Wakatenro

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
WAKATENRO Keisuke
KAMIKAWA Keisuke
Hokkaido, 1977.10.18.
Magaki
1993.03.


Basho History
2001 Aki      Ms3W, 5-2
2001 Kyushu      Juryo 11 West, 7-8
2002 Hatsu      J12E, 7-8
2002 Haru      J12E, 5-10
2002 Natsu      Ms3E, 3-4
2002 Nagoya      Ms6W, 5-2
2002 Aki      Ms1e, 4-3
2002 Kyushu      J11e, 8-7
2003 Hatsu      J10e, 6-9
2003 Haru      J12w, 0-2-13
2003 Kyushu      Ms3e, 5-2
2004 Hatsu      J8w, 0-4-11
2007 Natsu      Ms4e, 3-4
2008 Hatsu      Ms3e, 4-3
2008 Haru      Ms2w, 3-4
2008 Nagoya      Ms3w, 4-3
2008 Aki      J14w, 8-7
2008 Kyushu      J5w, 5-10
2009 Hatsu      J9e, 6-9
2009 Haru      J13e, 9-6
2009 Natsu      J9w, 7-8
2009 Nagoya      J11e, 8-7
2009 Aki      J8w, 7-8
2009 Kyushu      J9e, 8-7
      
      
      

2001 Aki Basho

Makushita 3 West, 5-2
2001 AkiDay 9J02TakanotsuruHatakikomiWakatenro41 

Top of page

2001 Kyushu Basho

Juryo 11 West, 7-8
2001 KyushuDay 1J03WakatobaOshidashiWakatenro01  
2001 KyushuDay 2J05TowanoyamaYorikiriWakatenro02  
2001 KyushuDay 3J03WakatenroHatakikomiMinatofuji12  
2001 KyushuDay 4J04WakatoryuHikiotoshiWakatenro13  
2001 KyushuDay 5J05KasuganishikiYorikiriWakatenro14  
2001 KyushuDay 6J03WakatenroHatakikomiYotsukasa24  
2001 KyushuDay 7J04JuzanOshidashiWakatenro25  
2001 KyushuDay 8J01HokutorikiTsukiotoshiWakatenro26  
2001 KyushuDay 9J07WakatenroHikiotoshiHarunoyama36  
2001 KyushuDay 10J02WakatenroTsukidashiHamanoshima46  
2001 KyushuDay 11J06WakatenroHikiotoshiWakatsutomu56  
2001 KyushuDay 12J01WakatenroOshidashiMasutsuyoshi66  
2001 KyushuDay 13J02UshiomaruTsukidashiWakatenro67  
2001 KyushuDay 14J06WakatenroOshidashiShimotori77  
2001 KyushuDay 15J09SentoryuOshidashiWakatenro78  

Top of page

2002 Hatsu Basho

Juryo 12 East, 7-8
2002 HatsuDay 1J02WakatobaoshidashiWakatenro01  
2002 HatsuDay 2J04HokutorikitsukidashiWakatenro02  
2002 HatsuDay 3J01HokutoiwaoshidashiWakatenro03  
2002 HatsuDay 4J03WakatenroyoritaoshiJuzan13  
2002 HatsuDay 5J02WakatenrooshidashiIwakiyama23  
2002 HatsuDay 6J05WakatenrohikiotoshiDaishi33  
2002 HatsuDay 7J01WakatenrohatakikomiGoto43  
2002 HatsuDay 8J02SenshuyamaoshidashiWakatenro44  
2002 HatsuDay 9J05TakamisakariyorikiriWakatenro45  
2002 HatsuDay 10J03WakatenrooshitaoshiKomahikari55  
2002 HatsuDay 11J05WakakoshoyorikiriWakatenro56  
2002 HatsuDay 12J05KuniazumahikiotoshiWakatenro57  
2002 HatsuDay 13J03HarunoyamaoshidashiWakatenro58  
2002 HatsuDay 14J04WakatenrooshidashiTochinohana68  
2002 HatsuDay 15J01WakatenrohikiotoshiKasuganishiki78  

Top of page

2002 Haru Basho

Juryo 12 East, 5-10
2002 HaruDay 1J03WakatenroyorikiriSumanofuji10  
2002 HaruDay 2J01HarunoyamayorikiriWakatenro11  
2002 HaruDay 3J04DaishihikiotoshiWakatenro12  
2002 HaruDay 4J01WakatenrohikiotoshiKasugao22  
2002 HaruDay 5J03WakatenrohikiotoshiTakanotsuru32  
2002 HaruDay 6J01HokutoiwaoshidashiWakatenro33  
2002 HaruDay 7J04WakakoshohikiotoshiWakatenro34  
2002 HaruDay 8J01SenshuyamaoshidashiWakatenro35  
2002 HaruDay 9J04WakatenrooshitaoshiIwakiyama45  
2002 HaruDay 10J01WakatenrooshidashiKotokanyu55  
2002 HaruDay 11J03JuzanoshidashiWakatenro56  
2002 HaruDay 12J02DaishodaitsukiotoshiWakatenro57  
2002 HaruDay 13J02WakatobatsukiotoshiWakatenro58  
2002 HaruDay 14J02KotonomineoshidashiWakatenro59  
2002 HaruDay 15J03MinatofujitsukiotoshiWakatenro510  

Top of page

2002 Natsu Basho

Makushita 3 East, 3-4
2002 NatsuDay 8J01SumanofujioshidashiWakatenro14  
2002 NatsuDay 12J01WakatenrotsukiotoshiWakatoba34  

Top of page

2002 Nagoya Basho

Makushita 6 West, 5-2
2002 NagoyaDay 15J04WakatenrooshidashiToyozakura52 

Top of page

2002 Aki Basho

Makushita 1 East, 4-3
2002 AkiDay 1J01WakatenrotsukidashiTomikaze10  
2002 AkiDay 9J01TakekazehatakikomiWakatenro23  
2002 AkiDay 13J04WakatenroyoritaoshiJuzan43  

Top of page

2002 Kyushu Basho

Juryo 11 East, 8-7
2002 KyushuDay 1J03RyuhooshidashiWakatenro01  
2002 KyushuDay 2J01WakatenrooshidashiHigonoumi11  
2002 KyushuDay 3J02WakatenrohikiotoshiFuruichi21  
2002 KyushuDay 4J02WakatenroyorikiriHarunoyama31  
2002 KyushuDay 5J02WakatenrooshitaoshiGokenzan41  
2002 KyushuDay 6J06KasugaohatakikomiWakatenro42  
2002 KyushuDay 7J05ToyozakuraoshidashiWakatenro43  
2002 KyushuDay 8J03WakatenrotsukiotoshiYotsukasa53  
2002 KyushuDay 9J04WakatenrotsukidashiHamanishiki63  
2002 KyushuDay 10J06WakakoshooshidashiWakatenro64  
2002 KyushuDay 11J09OginishikioshidashiWakatenro65  
2002 KyushuDay 12J04WakatenrotsukidashiOikari75  
2002 KyushuDay 13J06KinkaiyamatsukiotoshiWakatenro76  
2002 KyushuDay 14J08WakatenrooshidashiChiyotenzan86  
2002 KyushuDay 15J10OtsukasatsukiotoshiWakatenro87  

Top of page

2003 Hatsu Basho

Juryo 10 East, 6-9
2003 HatsuDay 1J04TochisakaetsukiotoshiWakatenro01  
2003 HatsuDay 2J06WakatenrohatakikomiYotsukasa11  
2003 HatsuDay 3J03GokenzantsukiotoshiWakatenro12  
2003 HatsuDay 4J04WakatenrotsukidashiToyozakura22  
2003 HatsuDay 5J06WakatenroyorikiriOginishiki32  
2003 HatsuDay 6J02HarunoyamatsukiotoshiWakatenro33  
2003 HatsuDay 7J03HayateumiyorikiriWakatenro34  
2003 HatsuDay 8J03WakatobatsukiotoshiWakatenro35  
2003 HatsuDay 9J02JuzanoshidashiWakatenro36  
2003 HatsuDay 10J05WakatenrooshidashiSenshuyama46  
2003 HatsuDay 11J05WakatenrooshidashiDaizen56  
2003 HatsuDay 12J07WakatenrohatakikomiHamanishiki66  
2003 HatsuDay 13J06WakakoshohikiotoshiWakatenro67  
2003 HatsuDay 14J07AsanowakaoshidashiWakatenro68  
2003 HatsuDay 15J09OikaritsukiotoshiWakatenro69  

Top of page

2003 Haru Basho

Juryo 12 West, 0-2-13
2003 HaruDay 1J02TomikazeyorikiriWakatenro01  
2003 HaruDay 2J02KotonominefusenWakatenro02  

Top of page

2003 Kyushu Basho

Makushita 3 East, 5-2
2003 KyushuDay 5J01WakatenrotsukidashiNakao30  

Top of page

2004 Hatsu Basho

Juryo 8 West, 0-4-11
2004 HatsuDay 1J07MasutsuyoshitsukiotoshiWakatenro01  
2004 HatsuDay 2J09OikarioshidashiWakatenro02  
2004 HatsuDay 3J07TowanoyamakotenageWakatenro03  
2004 HatsuDay 4J09FutenofusenWakatenro04  

Top of page

2007 Natsu Basho

Makushita 4 East, 3-4
2007 NatsuDay 8J01WakatenrooshidashiBushuyama23  

Top of page

2008 Hatsu Basho

Makushita 3 East, 4-3
2008 HatsuDay 7J01WakatenrohikiotoshiKirinowaka31  
2008 HatsuDay 11J02WakatenrotsukiotoshiWakakoyu42  
2008 HatsuDay 15J03KatayamatsukiotoshiWakatenro43  

Top of page

2008 Haru Basho

Makushita 2 West, 3-4
2008 HaruDay 6J01WakatenrotsukitaoshiKatayama22  
2008 HaruDay 12J02TosayutakatsukidashiWakatenro34  

Top of page

2008 Nagoya Basho

Makushita 3 West, 4-3
2008 NagoyaDay 13J01TamaasukayorikiriWakatenro43  

Top of page

2008 Aki Basho

Juryo 14 West, 8-7
2008 AkiDay 1J01WakatenrohatakikomiAsofuji10  
2008 AkiDay 2J02YamamotoyamauwatenageWakatenro11  
2008 AkiDay 3J01WakatenrotsukiotoshiKirinowaka21  
2008 AkiDay 4J01WakakoyuhikiotoshiWakatenro22  
2008 AkiDay 5J04TosayutakaoshidashiWakatenro23  
2008 AkiDay 6J03WakatenrookuridashiUshiomaru33  
2008 AkiDay 7J05WakatenrotsukiotoshiShirononami43  
2008 AkiDay 8J02WakatenrooshidashiHakuba53  
2008 AkiDay 9J06KotokasugaoshidashiWakatenro54  
2008 AkiDay 10J04WakatenrohatakikomiRyuo64  
2008 AkiDay 11J01KaihouwatedashinageWakatenro65  
2008 AkiDay 12J07WakatenrooshidashiKyokunankai75  
2008 AkiDay 13J07KoryuokuridashiWakatenro76  
2008 AkiDay 14J01WakatenrohikkakeTokusegawa86  
2008 AkiDay 15J01OtsukasaoshidashiWakatenro87  

Top of page

2008 Kyushu Basho

Juryo 5 West, 5-10
2008 KyushuDay 1J10KaihookuridashiWakatenro01  
2008 KyushuDay 2J10WakakirinhikiotoshiWakatenro02  
2008 KyushuDay 3J09WakakoyuoshidashiWakatenro03  
2008 KyushuDay 4J11WakatenrooshidashiHoshihikari13  
2008 KyushuDay 5J14ToyozakurahikiotoshiWakatenro14  
2008 KyushuDay 6J11IwakiyamaoshidashiWakatenro15  
2008 KyushuDay 7J11WakatenrotsukidashiTosayutaka25  
2008 KyushuDay 8J13WakatenrooshidashiShimotori35  
2008 KyushuDay 9J07RyuooshidashiWakatenro36  
2008 KyushuDay 10J06KitazakuratsukiotoshiWakatenro37  
2008 KyushuDay 11J09WakatenrooshidashiOtsukasa47  
2008 KyushuDay 12J08YotsugurumahikiotoshiWakatenro48  
2008 KyushuDay 13J07ShirononamiyoritaoshiWakatenro49  
2008 KyushuDay 14J09WakatenrooshidashiIchihara59  
2008 KyushuDay 15J07DaishoumiyorikiriWakatenro510  

Top of page

2009 Hatsu Basho

Juryo 9 East, 6-9
2009 HatsuDay 1J06WakakoyuhikiotoshiWakatenro01  
2009 HatsuDay 2J05WakatenrohatakikomiDaishoumi11  
2009 HatsuDay 3J07HoshihikariyorikiriWakatenro12  
2009 HatsuDay 4J06OtsukasatsukiotoshiWakatenro13  
2009 HatsuDay 5J04KiyoseumikatasukashiWakatenro14  
2009 HatsuDay 6J05WakatenrooshidashiTamaasuka24  
2009 HatsuDay 7J04KotokunioshidashiWakatenro25  
2009 HatsuDay 8J04WakatenroyorikiriMokonami35  
2009 HatsuDay 9J05WakatenrooshidashiUshiomaru45  
2009 HatsuDay 10J10WakatenrooshidashiKotokasuga55  
2009 HatsuDay 11J09SakaizawayorikiriWakatenro56  
2009 HatsuDay 12J07WakatenrotsukiotoshiShirononami66  
2009 HatsuDay 13J05YotsugurumatsukiotoshiWakatenro67  
2009 HatsuDay 14J07KasugaohikiotoshiWakatenro68  
2009 HatsuDay 15J04KitataikioshidashiWakatenro69  

Top of page

2009 Haru Basho

Juryo 13 East, 9-6
2009 HaruDay 1J03ShirononamioshidashiWakatenro01  
2009 HaruDay 2J02WakatenrotsukidashiKirinowaka11  
2009 HaruDay 3J01KitazakurahatakikomiWakatenro12  
2009 HaruDay 4J04WakakoyuoshidashiWakatenro13  
2009 HaruDay 5J05WakatenrooshidashiKitataiki23  
2009 HaruDay 6J01YoshiazumatsukiotoshiWakatenro24  
2009 HaruDay 7J02WakatenroyorikiriOtsukasa34  
2009 HaruDay 8J05HoshihikaritsukiotoshiWakatenro35  
2009 HaruDay 9J04WakatenrotsukiotoshiSakaizawa45  
2009 HaruDay 10J02WakatenrotsukiotoshiKyokunankai55  
2009 HaruDay 11J02WakatenrooshidashiDaishoumi65  
2009 HaruDay 12J05KotokasugayorikiriWakatenro66  
2009 HaruDay 13J05WakatenrohikiotoshiOkinoumi76  
2009 HaruDay 14J08WakatenrotsukiotoshiUshiomaru86  
2009 HaruDay 15J03WakatenrooshidashiKotokuni96  

Top of page

2009 Natsu Basho

Juryo 9 West, 7-8
2009 NatsuDay 1J06AsofujioshidashiWakatenro01  
2009 NatsuDay 2J07KyokunankaihikiotoshiWakatenro02  
2009 NatsuDay 3J07WakatenrosukuinageShirononami12  
2009 NatsuDay 4J05KaihohikiotoshiWakatenro13  
2009 NatsuDay 5J08TosanoumihikiotoshiWakatenro14  
2009 NatsuDay 6J07KoryuoshidashiWakatenro15  
2009 NatsuDay 7J05JumonjihikkakeWakatenro16  
2009 NatsuDay 8J08WakatenrohikiotoshiKotokuni26  
2009 NatsuDay 9J03WakatenrohikiotoshiOkinoumi36  
2009 NatsuDay 10J04DaishoumihikiotoshiWakatenro37  
2009 NatsuDay 11J11WakatenrooshidashiKitataiki47  
2009 NatsuDay 12J11SakaizawatsukiotoshiWakatenro48  
2009 NatsuDay 13J07WakatenrooshidashiKotokasuga58  
2009 NatsuDay 14J07WakatenrooshitaoshiToyozakura68  
2009 NatsuDay 15J04WakatenroyorikiriUshiomaru78  

Top of page

2009 Nagoya Basho

Juryo 11 East, 8-7
2009 NagoyaDay 1J04KiyoseumiuwatedashinageWakatenro01  
2009 NagoyaDay 2J05KitataikioshidashiWakatenro02  
2009 NagoyaDay 3J06KirinowakayorikiriWakatenro03  
2009 NagoyaDay 4J04WakatenrotsukiotoshiKotoyutaka13  
2009 NagoyaDay 5J03WakatenrohatakikomiDaishoumi23  
2009 NagoyaDay 6J03WakatenroyoritaoshiJumonji33  
2009 NagoyaDay 7J05WakatenrotsukiotoshiTokusegawa43  
2009 NagoyaDay 8J01ToyozakurahikiotoshiWakatenro44  
2009 NagoyaDay 9J05WakanosatoyorikiriWakatenro45  
2009 NagoyaDay 10J02WakatenrohikiotoshiKaiho55  
2009 NagoyaDay 11J01WakatenrohikiotoshiKotokuni65  
2009 NagoyaDay 12J07KimurayamatsukiotoshiWakatenro66  
2009 NagoyaDay 13J02WakatenrotsukidashiHoshihikari76  
2009 NagoyaDay 14J06SakaizawayorikiriWakatenro77  
2009 NagoyaDay 15J10WakatenrotsukidashiAsofuji87  

Top of page

2009 Aki Basho

Juryo 8 West, 7-8
2009 AkiDay 1J07AsofujiokuritaoshiWakatenro01  
2009 AkiDay 2J08WakatenrohikiotoshiShirononami11  
2009 AkiDay 3J08TokusegawayorikiriWakatenro12  
2009 AkiDay 4J06WakatenrohatakikomiSagatsukasa22  
2009 AkiDay 5J05HoshikazeuwatenageWakatenro23  
2009 AkiDay 6J06WakatenrohatakikomiTokushinho33  
2009 AkiDay 7J06DaishoumihikiotoshiWakatenro34  
2009 AkiDay 8J06WakatenrohikiotoshiOkinoumi44  
2009 AkiDay 9J05KiyoseumiuwatedashinageWakatenro45  
2009 AkiDay 10J11WakatenrohatakikomiChiyohakuho55  
2009 AkiDay 11J03JumonjiyorikiriWakatenro56  
2009 AkiDay 12J04WakatenrosukuinageSotairyu66  
2009 AkiDay 13J03KyokunankaiyorikiriWakatenro67  
2009 AkiDay 14J06HakubayorikiriWakatenro68  
2009 AkiDay 15J11WakatenrohikiotoshiKotokasuga78  

Top of page

2009 Kyushu Basho

Juryo 9 East, 8-7
2009 KyushuDay 1J06WakakoyuoshidashiWakatenro01  
2009 KyushuDay 2J05WakatenrooshidashiKirinowaka11  
2009 KyushuDay 3J08WakatenrooshidashiKyokunankai21  
2009 KyushuDay 4J05TosanoumioshidashiWakatenro22  
2009 KyushuDay 5J04KasuganishikiokuridashiWakatenro23  
2009 KyushuDay 6J03HoshikazeyorikiriWakatenro24  
2009 KyushuDay 7J06WakatenrohikiotoshiChiyohakuho34  
2009 KyushuDay 8J09SagatsukasaoshidashiWakatenro35  
2009 KyushuDay 9J04WakatenrohatakikomiDaishoumi45  
2009 KyushuDay 10J03WakatenrohikiotoshiShirononami55  
2009 KyushuDay 11J03KiyoseumiyorikiriWakatenro56  
2009 KyushuDay 12J11WakatenrooshidashiToyozakura66  
2009 KyushuDay 13J08KitataikihikiotoshiWakatenro67  
2009 KyushuDay 14J09WakatenrohatakikomiAsofuji77  
2009 KyushuDay 15J13WakatenrohikiotoshiFuteno87  

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2009.12.26. at 16:18:21
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.