Sumanofuji

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
SUMANOFUJI Shigeo
ADACHI Shigeo
Hyogo, 1977. 12. 21.
Nakamura
1993.03.


Basho History
2000 Kyushu      Ms2E, 3-4
2001 Haru      Ms2W, 5-2
2001 Natsu      J10W, 6-9
2001 Nagoya      Ms1e, 3-5
2001 Kyushu      Makushita 2 East, 5-2
2002 Hatsu      J11W, 7-8,
2002 Haru      J11W, 6-9
2002 Natsu      J13E, 6-9
2002 Nagoya      Ms1W, 3-4
2003 Haru      Ms2w, 4-3
2003 Natsu      J13e, 3-12
2003 Aki      Ms2w, 3-4
2004 Hatsu      J14e, 8-7
2004 Haru      J10w, 8-7
2004 Natsu      J9w, 6-9
2004 Nagoya      J11w, 7-8
2004 Aki      J12e, 5-10
2004 Kyushu      Ms3e, 5-2
2005 Hatsu      J12w, 3-12
2005 Natsu      J12e, 5-10
2005 Nagoya      J14w, 4-11
2006 Hatsu      J11w, 6-9
2006 Haru      J13w, 6-7-2
2006 Natsu      J13w, 6-8-1
2006 Nagoya      Ms3w, 5-2
2006 Aki      J14w, 8-7
2006 Kyushu      J13e, 9-6
2007 Hatsu      J9w, 2-5-8
      
      

2000 Kyushu Basho

Makushita 2 East, 3-4
2000 KyushuDay 4J01SumanofujiKainahineriMasutsuyoshiUUU 

Top of page

2001 Haru Basho

Makushita 2 West, 5-2
2001 HaruDay 5J02SumanofujiOshitaoshiSenshuyama21  
2001 HaruDay 13J02SumanofujiTsukiotoshiKasuganishiki52  

Top of page

2001 Natsu Basho

Juryo 10 West, 6-9
2001 NatsuDay 1J03SumanofujiOshitaoshiShimotori10  
2001 NatsuDay 2J03SumanofujiOshidashiJuzan20  
2001 NatsuDay 3J04KuniazumaHatakikomiSumanofuji21  
2001 NatsuDay 4J06SumanofujiHikiotoshiYotsukasa31  
2001 NatsuDay 5J04TakanotsuruOkuridashiSumanofuji32  
2001 NatsuDay 6J01SumanofujiOshidashiWakatoba42  
2001 NatsuDay 7J03MasutsuyoshiYorikiriSumanofuji43  
2001 NatsuDay 8J01OikariOshitaoshiSumanofuji44  
2001 NatsuDay 9J07HarunoyamaOshidashiSumanofuji45  
2001 NatsuDay 10J01TamanokuniHatakikomiSumanofuji46  
2001 NatsuDay 11J02SenshuyamaYorikiriSumanofuji47  
2001 NatsuDay 12J04SumanofujiOshitaoshiNishikikaze57  
2001 NatsuDay 13J07SumanofujiOshidashiWakatoryu67  
2001 NatsuDay 14J06MinatofujiHikiotoshiSumanofuji68  
2001 NatsuDay 15J04KoboHatakikomiSumanofuji69  

Top of page

2001 Nagoya Basho

Makushita 1 East, 3-5
2001 NagoyaDay 15J04SumanofujiOshidashiKinkaiyama35  

Top of page

2001 Kyushu Basho

Makushita 2 East, 5-2
2001 KyushuDay 3J02SumanofujiTsukidashiTakamisakari11  
2001 KyushuDay 9J01SumanofujiOshidashiMasutsuyoshi32  
2001 KyushuDay 13J03SumanofujiOshidashiGojoro52  

Top of page

2002 Hatsu Basho

Juryo 11 West, 7-8,
2002 HatsuDay 1J03UshiomarutsukiotoshiSumanofuji01  
2002 HatsuDay 2J02GojorooshidashiSumanofuji02  
2002 HatsuDay 3J04MinatofujitsukiotoshiSumanofuji03  
2002 HatsuDay 4J02SumanofujioshidashiWakatoba13  
2002 HatsuDay 5J07WakakoshohikiotoshiSumanofuji14  
2002 HatsuDay 6J02SumanofujioshidashiHokutoiwa24  
2002 HatsuDay 7J06SumanofujitsukidashiDaishi34  
2002 HatsuDay 8J03SumanofujioshidashiJuzan44  
2002 HatsuDay 9J04SumanofujitsukiotoshiHarunoyama54  
2002 HatsuDay 10J08TakamisakariuwatenageSumanofuji55  
2002 HatsuDay 11J02SumanofujitsukiotoshiKomahikari65  
2002 HatsuDay 12J01HokutorikitsukiotoshiSumanofuji66  
2002 HatsuDay 13J09ShimotorioshidashiSumanofuji67  
2002 HatsuDay 14J06SumanofujioshidashiKuniazuma77  
2002 HatsuDay 15J10TeraouwatenageSumanofuji78  

Top of page

2002 Haru Basho

Juryo 11 West, 6-9
2002 HaruDay 1J03WakatenroyorikiriSumanofuji01  
2002 HaruDay 2J05MinatofujihatakikomiSumanofuji02  
2002 HaruDay 3J05SumanofujioshidashiAogiyama12  
2002 HaruDay 4J03HarunoyamayorikiriSumanofuji13  
2002 HaruDay 5J05WakakoshohatakikomiSumanofuji14  
2002 HaruDay 6J02SumanofujioshidashiHamanoshima24  
2002 HaruDay 7J02SenshuyamaokuridashiSumanofuji25  
2002 HaruDay 8J04TakanotsuruoshidashiSumanofuji26  
2002 HaruDay 9J03SumanofujitsukiotoshiHokutoiwa36  
2002 HaruDay 10J02SumanofujiokuridashiJuzan46  
2002 HaruDay 11J02SumanofujioshidashiKasugao56  
2002 HaruDay 12J06TeraohatakikomiSumanofuji57  
2002 HaruDay 13J07AsanowakahikiotoshiSumanofuji58  
2002 HaruDay 14J03KotokanyuhikiotoshiSumanofuji59  
2002 HaruDay 15J01SumanofujioshitaoshiTamanokuni69  

Top of page

2002 Natsu Basho

Juryo 13 East, 6-9
2002 NatsuDay 1J01KotonomineyorikiriSumanofuji01  
2002 NatsuDay 2J01KomahikarihatakikomiSumanofuji02  
2002 NatsuDay 3J03HokutoiwahikiotoshiSumanofuji03  
2002 NatsuDay 4J01WakatobahikiotoshiSumanofuji04  
2002 NatsuDay 5J01MinatofujihikiotoshiSumanofuji05  
2002 NatsuDay 6J01ToyozakurayorikiriSumanofuji06  
2002 NatsuDay 7J02SumanofujioshidashiKotokanyu16  
2002 NatsuDay 8J01SumanofujioshidashiWakatenro26  
2002 NatsuDay 9J02SumanofujioshitaoshiJuzan36  
2002 NatsuDay 10J01SumanofujioshitaoshiGokenzan46  
2002 NatsuDay 11J01TakanotsuruyorikiriSumanofuji47  
2002 NatsuDay 12J02SumanofujioshidashiTowanoyama57  
2002 NatsuDay 13J02DaishodaiyorikiriSumanofuji58  
2002 NatsuDay 14J10WakakoshooshidashiSumanofuji59  
2002 NatsuDay 15J09SumanofujioshidashiOginishiki69  

Top of page

2002 Nagoya Basho

Makushita 1 West, 3-4
2002 NagoyaDay 2J01KotokanyutsukidashiSumanofuji11 
2002 NagoyaDay 14J02KasugaoyorikiriSumanofuji34 

Top of page

2003 Haru Basho

Makushita 2 West, 4-3
2003 HaruDay 5J02KotonomineyorikiriSumanofuji21  
2003 HaruDay 11J01SumanofujitsukiotoshiHidenokuni42  

Top of page

2003 Natsu Basho

Juryo 13 East, 3-12
2003 NatsuDay 1J02GokenzanyorikiriSumanofuji01  
2003 NatsuDay 2J01MasutsuyoshiyorikiriSumanofuji02  
2003 NatsuDay 3J01ToyozakurayorikiriSumanofuji03  
2003 NatsuDay 4J02NakaooshidashiSumanofuji04  
2003 NatsuDay 5J02DewanofujihatakikomiSumanofuji05  
2003 NatsuDay 6J03KokkaioshidashiSumanofuji06  
2003 NatsuDay 7J01FutenohikiotoshiSumanofuji07  
2003 NatsuDay 8J01KaitoyorikiriSumanofuji08  
2003 NatsuDay 9J01SumanofujioshidashiAsahibenten18  
2003 NatsuDay 10J03WakakoshookuridashiSumanofuji19  
2003 NatsuDay 11J08HamanishikitsukiotoshiSumanofuji110  
2003 NatsuDay 12J04OikarioshidashiSumanofuji111  
2003 NatsuDay 13J11OginishikisokubiotoshiSumanofuji112  
2003 NatsuDay 14J03SumanofujioshitaoshiHarunoyama212  
2003 NatsuDay 15J04SumanofujioshidashiKomahikari312  

Top of page

2003 Aki Basho

Makushita 2 West, 3-4
2003 AkiDay 9J02JuzanoshidashiSumanofuji23  
2003 AkiDay 13J03SumanofujioshidashiWakakosho34  

Top of page

2004 Hatsu Basho

Juryo 14 East, 8-7
2004 HatsuDay 1J02SumanofujioshitaoshiOginishiki10  
2004 HatsuDay 2J01SumanofujioshidashiSenshuyama20  
2004 HatsuDay 3J04SumanofujioshidashiDaimanazuru30  
2004 HatsuDay 4J05SumanofujiokuridashiMasutsuyoshi40  
2004 HatsuDay 5J02SumanofujioshidashiHakuho50  
2004 HatsuDay 6J03NakaookuridashiSumanofuji51  
2004 HatsuDay 7J01BushuyamasokubiotoshiSumanofuji52  
2004 HatsuDay 8J01JuzanhikiotoshiSumanofuji53  
2004 HatsuDay 9J04SumanofujitsukidashiGokenzan63  
2004 HatsuDay 10J01HamanishikiuwatedashinageSumanofuji64  
2004 HatsuDay 11J02TochifudooshidashiSumanofuji65  
2004 HatsuDay 12J05SumanofujioshitaoshiKaido75  
2004 HatsuDay 13J05SumanofujioshidashiWakanoyama85  
2004 HatsuDay 14J10OtsukasahatakikomiSumanofuji86  
2004 HatsuDay 15J08OikaritsukidashiSumanofuji87  

Top of page

2004 Haru Basho

Juryo 10 West, 8-7
2004 HaruDay 1J05SumanofujioshidashiHamanishiki10  
2004 HaruDay 2J04SumanofujitsukidashiAma20  
2004 HaruDay 3J03SumanofujioshidashiWakakosho30  
2004 HaruDay 4J04SumanofujioshidashiMasutsuyoshi40  
2004 HaruDay 5J05DaimanazurutsukiotoshiSumanofuji41  
2004 HaruDay 6J03TokitenkuoshidashiSumanofuji42  
2004 HaruDay 7J02BushuyamahatakikomiSumanofuji43  
2004 HaruDay 8J03DewanofujisokubiotoshiSumanofuji44  
2004 HaruDay 9J09KobotsukiotoshiSumanofuji45  
2004 HaruDay 10J08SumanofujiokuritaoshiWakatoba55  
2004 HaruDay 11J06SumanofujifusenTowanoyama65  
2004 HaruDay 12J07SumanofujihikiotoshiKasugao75  
2004 HaruDay 13J10HayateumiyorikiriSumanofuji76  
2004 HaruDay 14J11SumanofujihikiotoshiTamakasuga86  
2004 HaruDay 15J02TakanotsurusokubiotoshiSumanofuji87  

Top of page

2004 Natsu Basho

Juryo 9 West, 6-9
2004 NatsuDay 1J05KotooshuyoritaoshiSumanofuji01  
2004 NatsuDay 2J05HamanishikiyorikiriSumanofuji02  
2004 NatsuDay 3J04SumanofujitsukidashiDewanofuji12  
2004 NatsuDay 4J07WakanoyamaoshidashiSumanofuji13  
2004 NatsuDay 5J06GojoroyorikiriSumanofuji14  
2004 NatsuDay 6J06TakanotsuruuwatehineriSumanofuji15  
2004 NatsuDay 7J08KaidooshidashiSumanofuji16  
2004 NatsuDay 8J04SumanofujioshidashiDaishodai26  
2004 NatsuDay 9J09SumanofujiokuridashiOikari36  
2004 NatsuDay 10J13ToyozakuraoshidashiSumanofuji37  
2004 NatsuDay 11J02SumanofujioshidashiWakakosho47  
2004 NatsuDay 12J09WakatobatsukiotoshiSumanofuji48  
2004 NatsuDay 13J10SumanofujioshidashiYotsukasa58  
2004 NatsuDay 14J06KitazakurahikiotoshiSumanofuji59  
2004 NatsuDay 15J08SumanofujitsukidashiChiyotenzan69  

Top of page

2004 Nagoya Basho

Juryo 11 West, 7-8
2004 NagoyaDay 1J04SumanofujioshidashiBushuyama10  
2004 NagoyaDay 2J04SumanofujihatakikomiKotonomine20  
2004 NagoyaDay 3J02SumanofujioshidashiDaishodai30  
2004 NagoyaDay 4J02WakakoshooshidashiSumanofuji31  
2004 NagoyaDay 5J06KitazakurayorikiriSumanofuji32  
2004 NagoyaDay 6J08UshiomaruoshidashiSumanofuji33  
2004 NagoyaDay 7J03SumanofujisukuinageKaido43  
2004 NagoyaDay 8J02KatayamaoshidashiSumanofuji44  
2004 NagoyaDay 9J02KotoshogikuyorikiriSumanofuji45  
2004 NagoyaDay 10J02SumanofujioshidashiOikari55  
2004 NagoyaDay 11J02JuzanyorikiriSumanofuji56  
2004 NagoyaDay 12J06SumanofujioshitaoshiChiyotenzan66  
2004 NagoyaDay 13J11KotooshuyoritaoshiSumanofuji67  
2004 NagoyaDay 14J09SumanofujioshidashiKobo77  
2004 NagoyaDay 15J02AmayorikiriSumanofuji78  

Top of page

2004 Aki Basho

Juryo 12 East, 5-10
2004 AkiDay 1J03AsofujiokuridashiSumanofuji01  
2004 AkiDay 2J04ChiyotenzanoshidashiSumanofuji02  
2004 AkiDay 3J01HochiyamatsukidashiSumanofuji03  
2004 AkiDay 4J03SumanofujitsukiotoshiDaishodai13  
2004 AkiDay 5J04GojorotsukidashiSumanofuji14  
2004 AkiDay 6J01SumanofujihikkakeHakurozan24  
2004 AkiDay 7J01SumanofujioshidashiWakakirin34  
2004 AkiDay 8J02SumanofujiokuridashiHamanishiki44  
2004 AkiDay 9J01JuzanoshidashiSumanofuji45  
2004 AkiDay 10J04SumanofujioshidashiKobo55  
2004 AkiDay 11J05BushuyamayorikiriSumanofuji56  
2004 AkiDay 12J05YotsukasaoshidashiSumanofuji57  
2004 AkiDay 13J02TamaasukayorikiriSumanofuji58  
2004 AkiDay 14J01KotokasugayorikiriSumanofuji59  
2004 AkiDay 15J02ToyonokunioshidashiSumanofuji510  

Top of page

2004 Kyushu Basho

Makushita 3 East, 5-2
2004 KyushuDay 8J01SumanofujioshidashiHamanishiki41  
2004 KyushuDay 13J03SumanofujitsukiotoshiUshiomaru52  

Top of page

2005 Hatsu Basho

Juryo 12 West, 3-12
2005 HatsuDay 1J03SenshuyamaoshidashiSumanofuji01  
2005 HatsuDay 2J02DaimanazuruoshidashiSumanofuji02  
2005 HatsuDay 3J03KaidoyorikiriSumanofuji03  
2005 HatsuDay 4J02SumanofujitsukidashiToyonokuni13  
2005 HatsuDay 5J01UshiomaruoshidashiSumanofuji14  
2005 HatsuDay 6J02ChiyotenzanoshidashiSumanofuji15  
2005 HatsuDay 7J02BushuyamaoshidashiSumanofuji16  
2005 HatsuDay 8J05DaishodaihikiotoshiSumanofuji17  
2005 HatsuDay 9J02KatayamaoshidashiSumanofuji18  
2005 HatsuDay 10J07SumanofujitsukidashiTamaasuka28  
2005 HatsuDay 11J06SumanofujioshidashiKobo38  
2005 HatsuDay 12J01AsofujihikiotoshiSumanofuji39  
2005 HatsuDay 13J10KinkaiyamahatakikomiSumanofuji310  
2005 HatsuDay 14J03KyokunankaiokuritaoshiSumanofuji311  
2005 HatsuDay 15J02AsanowakahikiotoshiSumanofuji312  

Top of page

2005 Natsu Basho

Juryo 12 East, 5-10
2005 NatsuDay 1J04ChiyotenzanyorikiriSumanofuji01  
2005 NatsuDay 2J03MaikazeoshidashiSumanofuji02  
2005 NatsuDay 3J04SumanofujioshidashiGojoro12  
2005 NatsuDay 4J02SumanofujioshidashiDewanosato22  
2005 NatsuDay 5J01KyokunankaiuwatedashinageSumanofuji23  
2005 NatsuDay 6J05SumanofujioshidashiKinkaiyama33  
2005 NatsuDay 7J01SumanofujitsukidashiDaimanazuru43  
2005 NatsuDay 8J03YotsukasaoshidashiSumanofuji44  
2005 NatsuDay 9J03KanbayashiuwatenageSumanofuji45  
2005 NatsuDay 10J09TakanotsuruhatakikomiSumanofuji46  
2005 NatsuDay 11J01MasatsukasahikiotoshiSumanofuji47  
2005 NatsuDay 12J06KasugaookuridashiSumanofuji48  
2005 NatsuDay 13J03HarunoyamayorikiriSumanofuji49  
2005 NatsuDay 14J02SumanofujioshidashiTochinohana59  
2005 NatsuDay 15J11TamaasukatsukidashiSumanofuji510  

Top of page

2005 Nagoya Basho

Juryo 14 West, 4-11
2005 NagoyaDay 1J01ShiraishioshidashiSumanofuji01  
2005 NagoyaDay 2J02YoshikazeoshidashiSumanofuji02  
2005 NagoyaDay 3J01ChiyotenzanoshidashiSumanofuji03  
2005 NagoyaDay 4J02KyokunankaiyorikiriSumanofuji04  
2005 NagoyaDay 5J01MasatsukasayorikiriSumanofuji05  
2005 NagoyaDay 6J02TakanotsuruyorikiriSumanofuji06  
2005 NagoyaDay 7J04UshiomaruhatakikomiSumanofuji07  
2005 NagoyaDay 8J03SumanofujioshidashiKobo17  
2005 NagoyaDay 9J01SumanofujioshidashiChiyohakuho27  
2005 NagoyaDay 10J03AsofujiyorikiriSumanofuji28  
2005 NagoyaDay 11J02SumanofujioshidashiYotsukasa38  
2005 NagoyaDay 12J02KinkaiyamaoshidashiSumanofuji39  
2005 NagoyaDay 13J05WakanoyamahikiotoshiSumanofuji310  
2005 NagoyaDay 14J02MaikazeoshidashiSumanofuji311  
2005 NagoyaDay 15J05SumanofujioshidashiKotokasuga411  

Top of page

2006 Hatsu Basho

Juryo 11 West, 6-9
2006 HatsuDay 1J04KyokunankaioshidashiSumanofuji01  
2006 HatsuDay 2J04HomashooshidashiSumanofuji02  
2006 HatsuDay 3J06RyuhooshidashiSumanofuji03  
2006 HatsuDay 4J03SumanofujiokuridashiWakakirin13  
2006 HatsuDay 5J04MokonamiyorikiriSumanofuji14  
2006 HatsuDay 6J07SumanofujioshidashiKaiho24  
2006 HatsuDay 7J01SumanofujioshidashiKotokasuga34  
2006 HatsuDay 8J06HarunoyamauwatedashinageSumanofuji35  
2006 HatsuDay 9J03ShimotorihikiotoshiSumanofuji36  
2006 HatsuDay 10J07AsofujiyorikiriSumanofuji37  
2006 HatsuDay 11J02SumanofujihikiotoshiKanbayashi47  
2006 HatsuDay 12J03SumanofujioshidashiKobo57  
2006 HatsuDay 13J02SumanofujioshidashiMasatsukasa67  
2006 HatsuDay 14J07DaimanazuruoshidashiSumanofuji68  
2006 HatsuDay 15J06TakanowakauwatedashinageSumanofuji69  

Top of page

2006 Haru Basho

Juryo 13 West, 6-7-2
2006 HaruDay 1J02KobohatakikomiSumanofuji01  
2006 HaruDay 2J02TamarikidoyorikiriSumanofuji02  
2006 HaruDay 3J01SumanofujitsukiotoshiHochiyama12  
2006 HaruDay 4J02BarutooshitaoshiSumanofuji13  
2006 HaruDay 5J01SumanofujioshidashiSenshuyama23  
2006 HaruDay 6J05ShimotoriyorikiriSumanofuji24  
2006 HaruDay 7J01HokutoiwaoshidashiSumanofuji25  
2006 HaruDay 8J05SumanofujitsukiotoshiHarunoyama35  
2006 HaruDay 9J02SumanofujioshidashiKakuryu45  
2006 HaruDay 10J04SumanofujihatakikomiDaishodai55  
2006 HaruDay 11J03SumanofujioshidashiToki65  
2006 HaruDay 12J06ShunketsuyorikiriSumanofuji66  
2006 HaruDay 13J01RyuooshidashiSumanofuji67  
2006 HaruDay 14J02SumanofujihatakikomiMasatsukasa77  
2006 HaruDay 15J10AsofujihikiotoshiSumanofuji78  

Top of page

2006 Natsu Basho

Juryo 13 West, 6-8-1
2006 NatsuDay 1J02OgaoshidashiSumanofuji01  
2006 NatsuDay 2J02SenshuyamayorikiriSumanofuji02  
2006 NatsuDay 3J01RyuooshidashiSumanofuji03  
2006 NatsuDay 4J01MasatsukasaoshidashiSumanofuji04  
2006 NatsuDay 5J03SumanofujioshidashiKobo14  
2006 NatsuDay 6J04HokutoiwaoshidashiSumanofuji15  
2006 NatsuDay 7J03TamarikidooshidashiSumanofuji16  
2006 NatsuDay 8J01SumanofujioshidashiDewaotori26  
2006 NatsuDay 9J04WakatobayorikiriSumanofuji27  
2006 NatsuDay 10J03SumanofujitsukiotoshiShunketsu37  
2006 NatsuDay 11J01SumanofujioshidashiHarunoyama47  
2006 NatsuDay 12J07SumanofujihatakikomiRyuho57  
2006 NatsuDay 13J01KirinowakaoshidashiSumanofuji58  
2006 NatsuDay 14J10ToyozakuraoshidashiSumanofuji59  
2006 NatsuDay 15J13SumanofujioshidashiMokonami69  

Top of page

2006 Nagoya Basho

Makushita 3 West, 5-2
2006 NagoyaDay 9J01SumanofujioshidashiHarunoyama41  
2006 NagoyaDay 15J02DewaotoritsukiotoshiSumanofuji52  

Top of page

2006 Aki Basho

Juryo 14 West, 8-7
2006 AkiDay 1J01SumanofujioshidashiKimurayama10  
2006 AkiDay 2J02KanbayashiyorikiriSumanofuji11  
2006 AkiDay 3J02SumanofujioshidashiHokutoiwa21  
2006 AkiDay 4J04SumanofujioshidashiOga31  
2006 AkiDay 5J03SumanofujioshidashiKobo41  
2006 AkiDay 6J02KyokunankaioshidashiSumanofuji42  
2006 AkiDay 7J05SumanofujioshidashiDaimanazuru52  
2006 AkiDay 8J02WakatobaoshidashiSumanofuji53  
2006 AkiDay 9J06SumanofujioshidashiRyuo63  
2006 AkiDay 10J04TakanowakatsukiotoshiSumanofuji64  
2006 AkiDay 11J05KaihooshidashiSumanofuji65  
2006 AkiDay 12J02SumanofujisukuinageMokonami75  
2006 AkiDay 13J06SumanofujitsukiotoshiTokitsuumi85  
2006 AkiDay 14J11KitazakurayorikiriSumanofuji86  
2006 AkiDay 15J12SatoyamaoshidashiSumanofuji87  

Top of page

2006 Kyushu Basho

Juryo 13 East, 9-6
2006 KyushuDay 1J03KyokunankaioshidashiSumanofuji01  
2006 KyushuDay 2J03SumanofujioshidashiKanbayashi11  
2006 KyushuDay 3J01SumanofujitsukidashiMokonami21  
2006 KyushuDay 4J02SumanofujitsukiotoshiWakanosato31  
2006 KyushuDay 5J01SumanofujiokuridashiTamaasuka41  
2006 KyushuDay 6J01SumanofujiokuridashiHokutoiwa51  
2006 KyushuDay 7J06TochisakaeoshidashiSumanofuji52  
2006 KyushuDay 8J06KaihoyorikiriSumanofuji53  
2006 KyushuDay 9J02SumanofujioshidashiShunketsu63  
2006 KyushuDay 10J06TochiozanoshidashiSumanofuji64  
2006 KyushuDay 11J09TokitsuumiyorikiriSumanofuji65  
2006 KyushuDay 12J04GoeidouwatedashinageSumanofuji66  
2006 KyushuDay 13J02SumanofujioshidashiDaimanazuru76  
2006 KyushuDay 14J05SumanofujioshidashiKobo86  
2006 KyushuDay 15J05SumanofujioshidashiRyuo96  

Top of page

2007 Hatsu Basho

Juryo 9 West, 2-5-8
2007 HatsuDay 1J06SumanofujiokuridashiShunketsu10  
2007 HatsuDay 2J06GoeidotsukiotoshiSumanofuji11  
2007 HatsuDay 3J05HakubayorikiriSumanofuji12  
2007 HatsuDay 4J06TochisakaeoshidashiSumanofuji13  
2007 HatsuDay 5J04SumanofujitsukitaoshiKoryu23  
2007 HatsuDay 6J06RyuooshidashiSumanofuji24  
2007 HatsuDay 7J08TakanowakafusenshoSumanofuji258 

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2007. 01. 28. at 16:34:25
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.