37  
1996 KyushuDay 11Bout M11TosanoumiYorikiriHamanoshima38  
1996 KyushuDay 12Bout M12HamanoshimaShitatenageAkinoshima48  
1996 KyushuDay 13Bout M17TakanonamiUwatenageHamanoshima49  
1996 KyushuDay 14Bout M10MinatofujiOkuridashiHamanoshima410  
1996 KyushuDay 15Bout M11HamanoshimaKubinageKotoinazuma510  

Top of page

1997 Hatsu Basho

Maegashira 9 East, 6-9
1997 HatsuDay 1Bout M08TeraoHatakikomiHamanoshima01  
1997 HatsuDay 2Bout M10KotonowakaSukuinageHamanoshima02  
1997 HatsuDay 3Bout M05KonishikiYorikiriHamanoshima03  
1997 HatsuDay 4Bout M06GanyuTsukiotoshiHamanoshima04  
1997 HatsuDay 5Bout M11HamanoshimaYorikiriAsanowaka14  
1997 HatsuDay 6Bout M12HamanoshimaYorikiriKitakachidoki24  
1997 HatsuDay 7Bout M08HamanoshimaYorikiriKotoryu34  
1997 HatsuDay 8Bout M08MinatofujiUwatenageHamanoshima35  
1997 HatsuDay 9Bout M10HamanoshimaYoritaoshiOginishiki45  
1997 HatsuDay 10Bout M09AogiyamaTsukiotoshiHamanoshima46  
1997 HatsuDay 11Bout M08HamanoshimaYorikiriMitoizumi56  
1997 HatsuDay 12Bout M09AsanoshoTsukidashiHamanoshima57  
1997 HatsuDay 13Bout M05MisugisatoHatakikomiHamanoshima58  
1997 HatsuDay 14Bout M05DaihishoUwatenageHamanoshima59  
1997 HatsuDay 15Bout M05HamanoshimaYorikiriShikishima69  

Top of page

1997 Haru Basho

Maegashira 13 West, 8-7
1997 HaruDay 1Bout M04DejimaYorikiriHamanoshima01  
1997 HaruDay 2Bout M03HamanoshimaYorikiriGojoro11  
1997 HaruDay 3Bout M04MitoizumiKimedashiHamanoshima12  
1997 HaruDay 4Bout M03HamanoshimaShitatenageDaihisho22  
1997 HaruDay 5Bout M05HamanoshimaYorikiriShikishima32  
1997 HaruDay 6Bout M06TochinowakaUwatenageHamanoshima33  
1997 HaruDay 7Bout M03YamatoOshidashiHamanoshima34  
1997 HaruDay 8Bout M03HamanoshimaYorikiriMinatofuji44  
1997 HaruDay 9Bout M02MisugisatoSukuinageHamanoshima45  
1997 HaruDay 10Bout M02HamanoshimaOkuridashiRikio55  
1997 HaruDay 11Bout M08HamanoshimaYorikiriKotoinazuma65  
1997 HaruDay 12Bout M02OginishikiOshidashiHamanoshima66  
1997 HaruDay 13Bout M06AsanowakaOshidashiHamanoshima67  
1997 HaruDay 14Bout M03HamanoshimaOshidashiAogiyama77  
1997 HaruDay 15Bout M01HamanoshimaYoritaoshiTokitsunada87  

Top of page

1997 Natsu Basho

Maegashira 10 East, 6-9
1997 NatsuDay 1Bout M06KotonowakaShitatehineriHamanoshima01  
1997 NatsuDay 2Bout M05KitakachidokiKirikaeshiHamanoshima02  
1997 NatsuDay 3Bout M07HamanoshimaYorikiriShikishima12  
1997 NatsuDay 4Bout M04MinatofujiYorikiriHamanoshima13  
1997 NatsuDay 5Bout M04HamanoshimaYoritaoshiRikio23  
1997 NatsuDay 6Bout M08GanyuHatakikomiHamanoshima24  
1997 NatsuDay 7Bout M05HamanoshimaHikiotoshiYamato34  
1997 NatsuDay 8Bout M04MainoumiShitatenageHamanoshima35  
1997 NatsuDay 9Bout M08HamanoshimaYorikiriKotoinazuma45  
1997 NatsuDay 10Bout M06HamanoshimaYorikiriDaishi55  
1997 NatsuDay 11Bout M05KonishikiYorikiriHamanoshima56  
1997 NatsuDay 12Bout M06HamanoshimaYorikiriKotoryu66  
1997 NatsuDay 13Bout M05TochinonadaYorikiriHamanoshima67  
1997 NatsuDay 14Bout M10AogiyamaTsukidashiHamanoshima68  
1997 NatsuDay 15Bout M06GojoroHatakikomiHamanoshima69  

Top of page

1997 Nagoya Basho

Maegashira 14 East, 9-6
1997 NagoyaDay 1Bout M02HamanoshimaYorikiriGojoro10  
1997 NagoyaDay 2Bout M01DaishiOshidashiHamanoshima11  
1997 NagoyaDay 3Bout M01HamanoshimaYorikiriKitakachidoki21  
1997 NagoyaDay 4Bout M01HamanoshimaOshidashiYamato31  
1997 NagoyaDay 5Bout M03KyokushuzanKainahineriHamanoshima32  
1997 NagoyaDay 6Bout M04HamanoshimaYorikiriMitoizumi42  
1997 NagoyaDay 7Bout M04HamanoshimaYorikiriShikishima52  
1997 NagoyaDay 8Bout M07HamanoshimaYorikiriGanyu62  
1997 NagoyaDay 9Bout M07HamanoshimaKatasukashiAsanowaka72  
1997 NagoyaDay 10Bout M02KotoryuYoritaoshiHamanoshima73  
1997 NagoyaDay 11Bout M04TochinonadaHatakikomiHamanoshima74  
1997 NagoyaDay 12Bout M04HamanoshimaYorikiriMainoumi84  
1997 NagoyaDay 13Bout M02TeraoTsukidashiHamanoshima85  
1997 NagoyaDay 14Bout M03HamanoshimaYorikiriRikio95  
1997 NagoyaDay 15Bout M03KonishikiOshidashiHamanoshima96  

Top of page

1997 Aki Basho

Maegashira 10 West, 9-6
1997 AkiDay 1Bout M05TochinowakaOshidashiHamanoshima01  
1997 AkiDay 2Bout M06HamanoshimaYorikiriShikishima11  
1997 AkiDay 3Bout M04WakanojoYorikiriHamanoshima12  
1997 AkiDay 4Bout M06KotoryuYorikiriHamanoshima13  
1997 AkiDay 5Bout M08HamanoshimaYorikiriKotonowaka23  
1997 AkiDay 6Bout M02MainoumiUchimusoHamanoshima24  
1997 AkiDay 7Bout M07HamanoshimaHikiotoshiAsanosho34  
1997 AkiDay 8Bout M03HamanoshimaUwatenageKushimaumi44  
1997 AkiDay 9Bout M02HamanoshimaOkuritaoshiKitakachidoki54  
1997 AkiDay 10Bout M04ChiyotaikaiTsukidashiHamanoshima55  
1997 AkiDay 11Bout M04AkinoshuTsukidashiHamanoshima56  
1997 AkiDay 12Bout M11HamanoshimaYorikiriKyokushuzan66  
1997 AkiDay 13Bout M06HamanoshimaSukuinageMinatofuji76  
1997 AkiDay 14Bout M07HamanoshimaYorikiriKotonishiki86  
1997 AkiDay 15Bout M07HamanoshimaYorikiriAkinoshima96  

Top of page

1997 Kyushu Basho

Maegashira 2 West, 4-11
1997 KyushuDay 1Bout M15TochiazumaOshidashiHamanoshima01  
1997 KyushuDay 2Bout M14HamanoshimaYorikiriTakatoriki11  
1997 KyushuDay 3Bout M16TakanonamiYorikiriHamanoshima12  
1997 KyushuDay 4Bout M16WakanohanaUchimusoHamanoshima13  
1997 KyushuDay 5Bout M16MusashimaruOshidashiHamanoshima14  
1997 KyushuDay 6Bout M19TakanohanaYorikiriHamanoshima15  
1997 KyushuDay 7Bout M12HamanoshimaYorikiriTosanoumi25  
1997 KyushuDay 8Bout M11ChiyotaikaiTsukidashiHamanoshima26  
1997 KyushuDay 9Bout M12TochinowakaUwatenageHamanoshima27  
1997 KyushuDay 10Bout M12HamanoshimaOkuritaoshiOginishiki37  
1997 KyushuDay 11Bout M11AsahiyutakaYorikiriHamanoshima38  
1997 KyushuDay 12Bout M14AkinoshimaOshidashiHamanoshima39  
1997 KyushuDay 13Bout M10MainoumiKirikaeshiHamanoshima310  
1997 KyushuDay 14Bout M11KotoinazumaTsuridashiHamanoshima311  
1997 KyushuDay 15Bout M12HamanoshimaOshidashiTamakasuga411  

Top of page

1998 Hatsu Basho

Maegashira 7 West, 5-10
1998 HatsuDay 1Bout M10ShikishimaYorikiriHamanoshima01  
1998 HatsuDay 2Bout M10OginishikiOshidashiHamanoshima02  
1998 HatsuDay 3Bout M12HamanoshimaYorikiriAsahiyutaka12  
1998 HatsuDay 4Bout M10HamanoshimaYorikiriAkinoshu22  
1998 HatsuDay 5Bout M08KitakachidokiSukuinageHamanoshima23  
1998 HatsuDay 6Bout M09MinatofujiHatakikomiHamanoshima24  
1998 HatsuDay 7Bout M09HamanoshimaSukuinageMitoizumi34  
1998 HatsuDay 8Bout M09KotoinazumaYoritaoshiHamanoshima35  
1998 HatsuDay 9Bout M09HamanoshimaYoritaoshiAsanowaka45  
1998 HatsuDay 10Bout M10HamanoshimaYoritaoshiChiyotaikai55  
1998 HatsuDay 11Bout M09KotoryuYorikiriHamanoshima56  
1998 HatsuDay 12Bout M11TosanoumiYorikiriHamanoshima57  
1998 HatsuDay 13Bout M13TakatorikiTsukiotoshiHamanoshima58  
1998 HatsuDay 14Bout M09TeraoYorikiriHamanoshima59  
1998 HatsuDay 15Bout M12AkinoshimaYorikiriHamanoshima510  

Top of page

1998 Haru Basho

Maegashira 12 West, 8-7
1998 HaruDay 1Bout M04HamanoshimaYorikiriKyokutenho10  
1998 HaruDay 2Bout M03AkinoshuOshidashiHamanoshima11  
1998 HaruDay 3Bout M06MinatofujiTsukiotoshiHamanoshima12  
1998 HaruDay 4Bout M02HamanoshimaOkuridashiKitakachidoki22  
1998 HaruDay 5Bout M02GojoroUwatenageHamanoshima23  
1998 HaruDay 6Bout M07HamanoshimaKomatasukuiTerao33  
1998 HaruDay 7Bout M07HamanoshimaYorikiriKyokushuzan43  
1998 HaruDay 8Bout M04KotoinazumaUwatehineriHamanoshima44  
1998 HaruDay 9Bout M07OginishikiYorikiriHamanoshima45  
1998 HaruDay 10Bout M02HamanoshimaUwatenageAsahiyutaka55  
1998 HaruDay 11Bout M03HamanoshimaYorikiriMainoumi65  
1998 HaruDay 12Bout M03HamanoshimaTsukiotoshiAsanosho75  
1998 HaruDay 13Bout M01AsanowakaOshidashiHamanoshima76  
1998 HaruDay 14Bout M03HamanoshimaTsukiotoshiMitoizumi86  
1998 HaruDay 15Bout M11TochinonadaYorikiriHamanoshima87  

Top of page

1998 Natsu Basho

Maegashira 8 West, 8-7
1998 NatsuDay 1Bout M09GanyuYorikiriHamanoshima01  
1998 NatsuDay 2Bout M08KitakachidokiSukuinageHamanoshima02  
1998 NatsuDay 3Bout M08KotoryuTsuridashiHamanoshima03  
1998 NatsuDay 4Bout M10HamanoshimaOkuridashiTochinowaka13  
1998 NatsuDay 5Bout M11HamanoshimaOshidashiTamakasuga23  
1998 NatsuDay 6Bout M07HamanoshimaYorikiriAkinoshu33  
1998 NatsuDay 7Bout M07AsanowakaTsukiotoshiHamanoshima34  
1998 NatsuDay 8Bout M08MitoizumiYorikiriHamanoshima35  
1998 NatsuDay 9Bout M10HamanoshimaOshidashiGojoro45  
1998 NatsuDay 10Bout M11HamanoshimaOkuridashiKotonowaka55  
1998 NatsuDay 11Bout M08HamanoshimaUwatehineriWakanojo65  
1998 NatsuDay 12Bout M08HamanoshimaYorikiriToki75  
1998 NatsuDay 13Bout M06HamanoshimaYorikiriKyokushuzan85  
1998 NatsuDay 14Bout M10KotonishikiOshidashiHamanoshima86  
1998 NatsuDay 15Bout M06WakanosatoYorikiriHamanoshima87  

Top of page

1998 Nagoya Basho

Maegashira 6 East, 4-11
1998 NagoyaDay 1Bout M11TochiazumaOshidashiHamanoshima01  
1998 NagoyaDay 2Bout M10TosanoumiYoritaoshiHamanoshima02  
1998 NagoyaDay 3Bout M10WakanojoYorikiriHamanoshima03  
1998 NagoyaDay 4Bout M10HamanoshimaHatakikomiAsahiyutaka13  
1998 NagoyaDay 5Bout M10HamanoshimaOshidashiTerao23  
1998 NagoyaDay 6Bout M10AogiyamaOshidashiHamanoshima24  
1998 NagoyaDay 7Bout M11MinatofujiUwatenageHamanoshima25  
1998 NagoyaDay 8Bout M11HamanoshimaShitatenageGanyu35  
1998 NagoyaDay 9Bout M15MusashimaruYorikiriHamanoshima36  
1998 NagoyaDay 10Bout M16TakanonamiMakiotoshiHamanoshima37  
1998 NagoyaDay 11Bout M10AsanoshoHatakikomiHamanoshima38  
1998 NagoyaDay 12Bout M11GojoroOshidashiHamanoshima39  
1998 NagoyaDay 13Bout M08HamanoshimaYorikiriKyokutenho49  
1998 NagoyaDay 14Bout M10TochinowakaYorikiriHamanoshima410  
1998 NagoyaDay 15Bout M09WakanosatoYorikiriHamanoshima411  

Top of page

1998 Aki Basho

Maegashira 12 East, 8-7
1998 AkiDay 1Bout M05GanyuUwatenageHamanoshima01  
1998 AkiDay 2Bout M06HamanoshimaYorikiriKaiho11  
1998 AkiDay 3Bout M03AkinoshuTsukiotoshiHamanoshima12  
1998 AkiDay 4Bout M06HamanoshimaYorikiriGojoro22  
1998 AkiDay 5Bout M03TeraoHatakikomiHamanoshima23  
1998 AkiDay 6Bout M07KotonishikiYoritaoshiHamanoshima24  
1998 AkiDay 7Bout M06HamanoshimaOshidashiMitoizumi34  
1998 AkiDay 8Bout M02HamanoshimaHikiotoshiAsanosho44  
1998 AkiDay 9Bout M01KotoinazumaYorikiriHamanoshima45  
1998 AkiDay 10Bout M02TokiTsukidashiHamanoshima46  
1998 AkiDay 11Bout M04HamanoshimaYorikiriWakanojo56  
1998 AkiDay 12Bout M04TokitsuumiYorikiriHamanoshima57  
1998 AkiDay 13Bout M05HamanoshimaYorikiriTochinowaka67  
1998 AkiDay 14Bout M04HamanoshimaYorikiriAsanowaka77  
1998 AkiDay 15Bout M02HamanoshimaYorikiriOikari87  

Top of page

1998 Kyushu Basho

Maegashira 5 East, 3-12
1998 KyushuDay 1Bout M12TamakasugaTsukiotoshiHamanoshima01  
1998 KyushuDay 2Bout M12TokiOkuridashiHamanoshima02  
1998 KyushuDay 3Bout M11HamanoshimaYorikiriAogiyama12  
1998 KyushuDay 4Bout M11AkinoshimaYorikiriHamanoshima13  
1998 KyushuDay 5Bout M11WakanojoUwatenageHamanoshima14  
1998 KyushuDay 6Bout M13DejimaYorikiriHamanoshima15  
1998 KyushuDay 7Bout M12HamanoshimaYorikiriKaiho25  
1998 KyushuDay 8Bout M12HamanoshimaYorikiriGanyu35  
1998 KyushuDay 9Bout M11TochinonadaKotenageHamanoshima36  
1998 KyushuDay 10Bout M20WakanohanaSukuinageHamanoshima37  
1998 KyushuDay 11Bout M20TakanohanaKirikaeshiHamanoshima38  
1998 KyushuDay 12Bout M11TochinowakaYorikiriHamanoshima39  
1998 KyushuDay 13Bout M08AkinoshuYorikiriHamanoshima310  
1998 KyushuDay 14Bout M17TakatorikiOshidashiHamanoshima311  
1998 KyushuDay 15Bout M07AsanoshoOshidashiHamanoshima312  

Top of page

1999 Hatsu Basho

Maegashira 12 West, 9-6
1999 HatsuDay 1Bout M03HamanoshimaYorikiriAsahiyutaka10  
1999 HatsuDay 2Bout M04HamanoshimaYorikiriWakanojo20  
1999 HatsuDay 3Bout M04HamanoshimaYorikiriGojoro30  
1999 HatsuDay 4Bout M02HamanoshimaSukuinageAsanosho40  
1999 HatsuDay 5Bout M02HamanoshimaYoritaoshiKinkaiyama50  
1999 HatsuDay 6Bout M04TochinonadaOshidashiHamanoshima51  
1999 HatsuDay 7Bout M07ShikishimaUwatenageHamanoshima52  
1999 HatsuDay 8Bout M03HamanoshimaOkuridashiGanyu62  
1999 HatsuDay 9Bout M01HamanoshimaSukuinageOginishiki72  
1999 HatsuDay 10Bout M07HamanoshimaOshidashiTerao82  
1999 HatsuDay 11Bout M02ChiyotenzanYorikiriHamanoshima83  
1999 HatsuDay 12Bout M12TokiOshidashiHamanoshima84  
1999 HatsuDay 13Bout M06KyokushuzanTsuridashiHamanoshima85  
1999 HatsuDay 14Bout M02MitoizumiYorikiriHamanoshima86  
1999 HatsuDay 15Bout M05HamanoshimaShitatenageKaiho96  

Top of page

1999 Haru Basho

Maegashira 9 West, 6-9
1999 HaruDay 1Bout M06HamanoshimaOkuritaoshiMitoizumi10  
1999 HaruDay 2Bout M06OginishikiYorikiriHamanoshima11  
1999 HaruDay 3Bout M05TokitsuumiYorikiriHamanoshima12  
1999 HaruDay 4Bout M06KotoryuYorikiriHamanoshima13  
1999 HaruDay 5Bout M07HamanoshimaYorikiriAogiyama23  
1999 HaruDay 6Bout M03GojoroOshidashiHamanoshima24  
1999 HaruDay 7Bout M04AsanowakaOshidashiHamanoshima25  
1999 HaruDay 8Bout M02HamanoshimaOshidashiAsanosho35  
1999 HaruDay 9Bout M03KaihoKomatasukuiHamanoshima36  
1999 HaruDay 10Bout M05HamanoshimaUwatedashinageWakanojo46  
1999 HaruDay 11Bout M09TamakasugaSukuinageHamanoshima47  
1999 HaruDay 12Bout M06OhinodeYoritaoshiHamanoshima48  
1999 HaruDay 13Bout M08WakanosatoKotenageHamanoshima49  
1999 HaruDay 14Bout M11HamanoshimaYorikiriShikishima59  
1999 HaruDay 15Bout M07HamanoshimaYorikiriGanyu69  

Top of page

1999 Natsu Basho

Maegashira 13 West, 9-6
1999 NatsuDay 1Bout M03AsanoshoOshidashiHamanoshima01  
1999 NatsuDay 2Bout M02HamanoshimaUwatenageYotsukasa11  
1999 NatsuDay 3Bout M02HamanoshimaYorikiriKyokutenho21  
1999 NatsuDay 4Bout M01HamanoshimaYorikiriMainoumi31  
1999 NatsuDay 5Bout M02HamanoshimaTsukiotoshiMitoizumi41  
1999 NatsuDay 6Bout M06HamanoshimaOkuridashiMinatofuji51  
1999 NatsuDay 7Bout M03DaizenUwatenageHamanoshima52  
1999 NatsuDay 8Bout M04ShikishimaYorikiriHamanoshima53  
1999 NatsuDay 9Bout M01HamanoshimaOshidashiOginishiki63  
1999 NatsuDay 10Bout M05OhinodeTsukiotoshiHamanoshima64  
1999 NatsuDay 11Bout M07TokiOshidashiHamanoshima65  
1999 NatsuDay 12Bout M03WakanojoYorikiriHamanoshima66  
1999 NatsuDay 13Bout M01HamanoshimaYorikiriGanyu76  
1999 NatsuDay 14Bout M07HamanoshimaOshitaoshiTochinowaka86  
1999 NatsuDay 15Bout M03HamanoshimaYoritaoshiGojoro96  

Top of page

1999 Nagoya Basho

Maegashira 9 East, 6-9
1999 NagoyaDay 1Bout M07AsanoshoHatakikomiHamanoshima01  
1999 NagoyaDay 2Bout M06HamanoshimaOkuridashiKotonowaka11  
1999 NagoyaDay 3Bout M07ShikishimaKotenageHamanoshima12  
1999 NagoyaDay 4Bout M05TeraoSukuinageHamanoshima13  
1999 NagoyaDay 5Bout M06OhinodeYorikiriHamanoshima14  
1999 NagoyaDay 6Bout M05HamanoshimaYorikiriWakanojo24  
1999 NagoyaDay 7Bout M06YotsukasaYorikiriHamanoshima25  
1999 NagoyaDay 8Bout M09HamanoshimaUwatenageKaiho35  
1999 NagoyaDay 9Bout M07HamanoshimaYoritaoshiDaizen45  
1999 NagoyaDay 10Bout M04HamanoshimaYorikiriKotoryu55  
1999 NagoyaDay 11Bout M04HamanoshimaYorikiriGanyu65  
1999 NagoyaDay 12Bout M06KyokutenhoTsuridashiHamanoshima66  
1999 NagoyaDay 13Bout M03WakanoyamaHikiotoshiHamanoshima67  
1999 NagoyaDay 14Bout M06TokitsuumiYorikiriHamanoshima68  
1999 NagoyaDay 15Bout M12WakanosatoYorikiriHamanoshima69  

Top of page

1999 Aki Basho

Maegashira 12 West, 8-7
1999 AkiDay 1Bout M03HamanoshimaYorikiriKinkaiyama10  
1999 AkiDay 2Bout M04WakanoyamaTsukiotoshiHamanoshima11  
1999 AkiDay 3Bout M05HamanoshimaKomatasukuiTokitsuumi21  
1999 AkiDay 4Bout M03OhinodeUwatedashinageHamanoshima22  
1999 AkiDay 5Bout M03HamanoshimaYorikiriKyokutenho32  
1999 AkiDay 6Bout M02AsanowakaTsukiotoshiHamanoshima33  
1999 AkiDay 7Bout M05HamanoshimaUwatenageKaiho43  
1999 AkiDay 8Bout M02HamanoshimaFusenshoGojoro53  
1999 AkiDay 9Bout M03KotoryuOshidashiHamanoshima54  
1999 AkiDay 10Bout M03HamanoshimaOshidashiDaizen64  
1999 AkiDay 11Bout M02HamanoshimaYorikiriKitakachidoki74  
1999 AkiDay 12Bout M01HamanoshimaYorikiriOtsukasa84  
1999 AkiDay 13Bout M06TakatorikiOshidashiHamanoshima85  
1999 AkiDay 14Bout M06TeraoKubinageHamanoshima86  
1999 AkiDay 15Bout M04AogiyamaOshidashiHamanoshima87  

Top of page

1999 Kyushu Basho

Maegashira 10 East, 8-7
1999 KyushuDay 1Bout M05ShikishimaYorikiriHamanoshima01  
1999 KyushuDay 2Bout M06HamanoshimaOkuritaoshiChiyotenzan11  
1999 KyushuDay 3Bout M04TokitsuumiYorikiriHamanoshima12  
1999 KyushuDay 4Bout M04KaihoUwatenageHamanoshima13  
1999 KyushuDay 5Bout M05HamanoshimaYorikiriKyokutenho23  
1999 KyushuDay 6Bout M03HamanoshimaYoritaoshiDaizen33  
1999 KyushuDay 7Bout M02HamanoshimaYorikiriOtsukasa43  
1999 KyushuDay 8Bout M02TakanowakaTsukidashiHamanoshima44  
1999 KyushuDay 9Bout M04OhinodeYorikiriHamanoshima45  
1999 KyushuDay 10Bout M02HamanoshimaUwatenageAsanowaka55  
1999 KyushuDay 11Bout M08HamanoshimaUwatenageMinatofuji65  
1999 KyushuDay 12Bout M07WakanoyamaHatakikomiHamanoshima66  
1999 KyushuDay 13Bout M04TochinonadaTsukiotoshiHamanoshima67  
1999 KyushuDay 14Bout M10HamanoshimaYorikiriTakatoriki77  
1999 KyushuDay 15Bout M08HamanoshimaOkuritaoshiTerao87  

Top of page

2000 Hatsu Basho

Maegashira 5 East, 5-10
2000 HatsuDay 1Bout M10AkinoshimaKubinageHamanoshima01  
2000 HatsuDay 2Bout M10TochinonadaOshidashiHamanoshima02  
2000 HatsuDay 3Bout M08WakanoyamaYorikiriHamanoshima03  
2000 HatsuDay 4Bout M09HamanoshimaOkuritaoshiAogiyama13  
2000 HatsuDay 5Bout M09ShikishimaUwatenageHamanoshima14  
2000 HatsuDay 6Bout M08HamanoshimaYorikiriKyokushuzan24  
2000 HatsuDay 7Bout M10TeraoSotokomataHamanoshima25  
2000 HatsuDay 8Bout M09HamanoshimaYorikiriTamakasuga35  
2000 HatsuDay 9Bout M09KaihoYorikiriHamanoshima36  
2000 HatsuDay 10Bout M08TakatorikiOshitaoshiHamanoshima37  
2000 HatsuDay 11Bout M18TakanohanaYorikiriHamanoshima38  
2000 HatsuDay 12Bout M16HamanoshimaYorikiriDejima48 Gin
2000 HatsuDay 13Bout M10KotoryuYorikiriHamanoshima49  
2000 HatsuDay 14Bout M11HamanoshimaSukuinageToki59  
2000 HatsuDay 15Bout M08AsanowakaOshidashiHamanoshima510  

Top of page

2000 Haru Basho

Maegashira 9 East, 8-7
2000 HaruDay 1Bout M05HamanoshimaYorikiriKotonishiki10  
2000 HaruDay 2Bout M06TokiOshidashiHamanoshima11  
2000 HaruDay 3Bout M05HamanoshimaYorikiriTerao21  
2000 HaruDay 4Bout M04TakatorikiOshidashiHamanoshima22  
2000 HaruDay 5Bout M06HamanoshimaYorikiriShikishima32  
2000 HaruDay 6Bout M03HamanoshimaHatakikomiKaiho42  
2000 HaruDay 7Bout M08HamanoshimaUwatenageChiyotenzan52  
2000 HaruDay 8Bout M04HayateumiTsukiotoshiHamanoshima53  
2000 HaruDay 9Bout M03DaizenYorikiriHamanoshima54  
2000 HaruDay 10Bout M03OikariUwatenageHamanoshima55  
2000 HaruDay 11Bout M05HamanoshimaYoritaoshiTokitsuumi65  
2000 HaruDay 12Bout M04HamanoshimaOkuridashiAsanowaka75  
2000 HaruDay 13Bout M04HamanoshimaHatakikomiAsanosho85  
2000 HaruDay 14Bout M05OginishikiKirikaeshiHamanoshima86  
2000 HaruDay 15Bout M06TakanowakaTsukidashiHamanoshima87  

Top of page

2000 Natsu Basho

Maegashira 2 West, 3-12
2000 NatsuDay 1Bout M13MiyabiyamaTsukiotoshiHamanoshima01  
2000 NatsuDay 2Bout M14DejimaYorikiriHamanoshima02  
2000 NatsuDay 3Bout M12KaioOshidashiHamanoshima03  
2000 NatsuDay 4Bout M18TakanohanaKotenageHamanoshima04  
2000 NatsuDay 5Bout M11HamanoshimaYoritaoshiDaizen14  
2000 NatsuDay 6Bout M12WakanoyamaHikiotoshiHamanoshima15  
2000 NatsuDay 7Bout M15ChiyotaikaiTsukitaoshiHamanoshima16  
2000 NatsuDay 8Bout M11HamanoshimaYorikiriKyokushuzan26  
2000 NatsuDay 9Bout M10KaihoUwatedashinageHamanoshima27  
2000 NatsuDay 10Bout M12OginishikiYorikiriHamanoshima28  
2000 NatsuDay 11Bout M10TamakasugaTsukiotoshiHamanoshima29  
2000 NatsuDay 12Bout M12AsanowakaOshidashiHamanoshima210  
2000 NatsuDay 13Bout M14HamanoshimaHikiotoshiTakatoriki310  
2000 NatsuDay 14Bout M09AsanoshoTsukidashiHamanoshima311  
2000 NatsuDay 15Bout M11TeraoHatakikomiHamanoshima312  

Top of page

2000 Nagoya Basho

Maegashira 10 East, 6-9
2000 NagoyaDay 1Bout M05DaizenUwatedashinageHamanoshima01  
2000 NagoyaDay 2Bout M05ChiyotenzanOshidashiHamanoshima02  
2000 NagoyaDay 3Bout M03HamanoshimaYorikiriKinkaiyama12  
2000 NagoyaDay 4Bout M04HamanoshimaYorikiriTokitsuumi22  
2000 NagoyaDay 5Bout M04ShikishimaKimedashiHamanoshima23  
2000 NagoyaDay 6Bout M02HamanoshimaUwatenageSentoryu33  
2000 NagoyaDay 7Bout M03AminishikiOshidashiHamanoshima34  
2000 NagoyaDay 8Bout M03OtsukasaYorikiriHamanoshima35  
2000 NagoyaDay 9Bout M07HamanoshimaOkuridashiKotoryu45  
2000 NagoyaDay 10Bout M04TakatorikiOkuritaoshiHamanoshima46  
2000 NagoyaDay 11Bout M05HamanoshimaYorikiriKyokushuzan56  
2000 NagoyaDay 12Bout M10TochinonadaTsukidashiHamanoshima57  
2000 NagoyaDay 13Bout M08WakanoyamaOshidashiHamanoshima58  
2000 NagoyaDay 14Bout M04HamanoshimaYorikiriAogiyama68  
2000 NagoyaDay 15Bout M02MinatofujiTsuridashiHamanoshima69  

Top of page

2000 Aki Basho

Maegashira 13 West, 9-6
2000 AkiDay 1Bout M03HamanoshimaYorikiriKinkaiyama10  
2000 AkiDay 2Bout M02HamanoshimaOshidashiTochisakae20  
2000 AkiDay 3Bout M02DaishiYorikiriHamanoshima21  
2000 AkiDay 4Bout M03DaizenOshidashiHamanoshima22  
2000 AkiDay 5Bout M02HamanoshimaOkuridashiSentoryu32  
2000 AkiDay 6Bout M06HamanoshimaYoritaoshiKaiho42  
2000 AkiDay 7Bout M03HamanoshimaYorikiriOtsukasa52  
2000 AkiDay 8Bout M02KyokushuzanShitatedashinageHamanoshima53  
2000 AkiDay 9Bout M04WakanosatoUwatenageHamanoshima54  
2000 AkiDay 10Bout M02HamanoshimaOkuritaoshiMinatofuji64  
2000 AkiDay 11Bout M07HamanoshimaOshidashiWakanoyama74  
2000 AkiDay 12Bout M05HamanoshimaOkuridashiAminishiki84  
2000 AkiDay 13Bout M05TokitsuumiYorikiriHamanoshima85  
2000 AkiDay 14Bout M07TochinohanaUwatenageHamanoshima86  
2000 AkiDay 15Bout M09HamanoshimaYorikiriTakanowaka96  

Top of page

2000 Kyushu Basho

Maegashira 2 West, 4-11
2000 KyushuDay 1Bout M13HamanoshimaYorikiriMusoyama10 Gin
2000 KyushuDay 2Bout M13KaioOkuridashiHamanoshima11  
2000 KyushuDay 3Bout M16MiyabiyamaYorikiriHamanoshima12  
2000 KyushuDay 4Bout M11TosanoumiYorikiriHamanoshima13  
2000 KyushuDay 5Bout M15ChiyotaikaiOshidashiHamanoshima14  
2000 KyushuDay 6Bout M19MusashimaruYorikiriHamanoshima15  
2000 KyushuDay 7Bout M16DejimaYorikiriHamanoshima16  
2000 KyushuDay 8Bout M12TakatorikiSukuinageHamanoshima17  
2000 KyushuDay 9Bout M12HamanoshimaYorikiriWakanoyama27  
2000 KyushuDay 10Bout M13WakanosatoUwatenageHamanoshima28  
2000 KyushuDay 11Bout M15TakanonamiYorikiriHamanoshima29  
2000 KyushuDay 12Bout M12KotonowakaYorikiriHamanoshima210  
2000 KyushuDay 13Bout M09JumonjiYorikiriHamanoshima211  
2000 KyushuDay 14Bout M14HamanoshimaSukuinageTochinohana311  
2000 KyushuDay 15Bout M11HamanoshimaShitatenageKyokushuzan411  

Top of page

2001 Hatsu Basho

Maegashira 9 East, 6-9
2001 HatsuDay 1Bout M07KyokutenhoKotenageHamanoshima01  
2001 HatsuDay 2Bout M07HamanoshimaYorikiriKotoryu11  
2001 HatsuDay 3Bout M05HamanoshimaYorikiriKinkaiyama21  
2001 HatsuDay 4Bout M05MinatofujiYoritaoshiHamanoshima22  
2001 HatsuDay 5Bout M08HamanoshimaYorikiriChiyotenzan32  
2001 HatsuDay 6Bout M08TochinohanaYorikiriHamanoshima33  
2001 HatsuDay 7Bout M05TakatorikiHatakikomiHamanoshima34  
2001 HatsuDay 8Bout M06HamanoshimaSukuinageTokitsuumi44  
2001 HatsuDay 9Bout M05KyokushuzanOkuritsuriotoshiHamanoshima45  
2001 HatsuDay 10Bout M04AsashoryuYorikiriHamanoshima46  
2001 HatsuDay 11Bout M05AsanowakaOshidashiHamanoshima47  
2001 HatsuDay 12Bout M04HamanoshimaYorikiriDaishi57  
2001 HatsuDay 13Bout M10KaihoKomatasukuiHamanoshima58  
2001 HatsuDay 14Bout M11TochisakaeTsukiotoshiHamanoshima59  
2001 HatsuDay 15Bout M09HamanoshimaYorikiriKotonowaka69  

Top of page

2001 Haru Basho

Maegashira 11 East, 5-10
2001 HaruDay 1Bout M04TochinohanaOkuridashiHamanoshima01  
2001 HaruDay 2Bout M06HamanoshimaHatakikomiTakatoriki11  
2001 HaruDay 3Bout M05JumonjiUtchariHamanoshima12  
2001 HaruDay 4Bout M05TamanoshimaYorikiriHamanoshima13  
2001 HaruDay 5Bout M05DaishiTsukidashiHamanoshima14  
2001 HaruDay 6Bout M06HamanoshimaOkuridashiKaiho24  
2001 HaruDay 7Bout M03HamanoshimaOkuritaoshiMinatofuji34  
2001 HaruDay 8Bout M02HamanoshimaFusenshoKinkaiyama44  
2001 HaruDay 9Bout M06TochisakaeOshidashiHamanoshima45  
2001 HaruDay 10Bout M07TamakasugaOshidashiHamanoshima46  
2001 HaruDay 11Bout M07HamanoshimaYorikiriKotonowaka56  
2001 HaruDay 12Bout M01HamanishikiYorikiriHamanoshima57  
2001 HaruDay 13Bout M02TeraoOshidashiHamanoshima58  
2001 HaruDay 14Bout M03AminishikiYoritaoshiHamanoshima59  
2001 HaruDay 15Bout M09TakanonamiYorikiriHamanoshima510  

Top of page

2001 Natsu Basho

Juryo 2 West, 5-9-1
2001 NatsuDay 1Bout J10HamanoshimaUwatenageMinatofuji10  
2001 NatsuDay 2Bout J11WakakoshoOshidashiHamanoshima11  
2001 NatsuDay 3Bout M02TochinohanaUwatenageHamanoshima12  
2001 NatsuDay 4Bout J11KitazakuraYorikiriHamanoshima13  
2001 NatsuDay 5Bout J10HamanoshimaOkuridashiAogiyama23  
2001 NatsuDay 6Bout J09DaishiOkuridashiHamanoshima24  
2001 NatsuDay 7Bout J09HamanoshimaYorikiriKotokanyu34  
2001 NatsuDay 8Bout J09HamanoshimaYorikiriSentoryu44  
2001 NatsuDay 9Bout M01TakatorikiOshitaoshiHamanoshima45  
2001 NatsuDay 10Bout J10HamanoshimaHatakikomiJuzan55  
2001 NatsuDay 11Bout J10HarunoyamaUwatenageHamanoshima56  
2001 NatsuDay 12Bout M05AminishikiKomatasukuiHamanoshima57  
2001 NatsuDay 13Bout J09KoboSotogakeHamanoshima58  
2001 NatsuDay 14Bout J09WakaazumaFusenshoHamanoshima591 

Top of page

2001 Aki Basho

Juryo 8 West, 5-10
2001 AkiDay 1Bout J06BuyuzanOshidashiHamanoshima01 
2001 AkiDay 2Bout J07OikariOshidashiHamanoshima02 
2001 AkiDay 3Bout J05TamarikidoTsukiotoshiHamanoshima03 
2001 AkiDay 4Bout J05TomonohanaShitatedashinageHamanoshima04 
2001 AkiDay 5Bout J05SenshuyamaYorikiriHamanoshima05 
2001 AkiDay 6Bout J08HamanoshimaOkuridashiWakakosho15 
2001 AkiDay 7Bout J05TakanotsuruHikiotoshiHamanoshima16 
2001 AkiDay 8Bout J06HamanoshimaHikiotoshiYotsukasa26 
2001 AkiDay 9Bout J03KasuganishikiYorikiriHamanoshima27 
2001 AkiDay 10Bout J08WakatoryuOshidashiHamanoshima28 
2001 AkiDay 11Bout J04HarunoyamaUwatenageHamanoshima29 
2001 AkiDay 12Bout J04HamanoshimaTsukitaoshiTochinoyama39  
2001 AkiDay 13Bout J05UshiomaruTsukiotoshiHamanoshima310 
2001 AkiDay 14Bout J09HamanoshimaYorikiriJuzan410 
2001 AkiDay 15Bout J01HamanoshimaOkuridashiShimotori510 

Top of page

2001 Kyushu Basho

Juryo 13 West, 9-6
2001 KyushuDay 1Bout J01HamanoshimaOshidashiHokutoriki10  
2001 KyushuDay 2Bout J02HamanoshimaUwatenageWakatoba20  
2001 KyushuDay 3Bout J04JuzanYorikiriHamanoshima21  
2001 KyushuDay 4Bout J02YotsukasaHikiotoshiHamanoshima22  
2001 KyushuDay 5Bout J04HamanoshimaShitatenageWakatoryu32  
2001 KyushuDay 6Bout J04HamanoshimaHikiotoshiGojoro42  
2001 KyushuDay 7Bout J03MinatofujiYorikiriHamanoshima44  
2001 KyushuDay 8Bout J06HamanoshimaUwatenageWakakosho53  
2001 KyushuDay 9Bout J05HamanoshimaYorikiriTakanotsuru63  
2001 KyushuDay 10Bout J02WakatenroTsukidashiHamanoshima64  
2001 KyushuDay 11Bout J07ShimotoriUwatenageHamanoshima65  
2001 KyushuDay 12Bout J02HamanoshimaOshitaoshiKasuganishiki75  
2001 KyushuDay 13Bout J01GotoKotenageHamanoshima76  
2001 KyushuDay 14Bout J07HamanoshimaYorikiriDaishi86  
2001 KyushuDay 15Bout J04HamanoshimaOkuridashiWakatsutomu96  

Top of page

2002 Hatsu Basho

Juryo 8 West, 4-11
2002 HatsuDay 1Bout J05KasuganishikioshidashiHamanoshima01  
2002 HatsuDay 2Bout J07HamanoshimauwatenageWakakosho11  
2002 HatsuDay 3Bout J07TochinohanayorikiriHamanoshima12  
2002 HatsuDay 4Bout J06HamanoshimasukuinageHarunoyama22  
2002 HatsuDay 5Bout J05JuzanyorikiriHamanoshima23  
2002 HatsuDay 6Bout J04WakatobayorikiriHamanoshima24  
2002 HatsuDay 7Bout J03HamanoshimawatashikomiHokutoriki34  
2002 HatsuDay 8Bout J05MinatofujioshidashiHamanoshima35  
2002 HatsuDay 9Bout J03UshiomarutsukiotoshiHamanoshima36  
2002 HatsuDay 10Bout J05DaishitsukidashiHamanoshima37  
2002 HatsuDay 11Bout J11KitazakurayorikiriHamanoshima38  
2002 HatsuDay 12Bout J09HamanoshimakomatasukuiTerao48  
2002 HatsuDay 13Bout J05TakamisakariokuridashiHamanoshima49  
2002 HatsuDay 14Bout J01HokutoiwaoshidashiHamanoshima410  
2002 HatsuDay 15Bout J02SenshuyamayorikiriHamanoshima411  

Top of page

2002 Haru Basho

Makushita 2 West, 2-5
2002 HaruDay 6Bout J02SumanofujioshidashiHamanoshima13  
2002 HaruDay 12Bout J03KotokanyuoshidashiHamanoshima25  

Top of page

2002 Nagoya Basho

Makushita 3 East, 3-4
2002 NagoyaDay 12Bout J01HamanoshimauwatenageMinatofuji34 

Top of page

2002 Kyushu Basho

Makushita 3 East, 3-4
2002 KyushuDay 9Bout J01HarunoyamayorikiriHamanoshima14  

Top of page

2003 Haru Basho

Makushita 3 West, 3-4
2003 HaruDay 6Bout J02HamanoshimayorikiriJuzan22  

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2003/03/23 at 16:08:12
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.