Towanoyama

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
TOWANOYAMA Yoshimitsu
KOBAYASHI Shoji
Tokyo, 1977.07.10.
Dewanoumi
1993.11.


Basho History
1998 Natsu      Ms2E, 2-5
1999 Natsu      J12W, 8-7
1999 Nagoya      J9E, 8-7
1999 Aki      J8E, 6-9
1999 Kyushu      J11W, 3-12
2001 Natsu      Ms2W, 7-0, Makushita Yusho
2001 Nagoya      J9e, 7-8
2001 Aki      J10w, 8-7
2001 Kyushu      Juryo 8 East, 9-6
2002 Hatsu      J3W, 11-4
2002 Haru      M13W, 0-1-14
2002 Natsu      J9E, 5-10
2002 Nagoya      Ms1E, 1-6
2003 Hatsu      Ms5e, 4-3
2003 Haru      Ms3e, 2-5
2003 Aki      Ms5e, 5-2
2003 Kyushu      J13e, 9-6
2004 Hatsu      J5w, 7-8
2004 Haru      J8e, 6-5-4
2008 Aki      Ms2e, 3-4
      

1998 Natsu Basho

Fought under shikona Otakayama

Makushita 2 East, 2-5
1998 NatsuDay 3J01YotsukasaTsukiotoshiOtakayamaUUU 

Top of page

1999 Natsu Basho

Juryo 12 West, 8-7
1999 NatsuDay 1J02TowanoyamaOshidashiTochinofuji10  
1999 NatsuDay 2J03TowanoyamaYorikiriTokitsunada20  
1999 NatsuDay 3J01TochinohanaYoritaoshiTowanoyama21  
1999 NatsuDay 4J02TakanowakaYoritaoshiTowanoyama22  
1999 NatsuDay 5J01TowanoyamaYorikiriMasutsuyoshi32  
1999 NatsuDay 6J01TowanoyamaYorikiriWakahayato42  
1999 NatsuDay 7J05TowanoyamaKotenageAkinoshu52  
1999 NatsuDay 8J01SusanoumiOshitaoshiTowanoyama53  
1999 NatsuDay 9J05TowanoyamaOshidashiOtsukasa63  
1999 NatsuDay 10J03KitakachidokiMakiotoshiTowanoyama64  
1999 NatsuDay 11J09AsanowakaOkuridashiTowanoyama65  
1999 NatsuDay 12J04DaishiYorikiriTowanoyama66  
1999 NatsuDay 13J11GojoroHatakikomiTowanoyama67  
1999 NatsuDay 14J02TowanoyamaYorikiriKaigatake77  
1999 NatsuDay 15J02TowanoyamaOshidashiHoshitango87  

Top of page

1999 Nagoya Basho

Juryo 9 East, 8-7
1999 NagoyaDay 1J05KoboHatakikomiTowanoyama01  
1999 NagoyaDay 2J04TowanoyamaYorikiriSentoryu11  
1999 NagoyaDay 3J06TowanoyamaYorikiriTakanowaka21  
1999 NagoyaDay 4J03TamanokuniUwatenageTowanoyama22  
1999 NagoyaDay 5J07SusanoumiHikiotoshiTowanoyama23  
1999 NagoyaDay 6J07TowanoyamaOshidashiOikari33  
1999 NagoyaDay 7J03HoshitangoHatakikomiTowanoyama34  
1999 NagoyaDay 8J06TowanoyamaOshidashiKotoinazuma44  
1999 NagoyaDay 9J03TowanoyamaYorikiriKasuganishiki54  
1999 NagoyaDay 10J04DaishiYoritaoshiTowanoyama55  
1999 NagoyaDay 11J03TowanoyamaYorikiriHayateumi65  
1999 NagoyaDay 12J06TowanoyamaYoritaoshiTomonohana75  
1999 NagoyaDay 13J09KitakachidokiKatasukashiTowanoyama76  
1999 NagoyaDay 14J08GojoroOshidashiTowanoyama77  
1999 NagoyaDay 15J03TowanoyamaYorikiriKitazakura87  

Top of page

1999 Aki Basho

Juryo 8 East, 6-9
1999 AkiDay 1J06HayateumiOshidashiTowanoyama01  
1999 AkiDay 2J05TowanoyamaYorikiriKotoiwakuni11  
1999 AkiDay 3J08KoboYorikiriTowanoyama12  
1999 AkiDay 4J09TowanoyamaHikiotoshiOikari22  
1999 AkiDay 5J04WakahayatoYoritaoshiTowanoyama23  
1999 AkiDay 6J07TakanowakaYorikiriTowanoyama24  
1999 AkiDay 7J09MitoizumiHatakikomiTowanoyama25  
1999 AkiDay 8J04TowanoyamaOshitaoshiTamarikido35  
1999 AkiDay 9J06TowanoyamaTsukiotoshiKitazakura45  
1999 AkiDay 10J12SusanoumiOshidashiTowanoyama46  
1999 AkiDay 11J03TochinohanaYorikiriTowanoyama47  
1999 AkiDay 12J09TowanoyamaYorikiriWakanojo57  
1999 AkiDay 13J04HoshitangoHikiotoshiTowanoyama58  
1999 AkiDay 14J13KitakachidokiTsukiotoshiTowanoyama59  
1999 AkiDay 15J03TowanoyamaOshidashiSentoryu69  

Top of page

1999 Kyushu Basho

Juryo 11 West, 3-12
1999 KyushuDay 1J03KotomitsukiYoritaoshiTowanoyama01  
1999 KyushuDay 2J05DaishiOshidashiTowanoyama02  
1999 KyushuDay 3J02SentoryuShitatehineriTowanoyama03  
1999 KyushuDay 4J03TowanoyamaOshidashiKobo13  
1999 KyushuDay 5J01BuyuzanTsukiotoshiTowanoyama14  
1999 KyushuDay 6J06TamanonadaYorikiriTowanoyama15  
1999 KyushuDay 7J02JumonjiYorikiriTowanoyama16  
1999 KyushuDay 8J03KitazakuraYorikiriTowanoyama17  
1999 KyushuDay 9J04HoshitangoHatakikomiTowanoyama18  
1999 KyushuDay 10J01AminishikiMakiotoshiTowanoyama19  
1999 KyushuDay 11J03ToyozakuraOshidashiTowanoyama110  
1999 KyushuDay 12J06TowanoyamaOshidashiSusanoumi210  
1999 KyushuDay 13J04TomonohanaShitatehineriTowanoyama211  
1999 KyushuDay 14J09TowanoyamaTsukiotoshiAkinoshu311  
1999 KyushuDay 15J11KitakachidokiSukuinageTowanoyama312  

Top of page

2001 Natsu Basho

Makushita 2 West, 7-0, Makushita Yusho
2001 NatsuDay 7J01TowanoyamaYorikiriWakaazuma40  

Top of page

2001 Nagoya Basho

Juryo 9 East, 7-8
2001 NagoyaDay 1J06AogiyamaOshidashiTowanoyama01  
2001 NagoyaDay 2J06SentoryuTsukidashiTowanoyama02  
2001 NagoyaDay 3J06TowanoyamaYorikiriMasutsuyoshi12  
2001 NagoyaDay 4J04TomonohanaSukuinageTowanoyama13  
2001 NagoyaDay 5J05TowanoyamaHatakikomiHarunoyama23  
2001 NagoyaDay 6J04TowanoyamaSukuinageTamarikido33  
2001 NagoyaDay 7J07YotsukasaOshidashiTowanoyama34  
2001 NagoyaDay 8J08HamanishikiShitatenageTowanoyama35  
2001 NagoyaDay 9J04WakatobaYoritaoshiTowanoyama36  
2001 NagoyaDay 10J03TowanoyamaHatakikomiBuyuzan46  
2001 NagoyaDay 11J03TowanoyamaOshidashiSenshuyama56  
2001 NagoyaDay 12J08WakakoshoHatakikomiTowanoyama57  
2001 NagoyaDay 13J02TakanotsuruYorikiriTowanoyama58  
2001 NagoyaDay 14J05TowanoyamaFusenshoKuniazuma68  
2001 NagoyaDay 15J01TowanoyamaYorikiriShimotori78  

Top of page

2001 Aki Basho

Juryo 10 West, 8-7
2001 AkiDay 1J04TowanoyamaYorikiriSenshuyama10 
2001 AkiDay 2J04MasutsuyoshiYoritaoshiTowanoyama11 
2001 AkiDay 3J03TomonohanaUchigakeTowanoyama12 
2001 AkiDay 4J07OikariTsukiotoshiTowanoyama13 
2001 AkiDay 5J02TowanoyamaTsukiotoshiKasuganishiki23 
2001 AkiDay 6J03TowanoyamaYorikiriTakanotsuru33 
2001 AkiDay 7J04WakatobaYorikiriTowanoyama34 
2001 AkiDay 8J03TowanoyamaKimedashiKotokanyu44 
2001 AkiDay 9J08TowanoyamaYorikiriWakatoryu54 
2001 AkiDay 10J05YotsukasaOshitaoshiTowanoyama55 
2001 AkiDay 11J09JuzanOshitaoshiTowanoyama56 
2001 AkiDay 12J02ShimotoriIsamiashiTowanoyama57 
2001 AkiDay 13J03TowanoyamaOshitaoshiRaido67 
2001 AkiDay 14J06TowanoyamaOshidashiAogiyama77 
2001 AkiDay 15J10TowanoyamaYorikiriSentoryu87 

Top of page

2001 Kyushu Basho

Juryo 8 East, 9-6
2001 KyushuDay 1J07TowanoyamaKimetaoshiWakatsutomu10  
2001 KyushuDay 2J05TowanoyamaYorikiriWakatenro20  
2001 KyushuDay 3J09WakakoshoYorikiriTowanoyama21  
2001 KyushuDay 4J05TowanoyamaOshidashiMinatofuji31  
2001 KyushuDay 5J07TowanoyamaSukuinageHarunoyama41  
2001 KyushuDay 6J08DaishiYorikiriTowanoyama42  
2001 KyushuDay 7J06TowanoyamaHikiotoshiGojoro52  
2001 KyushuDay 8J09SentoryuTsukidashiTowanoyama53  
2001 KyushuDay 9J04TowanoyamaTsukiotoshiTakamisakari63  
2001 KyushuDay 10J07ShimotoriYorikiriTowanoyama64  
2001 KyushuDay 11J09TowanoyamaYorikiriKuniazuma74  
2001 KyushuDay 12J10AsanowakaHikiotoshiTowanoyama75  
2001 KyushuDay 13J13TakatorikiOshidashiTowanoyama76  
2001 KyushuDay 14J03TowanoyamaTsukiotoshiTakanotsuru86  
2001 KyushuDay 15J02TowanoyamaSukuinageYotsukasa96  

Top of page

2002 Hatsu Basho

Juryo 3 West, 11-4
2002 HatsuDay 1J10TowanoyamayorikiriShimotori10  
2002 HatsuDay 2J11TowanoyamayorikiriKitazakura20  
2002 HatsuDay 3J09TowanoyamayorikiriTakamisakari30  
2002 HatsuDay 4J09TowanoyamaoshidashiAogiyama40  
2002 HatsuDay 5J11TakatorikioshidashiTowanoyama41  
2002 HatsuDay 6J09TowanoyamaoshidashiMinatofuji51  
2002 HatsuDay 7M01JumonjisukuinageTowanoyama52  
2002 HatsuDay 8J09TowanoyamayorikiriTochinohana62  
2002 HatsuDay 9J08KasuganishikiyorikiriTowanoyama63  
2002 HatsuDay 10J10TowanoyamayorikiriKuniazuma73  
2002 HatsuDay 11M01SentoryuyorikiriTowanoyama74  
2002 HatsuDay 12M03TowanoyamaoshitaoshiOikari84  
2002 HatsuDay 13J08TowanoyamaoshidashiDaishi94  
2002 HatsuDay 14J09TowanoyamayorikiriJuzan104  
2002 HatsuDay 15M01TowanoyamayorikiriWakanoyama114  

Top of page

2002 Haru Basho

Maegashira 13 West, 0-1-14
2002 HaruDay 1M03TakamisakarifusenTowanoyama0114 

Top of page

2002 Natsu Basho

Juryo 9 West, 5-10
2002 NatsuDay 1J05IwakiyamayorikiriTowanoyama01  
2002 NatsuDay 2J04TowanoyamaoshidashiMinatofuji11  
2002 NatsuDay 3J07TowanoyamayorikiriTamarikido21  
2002 NatsuDay 4J06SenshuyamayorikiriTowanoyama22  
2002 NatsuDay 5J03TowanoyamatsukiotoshiKotonomine32  
2002 NatsuDay 6J08KitazakurahatakikomiTowanoyama33  
2002 NatsuDay 7J09HarunoyamayorikiriTowanoyama34  
2002 NatsuDay 8J04DaishodaiyorikiriTowanoyama35  
2002 NatsuDay 9J09TowanoyamayorikiriWakakosho45  
2002 NatsuDay 10J11HayateumiokuridashiTowanoyama46  
2002 NatsuDay 11J04JuzanyorikiriTowanoyama47  
2002 NatsuDay 12J02SumanofujioshidashiTowanoyama48  
2002 NatsuDay 13J03HokutoiwaoshidashiTowanoyama49  
2002 NatsuDay 14J04TowanoyamakotenageKomahikari59  
2002 NatsuDay 15J04KotokanyuyorikiriTowanoyama510  

Top of page

2002 Nagoya Basho

Makushita 1 East, 1-6
2002 NagoyaDay 2J02MinatofujiyorikiriTowanoyama02 
2002 NagoyaDay 13J02HokutoiwaokuridashiTowanoyama16 

Top of page

2003 Hatsu Basho

Makushita 5 East, 4-3
2003 HatsuDay 10J01KitazakurayorikiriTowanoyama33  
2003 HatsuDay 14J02TowanoyamatsukitaoshiToyozakura43  

Top of page

2003 Haru Basho

Makushita 3 East, 2-5
2003 HaruDay 5J01TowanoyamayorikiriHidenokuni12  

Top of page

2003 Aki Basho

Makushita 5 East, 5-2
2003 AkiDay 10J01TowanoyamakotenageTochifudo41  
2003 AkiDay 14J01TowanoyamakotenageAsofuji52  

Top of page

2003 Kyushu Basho

Juryo 13 East, 9-6
2003 KyushuDay 1J01TowanoyamayoritaoshiAma10  
2003 KyushuDay 2J02TowanoyamasokubiotoshiOikari20  
2003 KyushuDay 3J03MasutsuyoshiyorikiriTowanoyama21  
2003 KyushuDay 4J01TowanoyamayorikiriKotoiwakuni31  
2003 KyushuDay 5J03TowanoyamakimedashiSenshuyama41  
2003 KyushuDay 6J01TowanoyamaoshidashiBushuyama51  
2003 KyushuDay 7J04JuzanyorikiriTowanoyama52  
2003 KyushuDay 8J01NakaoyorikiriTowanoyama53  
2003 KyushuDay 9J03TowanoyamayorikiriTakanotsuru63  
2003 KyushuDay 10J05TowanoyamayoritaoshiKaido73  
2003 KyushuDay 11J05TowanoyamatsukiotoshiKitazakura83  
2003 KyushuDay 12J10KokkaiyoritaoshiTowanoyama84  
2003 KyushuDay 13J07UshiomaruyorikiriTowanoyama85  
2003 KyushuDay 14J09AsanowakaoshidashiTowanoyama86  
2003 KyushuDay 15J12TowanoyamahatakikomiKaiho96  

Top of page

2004 Hatsu Basho

Juryo 5 West, 7-8
2004 HatsuDay 1J09TowanoyamahatakikomiTochinohana10  
2004 HatsuDay 2J08TowanoyamayorikiriKaido20  
2004 HatsuDay 3J07TowanoyamakotenageWakatenro30  
2004 HatsuDay 4J10HarunoyamayorikiriTowanoyama31  
2004 HatsuDay 5J10OtsukasayorikiriTowanoyama32  
2004 HatsuDay 6J12ToyozakuraoshitaoshiTowanoyama33  
2004 HatsuDay 7J12KobokatasukashiTowanoyama34  
2004 HatsuDay 8J07NakaotsukiotoshiTowanoyama35  
2004 HatsuDay 9J09ChiyotenzanyorikiriTowanoyama36  
2004 HatsuDay 10J11TowanoyamayoritaoshiKasugao46  
2004 HatsuDay 11J06TowanoyamayorikiriDaimanazuru56  
2004 HatsuDay 12J06TowanoyamaoshidashiHakuho66  
2004 HatsuDay 13J06TowanoyamayorikiriMasutsuyoshi76  
2004 HatsuDay 14J05WakanoyamayorikiriTowanoyama77  
2004 HatsuDay 15J05RohohikiotoshiTowanoyama78  

Top of page

2004 Haru Basho

Juryo 8 East, 6-5-4
2004 HaruDay 1J07TowanoyamayoritaoshiHakuho10  
2004 HaruDay 2J08KasugaosukuinageTowanoyama11  
2004 HaruDay 3J06BushuyamayorikiriTowanoyama12  
2004 HaruDay 4J09TakanowakayoritaoshiTowanoyama13  
2004 HaruDay 5J07TowanoyamayorikiriTamarikido23  
2004 HaruDay 6J06TowanoyamayorikiriMasutsuyoshi33  
2004 HaruDay 7J09TowanoyamayorikiriKaido43  
2004 HaruDay 8J06TowanoyamayorikiriDaimanazuru53  
2004 HaruDay 9J08TowanoyamakotenageWakatoba63  
2004 HaruDay 10J03WakakoshoyoritaoshiTowanoyama64  
2004 HaruDay 11J06SumanofujifusenTowanoyama654 

Top of page

2008 Aki Basho

Makushita 2 East, 3-4
2008 AkiDay 6J01KaihotsukiotoshiTowanoyama13  

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2008.11.27. at 22:00:05
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.