Jumonji

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
JUMONJI Matsutaro
JUMONJI Tomokazu
Aomori, 1976.06.09.
Tatsutagawa
1992.11.


Basho History
1997 Kyushu      Ms4W, 5-2
1998 Hatsu      J13E, 5-10
1998 Aki      Ms4E, 3-4
1999 Hatsu      Ms2W, 3-4
1999 Haru      Ms5E, 4-3
1999 Natsu      Ms4E, 3-4
1999 Kyushu      J12W, 9-6
2000 Hatsu      J8W, 8-7
2000 Haru      J5W, 10-5
2000 Natsu      M14E, 6-9
2000 Nagoya      J2W, 8-7
2000 Aki      J2E, 9-6
2000 Kyushu      M12W, 5-10
2001 Hatsu      J3E, 8-7
2001 Haru      M13W, 9-6
2001 Natsu      M7E, 7-8
2001 Nagoya      M9e, 4-11
2001 Kyushu      Juryo 2 East, 8-7
2002 Hatsu      M14W, 6-9
2002 Haru      J2W, 11-4
2002 Natsu      M9W, 6-9
2002 Nagoya      M12E, 5-10
2002 Aki      J3w, 10-5
2002 Kyushu      M13w, 8-7
2003 Hatsu      M11e, 5-10
2003 Haru      M14w, 9-6
2003 Natsu      M9e, 8-7
2003 Nagoya      M6e, 6-9
2003 Aki      M8w, 7-8
2003 Kyushu      M10e, 8-7
2004 Hatsu      M8w, 8-7
2004 Haru      M6w, 4-11
2004 Natsu      M12w, 8-7
2004 Nagoya      M11w, 8-7
2004 Aki      M11e, 9-6
2004 Kyushu      M7e, 5-10
2005 Hatsu      M11w, 9-6
2005 Haru      M7e, 7-8
2005 Natsu      M7w, 6-9
2005 Nagoya      M10w, 5-10
2005 Aki      M14e, 6-9
2005 Kyushu      M17e, 9-6
2006 Hatsu      M8e, 7-8
2006 Haru      M9e, 4-11
2006 Natsu      M16w, 8-7
2006 Nagoya      M13e, 8-7
2006 Aki      M11w, 4-11
2006 Kyushu      J2w, 13-2, Juryo Yusho
2007 Hatsu      M10w, 4-11
2007 Haru      M16w, 4-9-2
2007 Natsu      J6e, 6-9
2007 Nagoya      J9e, 5-10
2007 Aki      J13w, 8-7
2007 Kyushu      J12e, 3-12
2008 Kyushu      Ms4e, 4-3
2009 Hatsu      Ms3e, 4-3
2009 Haru      Ms2e, 4-3
2009 Natsu      J14w, 9-6
2009 Nagoya      J10e, 8-7
2009 Aki      J7e, 7-8
2009 Kyushu      J8e, 5-10
      
      

1997 Kyushu Basho

Fought under shikona Kaigatake

Makushita 4 West, 5-2
1997 KyushuDay 15J03KaigatakeYoritaoshiOhinodeUUU 

Top of page

1998 Hatsu Basho

Fought under shikona Kaigatake

Juryo 13 East, 5-10
1998 HatsuDay 1J02KaigatakeTsukiotoshiHokutohikari10  
1998 HatsuDay 2J01MasutsuyoshiYorikiriKaigatake11  
1998 HatsuDay 3J04TokiHatakikomiKaigatake12  
1998 HatsuDay 4J04KaigatakeYorikiriDaishoho22  
1998 HatsuDay 5J01OhinodeHatakikomiKaigatake23  
1998 HatsuDay 6J02KaigatakeHatakikomiArashi33  
1998 HatsuDay 7J03DewaarashiOshidashiKaigatake34  
1998 HatsuDay 8J04KaigatakeYorikiriChiyotenzan44  
1998 HatsuDay 9J02KaigatakeYorikiriKanechika54  
1998 HatsuDay 10J02OtsukasaYorikiriKaigatake55  
1998 HatsuDay 11J06WakanosatoYorikiriKaigatake56  
1998 HatsuDay 12J01OikariOshidashiKaigatake57  
1998 HatsuDay 13J03OginohanaUwatenageKaigatake58  
1998 HatsuDay 14J12TokitsuumiOshitaoshiKaigatake59  
1998 HatsuDay 15J05TomonohanaUchigakeKaigatake510  

Top of page

1998 Aki Basho

Fought under shikona Kaigatake

Makushita 4 East, 3-4
1998 AkiDay 12J01GokenzanShitatenageKaigatakeUUU 

Top of page

1999 Hatsu Basho

Fought under shikona Kaigatake

Makushita 2 West, 3-4
1999 HatsuDay 9J01KaigatakeYorikiriFutatsukubaUUU 
1999 HatsuDay 12J01TochinohanaOshidashiKaigatakeUUU 

Top of page

1999 Haru Basho

Fought under shikona Kaigatake

Makushita 5 East, 4-3
1999 HaruDay 13J01KaigatakeYoritaoshiWakatsutomuUUU 

Top of page

1999 Natsu Basho

Fought under shikona Kaigatake

Makushita 4 East, 3-4
1999 NatsuDay 14J02TowanoyamaYorikiriKaigatakeUUU 

Top of page

1999 Kyushu Basho

Juryo 12 West, 9-6
1999 KyushuDay 1J02TamarikidoYorikiriJumonji01  
1999 KyushuDay 2J03JumonjiYorikiriKobo11  
1999 KyushuDay 3J01KatoOshitaoshiJumonji12  
1999 KyushuDay 4J05DaishiOshidashiJumonji13  
1999 KyushuDay 5J05HoshitangoHatakikomiJumonji14  
1999 KyushuDay 6J02JumonjiYorikiriKitazakura24  
1999 KyushuDay 7J02JumonjiYorikiriTowanoyama34  
1999 KyushuDay 8J02JumonjiYoritaoshiBuyuzan44  
1999 KyushuDay 9J03JumonjiYorikiriMainoumi54  
1999 KyushuDay 10J07JumonjiYorikiriDewataira64  
1999 KyushuDay 11J02JumonjiYorikiriKotomitsuki74  
1999 KyushuDay 12J04JumonjiYorikiriOginishiki84  
1999 KyushuDay 13J12KinkaiyamaUwatenageJumonji85  
1999 KyushuDay 14J07JumonjiYorikiriWakanojo95  
1999 KyushuDay 15J04MitoizumiYorikiriJumonji96  

Top of page

2000 Hatsu Basho

Juryo 8 West, 8-7
2000 HatsuDay 1J06GojoroOshidashiJumonji01  
2000 HatsuDay 2J06KotomitsukiYorikiriJumonji02  
2000 HatsuDay 3J05JumonjiOshidashiGanyu12  
2000 HatsuDay 4J07JumonjiOshidashiSusanoumi22  
2000 HatsuDay 5J05JumonjiYorikiriKobo32  
2000 HatsuDay 6J09WakanojoYorikiriJumonji33  
2000 HatsuDay 7J03KitazakuraYorikiriJumonji34  
2000 HatsuDay 8J07JumonjiYorikiriKitakachidoki44  
2000 HatsuDay 9J10YotsukasaOshitaoshiJumonji45  
2000 HatsuDay 10J03JumonjiKimedashiTochinohana55  
2000 HatsuDay 11J01WakakoshoKotenageJumonji56  
2000 HatsuDay 12J06JumonjiHikiotoshiDaishi66  
2000 HatsuDay 13J05AkinoshuOshitaoshiJumonji67  
2000 HatsuDay 14J10JumonjiYorikiriHoshitango77  
2000 HatsuDay 15J02JumonjiYoritaoshiTakamisakari87  

Top of page

2000 Haru Basho

Juryo 5 West, 10-5
2000 HaruDay 1J09JumonjiTottariTomonohana10  
2000 HaruDay 2J09JumonjiYorikiriHoshitango20  
2000 HaruDay 3J11AkinoshuYorikiriJumonji21  
2000 HaruDay 4J08JumonjiOkuridashiWakakosho31  
2000 HaruDay 5J12KotomitsukiYoritaoshiJumonji32  
2000 HaruDay 6J06JumonjiKotenageYotsukasa42  
2000 HaruDay 7J12KinkaiyamaUwatenageJumonji43  
2000 HaruDay 8J08JumonjiYorikiriTakamisakari53  
2000 HaruDay 9J06TochinohanaUwatenageJumonji54  
2000 HaruDay 10J12JumonjiYorikiriOtsukasa64  
2000 HaruDay 11J06JumonjiYorikiriAminishiki74  
2000 HaruDay 12J05JumonjiYoritaoshiSentoryu84  
2000 HaruDay 13M01JumonjiYorikiriKaiho94  
2000 HaruDay 14M01TeraoOkuridashiJumonji95  
2000 HaruDay 15J05JumonjiYorikiriKitazakura105  

Top of page

2000 Natsu Basho

Maegashira 14 East, 6-9
2000 NatsuDay 1M01KotonowakaYorikiriJumonji01  
2000 NatsuDay 2M03JumonjiOshidashiAsanosho11  
2000 NatsuDay 3M02JumonjiYorikiriOikari21  
2000 NatsuDay 4M03HayateumiYorikiriJumonji22  
2000 NatsuDay 5M05JumonjiTsukiotoshiKinkaiyama32  
2000 NatsuDay 6M05JumonjiOshidashiToki42  
2000 NatsuDay 7M02HigonoumiTsukiotoshiJumonji43  
2000 NatsuDay 8M01TakamisakariSukuinageJumonji44  
2000 NatsuDay 9M01TochinohanaYoritaoshiJumonji45  
2000 NatsuDay 10M06AkinoshimaYorikiriJumonji46  
2000 NatsuDay 11M01AminishikiSotogakeJumonji47  
2000 NatsuDay 12M07KyokutenhoYorikiriJumonji48  
2000 NatsuDay 13M05JumonjiKimedashiTokitsuumi58  
2000 NatsuDay 14M05KaihoYorikiriJumonji59  
2000 NatsuDay 15M09JumonjiYorikiriDaizen69  

Top of page

2000 Nagoya Basho

Juryo 2 West, 8-7
2000 NagoyaDay 1J12OikariUtchariJumonji01  
2000 NagoyaDay 2J10TamarikidoYorikiriJumonji02  
2000 NagoyaDay 3J09KotomitsukiYorikiriJumonji03  
2000 NagoyaDay 4J11WakanosatoYorikiriJumonji04  
2000 NagoyaDay 5J09YotsukasaYorikiriJumonji05  
2000 NagoyaDay 6J11JumonjiHatakikomiHoshitango15  
2000 NagoyaDay 7J09JumonjiYorikiriTerao25  
2000 NagoyaDay 8J12JumonjiOshidashiKotonishiki35  
2000 NagoyaDay 9J09JumonjiHatakikomiWakakosho45  
2000 NagoyaDay 10J10MitoizumiUwatenageJumonji46  
2000 NagoyaDay 11J10JumonjiOshidashiKitakachidoki56  
2000 NagoyaDay 12J10JumonjiOshidashiTomonohana66  
2000 NagoyaDay 13J10TamanokuniYorikiriJumonji67  
2000 NagoyaDay 14J10JumonjiShitatenageTamanonada77  
2000 NagoyaDay 15J09JumonjiTottariWakanojo87  

Top of page

2000 Aki Basho

Juryo 2 East, 9-6
2000 AkiDay 1J13JumonjiYoritaoshiOikari10  
2000 AkiDay 2J11TamanonadaYorikiriJumonji11  
2000 AkiDay 3M01KyokushuzanHatakikomiJumonji12  
2000 AkiDay 4J12JumonjiYorikiriKotonishiki22  
2000 AkiDay 5J11KotomitsukiYorikiriJumonji23  
2000 AkiDay 6J11JumonjiUwatenageHamanishiki33  
2000 AkiDay 7J12JumonjiHatakikomiAogiyama43  
2000 AkiDay 8J10JumonjiKimedashiTamarikido53  
2000 AkiDay 9M01JumonjiOshidashiDaishi63  
2000 AkiDay 10J11WakakoshoYorikiriJumonji64  
2000 AkiDay 11J11JumonjiKawazugakeTerao74  
2000 AkiDay 12J12KuniazumaTsukidashiJumonji75  
2000 AkiDay 13M03JumonjiYorikiriMinatofuji85  
2000 AkiDay 14J11JumonjiOkuridashiTamanokuni95  
2000 AkiDay 15M02HigonoumiTsukiotoshiJumonji96  

Top of page

2000 Kyushu Basho

Maegashira 12 West, 5-10
2000 KyushuDay 1M03OtsukasaYoritaoshiJumonji01  
2000 KyushuDay 2M02TamanonadaOshidashiJumonji02  
2000 KyushuDay 3M02JumonjiOkuridashiWakakosho12  
2000 KyushuDay 4M03KotoryuYorikiriJumonji13  
2000 KyushuDay 5M05TamakasugaOshidashiJumonji14  
2000 KyushuDay 6M03AsanowakaHikiotoshiJumonji15  
2000 KyushuDay 7M02TokitsuumiHikiotoshiJumonji16  
2000 KyushuDay 8M04JumonjiOshidashiAminishiki26  
2000 KyushuDay 9M02MinatofujiYoritaoshiJumonji27  
2000 KyushuDay 10M01AsashoryuTsukidashiJumonji28  
2000 KyushuDay 11M02JumonjiYorikiriDaizen38  
2000 KyushuDay 12M02JumonjiOshidashiDaishi48  
2000 KyushuDay 13M09JumonjiYorikiriHamanoshima58  
2000 KyushuDay 14M03OikariOshitaoshiJumonji59  
2000 KyushuDay 15M02KinkaiyamaUwatenageJumonji510  

Top of page

2001 Hatsu Basho

Juryo 3 East, 8-7
2001 HatsuDay 1J11JumonjiOshitaoshiOtsukasa10  
2001 HatsuDay 2J10JumonjiHatakikomiYotsukasa20  
2001 HatsuDay 3J09AminishikiUwatenageJumonji21  
2001 HatsuDay 4J11TamanonadaKotenageJumonji22  
2001 HatsuDay 5J10JumonjiYorikiriDaizen32  
2001 HatsuDay 6M03TamarikidoYorikiriJumonji33  
2001 HatsuDay 7J09JumonjiYorikiriKuniazuma43  
2001 HatsuDay 8J11TeraoHikiotoshiJumonji44  
2001 HatsuDay 9M01WakakoshoYorikiriJumonji45  
2001 HatsuDay 10J08JumonjiTottariTomonohana55  
2001 HatsuDay 11J10KomahikariSukuinageJumonji56  
2001 HatsuDay 12M02JumonjiYorikiriMinatofuji66  
2001 HatsuDay 13J10JumonjiYorikiriKobo76  
2001 HatsuDay 14J09AogiyamaOshidashiJumonji77  
2001 HatsuDay 15J08JumonjiOkuridashiKomidori87  

Top of page

2001 Haru Basho

Maegashira 13 West, 9-6
2001 HaruDay 1M02KinkaiyamaOkuridashiJumonji01  
2001 HaruDay 2M02AminishikiShitatedashinageJumonji02  
2001 HaruDay 3M05JumonjiUtchariHamanoshima12  
2001 HaruDay 4M02JumonjiKotenageWakatsutomu22  
2001 HaruDay 5M02JumonjiOshitaoshiMinatofuji32  
2001 HaruDay 6M05JumonjiYorikiriAsanowaka42  
2001 HaruDay 7M02TochinohanaYoritaoshiJumonji43  
2001 HaruDay 8M01JumonjiOshidashiDaishi53  
2001 HaruDay 9M07JumonjiHikiotoshiTamakasuga63  
2001 HaruDay 10M02OtsukasaTsukiotoshiJumonji64  
2001 HaruDay 11M02JumonjiOshidashiTakatoriki74  
2001 HaruDay 12M02JumonjiKotenageKaiho84  
2001 HaruDay 13M04TosanoumiOshidashiJumonji85  
2001 HaruDay 14M07JumonjiHikiotoshiTochisakae95  
2001 HaruDay 15M02TamanoshimaShitatehineriJumonji96  

Top of page

2001 Natsu Basho

Maegashira 7 East, 7-8
2001 NatsuDay 1M09JumonjiYorikiriTokitsuumi10  
2001 NatsuDay 2M08JumonjiYorikiriKotonowaka20  
2001 NatsuDay 3M09TochisakaeOshidashiJumonji21  
2001 NatsuDay 4M08AkinoshimaYorikiriJumonji22  
2001 NatsuDay 5M09TakanonamiUwatenageJumonji23  
2001 NatsuDay 6M07JumonjiSukuinageAminishiki33  
2001 NatsuDay 7M10JumonjiHatakikomiTamakasuga43  
2001 NatsuDay 8M08OtsukasaYorikiriJumonji44  
2001 NatsuDay 9M08WakatsutomuOshidashiJumonji45  
2001 NatsuDay 10M07TochinohanaYorikiriJumonji46  
2001 NatsuDay 11M07TokiOshidashiJumonji47  
2001 NatsuDay 12M11JumonjiMakiotoshiChiyotenzan57  
2001 NatsuDay 13M04JumonjiKotenageTerao67  
2001 NatsuDay 14M06KyokushuzanUwatenageJumonji68  
2001 NatsuDay 15M04JumonjiTsukiotoshiTakatoriki78  

Top of page

2001 Nagoya Basho

Maegashira 9 East, 4-11
2001 NagoyaDay 1M06KitazakuraYorikiriJumonji01  
2001 NagoyaDay 2M07TamanoshimaSukuinageJumonji02  
2001 NagoyaDay 3M05KyokutenhoYorikiriJumonji03  
2001 NagoyaDay 4M06TochinohanaOshidashiJumonji04  
2001 NagoyaDay 5M06MinatofujiUwatenageJumonji05  
2001 NagoyaDay 6M05JumonjiOshidashiAsanowaka15  
2001 NagoyaDay 7M08AkinoshimaUwatenageJumonji16  
2001 NagoyaDay 8M04JumonjiYorikiriDaizen26  
2001 NagoyaDay 9M04JumonjiYoritaoshiWakatsutomu36  
2001 NagoyaDay 10M05AminishikiOshidashiJumonji37  
2001 NagoyaDay 11M09OtsukasaYoritaoshiJumonji38  
2001 NagoyaDay 12M07TamakasugaYorikiriJumonji39  
2001 NagoyaDay 13M05JumonjiYorikiriOginishiki49  
2001 NagoyaDay 14M04KaihoSukuinageJumonji410  
2001 NagoyaDay 15M04ChiyotenzanFusenshoJumonji411  

Top of page

2001 Kyushu Basho

Juryo 2 East, 8-7
2001 KyushuDay 1J12AsanowakaYoritaoshiJumonji01  
2001 KyushuDay 2J11WakakoshoOshidashiJumonji02  
2001 KyushuDay 3M02AminishikiSotogakeJumonji03  
2001 KyushuDay 4J11OikariOshidashiJumonji04  
2001 KyushuDay 5J10ShimotoriYorikiriJumonji05  
2001 KyushuDay 6J12JumonjiYorikiriHarunoyama15  
2001 KyushuDay 7J12JumonjiOshidashiTakatoriki25  
2001 KyushuDay 8J10JumonjiUwatenageWakatsutomu35  
2001 KyushuDay 9J10JumonjiYorikiriSentoryu45  
2001 KyushuDay 10J10JumonjiYorikiriKuniazuma55  
2001 KyushuDay 11M02KoboTsukiotoshiJumonji56  
2001 KyushuDay 12J08JumonjiOshidashiDaishi66  
2001 KyushuDay 13J11JumonjiYorikiriMinatofuji76  
2001 KyushuDay 14J10JumonjiTsukiotoshiKasuganishiki86  
2001 KyushuDay 15M01TochisakaeOshidashiJumonji87  

Top of page

2002 Hatsu Basho

Maegashira 14 West, 6-9
2002 HatsuDay 1M02TochisakaetsukiotoshiJumonji01  
2002 HatsuDay 2M01TakatorikioshidashiJumonji02  
2002 HatsuDay 3M03JumonjiyorikiriAsanowaka12  
2002 HatsuDay 4M01JumonjishitatenageSentoryu22  
2002 HatsuDay 5M02HamanishikiyorikiriJumonji23  
2002 HatsuDay 6M05TamarikidokakenageJumonji24  
2002 HatsuDay 7M01JumonjisukuinageTowanoyama34  
2002 HatsuDay 8M03TokitsuumisukuinageJumonji35  
2002 HatsuDay 9M02JumonjikotenageOikari45  
2002 HatsuDay 10M04TamakasugatsukiotoshiJumonji46  
2002 HatsuDay 11M07BuyuzanoshidashiJumonji47  
2002 HatsuDay 12M07KobohikiotoshiJumonji48  
2002 HatsuDay 13M01JumonjioshidashiKitazakura58  
2002 HatsuDay 14M05JumonjiyorikiriAminishiki68  
2002 HatsuDay 15M10KaihohikiotoshiJumonji69  

Top of page

2002 Haru Basho

Juryo 2 West, 11-4
2002 HaruDay 1J12JumonjisukuinageKobo10  
2002 HaruDay 2J10JumonjihatakikomiUshiomaru20  
2002 HaruDay 3J09HokutorikitsukidashiJumonji21  
2002 HaruDay 4J11JumonjioshidashiTerao31  
2002 HaruDay 5M01WakanoyamauwatenageJumonji32  
2002 HaruDay 6M01JumonjiokuridashiTakatoriki42  
2002 HaruDay 7J12JumonjiyorikiriTochinohana52  
2002 HaruDay 8M01JumonjiyorikiriTamarikido62  
2002 HaruDay 9J10JumonjiyoritaoshiWakakosho72  
2002 HaruDay 10J11KotoryuyoritaoshiJumonji73  
2002 HaruDay 11M03JumonjishitatenageOginishiki83  
2002 HaruDay 12J10JumonjioshidashiAsanowaka93  
2002 HaruDay 13J10HigonoumihatakikomiJumonji94  
2002 HaruDay 14J10JumonjiyorikiriSenshuyama104  
2002 HaruDay 15M02JumonjitsukiotoshiOikari114  

Top of page

2002 Natsu Basho

Maegashira 9 West, 6-9
2002 NatsuDay 1M07DejimaoshidashiJumonji01  
2002 NatsuDay 2M06HamanishikikubinageJumonji02  
2002 NatsuDay 3M05OikarioshidashiJumonji03  
2002 NatsuDay 4M07JumonjiyorikiriChiyotenzan13  
2002 NatsuDay 5M07KaihohatakikomiJumonji14  
2002 NatsuDay 6M05ShimotoriyoritaoshiJumonji15  
2002 NatsuDay 7M05JumonjitsukiotoshiBuyuzan25  
2002 NatsuDay 8M08OtsukasakatasukashiJumonji26  
2002 NatsuDay 9M09JumonjikirikaeshiKotonowaka36  
2002 NatsuDay 10M09JumonjiyorikiriAkinoshima46  
2002 NatsuDay 11M09TamakasugaoshidashiJumonji47  
2002 NatsuDay 12M05KotoryuuwatenageJumonji48  
2002 NatsuDay 13M04JumonjisukuinageTochinohana58  
2002 NatsuDay 14M10TakanonamikotenageJumonji59  
2002 NatsuDay 15M04JumonjiyorikiriTamanoshima69  

Top of page

2002 Nagoya Basho

Maegashira 12 East, 5-10
2002 NagoyaDay 1M05JumonjiyorikiriAkinoshima10 
2002 NagoyaDay 2M05JumonjiutchariTokitsuumi20 
2002 NagoyaDay 3M03JumonjiyorikiriHayateumi30 
2002 NagoyaDay 4M03OikariyoritaoshiJumonji31 
2002 NagoyaDay 5M03AogiyamaoshidashiJumonji32 
2002 NagoyaDay 6M08TokihatakikomiJumonji33 
2002 NagoyaDay 7M03TamanoshimauwatedashinageJumonji34 
2002 NagoyaDay 8M05WakanoyamaoshidashiJumonji35 
2002 NagoyaDay 9M04HamanishikiyoritaoshiJumonji36 
2002 NagoyaDay 10M02JumonjiyorikiriIwakiyama46 
2002 NagoyaDay 11M04BuyuzanoshidashiJumonji47 
2002 NagoyaDay 12M07OtsukasaoshidashiJumonji48 
2002 NagoyaDay 13M05JumonjiyorikiriChiyotenzan58 
2002 NagoyaDay 14M04TochisakaeoshidashiJumonji59 
2002 NagoyaDay 15M03TochinohanauwatenageJumonji510 

Top of page

2002 Aki Basho

Juryo 3 West, 10-5
2002 AkiDay 1J11JumonjiyorikiriKobo10  
2002 AkiDay 2J13IwakiyamayorikiriJumonji11  
2002 AkiDay 3J09HamanishikiyoritaoshiJumonji12  
2002 AkiDay 4M01JumonjiyorikiriUshiomaru22  
2002 AkiDay 5J11JumonjiyorikiriHayateumi32  
2002 AkiDay 6J10JumonjiuwatedashinageOginishiki42  
2002 AkiDay 7J10JumonjiyorikiriSenshuyama52  
2002 AkiDay 8J11TamarikidouwatenageJumonji53  
2002 AkiDay 9M01AsanowakaoshidashiJumonji54  
2002 AkiDay 10J10WakakoshokotenageJumonji55  
2002 AkiDay 11J10JumonjioshidashiTakanotsuru65  
2002 AkiDay 12M01JumonjiyorikiriTochinohana75  
2002 AkiDay 13M01JumonjioshitaoshiDaizen85  
2002 AkiDay 14J09JumonjiyorikiriKomahikari95  
2002 AkiDay 15J10JumonjiyorikiriHarunoyama105  

Top of page

2002 Kyushu Basho

Maegashira 13 West, 8-7
2002 KyushuDay 1M03JumonjihatakikomiTochisakae10  
2002 KyushuDay 2M03JumonjiyoritaoshiTochinohana20  
2002 KyushuDay 3M03IwakiyamaoshidashiJumonji21  
2002 KyushuDay 4M04JumonjioshidashiBuyuzan31  
2002 KyushuDay 5M01JumonjihatakikomiAsanowaka41  
2002 KyushuDay 6M04DejimayorikiriJumonji42  
2002 KyushuDay 7M05AminishikisotogakeJumonji43  
2002 KyushuDay 8M03AkinoshimayorikiriJumonji44  
2002 KyushuDay 9M02JumonjiyorikiriAogiyama54  
2002 KyushuDay 10M05JumonjiyorikiriKotonowaka64  
2002 KyushuDay 11M02KasuganishikihatakikomiJumonji65  
2002 KyushuDay 12M07TokitsuumihikiotoshiJumonji66  
2002 KyushuDay 13M02JumonjishitatenageTamarikido76  
2002 KyushuDay 14M04JumonjikimedashiKobo86  
2002 KyushuDay 15M03WakanoyamaoshidashiJumonji87  

Top of page

2003 Hatsu Basho

Maegashira 11 East, 5-10
2003 HatsuDay 1M05KasuganishikioshidashiJumonji01  
2003 HatsuDay 2M06KotoryuyorikiriJumonji02  
2003 HatsuDay 3M06JumonjiyorikiriShimotori12  
2003 HatsuDay 4M04KasugaoyorikiriJumonji13  
2003 HatsuDay 5M04OtsukasayorikiriJumonji14  
2003 HatsuDay 6M07WakanoyamayorikiriJumonji15  
2003 HatsuDay 7M04TochinonadayorikiriJumonji16  
2003 HatsuDay 8M03JumonjiyorikiriTamarikido26  
2003 HatsuDay 9M07TamanoshimayorikiriJumonji27  
2003 HatsuDay 10M09JumonjitottariHokutoriki37  
2003 HatsuDay 11M03JumonjioshidashiKinkaiyama47  
2003 HatsuDay 12M04AkinoshimatsukiotoshiJumonji48  
2003 HatsuDay 13M03AsasekiryukawazugakeJumonji49  
2003 HatsuDay 14M03JumonjiokuridashiAogiyama59  
2003 HatsuDay 15M02TakekazeoshidashiJumonji510  

Top of page

2003 Haru Basho

Maegashira 14 West, 9-6
2003 HaruDay 1M02JumonjioshidashiGojoro10  
2003 HaruDay 2M02JumonjioshidashiTochinohana20  
2003 HaruDay 3M01JumonjiyorikiriKobo30  
2003 HaruDay 4M01JumonjitsukiotoshiKasuganishiki40  
2003 HaruDay 5M02JumonjioshidashiKinkaiyama50  
2003 HaruDay 6M04MiyabiyamaokuridashiJumonji51  
2003 HaruDay 7M03BuyuzantsukiotoshiJumonji52  
2003 HaruDay 8M02JumonjiyorikiriTamarikido62  
2003 HaruDay 9M03HokutorikioshidashiJumonji63  
2003 HaruDay 10M06KyokushuzanyorikiriJumonji64  
2003 HaruDay 11M04JumonjiyoritaoshiAsasekiryu74  
2003 HaruDay 12M05AminishikisotogakeJumonji75  
2003 HaruDay 13M04JumonjiyorikiriTakanotsuru85  
2003 HaruDay 14M06JumonjiyorikiriToki95  
2003 HaruDay 15M07KaihosotogakeJumonji96  

Top of page

2003 Natsu Basho

Maegashira 9 East, 8-7
2003 NatsuDay 1M07JumonjiyorikiriIwakiyama10  
2003 NatsuDay 2M05JumonjioshidashiAogiyama20  
2003 NatsuDay 3M08AminishikisotogakeJumonji21  
2003 NatsuDay 4M07JumonjihikiotoshiWakanoyama31  
2003 NatsuDay 5M08JumonjiokuridashiKasugao41  
2003 NatsuDay 6M06JumonjihikiotoshiShimotori51  
2003 NatsuDay 7M06JumonjioshidashiAkinoshima61  
2003 NatsuDay 8M05AsasekiryusotogakeJumonji62  
2003 NatsuDay 9M05BuyuzanoshidashiJumonji63  
2003 NatsuDay 10M05TokihikiotoshiJumonji64  
2003 NatsuDay 11M09MiyabiyamaoshidashiJumonji65  
2003 NatsuDay 12M09JumonjiyorikiriHokutoriki75  
2003 NatsuDay 13M04AsanowakatsukiotoshiJumonji76  
2003 NatsuDay 14M06JumonjiyorikiriGojoro86  
2003 NatsuDay 15M05OtsukasayorikiriJumonji87  

Top of page

2003 Nagoya Basho

Maegashira 6 East, 6-9
2003 NagoyaDay 1M11KotoryukatasukashiJumonji01  
2003 NagoyaDay 2M08GojorotsukidashiJumonji02  
2003 NagoyaDay 3M13TakanonamiyorikiriJumonji03  
2003 NagoyaDay 4M09TokitsuumiyorikiriJumonji04  
2003 NagoyaDay 5M08IwakiyamayorikiriJumonji05  
2003 NagoyaDay 6M09KaihoyorikiriJumonji06  
2003 NagoyaDay 7M10JumonjihikiotoshiBuyuzan16  
2003 NagoyaDay 8M10TamarikidouwatenageJumonji17  
2003 NagoyaDay 9M08JumonjioshidashiAogiyama27  
2003 NagoyaDay 10M08JumonjiyorikiriWakanoyama37  
2003 NagoyaDay 11M09JumonjihikiotoshiOtsukasa47  
2003 NagoyaDay 12M08JumonjiyorikiriUshiomaru57  
2003 NagoyaDay 13M10KyokushuzanyoritaoshiJumonji58  
2003 NagoyaDay 14M12JumonjifusenAminishiki68  
2003 NagoyaDay 15M15KyokutenhoyorikiriJumonji69  

Top of page

2003 Aki Basho

Maegashira 8 West, 7-8
2003 AkiDay 1M07JumonjihikiotoshiKinkaiyama10  
2003 AkiDay 2M10KasuganishikioshidashiJumonji11  
2003 AkiDay 3M08KotomitsukiuwatenageJumonji12  
2003 AkiDay 4M10JumonjisukuinageTakanonami22  
2003 AkiDay 5M06ShimotoriyorikiriJumonji23  
2003 AkiDay 6M11AsasekiryusotogakeJumonji24  
2003 AkiDay 7M06JumonjiuwatenageOtsukasa34  
2003 AkiDay 8M07KaihoshitatenageJumonji35  
2003 AkiDay 9M08JumonjiuwatenageTochisakae45  
2003 AkiDay 10M11TokitsuumiyorikiriJumonji46  
2003 AkiDay 11M05JumonjiuwatedashinageTamarikido56  
2003 AkiDay 12M06WakanoyamaoshidashiJumonji57  
2003 AkiDay 13M04WakatobaoshidashiJumonji58  
2003 AkiDay 14M06JumonjiuwatenageYotsukasa68  
2003 AkiDay 15M06JumonjiyorikiriDejima78  

Top of page

2003 Kyushu Basho

Maegashira 10 East, 8-7
2003 KyushuDay 1M06JumonjioshidashiTochisakae10  
2003 KyushuDay 2M07JumonjiyorikiriKakizoe20  
2003 KyushuDay 3M08HokutorikitsukidashiJumonji21  
2003 KyushuDay 4M07ShimotoriyorikiriJumonji22  
2003 KyushuDay 5M05JumonjiyorikiriTamakasuga32  
2003 KyushuDay 6M08KotoryuoshidashiJumonji33  
2003 KyushuDay 7M03JumonjishitatenageYotsukasa43  
2003 KyushuDay 8M09TokitsuumiyorikiriJumonji44  
2003 KyushuDay 9M04JumonjitsukiotoshiDejima54  
2003 KyushuDay 10M02JumonjikotenageTakekaze64  
2003 KyushuDay 11M04OtsukasayorikiriJumonji65  
2003 KyushuDay 12M03JumonjiokuridashiKasuganishiki75  
2003 KyushuDay 13M08KinkaiyamasotogakeJumonji76  
2003 KyushuDay 14M02TakanowakakatasukashiJumonji77  
2003 KyushuDay 15M04JumonjiyorikiriWakatoba87  

Top of page

2004 Hatsu Basho

Maegashira 8 West, 8-7
2004 HatsuDay 1M09JumonjiyorikiriKotoryu10  
2004 HatsuDay 2M08KokkaiyoritaoshiJumonji11  
2004 HatsuDay 3M08JumonjitsukiotoshiYotsukasa21  
2004 HatsuDay 4M11DejimaoshidashiJumonji22  
2004 HatsuDay 5M08JumonjitsukiotoshiTochisakae32  
2004 HatsuDay 6M10KakizoesukuinageJumonji33  
2004 HatsuDay 7M09ShimotorikotenageJumonji34  
2004 HatsuDay 8M11JumonjioshidashiKasuganishiki44  
2004 HatsuDay 9M08AsasekiryuyorikiriJumonji45  
2004 HatsuDay 10M12JumonjitsukiotoshiTokitsuumi55  
2004 HatsuDay 11M07JumonjikotenageTamakasuga65  
2004 HatsuDay 12M07JumonjihikiotoshiHayateumi75  
2004 HatsuDay 13M06BuyuzanoshidashiJumonji76  
2004 HatsuDay 14M14KyokushuzanyorikiriJumonji77  
2004 HatsuDay 15M06JumonjiyorikiriTakanowaka87  

Top of page

2004 Haru Basho

Maegashira 6 West, 4-11
2004 HaruDay 1M11TochisakaetsukiotoshiJumonji01  
2004 HaruDay 2M12AminishikioshidashiJumonji02  
2004 HaruDay 3M14TochinonadasukuinageJumonji03  
2004 HaruDay 4M12KinkaiyamatsukiotoshiJumonji04  
2004 HaruDay 5M12JumonjiyorikiriHokutoriki14  
2004 HaruDay 6M14DejimaoshidashiJumonji15  
2004 HaruDay 7M12IwakiyamayorikiriJumonji16  
2004 HaruDay 8M12TokitsuumiyorikiriJumonji17  
2004 HaruDay 9M13KyokutenhoyorikiriJumonji18  
2004 HaruDay 10M11JumonjioshidashiAsanowaka28  
2004 HaruDay 11M11JumonjiyorikiriTakamisakari38  
2004 HaruDay 12M10JumonjisusoharaiChiyotenzan48  
2004 HaruDay 13M13KyokushuzanyoritaoshiJumonji49  
2004 HaruDay 14M10TakanonamikimedashiJumonji410  
2004 HaruDay 15M18KakizoeyorikiriJumonji411  

Top of page

2004 Natsu Basho

Maegashira 12 West, 8-7
2004 NatsuDay 1M05KaihouchigakeJumonji01  
2004 NatsuDay 2M05JumonjioshidashiTakanonami11  
2004 NatsuDay 3M06TochisakaeoshidashiJumonji12  
2004 NatsuDay 4M04JumonjiyorikiriAminishiki22  
2004 NatsuDay 5M03FutenokubinageJumonji23  
2004 NatsuDay 6M02JumonjioshidashiTakanowaka33  
2004 NatsuDay 7M03JumonjiyorikiriKinkaiyama43  
2004 NatsuDay 8M02JumonjioshidashiAsanowaka53  
2004 NatsuDay 9M05KotoryuoshidashiJumonji54  
2004 NatsuDay 10M02HayateumiyorikiriJumonji55  
2004 NatsuDay 11M06TakekazeoshidashiJumonji56  
2004 NatsuDay 12M10JumonjiyorikiriTokitsuumi66  
2004 NatsuDay 13M01JumonjiyorikiriKobo76  
2004 NatsuDay 14M04JumonjiyorikiriHarunoyama86  
2004 NatsuDay 15M06IwakiyamaoshidashiJumonji87  

Top of page

2004 Nagoya Basho

Maegashira 11 West, 8-7
2004 NagoyaDay 1M06BuyuzanoshidashiJumonji01  
2004 NagoyaDay 2M07JumonjikimetaoshiAminishiki11  
2004 NagoyaDay 3M05JumonjiyorikiriKasugao21  
2004 NagoyaDay 4M09MiyabiyamaoshidashiJumonji22  
2004 NagoyaDay 5M08JumonjioshidashiTochisakae32  
2004 NagoyaDay 6M08KaihoshitatenageJumonji33  
2004 NagoyaDay 7M04JumonjiyorikiriToki43  
2004 NagoyaDay 8M06AsasekiryuyorikiriJumonji44  
2004 NagoyaDay 9M04JumonjiyorikiriTakanowaka54  
2004 NagoyaDay 10M11KakizoeyorikiriJumonji55  
2004 NagoyaDay 11M03FutenooshidashiJumonji56  
2004 NagoyaDay 12M03JumonjiutchariWakatoba66  
2004 NagoyaDay 13M04TosanoumiyorikiriJumonji67  
2004 NagoyaDay 14M11JumonjioshidashiKotoryu77  
2004 NagoyaDay 15M12JumonjioshidashiKotonowaka87  

Top of page

2004 Aki Basho

Maegashira 11 East, 9-6
2004 AkiDay 1M07KyokushuzanyorikiriJumonji01  
2004 AkiDay 2M08JumonjioshidashiKotoryu11  
2004 AkiDay 3M07JumonjiokuridashiKotonowaka21  
2004 AkiDay 4M06TakanowakahatakikomiJumonji22  
2004 AkiDay 5M06JumonjiyorikiriHayateumi32  
2004 AkiDay 6M09JumonjiyorikiriTakamisakari42  
2004 AkiDay 7M06JumonjioshidashiTamakasuga52  
2004 AkiDay 8M05JumonjiyorikiriTakanotsuru62  
2004 AkiDay 9M09TakekazeoshidashiJumonji63  
2004 AkiDay 10M03AminishikiyorikiriJumonji64  
2004 AkiDay 11M06JumonjitsukiotoshiKaiho74  
2004 AkiDay 12M12IwakiyamaoshidashiJumonji75  
2004 AkiDay 13M02KotooshushitatenageJumonji76  
2004 AkiDay 14M04JumonjiyorikiriToyonoshima86  
2004 AkiDay 15M03JumonjihatakikomiTochisakae96  

Top of page

2004 Kyushu Basho

Maegashira 7 East, 5-10
2004 KyushuDay 1M11JumonjioshidashiTakekaze10  
2004 KyushuDay 2M11ShimotoriyorikiriJumonji11  
2004 KyushuDay 3M12TamanoshimaoshidashiJumonji12  
2004 KyushuDay 4M10RohotsukidashiJumonji13  
2004 KyushuDay 5M09KotoryuyorikiriJumonji14  
2004 KyushuDay 6M12JumonjioshidashiKotonowaka24  
2004 KyushuDay 7M09BuyuzanoshidashiJumonji25  
2004 KyushuDay 8M11TosanoumihatakikomiJumonji26  
2004 KyushuDay 9M12IwakiyamaoshidashiJumonji27  
2004 KyushuDay 10M09TamakasugahikiotoshiJumonji28  
2004 KyushuDay 11M09HayateumioshidashiJumonji29  
2004 KyushuDay 12M12JumonjioshidashiKyokushuzan39  
2004 KyushuDay 13M14JumonjishitatenageKakizoe49  
2004 KyushuDay 14M09JumonjiyorikiriTakanotsuru59  
2004 KyushuDay 15M15KokkaiyorikiriJumonji510  

Top of page

2005 Hatsu Basho

Maegashira 11 West, 9-6
2005 HatsuDay 1M06JumonjihikiotoshiTokitsuumi10  
2005 HatsuDay 2M07KyokushuzanuwatenageJumonji11  
2005 HatsuDay 3M07ShimotoriyorikiriJumonji12  
2005 HatsuDay 4M08JumonjiyorikiriKotoryu22  
2005 HatsuDay 5M06JumonjiuwatenageKotoshogiku32  
2005 HatsuDay 6M05JumonjioshitaoshiAma42  
2005 HatsuDay 7M08HokutorikioshidashiJumonji43  
2005 HatsuDay 8M05JumonjiyorikiriToyonoshima53  
2005 HatsuDay 9M03JumonjioshidashiBuyuzan63  
2005 HatsuDay 10M03JumonjiyorikiriAminishiki73  
2005 HatsuDay 11M03KasugaohikiotoshiJumonji74  
2005 HatsuDay 12M06JumonjioshidashiTamakasuga84  
2005 HatsuDay 13M06JumonjiyorikiriDejima94  
2005 HatsuDay 14M04TokitenkuokuridashiJumonji95  
2005 HatsuDay 15M10KotooshukotenageJumonji96  

Top of page

2005 Haru Basho

Maegashira 7 East, 7-8
2005 HaruDay 1M12JumonjiyoritaoshiRoho10  
2005 HaruDay 2M12KyokushuzanuwatenageJumonji11  
2005 HaruDay 3M13WakanosatoyorikiriJumonji12  
2005 HaruDay 4M10JumonjitottariBuyuzan22  
2005 HaruDay 5M12HokutorikioshidashiJumonji23  
2005 HaruDay 6M12KokkaihatakikomiJumonji24  
2005 HaruDay 7M09AmayorikiriJumonji25  
2005 HaruDay 8M09JumonjiyoritaoshiShimotori35  
2005 HaruDay 9M09KotonowakatsukiotoshiJumonji36  
2005 HaruDay 10M08JumonjiyorikiriFuteno46  
2005 HaruDay 11M09JumonjifumidashiTakanowaka56  
2005 HaruDay 12M08JumonjiyorikiriToyonoshima66  
2005 HaruDay 13M13KakizoeyorikiriJumonji67  
2005 HaruDay 14M12KyokutenhoyorikiriJumonji68  
2005 HaruDay 15M09JumonjiyorikiriOtsukasa78  

Top of page

2005 Natsu Basho

Maegashira 7 West, 6-9
2005 NatsuDay 1M11JumonjioshidashiTakamisakari10  
2005 NatsuDay 2M11DejimayorikiriJumonji11  
2005 NatsuDay 3M09JumonjiyorikiriFuteno21  
2005 NatsuDay 4M12JumonjihikiotoshiHokutoriki31  
2005 NatsuDay 5M10AsasekiryuoshidashiJumonji32  
2005 NatsuDay 6M10AmauwatenageJumonji33  
2005 NatsuDay 7M10KisenosatouwatenageJumonji34  
2005 NatsuDay 8M12KakizoetsukiotoshiJumonji35  
2005 NatsuDay 9M11KotooshuuwatenageJumonji36  
2005 NatsuDay 10M13JumonjiyorikiriKyokutenho46  
2005 NatsuDay 11M12KaihoyorikiriJumonji47  
2005 NatsuDay 12M09JumonjiuwatenageTokitsuumi57  
2005 NatsuDay 13M08ShimotoriyorikiriJumonji58  
2005 NatsuDay 14M08JumonjiokuridashiToyonoshima68  
2005 NatsuDay 15M07TakanowakaokuridashiJumonji69  

Top of page

2005 Nagoya Basho

Maegashira 10 West, 5-10
2005 NagoyaDay 1M08JumonjioshidashiKaiho10  
2005 NagoyaDay 2M08KotoshogikuoshidashiJumonji11  
2005 NagoyaDay 3M07JumonjifusenshoTamakasuga21  
2005 NagoyaDay 4M07JumonjioshitaoshiTakamisakari31  
2005 NagoyaDay 5M09IwakiyamakotenageJumonji32  
2005 NagoyaDay 6M09KotonowakaokuridashiJumonji33  
2005 NagoyaDay 7M10KokkaioshidashiJumonji34  
2005 NagoyaDay 8M10AsasekiryuyorikiriJumonji35  
2005 NagoyaDay 9M05JumonjihatakikomiToyonoshima45  
2005 NagoyaDay 10M09AmatsukiotoshiJumonji46  
2005 NagoyaDay 11M07IshideyorikiriJumonji47  
2005 NagoyaDay 12M06JumonjiyoritaoshiKatayama57  
2005 NagoyaDay 13M13KyokushuzanuwatenageJumonji58  
2005 NagoyaDay 14M14KakizoeoshidashiJumonji59  
2005 NagoyaDay 15M05TochisakaeoshidashiJumonji510  

Top of page

2005 Aki Basho

Maegashira 14 East, 6-9
2005 AkiDay 1M05JumonjiokuridashiTochisakae10  
2005 AkiDay 2M05JumonjishitatenageKotonowaka20  
2005 AkiDay 3M04TokitsuumiuwatedashinageJumonji21  
2005 AkiDay 4M02ShimotorikotenageJumonji22  
2005 AkiDay 5M03TochinonadayorikiriJumonji23  
2005 AkiDay 6M05HakurozankotenageJumonji24  
2005 AkiDay 7M03TakanowakashitatenageJumonji25  
2005 AkiDay 8M06IshideuwatenageJumonji26  
2005 AkiDay 9M04WakatobayorikiriJumonji27  
2005 AkiDay 10M02JumonjiyoritaoshiTochinohana37  
2005 AkiDay 11M08TamaasukayorikiriJumonji38  
2005 AkiDay 12M01JumonjishitatedashinageUshiomaru48  
2005 AkiDay 13M02JumonjisukuinageKasugao58  
2005 AkiDay 14M02JumonjihatakikomiKatayama68  
2005 AkiDay 15M07AsasekiryukotenageJumonji69  

Top of page

2005 Kyushu Basho

Maegashira 17 East, 9-6
2005 KyushuDay 1M01JumonjiyoritaoshiTochinonada10  
2005 KyushuDay 2M02JumonjiyoritaoshiTamaasuka20  
2005 KyushuDay 3M01JumonjioshitaoshiTochisakae30  
2005 KyushuDay 4M01JumonjihikiotoshiKatayama40  
2005 KyushuDay 5M02TochinohanaokuridashiJumonji41  
2005 KyushuDay 6M03JumonjioshidashiHakurozan51  
2005 KyushuDay 7M02ShunketsuuwatenageJumonji52  
2005 KyushuDay 8M06JumonjiyorikiriKotonowaka62  
2005 KyushuDay 9M05JumonjiyorikiriKyokushuzan72  
2005 KyushuDay 10M04JumonjioshidashiTosanoumi82  
2005 KyushuDay 11M03AsasekiryutsukiotoshiJumonji83  
2005 KyushuDay 12M02KasugaokotenageJumonji84  
2005 KyushuDay 13M07RohohatakikomiJumonji85  
2005 KyushuDay 14M02KasuganishikioshidashiJumonji86  
2005 KyushuDay 15M03JumonjikotenageWakatoba96  

Top of page

2006 Hatsu Basho

Maegashira 8 East, 7-8
2006 HatsuDay 1M10KakizoeoshidashiJumonji01  
2006 HatsuDay 2M10JumonjiyorikiriAminishiki11  
2006 HatsuDay 3M12JumonjiyorikiriIwakiyama21  
2006 HatsuDay 4M09JumonjihatakikomiToyonoshima31  
2006 HatsuDay 5M11AmahikkakeJumonji32  
2006 HatsuDay 6M08KyokushuzanhikiotoshiJumonji33  
2006 HatsuDay 7M08KotoshogikuuwatenageJumonji34  
2006 HatsuDay 8M11DejimaoshidashiJumonji35  
2006 HatsuDay 9M08KasugaoyorikiriJumonji36  
2006 HatsuDay 10M07JumonjikatasukashiYoshikaze46  
2006 HatsuDay 11M14JumonjihatakikomiTochinohana56  
2006 HatsuDay 12M07WakanosatoyorikiriJumonji57  
2006 HatsuDay 13M08JumonjioshidashiKitazakura67  
2006 HatsuDay 14M11AsasekiryuyorikiriJumonji68  
2006 HatsuDay 15M07JumonjioshidashiShunketsu78  

Top of page

2006 Haru Basho

Maegashira 9 East, 4-11
2006 HaruDay 1M09AsasekiryuyoritaoshiJumonji01  
2006 HaruDay 2M09KotoshogikuuwatedashinageJumonji02  
2006 HaruDay 3M11KakizoeoshidashiJumonji03  
2006 HaruDay 4M08TochinohanaoshidashiJumonji04  
2006 HaruDay 5M09TokitenkuhatakikomiJumonji05  
2006 HaruDay 6M07TochinonadashitatenageJumonji06  
2006 HaruDay 7M10KisenosatoyorikiriJumonji07  
2006 HaruDay 8M12KyokutenhoyorikiriJumonji08  
2006 HaruDay 9M07TakamisakariuwatenageJumonji09  
2006 HaruDay 10M13FutenoyorikiriJumonji010  
2006 HaruDay 11M07JumonjiyorikiriUshiomaru110  
2006 HaruDay 12M05HakurozanhatakikomiJumonji111  
2006 HaruDay 13M11JumonjiyoritaoshiTokitsuumi211  
2006 HaruDay 14M02JumonjiyorikiriOtsukasa311  
2006 HaruDay 15M07JumonjihatakikomiKitazakura411  

Top of page

2006 Natsu Basho

Maegashira 16 West, 8-7
2006 NatsuDay 1M01JumonjifusenshoTokitsuumi10  
2006 NatsuDay 2M01JumonjihatakikomiBuyuzan20  
2006 NatsuDay 3M02YoshikazeuwatenageJumonji21  
2006 NatsuDay 4M02JumonjishitatenageTakamisakari31  
2006 NatsuDay 5M03ToyonoshimatsukiotoshiJumonji32  
2006 NatsuDay 6M05JumonjihatakikomiTosanoumi42  
2006 NatsuDay 7M04BarutohatakikomiJumonji43  
2006 NatsuDay 8M06TamakasugaoshidashiJumonji44  
2006 NatsuDay 9M04TochinohanaoshidashiJumonji45  
2006 NatsuDay 10M03HomashooshidashiJumonji46  
2006 NatsuDay 11M02JumonjiyorikiriKatayama56  
2006 NatsuDay 12M01JumonjiyorikiriKitazakura66  
2006 NatsuDay 13M01JumonjioshidashiHokutoriki76  
2006 NatsuDay 14M05JumonjishitatenageTochinonada86  
2006 NatsuDay 15M07DejimatsukiotoshiJumonji87  

Top of page

2006 Nagoya Basho

Maegashira 13 East, 8-7
2006 NagoyaDay 1M04TakekazeoshidashiJumonji01  
2006 NagoyaDay 2M03JumonjioshidashiHomasho11  
2006 NagoyaDay 3M03KitazakurayorikiriJumonji12  
2006 NagoyaDay 4M05JumonjioshidashiTamakasuga22  
2006 NagoyaDay 5M07TamanoshimaoshidashiJumonji23  
2006 NagoyaDay 6M02JumonjihatakikomiDaimanazuru33  
2006 NagoyaDay 7M02TochinohanayorikiriJumonji34  
2006 NagoyaDay 8M02JumonjisukuinageBuyuzan44  
2006 NagoyaDay 9M03JumonjiuwatenageKasuganishiki54  
2006 NagoyaDay 10M09JumonjihansokuHokutoriki64  
2006 NagoyaDay 11M08TokitenkuhatakikomiJumonji65  
2006 NagoyaDay 12M04TochinonadahikiotoshiJumonji66  
2006 NagoyaDay 13M06JumonjiyorikiriYoshikaze76  
2006 NagoyaDay 14M08TakamisakariyorikiriJumonji77  
2006 NagoyaDay 15M10JumonjihatakikomiFuteno87  

Top of page

2006 Aki Basho

Maegashira 11 West, 4-11
2006 AkiDay 1M06HomashooshidashiJumonji01  
2006 AkiDay 2M07HakurozanshitatenageJumonji02  
2006 AkiDay 3M04JumonjioshidashiHokutoriki12  
2006 AkiDay 4M06TakekazeoshidashiJumonji13  
2006 AkiDay 5M08KyokushuzanuwatedashinageJumonji14  
2006 AkiDay 6M07AsasekiryuyorikiriJumonji15  
2006 AkiDay 7M07KakizoeoshidashiJumonji16  
2006 AkiDay 8M04ShimotorioshidashiJumonji17  
2006 AkiDay 9M03JumonjitottariTochinohana27  
2006 AkiDay 10M03KasugaohikiotoshiJumonji28  
2006 AkiDay 11M09JumonjiyorikiriToyonoshima38  
2006 AkiDay 12M08KotoshogikushitatenageJumonji39  
2006 AkiDay 13M02KasuganishikihatakikomiJumonji310  
2006 AkiDay 14M12JumonjiyorikiriTamakasuga410  
2006 AkiDay 15M12KyokutenhoyorikiriJumonji411  

Top of page

2006 Kyushu Basho

Juryo 2 West, 13-2, Juryo Yusho
2006 KyushuDay 1J13JumonjiuwatenageTakanowaka10  
2006 KyushuDay 2J13JumonjioshidashiYoshikaze20  
2006 KyushuDay 3J12JumonjitsukiotoshiTokitsuumi30  
2006 KyushuDay 4J12JumonjiyorikiriTamarikido40  
2006 KyushuDay 5J11SatoyamashitatedashinageJumonji41  
2006 KyushuDay 6J12KasuganishikihatakikomiJumonji42  
2006 KyushuDay 7J11JumonjihikiotoshiRyuo52  
2006 KyushuDay 8J13JumonjihatakikomiTochisakae62  
2006 KyushuDay 9J11JumonjikotenageOga72  
2006 KyushuDay 10J13JumonjihatakikomiHochiyama82  
2006 KyushuDay 11J11JumonjikotenageKaiho92  
2006 KyushuDay 12J13JumonjiyorikiriMasatsukasa102  
2006 KyushuDay 13J12JumonjioshidashiKyokunankai112  
2006 KyushuDay 14J13JumonjiyorikiriTochiozan122  
2006 KyushuDay 15J11JumonjiuwatenageWakanosato132  

Top of page

2007 Hatsu Basho

Maegashira 10 West, 4-11
2007 HatsuDay 1M07JumonjiyorikiriIwakiyama10  
2007 HatsuDay 2M08ToyonoshimaoshidashiJumonji11  
2007 HatsuDay 3M06JumonjiyorikiriTokitsuumi21  
2007 HatsuDay 4M07TamakasugakubinageJumonji22  
2007 HatsuDay 5M08JumonjiyorikiriKasugao32  
2007 HatsuDay 6M06KasuganishikiyorikiriJumonji33  
2007 HatsuDay 7M05TamanoshimayorikiriJumonji34  
2007 HatsuDay 8M07HakurozanyorikiriJumonji35  
2007 HatsuDay 9M09TakekazeoshidashiJumonji36  
2007 HatsuDay 10M08KakuryuoshidashiJumonji37  
2007 HatsuDay 11M10TochinonadayorikiriJumonji38  
2007 HatsuDay 12M04JumonjiokuritaoshiOtsukasa48  
2007 HatsuDay 13M08FutenoyorikiriJumonji49  
2007 HatsuDay 14M05TosanoumioshidashiJumonji410  
2007 HatsuDay 15M10AsasekiryuuwatenageJumonji411  

Top of page

2007 Haru Basho

Maegashira 16 West, 4-9-2
2007 HaruDay 1M01OtsukasayorikiriJumonji01  
2007 HaruDay 2M02JumonjiyorikiriTochinohana11  
2007 HaruDay 3M03TosanoumihikiotoshiJumonji12  
2007 HaruDay 4M01JumonjiokuridashiTakanowaka22  
2007 HaruDay 5M04JumonjioshidashiIwakiyama32  
2007 HaruDay 6M01WakanosatohatakikomiJumonji33  
2007 HaruDay 7M02TochiozanyoritaoshiJumonji34  
2007 HaruDay 8M03JumonjikotenageUshiomaru44  
2007 HaruDay 9M04TokitsuumihikiotoshiJumonji45  
2007 HaruDay 10M02YoshikazetsukidashiJumonji46  
2007 HaruDay 11M01KaihoyorikiriJumonji47  
2007 HaruDay 12M01ShimotoriyorikiriJumonji48  
2007 HaruDay 13M01MasatsukasafusenshoJumonji49  

Top of page

2007 Natsu Basho

Juryo 6 East, 6-9
2007 NatsuDay 1J10JumonjiyorikiriShunketsu10  
2007 NatsuDay 2J09KatayamatsukiotoshiJumonji11  
2007 NatsuDay 3J11JumonjioshidashiTochisakae21  
2007 NatsuDay 4J09KoryuoshidashiJumonji22  
2007 NatsuDay 5J10KaihowatashikomiJumonji23  
2007 NatsuDay 6J08JumonjiokuridashiTakanowaka33  
2007 NatsuDay 7J12HakurozansotogakeJumonji34  
2007 NatsuDay 8J08BarutohikiotoshiJumonji35  
2007 NatsuDay 9J08DaimanazuruyorikiriJumonji36  
2007 NatsuDay 10J13JumonjioshidashiTosanoumi46  
2007 NatsuDay 11J10GoeidouwatenageJumonji47  
2007 NatsuDay 12J06MokonamioshidashiJumonji48  
2007 NatsuDay 13J08BushuyamayorikiriJumonji49  
2007 NatsuDay 14J10JumonjihikkakeMasatsukasa59  
2007 NatsuDay 15M01JumonjiyorikiriKasuganishiki69  

Top of page

2007 Nagoya Basho

Juryo 9 East, 5-10
2007 NagoyaDay 1J05JumonjiuwatenageSakaizawa10  
2007 NagoyaDay 2J05MokonamitokkurinageJumonji11  
2007 NagoyaDay 3J05KyokunankaioshidashiJumonji12  
2007 NagoyaDay 4J03HoshihikariyorikiriJumonji13  
2007 NagoyaDay 5J08MasatsukasaoshidashiJumonji14  
2007 NagoyaDay 6J07JumonjiokuridashiDaimanazuru24  
2007 NagoyaDay 7J07GoeidoyorikiriJumonji25  
2007 NagoyaDay 8J07WakanohohatakikomiJumonji26  
2007 NagoyaDay 9J08KyokutenhouwatenageJumonji27  
2007 NagoyaDay 10J04JumonjisukuinageChiyohakuho37  
2007 NagoyaDay 11J05KoryutsukiotoshiJumonji38  
2007 NagoyaDay 12J04KitataikikotenageJumonji39  
2007 NagoyaDay 13J11KasuganishikikatasukashiJumonji310  
2007 NagoyaDay 14J04JumonjioshidashiAsofuji410  
2007 NagoyaDay 15J03JumonjioshidashiTakanowaka510  

Top of page

2007 Aki Basho

Juryo 13 West, 8-7
2007 AkiDay 1J02AsofujiuwatedashinageJumonji01  
2007 AkiDay 2J03JumonjioshidashiKyokunankai11  
2007 AkiDay 3J01JumonjiyoritaoshiTochisakae21  
2007 AkiDay 4J04JumonjiokuridashiShimootori31  
2007 AkiDay 5J03HoshihikarioshidashiJumonji32  
2007 AkiDay 6J04KitataikisotogakeJumonji33  
2007 AkiDay 7J04BarutoyorikiriJumonji34  
2007 AkiDay 8J02JumonjioshidashiTamarikido44  
2007 AkiDay 9J01JumonjiyorikiriSokokurai54  
2007 AkiDay 10J01KatayamaoshidashiJumonji55  
2007 AkiDay 11J02JumonjioshitaoshiIsobe65  
2007 AkiDay 12J03JumonjitsukiotoshiChiyohakuho75  
2007 AkiDay 13J06JumonjiyoritaoshiShirononami85  
2007 AkiDay 14J02KotokasugayorikiriJumonji86  
2007 AkiDay 15J04MokonamiyorikiriJumonji87  

Top of page

2007 Kyushu Basho

Juryo 12 East, 3-12
2007 KyushuDay 1J03AsofujiokurinageJumonji01  
2007 KyushuDay 2J03IchiharayorikiriJumonji02  
2007 KyushuDay 3J03SakaizawakatasukashiJumonji03  
2007 KyushuDay 4J01SagatsukasaoshidashiJumonji04  
2007 KyushuDay 5J06JumonjiyorikiriKoryu14  
2007 KyushuDay 6J05ShirononamiyoritaoshiJumonji15  
2007 KyushuDay 7J02KimurayamatsukiotoshiJumonji16  
2007 KyushuDay 8J02KatayamayoritaoshiJumonji17  
2007 KyushuDay 9J07UshiomaruoshidashiJumonji18  
2007 KyushuDay 10J01JumonjiyorikiriKyokunankai28  
2007 KyushuDay 11J02JumonjiyorikiriYoshiazuma38  
2007 KyushuDay 12J01TamawashioshidashiJumonji39  
2007 KyushuDay 13J05ShunketsuuwatenageJumonji310  
2007 KyushuDay 14J03MasatsukasashitatedashinageJumonji311  
2007 KyushuDay 15J05MokonamiyorikiriJumonji312  

Top of page

2008 Kyushu Basho

Makushita 4 East, 4-3
2008 KyushuDay 14J02MokonamiyorikiriJumonji43  

Top of page

2009 Hatsu Basho

Makushita 3 East, 4-3
2009 HatsuDay 10J02JumonjiyoritaoshiAsofuji33  
2009 HatsuDay 12J01JumonjiyorikiriTamaasuka43  

Top of page

2009 Haru Basho

Makushita 2 East, 4-3
2009 HaruDay 2J01JumonjioshidashiYotsuguruma20  
2009 HaruDay 9J01JumonjiyorikiriOtsukasa32  

Top of page

2009 Natsu Basho

Juryo 14 West, 9-6
2009 NatsuDay 1J01JumonjiyorikiriYoshiazuma10  
2009 NatsuDay 2J02OkinoumiuwatenageJumonji11  
2009 NatsuDay 3J02KiyoseumiuwatenageJumonji12  
2009 NatsuDay 4J04JumonjiyorikiriHoshihikari22  
2009 NatsuDay 5J01TamaasukayorikiriJumonji23  
2009 NatsuDay 6J01JumonjiokuridashiSagatsukasa33  
2009 NatsuDay 7J05JumonjihikkakeWakatenro43  
2009 NatsuDay 8J03DaishoumihatakikomiJumonji44  
2009 NatsuDay 9J06JumonjiokuridashiUshiomaru54  
2009 NatsuDay 10J05JumonjiyorikiriShirononami64  
2009 NatsuDay 11J05JumonjihatakikomiTosanoumi74  
2009 NatsuDay 12J01JumonjiyorikiriKaiho84  
2009 NatsuDay 13J04KyokunankaihikiotoshiJumonji85  
2009 NatsuDay 14J06KoryuoshidashiJumonji86  
2009 NatsuDay 15J03JumonjitsukiotoshiKasuganishiki96  

Top of page

2009 Nagoya Basho

Juryo 10 East, 8-7
2009 NagoyaDay 1J05KitataikioshidashiJumonji01  
2009 NagoyaDay 2J06KaihosukuinageJumonji02  
2009 NagoyaDay 3J07KasuganishikiuwatenageJumonji03  
2009 NagoyaDay 4J06JumonjiyorikiriTokusegawa13  
2009 NagoyaDay 5J08JumonjiyorikiriKyokunankai23  
2009 NagoyaDay 6J03WakatenroyoritaoshiJumonji24  
2009 NagoyaDay 7J04JumonjiyorikiriKitazakura34  
2009 NagoyaDay 8J02JumonjiyorikiriKotokuni44  
2009 NagoyaDay 9J07JumonjiyorikiriAsofuji54  
2009 NagoyaDay 10J01KotoyutakayorikiriJumonji55  
2009 NagoyaDay 11J02JumonjioshidashiDaishoumi65  
2009 NagoyaDay 12J05WakanosatoyorikiriJumonji66  
2009 NagoyaDay 13J10JumonjiyorikiriTosanoumi76  
2009 NagoyaDay 14J04KiyoseumitsukiotoshiJumonji77  
2009 NagoyaDay 15J07JumonjiyorikiriKotokasuga87  

Top of page

2009 Aki Basho

Juryo 7 East, 7-8
2009 AkiDay 1J08ShirononamiyorikiriJumonji01  
2009 AkiDay 2J07JumonjihatakikomiAsofuji11  
2009 AkiDay 3J09JumonjioshidashiKoryu21  
2009 AkiDay 4J07JumonjioshitaoshiSotairyu31  
2009 AkiDay 5J08SagatsukasaoshidashiJumonji32  
2009 AkiDay 6J09ChiyohakuhooshidashiJumonji33  
2009 AkiDay 7J09KotokasugasukuinageJumonji34  
2009 AkiDay 8J07HoshikazeuwatenageJumonji35  
2009 AkiDay 9J13JumonjiyorikiriKimurayama45  
2009 AkiDay 10J04DaishoumitsukiotoshiJumonji46  
2009 AkiDay 11J03JumonjiyorikiriWakatenro56  
2009 AkiDay 12J05OkinoumiyorikiriJumonji57  
2009 AkiDay 13J12JumonjiuwatenageKasuganishiki67  
2009 AkiDay 14J04TokusegawayorikiriJumonji68  
2009 AkiDay 15J10JumonjiyoritaoshiKitataiki78  

Top of page

2009 Kyushu Basho

Juryo 8 East, 5-10
2009 KyushuDay 1J07TokusegawauwatenageJumonji01  
2009 KyushuDay 2J07JumonjiyorikiriKyokunankai11  
2009 KyushuDay 3J06DaishoumikotenageJumonji12  
2009 KyushuDay 4J07JumonjioshidashiKoryu22  
2009 KyushuDay 5J06ChiyohakuhotsukidashiJumonji23  
2009 KyushuDay 6J05ShirononamiyorikiriJumonji24  
2009 KyushuDay 7J07KiyoseumihatakikomiJumonji25  
2009 KyushuDay 8J05HoshikazeyorikiriJumonji26  
2009 KyushuDay 9J05GagamaruyorikiriJumonji27  
2009 KyushuDay 10J04KotoyutakashitatenageJumonji28  
2009 KyushuDay 11J14JumonjiyoritaoshiMasatsukasa38  
2009 KyushuDay 12J10JumonjiyorikiriAsofuji48  
2009 KyushuDay 13J12FutenooshidashiJumonji49  
2009 KyushuDay 14J11TochinonadayorikiriJumonji410  
2009 KyushuDay 15J03JumonjiokuridashiTokushinho510  

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2009.12.26. at 16:16:35
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.