Takanotsuru

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
TAKANOTSURU Shin'ichi
SEKIYAMA Shin'ichi
Kagoshima, 18.06.1976
Naruto
1992.03.


Basho History
2000 Kyushu      Ms4W, 4-3
2001 Hatsu      Ms3E, 4-3
2001 Haru      J13W, 9-6
2001 Natsu      J8E, 7-8
2001 Nagoya      J10w, 7-8
2001 Aki      J12e, 10-5
2001 Kyushu      Juryo 7 West, 6-9
2002 Haru      J9W, 7-8
2002 Natsu      J10E, 9-6
2002 Nagoya      J5E, 9-6
2002 Aki      J3e, 8-7
2002 Kyushu      J2e, 10-5
2003 Hatsu      M12w, 9-6
2003 Haru      M8w, 4-11
2003 Natsu      M14e, 0-11-4
2003 Nagoya      J10w, 5-10
2003 Aki      Ms1e, 6-1
2003 Kyushu      J9w, 8-7
2004 Hatsu      J5e, 6-9
2004 Haru      J9e, 9-6
2004 Natsu      J6e, 8-7
2004 Nagoya      J2w, 9-6
2004 Aki      M16w, 9-6
2004 Kyushu      M12w, 4-11
2005 Hatsu      J3e, 6-9
2005 Haru      J6e, 8-7
2005 Natsu      J3e, 4-11
2005 Nagoya      J11e, 7-8
2005 Aki      J12e, 7-8
2005 Kyushu      J12w, 8-7
2006 Hatsu      J7e, 6-9
2006 Haru      J10w, 1-14
      

2000 Kyushu Basho

Fought under shikona Sekiyama

Makushita 4 West, 4-3
2000 KyushuDay 11J02SekiyamaHikiotoshiMasutsuyoshiUUU 
2000 KyushuDay 13J01SekiyamaYorikiriTamanokuniUUU 

Top of page

2001 Hatsu Basho

Fought under shikona Sekiyama

Makushita 3 East, 4-3
2001 HatsuDay 6J02SekiyamaYorikiriTomikaze31  
2001 HatsuDay 14J02TamanokuniYorikiriSekiyama43  

Top of page

2001 Haru Basho

Juryo 13 West, 9-6
2001 HaruDay 1J01TakanotsuruYorikiriTakamisakari10  
2001 HaruDay 2J02SenshuyamaKatasukashiTakanotsuru11  
2001 HaruDay 3J01TakanotsuruYoritaoshiToyozakura21  
2001 HaruDay 4J03TakanotsuruYorikiriKasuganishiki31  
2001 HaruDay 5J04TakanotsuruHatakikomiKomahikari41  
2001 HaruDay 6J05TakanotsuruYorikiriKobo51  
2001 HaruDay 7J04WakatoryuOshidashiTakanotsuru52  
2001 HaruDay 8J01MasutsuyoshiYorikiriTakanotsuru53  
2001 HaruDay 9J04HarunoyamaIsamiashiTakanotsuru54  
2001 HaruDay 10J04JuzanOshidashiTakanotsuru55  
2001 HaruDay 11J07TokiTsukitaoshiTakanotsuru56  
2001 HaruDay 12J02TakanotsuruUwatenageSentoryu66  
2001 HaruDay 13J03TakanotsuruYorikiriTomonohana76  
2001 HaruDay 14J07TakanotsuruUwatenageKitazakura86  
2001 HaruDay 15J09TakanotsuruSokubiotoshiWakatsutomu96  

Top of page

2001 Natsu Basho

Juryo 8 East, 7-8
2001 NatsuDay 1J05KuniazumaYorikiriTakanotsuru01  
2001 NatsuDay 2J06TakanotsuruYoritaoshiYotsukasa11  
2001 NatsuDay 3J05ShimotoriUwatenageTakanotsuru12  
2001 NatsuDay 4J03OikariSotogakeTakanotsuru13  
2001 NatsuDay 5J04TakanotsuruOkuridashiSumanofuji23  
2001 NatsuDay 6J04TakanotsuruYorikiriTamanokuni33  
2001 NatsuDay 7J07TakanotsuruUwatenageSentoryu43  
2001 NatsuDay 8J03WakatobaOshidashiTakanotsuru44  
2001 NatsuDay 9J02TakanotsuruYorikiriMasutsuyoshi54  
2001 NatsuDay 10J09TakanotsuruOshidashiAogiyama64  
2001 NatsuDay 11J06OginishikiUwatenageTakanotsuru65  
2001 NatsuDay 12J12KitazakuraYorikiriTakanotsuru66  
2001 NatsuDay 13J04DaishiOshidashiTakanotsuru67  
2001 NatsuDay 14J01TakanotsuruTsukiotoshiJuzan77  
2001 NatsuDay 15J11WakakoshoOshidashiTakanotsuru78  

Top of page

2001 Nagoya Basho

Juryo 10 West, 7-8
2001 NagoyaDay 1J04OikariTsukiotoshiTakanotsuru01  
2001 NagoyaDay 2J04BuyuzanTsukiotoshiTakanotsuru02  
2001 NagoyaDay 3J02TamarikidoUwatenageTakanotsuru03  
2001 NagoyaDay 4J05MasutsuyoshiUwatenageTakanotsuru04  
2001 NagoyaDay 5J03TakanotsuruHatakikomiSenshuyama14  
2001 NagoyaDay 6J03WakatobaYorikiriTakanotsuru15  
2001 NagoyaDay 7J02TakanotsuruYorikiriKotokanyu25  
2001 NagoyaDay 8J05AogiyamaOkuridashiTakanotsuru26  
2001 NagoyaDay 9J03TakanotsuruHatakikomiTomonohana36  
2001 NagoyaDay 10J02TakanotsuruYorikiriTamanokuni46  
2001 NagoyaDay 11J06TakanotsuruYorikiriKinkaiyama56  
2001 NagoyaDay 12J09TakanotsuruHatakikomiYotsukasa66  
2001 NagoyaDay 13J02TakanotsuruYorikiriTowanoyama76  
2001 NagoyaDay 14J10DaishiHatakikomiTakanotsuru77  
2001 NagoyaDay 15J08TeraoTsukiotoshiTakanotsuru78  

Top of page

2001 Aki Basho

Juryo 12 East, 10-5
2001 AkiDay 1J02MasutsuyoshiTsukiotoshiTakanotsuru01 
2001 AkiDay 2J03TakanotsuruUwatehineriSenshuyama11 
2001 AkiDay 3J02KotokanyuShitatenageTakanotsuru12 
2001 AkiDay 4J04TakanotsuruHatakikomiBuyuzan22 
2001 AkiDay 5J06TakanotsuruHatakikomiYotsukasa32 
2001 AkiDay 6J03TowanoyamaYorikiriTakanotsuru33 
2001 AkiDay 7J05TakanotsuruHikiotoshiHamanoshima43 
2001 AkiDay 8J01TomonohanaYorikiriTakanotsuru44 
2001 AkiDay 9J02TakanotsuruHatakikomiWakatenro54 
2001 AkiDay 10J03TakanotsuruYoritaoshiTakamisakari64 
2001 AkiDay 11J03TakanotsuruYoritaoshiTamarikido74 
2001 AkiDay 12J08AogiyamaOshidashiTakanotsuru75 
2001 AkiDay 13J01TakanotsuruHatakikomiShimotori85 
2001 AkiDay 14J07TakanotsuruOshitaoshiAsanowaka95 
2001 AkiDay 15J12TakanotsuruYorikiriKobo105 

Top of page

2001 Kyushu Basho

Juryo 7 West, 6-9
2001 KyushuDay 1J08TakanotsuruKimedashiHarunoyama10  
2001 KyushuDay 2J07MinatofujiOshidashiTakanotsuru11  
2001 KyushuDay 3J08ShimotoriYorikiriTakanotsuru12  
2001 KyushuDay 4J08TakanotsuruYoritaoshiWakakosho22  
2001 KyushuDay 5J08DaishiOshidashiTakanotsuru23  
2001 KyushuDay 6J09KuniazumaTottariTakanotsuru24  
2001 KyushuDay 7J07TakanotsuruYorikiriWakatsutomu34  
2001 KyushuDay 8J04TakanotsuruYoritaoshiYotsukasa44  
2001 KyushuDay 9J05HamanoshimaYorikiriTakanotsuru45  
2001 KyushuDay 10J09SentoryuOshidashiTakanotsuru46  
2001 KyushuDay 11J05JuzanYorikiriTakanotsuru47  
2001 KyushuDay 12J04TakanotsuruYorikiriGojoro57  
2001 KyushuDay 13J04TakanotsuruYoritaoshiKasuganishiki67  
2001 KyushuDay 14J03TowanoyamaTsukiotoshiTakanotsuru68  
2001 KyushuDay 15J03MasutsuyoshiFusenshoTakanotsuru69  

Top of page

2002 Haru Basho

Juryo 9 West, 7-8
2002 HaruDay 1J05HarunoyamaoshidashiTakanotsuru01  
2002 HaruDay 2J04HokutoiwaoshidashiTakanotsuru02  
2002 HaruDay 3J03SenshuyamayorikiriTakanotsuru03  
2002 HaruDay 4J06HokutorikioshitaoshiTakanotsuru04  
2002 HaruDay 5J03WakatenrohikiotoshiTakanotsuru05  
2002 HaruDay 6J05TakanotsuruyorikiriKotokanyu15  
2002 HaruDay 7J08TakanotsuruyoritaoshiUshiomaru25  
2002 HaruDay 8J04TakanotsuruoshidashiSumanofuji35  
2002 HaruDay 9J06AogiyamatsukiotoshiTakanotsuru36  
2002 HaruDay 10J07AsanowakahatakikomiTakanotsuru37  
2002 HaruDay 11J06WakakoshooshidashiTakanotsuru38  
2002 HaruDay 12J04TakanotsuruyorikiriDaishi48  
2002 HaruDay 13J03TakanotsuruyorikiriIwakiyama58  
2002 HaruDay 14J04TakanotsurutsukiotoshiMinatofuji68  
2002 HaruDay 15J09TakanotsurukotenageKasuganishiki78  

Top of page

2002 Natsu Basho

Juryo 10 West, 9-6
2002 NatsuDay 1J04TakanotsuruuwatenageHokutoiwa10  
2002 NatsuDay 2J05TakanotsuruyorikiriSenshuyama20  
2002 NatsuDay 3J02KotonomineshitatenageTakanotsuru21  
2002 NatsuDay 4J03KomahikarishitatenageTakanotsuru22  
2002 NatsuDay 5J02TakanotsuruuwatenageWakatoba32  
2002 NatsuDay 6J05TakanotsuruhatakikomiKasuganishiki42  
2002 NatsuDay 7J07KitazakurayorikiriTakanotsuru43  
2002 NatsuDay 8J07TakanotsuruyorikiriKobo53  
2002 NatsuDay 9J07TakanotsuruyorikiriHarunoyama63  
2002 NatsuDay 10J03IwakiyamasukuinageTakanotsuru64  
2002 NatsuDay 11J01TakanotsuruyorikiriSumanofuji74  
2002 NatsuDay 12J03GojorotsukiotoshiTakanotsuru75  
2002 NatsuDay 13J09TakanotsuruhikiotoshiWakakosho85  
2002 NatsuDay 14J09AogiyamaoshidashiTakanotsuru86  
2002 NatsuDay 15J03TakanotsuruyorikiriDaishodai96  

Top of page

2002 Nagoya Basho

Juryo 5 East, 9-6
2002 NagoyaDay 1J07TakanotsuruyorikiriWakakosho10 
2002 NagoyaDay 2J08TakanotsuruoshidashiTakatoriki20 
2002 NagoyaDay 3J10TakanotsuruyorikiriTochinohana30 
2002 NagoyaDay 4J09TakanotsuruyorikiriKitazakura40 
2002 NagoyaDay 5J10GojoroyorikiriTakanotsuru41 
2002 NagoyaDay 6M01TamanoshimayorikiriTakanotsuru42 
2002 NagoyaDay 7J06TakanotsuruyorikiriJuzan52 
2002 NagoyaDay 8J05KoboshitatenageTakanotsuru53 
2002 NagoyaDay 9J07UshiomaruyorikiriTakanotsuru54 
2002 NagoyaDay 10J09TakanotsuruoshidashiAsanowaka64 
2002 NagoyaDay 11J08KasuganishikiyorikiriTakanotsuru65 
2002 NagoyaDay 12J06TakanotsuruyorikiriKotokanyu75 
2002 NagoyaDay 13J06OginishikiyorikiriTakanotsuru76 
2002 NagoyaDay 14J06TakanotsuruyorikiriDaishodai86 
2002 NagoyaDay 15J06TakanotsuruoshidashiMinatofuji96 

Top of page

2002 Aki Basho

Juryo 3 East, 8-7
2002 AkiDay 1J12TakanotsuruhatakikomiOikari10  
2002 AkiDay 2J10OginishikishitatenageTakanotsuru11  
2002 AkiDay 3J10TakanotsuruoshidashiHigonoumi21  
2002 AkiDay 4M02TochinohanaoshidashiTakanotsuru22  
2002 AkiDay 5J10ChiyotenzanshitatenageTakanotsuru23  
2002 AkiDay 6J09TakanotsuruokuritaoshiKitazakura33  
2002 AkiDay 8J10TakanotsuruyorikiriKomahikari53  
2002 AkiDay 9J12SenshuyamaoshidashiTakanotsuru54  
2002 AkiDay 10J09KasugaouchigakeTakanotsuru55  
2002 AkiDay 11J10JumonjioshidashiTakanotsuru56  
2002 AkiDay 12M03TakanotsuruyorikiriOtsukasa66  
2002 AkiDay 13J12TakanotsuruyoritaoshiHayateumi76  
2002 AkiDay 14J08TakanotsuruyorikiriKobo86  
2002 AkiDay 15M03DaizenoshidashiTakanotsuru87  

Top of page

2002 Kyushu Basho

Juryo 2 East, 10-5
2002 KyushuDay 1J12TakanotsuruyorikiriSenshuyama10  
2002 KyushuDay 2J10DaizenyorikiriTakanotsuru11  
2002 KyushuDay 3M02TakanotsuruyorikiriAkinoshima21  
2002 KyushuDay 4J11TakanotsuruyorikiriKobo31  
2002 KyushuDay 5J11TakanotsuruyoritaoshiChiyotenzan41  
2002 KyushuDay 6J10TakanotsuruokuridashiToyozakura51  
2002 KyushuDay 7J12TakanotsuruyorikiriKasuganishiki61  
2002 KyushuDay 8M01TakanotsuruhatakikomiAsanowaka71  
2002 KyushuDay 9J11KasugaooshidashiTakanotsuru72  
2002 KyushuDay 10J10OginishikimakiotoshiTakanotsuru73  
2002 KyushuDay 11M01TakanotsuruoshidashiAogiyama83  
2002 KyushuDay 12J10TakanotsurukoshikudakeAsasekiryu93  
2002 KyushuDay 13M03TochinohanayorikiriTakanotsuru94  
2002 KyushuDay 14J09OikarioshidashiTakanotsuru95  
2002 KyushuDay 15M01TakanotsuruyorikiriTamarikido105  

Top of page

2003 Hatsu Basho

Maegashira 12 West, 9-6
2003 HatsuDay 1M04TakanotsuruoshidashiTamakasuga10  
2003 HatsuDay 2M04TakanotsuruyorikiriTamarikido20  
2003 HatsuDay 3M05TamanoshimatsukiotoshiTakanotsuru21  
2003 HatsuDay 4M03TakanotsuruyorikiriKobo31  
2003 HatsuDay 5M07TakanotsuruyorikiriKotoryu41  
2003 HatsuDay 6M03TochinonadayorikiriTakanotsuru42  
2003 HatsuDay 7M07TakanotsuruyorikiriShimotori52  
2003 HatsuDay 8M07TakanotsuruhikiotoshiWakanoyama62  
2003 HatsuDay 9M03TakanotsuruyorikiriOtsukasa72  
2003 HatsuDay 10M05TakanotsurutsukiotoshiAkinoshima82  
2003 HatsuDay 11M09KyokushuzanshitatehineriTakanotsuru83  
2003 HatsuDay 12M11TakanotsuruuwatenageDejima93  
2003 HatsuDay 13M02BuyuzanokuridashiTakanotsuru94  
2003 HatsuDay 14M02KasugaoshitatenageTakanotsuru95  
2003 HatsuDay 15M08IwakiyamasukuinageTakanotsuru96  

Top of page

2003 Haru Basho

Maegashira 8 West, 4-11
2003 HaruDay 1M08TokitsuumishitatedashinageTakanotsuru01  
2003 HaruDay 2M08TakanotsuruhikiotoshiAminishiki11  
2003 HaruDay 3M07TakanotsuruoshidashiHokutoriki21  
2003 HaruDay 4M09KyokushuzanokuridashiTakanotsuru22  
2003 HaruDay 5M06AsasekiryuyorikiriTakanotsuru23  
2003 HaruDay 6M09TakanotsurukotenageKaiho33  
2003 HaruDay 7M08IwakiyamauwatenageTakanotsuru34  
2003 HaruDay 8M07TochinohanayorikiriTakanotsuru35  
2003 HaruDay 9M06KasuganishikiuwatenageTakanotsuru36  
2003 HaruDay 10M05TamarikidoyorikiriTakanotsuru37  
2003 HaruDay 11M09TakanotsuruyorikiriToki47  
2003 HaruDay 12M07KinkaiyamayorikiriTakanotsuru48  
2003 HaruDay 13M04JumonjiyorikiriTakanotsuru49  
2003 HaruDay 14M05KasugaoyorikiriTakanotsuru410  
2003 HaruDay 15M09WakanoyamayorikiriTakanotsuru411  

Top of page

2003 Natsu Basho

Maegashira 14 East, 0-11-4
2003 NatsuDay 1M02OtsukasaokuridashiTakanotsuru01  
2003 NatsuDay 2M03BuyuzanoshidashiTakanotsuru02  
2003 NatsuDay 3M02AsasekiryuyorikiriTakanotsuru03  
2003 NatsuDay 4M02YotsukasaoshidashiTakanotsuru04  
2003 NatsuDay 5M02AogiyamahikiotoshiTakanotsuru05  
2003 NatsuDay 6M01AsanowakatsukiotoshiTakanotsuru06  
2003 NatsuDay 7M05IwakiyamahikiotoshiTakanotsuru07  
2003 NatsuDay 8M02TokitsukidashiTakanotsuru08  
2003 NatsuDay 9M01AkinoshimayorikiriTakanotsuru09  
2003 NatsuDay 10M03ShimotoriyorikiriTakanotsuru010  
2003 NatsuDay 11M07KasugaofusenTakanotsuru011  

Top of page

2003 Nagoya Basho

Juryo 10 West, 5-10
2003 NagoyaDay 1J03KitazakurayorikiriTakanotsuru01  
2003 NagoyaDay 2J05ToyozakurayorikiriTakanotsuru02  
2003 NagoyaDay 3J05KokkaishitatehineriTakanotsuru03  
2003 NagoyaDay 4J05TakanotsuruabisetaoshiHamanishiki13  
2003 NagoyaDay 5J03TakanotsuruyorikiriTamanokuni23  
2003 NagoyaDay 6J05WakatobaoshidashiTakanotsuru24  
2003 NagoyaDay 7J07KoboyorikiriTakanotsuru25  
2003 NagoyaDay 8J02ChiyotenzanyorikiriTakanotsuru26  
2003 NagoyaDay 9J05TakanotsuruhatakikomiFuteno36  
2003 NagoyaDay 10J09TakanotsuruyorikiriHayateumi46  
2003 NagoyaDay 11J02MasutsuyoshiyorikiriTakanotsuru47  
2003 NagoyaDay 12J05SenshuyamayorikiriTakanotsuru48  
2003 NagoyaDay 13J02JuzanoshidashiTakanotsuru49  
2003 NagoyaDay 14J01TakanotsuruyorikiriKotoiwakuni59  
2003 NagoyaDay 15J01SentoryuhikiotoshiTakanotsuru510  

Top of page

2003 Aki Basho

Makushita 1 East, 6-1
2003 AkiDay 1J01TakanotsuruyorikiriDewanofuji10  

Top of page

2003 Kyushu Basho

Juryo 9 West, 8-7
2003 KyushuDay 1J05TakanotsuruuwatenageMasutsuyoshi10  
2003 KyushuDay 2J04TakanotsuruoshidashiTochinohana20  
2003 KyushuDay 3J07KitazakurayorikiriTakanotsuru21  
2003 KyushuDay 4J05TakanotsuruyorikiriDewanofuji31  
2003 KyushuDay 5J04OikarioshidashiTakanotsuru32  
2003 KyushuDay 6J06KasugaoshitatenageTakanotsuru33  
2003 KyushuDay 7J08UshiomaruoshidashiTakanotsuru34  
2003 KyushuDay 8J03TakanotsuruyorikiriBushuyama44  
2003 KyushuDay 9J03TowanoyamayorikiriTakanotsuru45  
2003 KyushuDay 10J04TakanotsuruuwatenageChiyotenzan55  
2003 KyushuDay 11J02NakaoyorikiriTakanotsuru56  
2003 KyushuDay 12J01TakanotsuruabisetaoshiJuzan66  
2003 KyushuDay 13J04TakanotsuruhatakikomiHarunoyama76  
2003 KyushuDay 14J10TakanotsuruyorikiriWakanoyama86  
2003 KyushuDay 15J10KokkaioshidashiTakanotsuru87  

Top of page

2004 Hatsu Basho

Juryo 5 East, 6-9
2004 HatsuDay 1J10TakanotsurukatasukashiFuteno10  
2004 HatsuDay 2J11OtsukasayorikiriTakanotsuru11  
2004 HatsuDay 3J12TakanotsuruyorikiriKobo21  
2004 HatsuDay 4J08KaidosukuinageTakanotsuru22  
2004 HatsuDay 5J12ToyozakuraokuridashiTakanotsuru23  
2004 HatsuDay 6J07TakanotsuruyorikiriDaimanazuru33  
2004 HatsuDay 7J08TakanotsuruhikiotoshiMasutsuyoshi43  
2004 HatsuDay 8J09ChiyotenzanyorikiriTakanotsuru44  
2004 HatsuDay 9J06BushuyamaoshidashiTakanotsuru45  
2004 HatsuDay 10J06NakaooshidashiTakanotsuru46  
2004 HatsuDay 11J07TakanotsuruabisetaoshiHakuho56  
2004 HatsuDay 12J07OikarioshidashiTakanotsuru57  
2004 HatsuDay 13J10KasugaoutchariTakanotsuru58  
2004 HatsuDay 14J04TakanotsuruyorikiriGokenzan68  
2004 HatsuDay 15J06WakanoyamayorikiriTakanotsuru69  

Top of page

2004 Haru Basho

Juryo 9 East, 9-6
2004 HaruDay 1J06TakanotsuruhikiotoshiJuzan10  
2004 HaruDay 2J05TakanotsuruyorikiriDewanofuji20  
2004 HaruDay 3J08WakatobaokuridashiTakanotsuru21  
2004 HaruDay 4J05AmauwatedashinageTakanotsuru22  
2004 HaruDay 5J09KitazakurauwatenageTakanotsuru23  
2004 HaruDay 6J04TakanotsuruyorikiriDaimanazuru33  
2004 HaruDay 7J05TakanotsuruuwatenageMasutsuyoshi43  
2004 HaruDay 8J04TakanotsuruyoritaoshiBushuyama53  
2004 HaruDay 9J05WakakoshosukuinageTakanotsuru54  
2004 HaruDay 10J09KaidoyorikiriTakanotsuru55  
2004 HaruDay 11J04IchinotaniyorikiriTakanotsuru56  
2004 HaruDay 12J12TakanotsuruuwatenageOikari66  
2004 HaruDay 13J11TakanotsuruyorikiriTamakasuga76  
2004 HaruDay 14J03TakanotsuruoshidashiHamanishiki86  
2004 HaruDay 15J02TakanotsurusokubiotoshiSumanofuji96  

Top of page

2004 Natsu Basho

Juryo 6 East, 8-7
2004 NatsuDay 1J09TakanotsuruuwatenageKitazakura10  
2004 NatsuDay 2J07TakanotsuruyorikiriWakanoyama20  
2004 NatsuDay 3J07BushuyamayorikiriTakanotsuru21  
2004 NatsuDay 4J08TakanotsurukimedashiAma31  
2004 NatsuDay 5J09TakanotsuruokurinageOikari41  
2004 NatsuDay 6J06TakanotsuruuwatehineriSumanofuji51  
2004 NatsuDay 7J05TakanotsuruokuridashiToyonoshima61  
2004 NatsuDay 8J09TakanotsuruyorikiriWakatoba71  
2004 NatsuDay 9J07TokitenkuutchariTakanotsuru72  
2004 NatsuDay 10J10KasugaoyorikiriTakanotsuru73  
2004 NatsuDay 11J09OtsukasaoshidashiTakanotsuru74  
2004 NatsuDay 12J13TakanotsurukimedashiToyozakura84  
2004 NatsuDay 13J05HamanishikiyorikiriTakanotsuru85  
2004 NatsuDay 14J03KotooshuuwatedashinageTakanotsuru86  
2004 NatsuDay 15J07RohoyorikiriTakanotsuru87  

Top of page

2004 Nagoya Basho

Juryo 2 West, 9-6
2004 NagoyaDay 1J13TakanotsuruyorikiriWakanoyama10  
2004 NagoyaDay 2J12ToyonoshimasukuinageTakanotsuru11  
2004 NagoyaDay 3J11HamanishikishitatenageTakanotsuru12  
2004 NagoyaDay 4J14TakanotsuruyorikiriTamakasuga22  
2004 NagoyaDay 5J12KobohikiotoshiTakanotsuru23  
2004 NagoyaDay 6J13YotsukasaoshidashiTakanotsuru24  
2004 NagoyaDay 7M01TakanotsuruhatakikomiHarunoyama34  
2004 NagoyaDay 8J12TakanotsuruyorikiriChiyotenzan44  
2004 NagoyaDay 9J14RohoyorikiriTakanotsuru45  
2004 NagoyaDay 10J12TakanotsuruyorikiriKasuganishiki55  
2004 NagoyaDay 11J11TakanotsuruhatakikomiAsanowaka65  
2004 NagoyaDay 12J12TakanotsuruuwatenageKotoshogiku75  
2004 NagoyaDay 13J12TakanotsuruhikiotoshiAma85  
2004 NagoyaDay 14J12KitazakurayorikiriTakanotsuru86  
2004 NagoyaDay 15J11TakanotsuruhikiotoshiKatayama96  

Top of page

2004 Aki Basho

Maegashira 16 West, 9-6
2004 AkiDay 1M01TakanotsuruyorikiriKitazakura10  
2004 AkiDay 2M02TakanotsuruyorikiriTamakasuga20  
2004 AkiDay 3M01TakanotsuruyorikiriAminishiki30  
2004 AkiDay 4M04TakanotsuruyorikiriOtsukasa40  
2004 AkiDay 5M02TakanotsurukimedashiToyonoshima50  
2004 AkiDay 6M05TakanotsuruyorikiriHayateumi60  
2004 AkiDay 7M02KotooshuyorikiriTakanotsuru61  
2004 AkiDay 8M05JumonjiyorikiriTakanotsuru62  
2004 AkiDay 9M03TochisakaetsukiotoshiTakanotsuru63  
2004 AkiDay 10M05TakanotsuruyorikiriKyokushuzan73  
2004 AkiDay 11M07KotonowakaokuridashiTakanotsuru74  
2004 AkiDay 12M01RohoyorikiriTakanotsuru75  
2004 AkiDay 13M01BuyuzanyorikiriTakanotsuru76  
2004 AkiDay 14M07TakanotsuruhatakikomiKotoryu86  
2004 AkiDay 15M08TakanotsuruhikiotoshiTakekaze96  

Top of page

2004 Kyushu Basho

Maegashira 12 West, 4-11
2004 KyushuDay 1M05KaihoyorikiriTakanotsuru01  
2004 KyushuDay 2M05TokitsuumiyorikiriTakanotsuru02  
2004 KyushuDay 3M07KotoryuyorikiriTakanotsuru03  
2004 KyushuDay 4M07KotooshuuwatenageTakanotsuru04  
2004 KyushuDay 5M07AsasekiryuyorikiriTakanotsuru05  
2004 KyushuDay 6M07TakanotsuruuwatedashinageToyozakura15  
2004 KyushuDay 7M04TakanotsuruyorikiriToki25  
2004 KyushuDay 8M05TokitenkushitatenageTakanotsuru26  
2004 KyushuDay 9M08TakanotsuruyorikiriBuyuzan36  
2004 KyushuDay 10M03FutenoyorikiriTakanotsuru37  
2004 KyushuDay 11M03AmaoshidashiTakanotsuru38  
2004 KyushuDay 12M02TamakasugayorikiriTakanotsuru39  
2004 KyushuDay 13M09TakanotsuruyorikiriShimotori49  
2004 KyushuDay 14M09JumonjiyorikiriTakanotsuru410  
2004 KyushuDay 15M04TochisakaeoshidashiTakanotsuru411  

Top of page

2005 Hatsu Basho

Juryo 3 East, 6-9
2005 HatsuDay 1J13KitazakuraoshidashiTakanotsuru01  
2005 HatsuDay 2J11KoboyorikiriTakanotsuru02  
2005 HatsuDay 3J14TakanotsuruyorikiriGojoro12  
2005 HatsuDay 4J10TamaasukayorikiriTakanotsuru13  
2005 HatsuDay 5M02KasugaoyorikiriTakanotsuru14  
2005 HatsuDay 6J14FutenoyorikiriTakanotsuru15  
2005 HatsuDay 7J12DaishodaiuwatenageTakanotsuru16  
2005 HatsuDay 8J12ToyozakurahatakikomiTakanotsuru17  
2005 HatsuDay 9J10TakanotsuruyorikiriKinkaiyama27  
2005 HatsuDay 10J11TakanotsuruhatakikomiYotsukasa37  
2005 HatsuDay 11J10WakanoyamahatakikomiTakanotsuru38  
2005 HatsuDay 12J10WakakirinamiuchiTakanotsuru39  
2005 HatsuDay 13M01TakanotsurushitatenageTokitenku49  
2005 HatsuDay 14J11TakanotsuruyorikiriKasuganishiki59  
2005 HatsuDay 15J09TakanotsuruuwatenageMaikaze69  

Top of page

2005 Haru Basho

Juryo 6 East, 8-7
2005 HaruDay 1J09TakanotsuruhatakikomiAsanowaka10  
2005 HaruDay 2J09KatayamahikiotoshiTakanotsuru11  
2005 HaruDay 3J09TakanotsuruhikiotoshiAsofuji21  
2005 HaruDay 4J07WakanoyamayorikiriTakanotsuru22  
2005 HaruDay 5J13TakanotsuruyorikiriKitazakura32  
2005 HaruDay 6J10TokihikiotoshiTakanotsuru33  
2005 HaruDay 7J07TakanotsurushitatedashinageHarunoyama43  
2005 HaruDay 8J11TokitenkutsukidashiTakanotsuru44  
2005 HaruDay 9J06TakanotsuruyorikiriSenshuyama54  
2005 HaruDay 10J09TakekazeoshidashiTakanotsuru55  
2005 HaruDay 11J07KoboyoritaoshiTakanotsuru56  
2005 HaruDay 12J03YotsukasaoshidashiTakanotsuru57  
2005 HaruDay 13J11TakanotsuruyorikiriHakurozan67  
2005 HaruDay 14J03TakanotsuruhatakikomiDaimanazuru77  
2005 HaruDay 15J05TakanotsurukotenageKinkaiyama87  

Top of page

2005 Natsu Basho

Juryo 3 East, 4-11
2005 NatsuDay 1J12HakurozanutchariTakanotsuru01  
2005 NatsuDay 2J11OtsukasayorikiriTakanotsuru02  
2005 NatsuDay 3J13IshideyorikiriTakanotsuru03  
2005 NatsuDay 4J11TakanotsuruhatakikomiSenshuyama13  
2005 NatsuDay 5J14WakatobayorikiriTakanotsuru14  
2005 NatsuDay 6J09WakanoyamayorikiriTakanotsuru15  
2005 NatsuDay 7M01ShimotorisotogakeTakanotsuru16  
2005 NatsuDay 8J10DaishodaiyorikiriTakanotsuru17  
2005 NatsuDay 9J11TochisakaeoshidashiTakanotsuru18  
2005 NatsuDay 10J09TakanotsuruhatakikomiSumanofuji28  
2005 NatsuDay 11J10TakanotsurukimedashiKobo38  
2005 NatsuDay 12J09TakanotsuruyorikiriDewanosato48  
2005 NatsuDay 13J10AsofujishitatedashinageTakanotsuru49  
2005 NatsuDay 14J08HarunoyamayorikiriTakanotsuru410  
2005 NatsuDay 15J10KasugaoyorikiriTakanotsuru411  

Top of page

2005 Nagoya Basho

Juryo 11 East, 7-8
2005 NagoyaDay 1J05KinkaiyamayorikiriTakanotsuru01  
2005 NagoyaDay 2J05KoboyorikiriTakanotsuru02  
2005 NagoyaDay 3J05TakanotsurusokubiotoshiKotokasuga12  
2005 NagoyaDay 4J06KasuganishikihatakikomiTakanotsuru13  
2005 NagoyaDay 5J07HarunoyamauwatedashinageTakanotsuru14  
2005 NagoyaDay 6J02TakanotsuruyorikiriSumanofuji24  
2005 NagoyaDay 7J01TakanotsuruyorikiriTamamitsukuni34  
2005 NagoyaDay 8J02TakanotsuruoshidashiYoshikaze44  
2005 NagoyaDay 9J03TakanotsuruyorikiriChiyotenzan54  
2005 NagoyaDay 10J05WakatobayorikiriTakanotsuru55  
2005 NagoyaDay 11J06TakanotsuruyorikiriDaimanazuru65  
2005 NagoyaDay 12J03UshiomaruyorikiriTakanotsuru66  
2005 NagoyaDay 13J01TakanotsuruyorikiriChiyohakuho76  
2005 NagoyaDay 14J10KitazakuraisamiashiTakanotsuru77  
2005 NagoyaDay 15J12TochinohanayorikiriTakanotsuru78  

Top of page

2005 Aki Basho

Juryo 12 East, 7-8
2005 AkiDay 1J04RaikoyorikiriTakanotsuru01  
2005 AkiDay 2J04MasatsukasaoshidashiTakanotsuru02  
2005 AkiDay 3J04TakanotsuruyorikiriAsofuji12  
2005 AkiDay 4J06TamakasugakatasukashiTakanotsuru13  
2005 AkiDay 5J02DairaidoyorikiriTakanotsuru14  
2005 AkiDay 6J01TakanotsuruyorikiriDaishoma24  
2005 AkiDay 7J07OtsukasayorikiriTakanotsuru25  
2005 AkiDay 8J03ShiraishiyorikiriTakanotsuru26  
2005 AkiDay 9J02TakanotsuruyorikiriKotokasuga36  
2005 AkiDay 10J01RyuhoyorikiriTakanotsuru37  
2005 AkiDay 11J08TakanotsuruyorikiriKitazakura47  
2005 AkiDay 12J02YotsukasayorikiriTakanotsuru48  
2005 AkiDay 13J07TakanotsurusotogakeToki58  
2005 AkiDay 14J01TakanotsurusukuinageHochiyama68  
2005 AkiDay 15J02TakanotsuruyorikiriKanbayashi78  

Top of page

2005 Kyushu Basho

Juryo 12 West, 8-7
2005 KyushuDay 1J03MasatsukasayorikiriTakanotsuru01  
2005 KyushuDay 2J03OtsukasayorikiriTakanotsuru02  
2005 KyushuDay 3J04TakanotsuruyorikiriKyokunankai12  
2005 KyushuDay 4J01KanbayashioshidashiTakanotsuru13  
2005 KyushuDay 5J05AsofujishitatenageTakanotsuru14  
2005 KyushuDay 6J02TakanotsuruhikiotoshiToki24  
2005 KyushuDay 7J01TakanotsuruyorikiriMokonami34  
2005 KyushuDay 8J03RyuhooshidashiTakanotsuru35  
2005 KyushuDay 9J07TakanotsuruyorikiriDairaido45  
2005 KyushuDay 10J02TakanotsuruyorikiriYotsukasa55  
2005 KyushuDay 11J01TakanotsuruyorikiriKakuryu65  
2005 KyushuDay 12J07BuyuzanoshidashiTakanotsuru66  
2005 KyushuDay 13J01HomashouwatedashinageTakanotsuru67  
2005 KyushuDay 14J02TakanotsuruyorikiriChiyotenzan77  
2005 KyushuDay 15J12TakanotsuruoshidashiToyozakura87  

Top of page

2006 Hatsu Basho

Juryo 7 East, 6-9
2006 HatsuDay 1J08KaihosukuinageTakanotsuru01  
2006 HatsuDay 2J07TakanotsurusukuinageHarunoyama11  
2006 HatsuDay 3J10DaimanazuruuwatenageTakanotsuru12  
2006 HatsuDay 4J09TakanotsuruyorikiriOtsukasa22  
2006 HatsuDay 5J08TamakasugaoshidashiTakanotsuru23  
2006 HatsuDay 6J06TakanotsuruyorikiriShimotori33  
2006 HatsuDay 7J09TakanotsuruyorikiriSenshuyama43  
2006 HatsuDay 8J07SatoyamaoshidashiTakanotsuru44  
2006 HatsuDay 9J10UshiomaruuwatenageTakanotsuru45  
2006 HatsuDay 10J03KotokasugasukuinageTakanotsuru46  
2006 HatsuDay 11J12TakanotsuruyoritaoshiDaishodai56  
2006 HatsuDay 12J06TakanotsurutsuridashiKanbayashi66  
2006 HatsuDay 13J05MokonamitsukidashiTakanotsuru67  
2006 HatsuDay 14J10DairaidohikiotoshiTakanotsuru68  
2006 HatsuDay 15J04HomashoyorikiriTakanotsuru69  

Top of page

2006 Haru Basho

Juryo 10 West, 1-14
2006 HaruDay 1J05TakanotsuruyorikiriToki10  
2006 HaruDay 2J06ShimotoriuwatenageTakanotsuru11  
2006 HaruDay 3J03TamarikidoyorikiriTakanotsuru12  
2006 HaruDay 4J04HochiyamayorikiriTakanotsuru13  
2006 HaruDay 5J03KoboyoritaoshiTakanotsuru14  
2006 HaruDay 6J06KaihoshitatenageTakanotsuru15  
2006 HaruDay 7J08WakatobasukuinageTakanotsuru16  
2006 HaruDay 8J04KakuryuyorikiriTakanotsuru17  
2006 HaruDay 9J06SatoyamayorikiriTakanotsuru18  
2006 HaruDay 10J03HokutoiwaoshidashiTakanotsuru19  
2006 HaruDay 11J05HarunoyamayorikiriTakanotsuru110  
2006 HaruDay 12J08TochisakaeoshidashiTakanotsuru111  
2006 HaruDay 13J04DaishodaiyorikiriTakanotsuru112  
2006 HaruDay 14J04SawaiyorikiriTakanotsuru113  
2006 HaruDay 15J07ShunketsusukuinageTakanotsuru114  

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 29.07.2006 at 12:29:19
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.