Oikari

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
OIKARI Tsuyoshi
SAITO Tsuyoshi
Kyoto, 1972-06-16
Isenoumi
1995.03.


Basho History
1996 Nagoya      Ms1E, 3-4
1997 Hatsu      Ms3E, 5-2
1997 Haru      Ms1W, 6-1
1997 Natsu      J12E, 7-8
1997 Nagoya      J13W, 9-6
1997 Aki      J7W, 2-3-10
1998 Hatsu      Ms2W, 4-3
1998 Haru      J13W, 8-7
1998 Natsu      J9W, 10-5, Juryo Yusho (1)
1998 Nagoya      J2W, 8-7
1998 Aki      J1W, 9-6
1998 Kyushu      M15W, 5-10
1999 Hatsu      J4E, 7-8
1999 Haru      J5W, 8-7
1999 Natsu      J4E, 7-8
1999 Nagoya      J6E, 8-7
1999 Aki      J4W, 9-6
1999 Kyushu      J2E, 11-4
2000 Hatsu      M13W, 8-7
2000 Haru      M11E, 5-10
2000 Natsu      J1E, 7-8
2000 Nagoya      J2E, 8-7
2000 Aki      J1W, 7-8
2000 Kyushu      J2W, 5-10
2001 Hatsu      J7E, 5-8-2
2001 Natsu      J11E, 8-7
2001 Nagoya      J10e, 9-6
2001 Aki      J6w, 9-6
2001 Kyushu      Juryo 3 East, 11-4, Juryo Yusho
2002 Hatsu      M11W, 7-8
2002 Haru      M12W, 7-8
2002 Natsu      M13E, 6-9
2002 Nagoya      M15E, 7-8
2002 Aki      J2w, 4-11
2002 Kyushu      J9e, 10-5
2003 Hatsu      J3e, 6-9
2003 Haru      J5w, 5-2-8
2003 Natsu      J9w, 7-8
2003 Aki      J10e, 7-8
2003 Kyushu      J11w, 11-4
2004 Hatsu      J4e, 9-6
2004 Haru      J1e, 6-9
2004 Natsu      J4w, 3-12
2004 Nagoya      J10w, 3-12
      

1996 Nagoya Basho

Makushita 1 East, 3-4
1996 NagoyaDay 4J01OikariTsukiotoshiDairyuUUU 
1996 NagoyaDay 12J02KotoarashiShitatenageOikariUUU 

Top of page

1997 Hatsu Basho

Makushita 3 East, 5-2
1997 HatsuDay 8J02TochinofujiKimetaoshiOikariUUU 
1997 HatsuDay 11J01OikariYorikiriOhinodeUUU 
1997 HatsuDay 15J01OikariOshidashiKyokutenhoUUU 

Top of page

1997 Haru Basho

Makushita 1 West, 6-1
1997 HaruDay 3J01OikariOshidashiWakahayatoUUU 

Top of page

1997 Natsu Basho

Juryo 12 East, 7-8
1997 NatsuDay 1J02OikariOshidashiKotogaume10  
1997 NatsuDay 2J03OikariTsukiotoshiChiyotenzan20  
1997 NatsuDay 3J03OikariSukuinageWakahayato30  
1997 NatsuDay 4J05OikariOshitaoshiOtsukasa40  
1997 NatsuDay 5J01OikariOshitaoshiKaiho50  
1997 NatsuDay 6J01TokitsuumiHatakikomiOikari51  
1997 NatsuDay 7J06DewaarashiTsukidashiOikari52  
1997 NatsuDay 8J01ToyonoumiTsukiotoshiOikari53  
1997 NatsuDay 9J05AkinoshuTsukitaoshiOikari54  
1997 NatsuDay 10J07MisugisatoHatakikomiOikari55  
1997 NatsuDay 11J03KyokutenhoOkuridashiOikari56  
1997 NatsuDay 12J04WakashoyoHatakikomiOikari57  
1997 NatsuDay 13J02OhinodeHatakikomiOikari58  
1997 NatsuDay 14J01OikariOshitaoshiKotokanyu68  
1997 NatsuDay 15J06OikariOshidashiZenshinyama78  

Top of page

1997 Nagoya Basho

Juryo 13 West, 9-6
1997 NagoyaDay 1J01OikariTsukiotoshiSaigo10  
1997 NagoyaDay 2J01OikariOkuridashiKotobeppu20  
1997 NagoyaDay 3J01OikariOshidashiDaishoho30  
1997 NagoyaDay 4J03OhinodeTsukiotoshiOikari31  
1997 NagoyaDay 5J01AsahisatoOshitaoshiOikari32  
1997 NagoyaDay 6J03KaihoKirikaeshiOikari33  
1997 NagoyaDay 7J02WakahayatoYorikiriOikari34  
1997 NagoyaDay 8J01OikariYoritaoshiChiyotenzan44  
1997 NagoyaDay 9J03ZenshinyamaHatakikomiOikari45  
1997 NagoyaDay 10J01KanechikaUwatedashinageOikari46  
1997 NagoyaDay 11J05OikariSukuinageOginohana56  
1997 NagoyaDay 12J06OikariTsukidashiWakashoyo66  
1997 NagoyaDay 13J03OikariOshidashiDaizen76  
1997 NagoyaDay 14J01OikariTsukiotoshiKotoiwakuni86  
1997 NagoyaDay 15J10OikariOshidashiMisugisato96  

Top of page

1997 Aki Basho

Juryo 7 West, 2-3-10
1997 AkiDay 1J07OikariTsukiotoshiSaigo10  
1997 AkiDay 2J06DaizenOshidashiOikari11  
1997 AkiDay 3J06OikariShitatenageDewaarashi21  
1997 AkiDay 4J07DaishohoKotenageOikari22  
1997 AkiDay 5J08GojoroFusenshoOikari2310 

Top of page

1998 Hatsu Basho

Makushita 2 West, 4-3
1998 HatsuDay 4J01OikariOshidashiWakahayatoUUU 
1998 HatsuDay 12J01OikariOshidashiKaigatakeUUU 

Top of page

1998 Haru Basho

Juryo 13 West, 8-7
1998 HaruDay 1J01OtsukasaYorikiriOikari01  
1998 HaruDay 2J03OikariHikiotoshiHokutohikari11  
1998 HaruDay 3J02OikariOshidashiDaihisho21  
1998 HaruDay 4J02TomonohanaTsukidashiOikari22  
1998 HaruDay 5J04TokitsuumiYorikiriOikari23  
1998 HaruDay 6J01KanechikaOshidashiOikari24  
1998 HaruDay 7J01OikariOshidashiKitazakura34  
1998 HaruDay 8J04OikariOshidashiToyonoumi44  
1998 HaruDay 9J01DewatairaOshidashiOikari45  
1998 HaruDay 10J05OikariOshidashiSusanoumi55  
1998 HaruDay 11J01MasutsuyoshiHikiotoshiOikari56  
1998 HaruDay 12J01KushimaumiHatakikomiOikari57  
1998 HaruDay 13J01OikariOshidashiGokenzan67  
1998 HaruDay 14J08OikariOkuridashiZenshinyama77  
1998 HaruDay 15J01OikariYorikiriWakahayato87  

Top of page

1998 Natsu Basho

Juryo 9 West, 10-5, Juryo Yusho (1)
1998 NatsuDay 1J05SusanoumiHatakikomiOikari01  
1998 NatsuDay 2J05OikariOshidashiDaishi11  
1998 NatsuDay 3J04OikariTsukidashiOtsukasa21  
1998 NatsuDay 4J04OikariTsukiotoshiHokutohikari31  
1998 NatsuDay 5J09OikariOshidashiChiyotenzan41  
1998 NatsuDay 6J05OikariOshidashiWakahayato51  
1998 NatsuDay 7J03OikariTsukidashiDewataira61  
1998 NatsuDay 8J10DewaarashiKotenageOikari62  
1998 NatsuDay 9J04TokitsunadaYorikiriOikari63  
1998 NatsuDay 10J06TokitsuumiHatakikomiOikari64  
1998 NatsuDay 11J04YotsukasaOshidashiOikari65  
1998 NatsuDay 12J11OikariOshidashiKinkaiyama75  
1998 NatsuDay 13J03OikariOshidashiOhinode85  
1998 NatsuDay 14J04OikariOshitaoshiZenshinyama95  
1998 NatsuDay 15J08OikariYorikiriOginohana105  
1998 NatsuKetteiJ01OikariOshidashiDaishi105  
1998 NatsuKetteiJ02OikariYorikiriDewaarashi105  

Top of page

1998 Nagoya Basho

Juryo 2 West, 8-7
1998 NagoyaDay 1J11TokitsuumiHatakikomiOikari01  
1998 NagoyaDay 2J10OikariOshidashiKushimaumi11  
1998 NagoyaDay 3J09OikariOshidashiSusanoumi21  
1998 NagoyaDay 4J11DaishiTsukiotoshiOikari22  
1998 NagoyaDay 5J12OikariOshidashiToki32  
1998 NagoyaDay 6J10AkinoshuOshidashiOikari33  
1998 NagoyaDay 7J10OikariOshidashiToyonoumi43  
1998 NagoyaDay 8J10ChiyotenzanOshidashiOikari44  
1998 NagoyaDay 9J09OikariTsukidashiMainoumi54  
1998 NagoyaDay 10J10OikariOshidashiOtsukasa64  
1998 NagoyaDay 11J10DewatairaYorikiriOikari65  
1998 NagoyaDay 12J11DaishohoOshidashiOikari66  
1998 NagoyaDay 13J10OikariHatakikomiYotsukasa76  
1998 NagoyaDay 14J10OikariOshidashiOhinode86  
1998 NagoyaDay 15M01KotoryuOshitaoshiOikari87  

Top of page

1998 Aki Basho

Juryo 1 West, 9-6
1998 AkiDay 1J13OikariUwatenageKinkaiyama10  
1998 AkiDay 2J13OikariOshidashiSusanoumi20  
1998 AkiDay 3J12OikariOshidashiZenshinyama30  
1998 AkiDay 4J13OikariOshidashiTokitsunada40  
1998 AkiDay 5J12OikariHatakikomiMainoumi50  
1998 AkiDay 6J13OikariSukuinageOhinode60  
1998 AkiDay 7J12OikariTsukiotoshiDewaarashi70  
1998 AkiDay 8J13ChiyotenzanOshidashiOikari71  
1998 AkiDay 9J12TomonohanaOshidashiOikari72  
1998 AkiDay 10J13DaishohoHatakikomiOikari73  
1998 AkiDay 11M02TokiTsukidashiOikari74  
1998 AkiDay 12M03AsanoshoTsukidashiOikari75  
1998 AkiDay 13M01OikariTsukidashiAkinoshu85  
1998 AkiDay 14J12OikariOshitaoshiToyozakura95  
1998 AkiDay 15M02HamanoshimaYorikiriOikari96  

Top of page

1998 Kyushu Basho

Maegashira 15 West, 5-10
1998 KyushuDay 1M01KinkaiyamaHatakikomiOikari01  
1998 KyushuDay 2M02OikariOshidashiAkinoshu11  
1998 KyushuDay 3M01AsanowakaHatakikomiOikari12  
1998 KyushuDay 4M04TeraoYoritaoshiOikari13  
1998 KyushuDay 5M02OikariOshidashiGojoro23  
1998 KyushuDay 6M01OikariOshidashiMainoumi33  
1998 KyushuDay 7M03MinatofujiHatakikomiOikari34  
1998 KyushuDay 8M04KotonishikiOshidashiOikari35  
1998 KyushuDay 9M05OikariOshidashiAsahiyutaka45  
1998 KyushuDay 10M06OikariHikiotoshiOginishiki55  
1998 KyushuDay 11M01KyokutenhoTsukiotoshiOikari56  
1998 KyushuDay 12M04AsanoshoOshidashiOikari57  
1998 KyushuDay 13M02KyokushuzanHatakikomiOikari58  
1998 KyushuDay 14M01ChiyotenzanOshidashiOikari59  
1998 KyushuDay 15M03TokitsuumiYorikiriOikari510  

Top of page

1999 Hatsu Basho

Juryo 4 East, 7-8
1999 HatsuDay 1J10OikariHatakikomiTokitsunada10  
1999 HatsuDay 2J09DaishiYorikiriOikari11  
1999 HatsuDay 3J09KyokutenhoYoritaoshiOikari12  
1999 HatsuDay 4J13MiyabiyamaHatakikomiOikari13  
1999 HatsuDay 5J13OikariOshidashiOhinode23  
1999 HatsuDay 6J12OikariOkuritaoshiTomonohana33  
1999 HatsuDay 7J08YotsukasaTsukidashiOikari34  
1999 HatsuDay 8J10WakanoyamaOshidashiOikari35  
1999 HatsuDay 9J07WakahayatoYorikiriOikari36  
1999 HatsuDay 10J06HoshitangoHatakikomiOikari37  
1999 HatsuDay 11J07OikariOshidashiSusanoumi47  
1999 HatsuDay 12J08OikariOshidashiFutatsukuba57  
1999 HatsuDay 13J08OikariOshidashiAkinoshu67  
1999 HatsuDay 14M01OikariOshidashiDewaarashi77  
1999 HatsuDay 15J08OtsukasaTsukiotoshiOikari78  

Top of page

1999 Haru Basho

Juryo 5 West, 8-7
1999 HaruDay 1J08KoboKatasukashiOikari01  
1999 HaruDay 2J08OikariOshidashiToyonoumi11  
1999 HaruDay 3J10DaizenUwatedashinageOikari12  
1999 HaruDay 4J08OikariOshidashiTokitsunada22  
1999 HaruDay 5J09OikariOshidashiKinkaiyama32  
1999 HaruDay 6J07OikariOshidashiDaishi42  
1999 HaruDay 7J09WakanoyamaOshidashiOikari43  
1999 HaruDay 8J13YotsukasaOshidashiOikari44  
1999 HaruDay 9J13OikariTsukidashiKyokutenho54  
1999 HaruDay 10J10MainoumiYorikiriOikari55  
1999 HaruDay 11J05OikariOshidashiDewataira65  
1999 HaruDay 12J08OikariYorikiriDewaarashi75  
1999 HaruDay 13J06KitazakuraYorikiriOikari76  
1999 HaruDay 14J07OtsukasaOshidashiOikari77  
1999 HaruDay 15J07OikariKatasukashiTochinohana87  

Top of page

1999 Natsu Basho

Juryo 4 East, 7-8
1999 NatsuDay 1J10DewaarashiOshidashiOikari01  
1999 NatsuDay 2J11MainoumiUchigakeOikari02  
1999 NatsuDay 3J09OikariOshidashiDaishi12  
1999 NatsuDay 4J09OikariHatakikomiTomonohana22  
1999 NatsuDay 5J12WakanoyamaOshidashiOikari23  
1999 NatsuDay 6J07OikariTsukiotoshiHoshitango33  
1999 NatsuDay 7J08OikariOshidashiKotoinazuma43  
1999 NatsuDay 8J08KinkaiyamaOshidashiOikari44  
1999 NatsuDay 9J08SusanoumiOshidashiOikari45  
1999 NatsuDay 10J09OikariTsukidashiDewataira55  
1999 NatsuDay 11J08OikariHatakikomiWakahayato65  
1999 NatsuDay 12M01OginishikiUwatedashinageOikari66  
1999 NatsuDay 13J08OtsukasaOshidashiOikari67  
1999 NatsuDay 14J07AkinoshuOshitaoshiOikari68  
1999 NatsuDay 15J08OikariTsukiotoshiMasutsuyoshi78  

Top of page

1999 Nagoya Basho

Juryo 6 East, 8-7
1999 NagoyaDay 1J08SusanoumiHatakikomiOikari01  
1999 NagoyaDay 2J08OikariTsukitaoshiAkinoshu11  
1999 NagoyaDay 3J07OikariYorikiriWakahayato21  
1999 NagoyaDay 4J07OikariOshidashiKobo31  
1999 NagoyaDay 5J11KinkaiyamaHikiotoshiOikari32  
1999 NagoyaDay 6J07TowanoyamaOshidashiOikari33  
1999 NagoyaDay 7J12OikariOshitaoshiMainoumi43  
1999 NagoyaDay 8J04OikariUwatedashinageKitazakura53  
1999 NagoyaDay 9J10OikariOshidashiOginishiki63  
1999 NagoyaDay 10J05HayateumiTsukiotoshiOikari64  
1999 NagoyaDay 11J13OtsukasaOshidashiOikari65  
1999 NagoyaDay 12J09GojoroHikiotoshiOikari66  
1999 NagoyaDay 13J07OikariOshidashiDewaarashi76  
1999 NagoyaDay 14J04DewatairaYorikiriOikari77  
1999 NagoyaDay 15J05OikariOshidashiMitoizumi87  

Top of page

1999 Aki Basho

Juryo 4 West, 9-6
1999 AkiDay 1J10OikariTsukiotoshiMitoizumi10  
1999 AkiDay 2J09OikariTsukidashiKobo20  
1999 AkiDay 3J11GojoroHatakikomiOikari21  
1999 AkiDay 4J09TowanoyamaHikiotoshiOikari22  
1999 AkiDay 5J08AkinoshuOkuridashiOikari23  
1999 AkiDay 6J13OikariTsukiotoshiDaizen33  
1999 AkiDay 7J08OikariTsukiotoshiTakanowaka43  
1999 AkiDay 8J10OikariOshidashiTomonohana53  
1999 AkiDay 9J08OikariHatakikomiDewataira63  
1999 AkiDay 10J09OikariTsukiotoshiHayateumi73  
1999 AkiDay 11J08TamanonadaYoritaoshiOikari74  
1999 AkiDay 12J08TochinohanaHatakikomiOikari75  
1999 AkiDay 13M02OikariOshidashiKinkaiyama85  
1999 AkiDay 14J08DewaarashiTsukiotoshiOikari86  
1999 AkiDay 15J08OikariOshidashiHoshitango96  

Top of page

1999 Kyushu Basho

Juryo 2 East, 11-4
1999 KyushuDay 1J12OikariOshidashiAkinoshu10  
1999 KyushuDay 2J10OikariOshidashiDewaarashi20  
1999 KyushuDay 3J11DewatairaYorikiriOikari21  
1999 KyushuDay 4J11OikariHikkakeSusanoumi31  
1999 KyushuDay 5J11OikariOshidashiOginishiki41  
1999 KyushuDay 6J12OikariYorikiriKinkaiyama51  
1999 KyushuDay 7J11WakanojoYorikiriOikari52  
1999 KyushuDay 8J10OikariOshidashiTomonohana62  
1999 KyushuDay 9J11OikariOshidashiMitoizumi72  
1999 KyushuDay 10J10OikariOkuritaoshiMainoumi82  
1999 KyushuDay 11M01OikariOshidashiDaizen92  
1999 KyushuDay 12J10OikariOshidashiHoshitango102  
1999 KyushuDay 13M02OikariTsukidashiOhinode112  
1999 KyushuDay 14M01TakanowakaHatakikomiOikari113  
1999 KyushuDay 15J12YotsukasaYorikiriOikari114  
1999 KyushuKetteiJ01OginishikiYorikiriOikari114  

Top of page

2000 Hatsu Basho

Maegashira 13 West, 8-7
2000 HatsuDay 1M01KinkaiyamaYorikiriOikari01  
2000 HatsuDay 2M02OikariTsukiotoshiTakanowaka11  
2000 HatsuDay 3M01OikariOshidashiOhinode21  
2000 HatsuDay 4M03TokitsuumiYorikiriOikari22  
2000 HatsuDay 5M02OikariOshidashiKyokutenho32  
2000 HatsuDay 6M05OikariHatakikomiMinatofuji42  
2000 HatsuDay 7M05OikariOshidashiKaiho52  
2000 HatsuDay 8M01TakatorikiOshidashiOikari53  
2000 HatsuDay 9M03OikariOshidashiAsanosho63  
2000 HatsuDay 10M06OikariOshidashiWakanoyama73  
2000 HatsuDay 11M01ChiyotenzanOshidashiOikari74  
2000 HatsuDay 12M07OikariOshidashiTerao84  
2000 HatsuDay 13M01DaizenOshidashiOikari85  
2000 HatsuDay 14M01HayateumiYoritaoshiOikari86  
2000 HatsuDay 15M03TamakasugaUwatenageOikari87  

Top of page

2000 Haru Basho

Maegashira 11 East, 5-10
2000 HaruDay 1M03HayateumiYoritaoshiOikari01  
2000 HaruDay 2M02OikariOshidashiKaiho11  
2000 HaruDay 3M06AsanowakaHatakikomiOikari12  
2000 HaruDay 4M03AsanoshoOshidashiOikari13  
2000 HaruDay 5M04TokiOshitaoshiOikari14  
2000 HaruDay 6M04OginishikiYorikiriOikari15  
2000 HaruDay 7M07ShikishimaYoritaoshiOikari16  
2000 HaruDay 8M03DaizenOshidashiOikari17  
2000 HaruDay 9M02OtsukasaTsukiotoshiOikari18  
2000 HaruDay 10M03OikariUwatenageHamanoshima28  
2000 HaruDay 11M08OikariOshidashiMinatofuji38  
2000 HaruDay 12M02OikariOshidashiAkinoshu48  
2000 HaruDay 13M02OikariYorikiriMitoizumi58  
2000 HaruDay 14M03KinkaiyamaYoritaoshiOikari59  
2000 HaruDay 15M02TochinohanaOshidashiOikari510  

Top of page

2000 Natsu Basho

Juryo 1 East, 7-8
2000 NatsuDay 1J11SentoryuTsukidashiOikari01  
2000 NatsuDay 2J11WakakoshoOshidashiOikari02  
2000 NatsuDay 3M02JumonjiYorikiriOikari03  
2000 NatsuDay 4J11OtsukasaOshidashiOikari04  
2000 NatsuDay 5J11OikariOshidashiDaishi14  
2000 NatsuDay 6J11YotsukasaHikiotoshiOikari15  
2000 NatsuDay 7J11OikariOshidashiTamanokuni25  
2000 NatsuDay 8J11AminishikiYoritaoshiOikari26  
2000 NatsuDay 9J11OikariOshidashiOhinode36  
2000 NatsuDay 10M01TeraoTsukidashiOikari37  
2000 NatsuDay 11J11OikariTsukidashiTomonohana47  
2000 NatsuDay 12M01OikariOshidashiAsanosho57  
2000 NatsuDay 13J11OikariOshidashiHoshitango67  
2000 NatsuDay 14J12OikariOshidashiWakanosato77  
2000 NatsuDay 15M04KinkaiyamaYorikiriOikari78  

Top of page

2000 Nagoya Basho

Juryo 2 East, 8-7
2000 NagoyaDay 1J12OikariUtchariJumonji10  
2000 NagoyaDay 2J09TamanonadaYorikiriOikari11  
2000 NagoyaDay 3J10YotsukasaOshitaoshiOikari12  
2000 NagoyaDay 4J12OikariOshidashiKotonishiki22  
2000 NagoyaDay 5J10OikariOshidashiTerao32  
2000 NagoyaDay 6J10OikariHatakikomiKotomitsuki42  
2000 NagoyaDay 7J10TamarikidoOshidashiOikari43  
2000 NagoyaDay 8J11WakanosatoTsukidashiOikari44  
2000 NagoyaDay 9M01AogiyamaTsukitaoshiOikari45  
2000 NagoyaDay 10J09OikariHatakikomiTamanokuni55  
2000 NagoyaDay 11J11TochisakaeOkuridashiOikari56  
2000 NagoyaDay 12M01OikariOshidashiKinkaiyama66  
2000 NagoyaDay 13J11OikariYorikiriWakakosho76  
2000 NagoyaDay 14J09OikariTsukitaoshiGojoro86  
2000 NagoyaDay 15J10HamanishikiHikiotoshiOikari87  

Top of page

2000 Aki Basho

Juryo 1 West, 7-8
2000 AkiDay 1J13JumonjiYoritaoshiOikari01  
2000 AkiDay 2M01OikariOkuridashiDaishi11  
2000 AkiDay 3J12KotomitsukiOshidashiOikari12  
2000 AkiDay 4J13AogiyamaTsukidashiOikari13  
2000 AkiDay 5J12OikariOshidashiHamanishiki23  
2000 AkiDay 6J13ShikishimaKotenageOikari24  
2000 AkiDay 7M01OikariOshidashiTochisakae34  
2000 AkiDay 8J12OikariFusenshoKotonishiki44  
2000 AkiDay 9J12TamarikidoYorikiriOikari45  
2000 AkiDay 10M01OikariOshidashiKinkaiyama55  
2000 AkiDay 11J12TamanonadaTsukiotoshiOikari56  
2000 AkiDay 12J13AsashoryuOkuridashiOikari57  
2000 AkiDay 13J11OikariFusenshoMitoizumi67  
2000 AkiDay 14J12DaizenUwatenageOikari68  
2000 AkiDay 15J10OikariOshidashiTerao78  

Top of page

2000 Kyushu Basho

Juryo 2 West, 5-10
2000 KyushuDay 1J12KinkaiyamaTsukiotoshiOikari01  
2000 KyushuDay 2J11ShikishimaYorikiriOikari02  
2000 KyushuDay 3M01MinatofujiYorikiriOikari03  
2000 KyushuDay 4J10TamarikidoHatakikomiOikari04  
2000 KyushuDay 5J11TeraoOshitaoshiOikari05  
2000 KyushuDay 6M01WakakoshoHatakikomiOikari06  
2000 KyushuDay 7J11OikariOshidashiWakatsutomu16  
2000 KyushuDay 8J10AogiyamaOshidashiOikari17  
2000 KyushuDay 9J10OikariOshidashiTomikaze27  
2000 KyushuDay 10J12JuzanOshidashiOikari28  
2000 KyushuDay 11J10SenshuyamaOshidashiOikari29  
2000 KyushuDay 12J10OikariHatakikomiToyozakura39  
2000 KyushuDay 13J11DaizenUwatenageOikari310  
2000 KyushuDay 14M03OikariOshitaoshiJumonji410  
2000 KyushuDay 15J11OikariOshitaoshiTomonohana510  

Top of page

2001 Hatsu Basho

Juryo 7 East, 5-8-2
2001 HatsuDay 1J07ToyozakuraHikiotoshiOikari01  
2001 HatsuDay 2J08OikariFusenshoShikishima11  
2001 HatsuDay 3J08YotsukasaOshidashiOikari12  
2001 HatsuDay 4J06AogiyamaOshidashiOikari13  
2001 HatsuDay 5J08OikariOshidashiJuzan23  
2001 HatsuDay 6J09KoboHikiotoshiOikari24  
2001 HatsuDay 7J05KotokanyuYorikiriOikari25  
2001 HatsuDay 8J05OikariOshidashiTomikaze35  
2001 HatsuDay 9J05WakatoryuOshidashiOikari36  
2001 HatsuDay 10J11OikariOshidashiDaizen46  
2001 HatsuDay 11J06OikariOshitaoshiWakatsutomu56  
2001 HatsuDay 12J03KitazakuraYorikiriOikari57  
2001 HatsuDay 13J07AminishikiFusenshoOikari582 

Top of page

2001 Natsu Basho

Juryo 11 East, 8-7
2001 NatsuDay 1J02TamanokuniTsukitaoshiOikari01  
2001 NatsuDay 2J01OikariOshidashiWakaazuma11  
2001 NatsuDay 3J01WakatobaOshidashiOikari12  
2001 NatsuDay 4J03OikariSotogakeTakanotsuru22  
2001 NatsuDay 5J03OikariOshidashiKuniazuma32  
2001 NatsuDay 6J03OikariOshidashiMasutsuyoshi42  
2001 NatsuDay 7J04JuzanOshitaoshiOikari43  
2001 NatsuDay 8J01OikariOshitaoshiSumanofuji53  
2001 NatsuDay 9J06OikariOshidashiSentoryu63  
2001 NatsuDay 10J04DaishiTsukiotoshiOikari64  
2001 NatsuDay 11J08OikariOshidashiWakatoryu74  
2001 NatsuDay 12J07OginishikiYorikiriOikari75  
2001 NatsuDay 13J08MinatofujiHikiotoshiOikari76  
2001 NatsuDay 14J10WakakoshoHatakikomiOikari77  
2001 NatsuDay 15J02OikariOshidashiShimotori87  

Top of page

2001 Nagoya Basho

Juryo 10 East, 9-6
2001 NagoyaDay 1J04OikariTsukiotoshiTakanotsuru10  
2001 NagoyaDay 2J03TomonohanaYoritaoshiOikari11  
2001 NagoyaDay 3J03WakatobaOshidashiOikari12  
2001 NagoyaDay 4J03TamarikidoHatakikomiOikari13  
2001 NagoyaDay 5J04OikariOshidashiKotokanyu23  
2001 NagoyaDay 6J02OikariTsukidashiBuyuzan33  
2001 NagoyaDay 7J03OikariOshitaoshiSenshuyama43  
2001 NagoyaDay 8J06OikariOshidashiWakakosho53  
2001 NagoyaDay 9J06OikariOshidashiKuniazuma63  
2001 NagoyaDay 10J09HamanishikiWatashikomiOikari64  
2001 NagoyaDay 11J08OikariOshidashiYotsukasa74  
2001 NagoyaDay 12J03HarunoyamaYorikiriOikari75  
2001 NagoyaDay 13J10OikariTsukidashiKobo85  
2001 NagoyaDay 14J08OikariTsukiotoshiJuzan95  
2001 NagoyaDay 15J05SentoryuTsukitaoshiOikari96  

Top of page

2001 Aki Basho

Juryo 6 West, 9-6
2001 AkiDay 1J08OikariOshidashiMinatofuji10 
2001 AkiDay 2J07OikariOshidashiHamanoshima20 
2001 AkiDay 3J07OikariOshidashiYotsukasa30 
2001 AkiDay 4J07OikariTsukiotoshiTowanoyama40 
2001 AkiDay 5J07OikariUwatedashinageHarunoyama50 
2001 AkiDay 6J07AsanowakaHikiotoshiOikari51 
2001 AkiDay 7J07OikariOshitaoshiTomonohana61 
2001 AkiDay 8J07AogiyamaTsukidashiOikari62 
2001 AkiDay 9J07OikariSotogakeShimotori72 
2001 AkiDay 10J07TamarikidoYorikiriOikari73 
2001 AkiDay 11J11KoboOkuridashiOikari74 
2001 AkiDay 12J06MasutsuyoshiHatakikomiOikari75 
2001 AkiDay 13J06OikariHikiotoshiKasuganishiki85 
2001 AkiDay 14J04OikariUwatenageWakatoba95 
2001 AkiDay 15J04BuyuzanHikiotoshiOikari96 

Top of page

2001 Kyushu Basho

Juryo 3 East, 11-4, Juryo Yusho
2001 KyushuDay 1J11OikariHatakikomiSentoryu10  
2001 KyushuDay 2J09OikariHikiotoshiHarunoyama20  
2001 KyushuDay 3M01BuyuzanOshitaoshiOikari21  
2001 KyushuDay 4J11OikariOshidashiJumonji31  
2001 KyushuDay 5J12OikariYorikiriTakatoriki41  
2001 KyushuDay 6J10OikariTsukiotoshiWakatsutomu51  
2001 KyushuDay 7J10DaishiHatakikomiOikari52  
2001 KyushuDay 8M03OikariOshidashiHamanishiki62  
2001 KyushuDay 9J09OikariOshidashiKuniazuma72  
2001 KyushuDay 10J12OikariOshidashiAsanowaka82  
2001 KyushuDay 11M01TamarikidoOshidashiOikari83  
2001 KyushuDay 12J07OikariHatakikomiJuzan93  
2001 KyushuDay 13J10OikariOshidashiShimotori103  
2001 KyushuDay 14M01OikariOshidashiKobo113  
2001 KyushuDay 15J10TakamisakariTsukiotoshiOikari114  

Top of page

2002 Hatsu Basho

Maegashira 11 West, 7-8
2002 HatsuDay 1M05TokitsuumiyorikiriOikari01  
2002 HatsuDay 2M06KoboyorikiriOikari02  
2002 HatsuDay 3M06OikarioshitaoshiTamakasuga12  
2002 HatsuDay 4M04TochisakaehatakikomiOikari13  
2002 HatsuDay 5M05OikarioshidashiTamarikido23  
2002 HatsuDay 6M07DaizenuwatedashinageOikari24  
2002 HatsuDay 7M02OikarihatakikomiSentoryu34  
2002 HatsuDay 8M04OikarihatakikomiWakanoyama44  
2002 HatsuDay 9M02JumonjikotenageOikari45  
2002 HatsuDay 10M08OtsukasahatakikomiOikari46  
2002 HatsuDay 11M03OikarihatakikomiAsanowaka56  
2002 HatsuDay 12M03TowanoyamaoshitaoshiOikari57  
2002 HatsuDay 13M10OikarioshidashiTamanoshima67  
2002 HatsuDay 14M04OginishikikotenageOikari68  
2002 HatsuDay 15M02OikarioshitaoshiHamanishiki78  

Top of page

2002 Haru Basho

Maegashira 12 West, 7-8
2002 HaruDay 1M04ShimotoriyorikiriOikari01  
2002 HaruDay 2M03OikarioshidashiTamarikido11  
2002 HaruDay 3M02TakamisakariyorikiriOikari12  
2002 HaruDay 4M05OikarioshidashiTochisakae22  
2002 HaruDay 5M06TamakasugahatakikomiOikari23  
2002 HaruDay 6M03WakanoyamatsukiotoshiOikari24  
2002 HaruDay 7M02OikariyorikiriOginishiki34  
2002 HaruDay 8M03OikaritsukiotoshiTakatoriki44  
2002 HaruDay 9M05DaizenokuridashiOikari45  
2002 HaruDay 10M07KaihoyoritaoshiOikari46  
2002 HaruDay 11M04OikaritsukidashiHamanishiki56  
2002 HaruDay 12M04OikarioshidashiTamanoshima66  
2002 HaruDay 13M07OikarioshidashiMiyabiyama76  
2002 HaruDay 14M08AkinoshimaoshidashiOikari77  
2002 HaruDay 15M02JumonjitsukiotoshiOikari78  

Top of page

2002 Natsu Basho

Maegashira 13 East, 6-9
2002 NatsuDay 1M04BuyuzanoshidashiOikari01  
2002 NatsuDay 2M02HokutorikitsukidashiOikari02  
2002 NatsuDay 3M05OikarioshidashiJumonji12  
2002 NatsuDay 4M03OikarikatasukashiTochinohana22  
2002 NatsuDay 5M03ShimotoriyorikiriOikari23  
2002 NatsuDay 6M04OikaritsukiotoshiChiyotenzan33  
2002 NatsuDay 7M02TochisakaeyoritaoshiOikari34  
2002 NatsuDay 8M01OikarioshidashiAsanowaka44  
2002 NatsuDay 9M02HamanishikihikiotoshiOikari45  
2002 NatsuDay 10M06OtsukasaoshidashiOikari46  
2002 NatsuDay 11M02AogiyamaoshidashiOikari47  
2002 NatsuDay 12M07OikarihikiotoshiWakanoyama57  
2002 NatsuDay 13M03OikarioshidashiTamanoshima67  
2002 NatsuDay 14M02HayateumishitatedashinageOikari68  
2002 NatsuDay 15M07KotoryuoshidashiOikari69  

Top of page

2002 Nagoya Basho

Maegashira 15 East, 7-8
2002 NagoyaDay 1M02BuyuzanoshidashiOikari01 
2002 NagoyaDay 2M01GojoroyorikiriOikari02 
2002 NagoyaDay 3M02OikariyorikiriChiyotenzan12 
2002 NagoyaDay 4M03OikariyoritaoshiJumonji22 
2002 NagoyaDay 5M01OikarioshidashiTamanoshima32 
2002 NagoyaDay 6M03OikarioshidashiHayateumi42 
2002 NagoyaDay 7M04OikarifusenTochisakae52 
2002 NagoyaDay 8M04OikarioshidashiAkinoshima62 
2002 NagoyaDay 9M07ShimotoriyoritaoshiOikari63 
2002 NagoyaDay 10M05WakanoyamahikiotoshiOikari64 
2002 NagoyaDay 11M08KyokutenhohatakikomiOikari65 
2002 NagoyaDay 12M01OikaritsukiotoshiTochinohana75 
2002 NagoyaDay 13M07TokihatakikomiOikari76 
2002 NagoyaDay 14M05OtsukasashitatehineriOikari77 
2002 NagoyaDay 15M04DaizenoshidashiOikari78 

Top of page

2002 Aki Basho

Juryo 2 West, 4-11
2002 AkiDay 1J12TakanotsuruhatakikomiOikari01  
2002 AkiDay 2J12OikarisukuinageTamarikido11  
2002 AkiDay 3M01AsanowakahikiotoshiOikari12  
2002 AkiDay 4J12OikarihatakikomiHayateumi22  
2002 AkiDay 5J12IwakiyamaoshidashiOikari23  
2002 AkiDay 6J12ChiyotenzanoshidashiOikari24  
2002 AkiDay 7M01AkinoshimayorikiriOikari25  
2002 AkiDay 8J12SenshuyamahikkakeOikari26  
2002 AkiDay 9J11KomahikarikimedashiOikari27  
2002 AkiDay 10J12OikarioshidashiHigonoumi37  
2002 AkiDay 11J11OikariutchariKotokanyu47  
2002 AkiDay 12J11KitazakurayorikiriOikari48  
2002 AkiDay 13J10HamanishikiyorikiriOikari49  
2002 AkiDay 14J11HarunoyamakimetaoshiOikari410  
2002 AkiDay 15M02OtsukasatsukiotoshiOikari411  

Top of page

2002 Kyushu Basho

Juryo 9 East, 10-5
2002 KyushuDay 1J05KitazakurayoritaoshiOikari01  
2002 KyushuDay 2J06OikarioshidashiWakakosho11  
2002 KyushuDay 3J05ToyozakuratsukidashiOikari12  
2002 KyushuDay 4J05AsasekiryuhatakikomiOikari13  
2002 KyushuDay 5J03OikaritsukidashiFuruichi23  
2002 KyushuDay 6J04OikariyoritaoshiGokenzan33  
2002 KyushuDay 7J08OikariyorikiriChiyotenzan43  
2002 KyushuDay 8J06OikarihatakikomiOginishiki53  
2002 KyushuDay 9J08OikarioshidashiKinkaiyama63  
2002 KyushuDay 10J07KasugaooshidashiOikari64  
2002 KyushuDay 11J07OikarioshidashiHamanishiki74  
2002 KyushuDay 12J04WakatenrotsukidashiOikari75  
2002 KyushuDay 13J01OikariyorikiriHarunoyama85  
2002 KyushuDay 14J09OikarioshidashiTakanotsuru95  
2002 KyushuDay 15J11OikariokuridashiKomahikari105  

Top of page

2003 Hatsu Basho

Juryo 3 East, 6-9
2003 HatsuDay 1J11AogiyamahikiotoshiOikari01  
2003 HatsuDay 2J08OikaritsukiotoshiWakakosho11  
2003 HatsuDay 3J09SenshuyamaoshidashiOikari12  
2003 HatsuDay 4J09KomahikarioshidashiOikari13  
2003 HatsuDay 5M02TochinohanayorikiriOikari14  
2003 HatsuDay 6J09OikariyorikiriDaizen24  
2003 HatsuDay 7J12KinkaiyamayorikiriOikari25  
2003 HatsuDay 8J08YotsukasahatakikomiOikari26  
2003 HatsuDay 9J09OikarihatakikomiOginishiki36  
2003 HatsuDay 10J08OikarioshitaoshiToyozakura46  
2003 HatsuDay 11J10AsanowakahikiotoshiOikari47  
2003 HatsuDay 12J08OikarioshidashiHarunoyama57  
2003 HatsuDay 13J10HayateumiyorikiriOikari58  
2003 HatsuDay 14M01TamarikidoyorikiriOikari59  
2003 HatsuDay 15J09OikaritsukiotoshiWakatenro69  

Top of page

2003 Haru Basho

Juryo 5 West, 5-2-8
2003 HaruDay 1J08OikarioshitaoshiGokenzan10  
2003 HaruDay 2J09OikarioshidashiOginishiki20  
2003 HaruDay 3J11OikaritsukiotoshiYotsukasa30  
2003 HaruDay 4J08WakakoshofusenOikari31  
2003 HaruDay 13J12OikarisotogakeKomahikari418 
2003 HaruDay 14J06HarunoyamayorikiriOikari428 
2003 HaruDay 15J06OikarioshidashiKotonomine528 

Top of page

2003 Natsu Basho

Juryo 9 West, 7-8
2003 NatsuDay 1J05OikaritsukidashiDewanofuji10  
2003 NatsuDay 2J04ToyozakuraokuridashiOikari11  
2003 NatsuDay 3J03OikarioshitaoshiGokenzan21  
2003 NatsuDay 4J06KakizoeoshidashiOikari22  
2003 NatsuDay 5J03NakaotsukiotoshiOikari23  
2003 NatsuDay 6J04OikariyorikiriFuteno33  
2003 NatsuDay 7J09TochinohanauwatenageOikari34  
2003 NatsuDay 8J05TamakasugahikiotoshiOikari35  
2003 NatsuDay 9J10TochisakaeoshidashiOikari36  
2003 NatsuDay 10J02OikaritsukiotoshiKaito46  
2003 NatsuDay 11J03OikarioshitaoshiSenshuyama56  
2003 NatsuDay 12J04OikarioshidashiSumanofuji66  
2003 NatsuDay 13J10KinkaiyamayorikiriOikari67  
2003 NatsuDay 14J08OikarioshidashiKobo77  
2003 NatsuDay 15J02KokkaikotenageOikari78  

Top of page

2003 Aki Basho

Juryo 10 East, 7-8
2003 AkiDay 1J05OikarioshidashiSenshuyama10  
2003 AkiDay 2J05ChiyotenzanoshitaoshiOikari11  
2003 AkiDay 3J03DewanofujiyorikiriOikari12  
2003 AkiDay 4J06OikarioshidashiTochinohana22  
2003 AkiDay 5J06MasutsuyoshiyorikiriOikari23  
2003 AkiDay 6J03OikarioshidashiTochifudo33  
2003 AkiDay 7J03SentoryuhikiotoshiOikari34  
2003 AkiDay 8J03HayateumitsukiotoshiOikari35  
2003 AkiDay 9J04OikarioshidashiWakakosho45  
2003 AkiDay 10J10OikarioshidashiKasugao55  
2003 AkiDay 11J11ToyozakuratsukidashiOikari56  
2003 AkiDay 12J05OikarioshidashiAogiyama66  
2003 AkiDay 13J04AsofujihatakikomiOikari67  
2003 AkiDay 14J02JuzantsukiotoshiOikari68  
2003 AkiDay 15J01OikarioshidashiBushuyama78  

Top of page

2003 Kyushu Basho

Juryo 11 West, 11-4
2003 KyushuDay 1J03OikarioshidashiTochinohana10  
2003 KyushuDay 2J02TowanoyamasokubiotoshiOikari11  
2003 KyushuDay 3J02OikarioshidashiSenshuyama21  
2003 KyushuDay 4J04OikarioshidashiMasutsuyoshi31  
2003 KyushuDay 5J04OikarioshidashiTakanotsuru41  
2003 KyushuDay 6J05OikarioshidashiAogiyama51  
2003 KyushuDay 7J05KaidohatakikomiOikari52  
2003 KyushuDay 8J04OikarikatasukashiJuzan62  
2003 KyushuDay 9J05OikariokuridashiKasugao72  
2003 KyushuDay 10J07OikaritsukidashiHayateumi82  
2003 KyushuDay 11J01OikarioshidashiBushuyama92  
2003 KyushuDay 12J06UshiomaruoshidashiOikari93  
2003 KyushuDay 13J10KokkaioshidashiOikari94  
2003 KyushuDay 14J12OikaritsukidashiKaiho104  
2003 KyushuDay 15J09OikarihikiotoshiAsanowaka114  

Top of page

2004 Hatsu Basho

Juryo 4 East, 9-6
2004 HatsuDay 1J11ChiyotenzantsukiotoshiOikari01  
2004 HatsuDay 2J09OikarioshidashiWakatenro11  
2004 HatsuDay 3J08OikarioshidashiMasutsuyoshi21  
2004 HatsuDay 4J12ToyozakuratsukidashiOikari22  
2004 HatsuDay 5J08KaidotokkurinageOikari23  
2004 HatsuDay 6J10OikarioshidashiOtsukasa33  
2004 HatsuDay 7J10OikariyoritaoshiKasugao43  
2004 HatsuDay 8J13KobokainahineriOikari44  
2004 HatsuDay 9J08RohohatakikomiOikari45  
2004 HatsuDay 10J07OikarioshidashiGokenzan55  
2004 HatsuDay 11J08FutenooshidashiOikari56  
2004 HatsuDay 12J07OikarioshidashiTakanotsuru66  
2004 HatsuDay 13J08OikarioshidashiBushuyama76  
2004 HatsuDay 14J06OikarioshidashiDaimanazuru86  
2004 HatsuDay 15J08OikaritsukidashiSumanofuji96  

Top of page

2004 Haru Basho

Juryo 1 East, 6-9
2004 HaruDay 1J14OtsukasayoritaoshiOikari01  
2004 HaruDay 2J13OikaritsukiotoshiRoho11  
2004 HaruDay 3J14OikarioshidashiKaido21  
2004 HaruDay 4M01OikarihatakikomiWakanoyama31  
2004 HaruDay 5J14KobosukuinageOikari32  
2004 HaruDay 6J13WakatobaoshidashiOikari33  
2004 HaruDay 7J13TamakasugatsukiotoshiOikari34  
2004 HaruDay 8J12HayateumiuwatedashinageOikari35  
2004 HaruDay 9J13TakanowakahatakikomiOikari36  
2004 HaruDay 10J13OikarioshidashiKitazakura46  
2004 HaruDay 11J13OikariyoritaoshiTamarikido56  
2004 HaruDay 12J12TakanotsuruuwatenageOikari57  
2004 HaruDay 13J13OikarishitatenageGojoro67  
2004 HaruDay 14M01ChiyotenzanyoritaoshiOikari68  
2004 HaruDay 15J12HamanishikifusenOikari69  

Top of page

2004 Natsu Basho

Juryo 4 West, 3-12
2004 NatsuDay 1J10ChiyotenzanoshidashiOikari01  
2004 NatsuDay 2J10OikarihikiotoshiYotsukasa11  
2004 NatsuDay 3J11OtsukasahikiotoshiOikari12  
2004 NatsuDay 4J11KitazakuraokuridashiOikari13  
2004 NatsuDay 5J09TakanotsuruokurinageOikari14  
2004 NatsuDay 6J11KasugaokotenageOikari15  
2004 NatsuDay 7J11ToyozakuratsukidashiOikari16  
2004 NatsuDay 8J12TamakasugaoshidashiOikari17  
2004 NatsuDay 9J09SumanofujiokuridashiOikari18  
2004 NatsuDay 10J07OikarioshidashiDewanofuji28  
2004 NatsuDay 11J07DaishodaioshidashiOikari29  
2004 NatsuDay 12J07GojorooshidashiOikari210  
2004 NatsuDay 13J07OikarihikiotoshiTochifudo310  
2004 NatsuDay 14M01KoboyorikiriOikari311  
2004 NatsuDay 15J09KaidoyorikiriOikari312  

Top of page

2004 Nagoya Basho

Juryo 10 West, 3-12
2004 NagoyaDay 1J05KaidotokkurinageOikari01  
2004 NagoyaDay 2J05GojorooshidashiOikari02  
2004 NagoyaDay 3J04KotonomineoshitaoshiOikari03  
2004 NagoyaDay 4J07UshiomaruoshidashiOikari04  
2004 NagoyaDay 5J04KotoshogikuhatakikomiOikari05  
2004 NagoyaDay 6J03WakakoshohikiotoshiOikari06  
2004 NagoyaDay 7J08HagiwarayorikiriOikari07  
2004 NagoyaDay 8J03IchinotanioshidashiOikari08  
2004 NagoyaDay 9J05JuzanyorikiriOikari09  
2004 NagoyaDay 10J02SumanofujioshidashiOikari010  
2004 NagoyaDay 11J06OikarioshidashiChiyotenzan110  
2004 NagoyaDay 12J07OikaritsukiotoshiHamanishiki210  
2004 NagoyaDay 13J02DaishodaitsukiotoshiOikari211  
2004 NagoyaDay 14J11WakanoyamayorikiriOikari212  
2004 NagoyaDay 15J09OikarioshidashiAsanowaka312  

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2004-07-24 at 18:06:23
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.