Sakaizawa

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
SAKAIZAWA Ken'ichi
SAKAIZAWA Ken'ichi
Saitama, 1983.04.11.
Onoe
2006.03.


Basho History
2007 Haru      Ms2w, 5-2
2007 Natsu      Ms1e, 5-2
2007 Nagoya      J10w, 7-6-2
2007 Aki      J11w, 7-8
2007 Kyushu      J13e, 13-2, Juryo Yusho
2008 Hatsu      J3e, 9-6
2008 Haru      M15w, 3-5-7
2008 Natsu      J9e, 3-12
2008 Aki      Ms3w, 5-2
2008 Kyushu      J9e, 9-6
2009 Hatsu      J5e, 6-9
2009 Haru      J10e, 10-5
2009 Natsu      J3w, 6-9
2009 Nagoya      J8e, 5-4-6
2009 Aki      J14e, 9-6
2009 Kyushu      J7w, 6-9
      
      

2007 Haru Basho

Makushita 2 West, 5-2
2007 HaruDay 4J01SakaizawayorikiriOga30  
2007 HaruDay 13J02TamarikidoyorikiriSakaizawa52  

Top of page

2007 Natsu Basho

Makushita 1 East, 5-2
2007 NatsuDay 1J01KyokunankaitsukiotoshiSakaizawa01  
2007 NatsuDay 15J04SakaizawahikiotoshiTakanowaka52  

Top of page

2007 Nagoya Basho

Juryo 10 West, 7-6-2
2007 NagoyaDay 1J05JumonjiuwatenageSakaizawa01  
2007 NagoyaDay 2J06WakakirinuwatedashinageSakaizawa02  
2007 NagoyaDay 3J03SakaizawahatakikomiKatayama12  
2007 NagoyaDay 4J07SakaizawakotenageTamarikido22  
2007 NagoyaDay 5J06ToyozakuraoshidashiSakaizawa23  
2007 NagoyaDay 6J03SakaizawaoshidashiKitataiki33  
2007 NagoyaDay 7J06MasatsukasakotenageSakaizawa34  
2007 NagoyaDay 8J03ChiyohakuhofusenshoSakaizawa35  
2007 NagoyaDay 11J03SakaizawaoshitaoshiHoshihikari45  
2007 NagoyaDay 12J03SakaizawatsukiotoshiKoryu55  
2007 NagoyaDay 13J12TochinohanayoritaoshiSakaizawa56  
2007 NagoyaDay 14J08SakaizawakakenageWakanoho66  
2007 NagoyaDay 15J14SakaizawayorikiriShunketsu76  

Top of page

2007 Aki Basho

Juryo 11 West, 7-8
2007 AkiDay 1J04SakaizawakakenageTamarikido10  
2007 AkiDay 2J05KitataikiuwatenageSakaizawa11  
2007 AkiDay 3J03KatayamahatakikomiSakaizawa12  
2007 AkiDay 4J03SakaizawakotenageRyuho22  
2007 AkiDay 5J05ChiyohakuhotsukiotoshiSakaizawa23  
2007 AkiDay 6J02AsofujitsukiotoshiSakaizawa24  
2007 AkiDay 7J06MokonamitsukiotoshiSakaizawa25  
2007 AkiDay 8J05SakaizawashitatenageShimootori35  
2007 AkiDay 9J03HoshihikariyorikiriSakaizawa36  
2007 AkiDay 10J03KotokasugaoshidashiSakaizawa37  
2007 AkiDay 11J03SakaizawatsukidashiKyokunankai47  
2007 AkiDay 12J10SakaizawayorikiriHakuba57  
2007 AkiDay 13J01SakaizawasukuinageYoshiazuma67  
2007 AkiDay 14J09ToyozakuraoshitaoshiSakaizawa68  
2007 AkiDay 15J01SakaizawahatakikomiKimurayama78  

Top of page

2007 Kyushu Basho

Juryo 13 East, 13-2, Juryo Yusho
2007 KyushuDay 1J02SakaizawahatakikomiKyokunankai10  
2007 KyushuDay 2J01SakaizawaokuritaoshiSagatsukasa20  
2007 KyushuDay 3J03SakaizawakatasukashiJumonji30  
2007 KyushuDay 4J02SakaizawayorikiriIchihara40  
2007 KyushuDay 5J03SakaizawayorikiriMokonami50  
2007 KyushuDay 6J02SakaizawashitatenageYoshiazuma60  
2007 KyushuDay 7J01SakaizawasukuinageAsofuji70  
2007 KyushuDay 8J06SakaizawakatasukashiMasatsukasa80  
2007 KyushuDay 9J06SakaizawaoshidashiKoryu90  
2007 KyushuDay 10J07SakaizawahikiotoshiRyuo100  
2007 KyushuDay 11J09ShimootoriyorikiriSakaizawa101  
2007 KyushuDay 12J02SakaizawaushiromotareHoshihikari111  
2007 KyushuDay 13J14SakaizawaoshidashiIwakiyama121  
2007 KyushuDay 14J06KotokasugasukuinageSakaizawa122  
2007 KyushuDay 15J04SakaizawaoshitaoshiKatayama132  
2007 KyushuDay 15J-KetteiSakaizawaokuridashiIchihara132  

Top of page

2008 Hatsu Basho

Juryo 3 East, 9-6
2008 HatsuDay 1J12SakaizawayorikiriHakurozan10  
2008 HatsuDay 2J11KotokasugaoshidashiSakaizawa11  
2008 HatsuDay 3J12SakaizawayorikiriOtsukasa21  
2008 HatsuDay 4J13SakaizawayorikiriKasuganishiki31  
2008 HatsuDay 5M01TochiozanoshidashiSakaizawa32  
2008 HatsuDay 6J13SakaizawayorikiriChiyohakuho42  
2008 HatsuDay 7J10SakaizawayorikiriShunketsu52  
2008 HatsuDay 8J10SakaizawayoritaoshiToyozakura62  
2008 HatsuDay 9J13KoryuoshidashiSakaizawa63  
2008 HatsuDay 10J12SakaizawayorikiriRyuo73  
2008 HatsuDay 11J13SakaizawakotenageHoshihikari83  
2008 HatsuDay 12M01YoshikazeyorikiriSakaizawa84  
2008 HatsuDay 13J11SakaizawashitatenageKitazakura94  
2008 HatsuDay 14J09HakubauwatedashinageSakaizawa95  
2008 HatsuDay 15J11TochinoshinyorikiriSakaizawa96  

Top of page

2008 Haru Basho

Maegashira 15 West, 3-5-7
2008 HaruDay 1M02SakaizawahikiotoshiWakakirin10  
2008 HaruDay 2M02SakaizawayorikiriRyuo20  
2008 HaruDay 3M02OtsukasahikiotoshiSakaizawa21  
2008 HaruDay 4M04SakaizawakotenageYoshikaze31  
2008 HaruDay 5M01HakurozanyoritaoshiSakaizawa32  
2008 HaruDay 6M03HomashoyorikiriSakaizawa33  
2008 HaruDay 7M02KakizoeoshitaoshiSakaizawa34  
2008 HaruDay 8M03ToyohibikifusenSakaizawa357 

Top of page

2008 Natsu Basho

Juryo 9 East, 3-12
2008 NatsuDay 1J06SakaizawayorikiriDaiyubu10  
2008 NatsuDay 2J06KyokunankaihikiotoshiSakaizawa11  
2008 NatsuDay 3J06SakaizawayorikiriIchihara21  
2008 NatsuDay 4J07KitazakurayorikiriSakaizawa22  
2008 NatsuDay 5J07KoryuoshitaoshiSakaizawa23  
2008 NatsuDay 6J05SakaizawaokuritaoshiSagatsukasa33  
2008 NatsuDay 7J03KatayamaoshidashiSakaizawa34  
2008 NatsuDay 8J07KasuganishikioshidashiSakaizawa35  
2008 NatsuDay 9J03ChiyohakuhooshidashiSakaizawa36  
2008 NatsuDay 10J02KirinowakayoritaoshiSakaizawa37  
2008 NatsuDay 11J13TamawashioshidashiSakaizawa38  
2008 NatsuDay 12J03AsofujitsukiotoshiSakaizawa39  
2008 NatsuDay 13J11MasatsukasaoshidashiSakaizawa310  
2008 NatsuDay 14J02WakakoyuoshitaoshiSakaizawa311  
2008 NatsuDay 15J13KitataikioshidashiSakaizawa312  

Top of page

2008 Aki Basho

Makushita 3 West, 5-2
2008 AkiDay 8J01SakaizawayorikiriKirinowaka41  
2008 AkiDay 11J03HakubatottariSakaizawa42  

Top of page

2008 Kyushu Basho

Juryo 9 East, 9-6
2008 KyushuDay 1J06ShotenrooshidashiSakaizawa01  
2008 KyushuDay 2J05KitazakurayorikiriSakaizawa02  
2008 KyushuDay 3J06SakaizawaoshidashiHakuba12  
2008 KyushuDay 4J07SakaizawayorikiriKasugao22  
2008 KyushuDay 5J06SakaizawauwatedashinageSagatsukasa32  
2008 KyushuDay 6J08SakaizawayorikiriKyokunankai42  
2008 KyushuDay 7J07WakakoyuoshitaoshiSakaizawa43  
2008 KyushuDay 8J04SakaizawayorikiriMokonami53  
2008 KyushuDay 9J05SakaizawayorikiriDaishoumi63  
2008 KyushuDay 10J04UshiomaruyorikiriSakaizawa64  
2008 KyushuDay 11J03IchiharayorikiriSakaizawa65  
2008 KyushuDay 12J09SakaizawaoshitaoshiOtsukasa75  
2008 KyushuDay 13J03SakaizawakotenageKotokasuga85  
2008 KyushuDay 14J12TosayutakayorikiriSakaizawa86  
2008 KyushuDay 15J03SakaizawashitatenageYotsuguruma96  

Top of page

2009 Hatsu Basho

Juryo 5 East, 6-9
2009 HatsuDay 1J10SakaizawasukuinageKasugao10  
2009 HatsuDay 2J09KasuganishikihikiotoshiSakaizawa11  
2009 HatsuDay 3J09SakaizawakotenageKitataiki21  
2009 HatsuDay 4J11SakaizawasotogakeTosayutaka31  
2009 HatsuDay 5J12ShimotoriyorikiriSakaizawa32  
2009 HatsuDay 6J12KyokunankaiokurihikiotoshiSakaizawa33  
2009 HatsuDay 7J09OtsukasayorikiriSakaizawa34  
2009 HatsuDay 8J13SakaizawayorikiriShotenro44  
2009 HatsuDay 9J14KimurayamatsukiotoshiSakaizawa45  
2009 HatsuDay 10J07UshiomarushitatenageSakaizawa46  
2009 HatsuDay 11J09SakaizawayorikiriWakatenro56  
2009 HatsuDay 12J08SakaizawahatakikomiWakakoyu66  
2009 HatsuDay 13J11WakakirinoshidashiSakaizawa67  
2009 HatsuDay 14J06DaishoumiyoritaoshiSakaizawa68  
2009 HatsuDay 15J08TamaasukaoshidashiSakaizawa69  

Top of page

2009 Haru Basho

Juryo 10 East, 10-5
2009 HaruDay 1J06KitataikitsukihizaSakaizawa01  
2009 HaruDay 2J05SakaizawahatakikomiDaishoumi11  
2009 HaruDay 3J05SakaizawatsuridashiAsofuji21  
2009 HaruDay 4J06SakaizawaokuritaoshiHoshihikari31  
2009 HaruDay 5J04SakaizawayorikiriOtsukasa41  
2009 HaruDay 6J04SakaizawakakenageYotsuguruma51  
2009 HaruDay 7J07SakaizawayorikiriKotokuni61  
2009 HaruDay 8J03KirinowakakirikaeshiSakaizawa62  
2009 HaruDay 9J04WakatenrotsukiotoshiSakaizawa63  
2009 HaruDay 10J09MasatsukasayorikiriSakaizawa64  
2009 HaruDay 11J05SakaizawayoritaoshiMokonami74  
2009 HaruDay 12J02SakaizawayorikiriKyokunankai84  
2009 HaruDay 13J03SakaizawahikiotoshiWakakoyu94  
2009 HaruDay 14J14SakaizawakainahineriBushuyama104  
2009 HaruDay 15J09ToyohibikiyorikiriSakaizawa105  

Top of page

2009 Natsu Basho

Juryo 3 West, 6-9
2009 NatsuDay 1J12KasugaoyoritaoshiSakaizawa01  
2009 NatsuDay 2J13WakakoyukotenageSakaizawa02  
2009 NatsuDay 3J13MokonamihikiotoshiSakaizawa03  
2009 NatsuDay 4J12SakaizawauwatenageMasatsukasa13  
2009 NatsuDay 5J14SakaizawaoshidashiTosayutaka23  
2009 NatsuDay 6J11KitataikitsuridashiSakaizawa24  
2009 NatsuDay 7J10SakaizawakotenageKotokasuga34  
2009 NatsuDay 8J10HakubashitatenageSakaizawa35  
2009 NatsuDay 9J09KiyoseumitsukiotoshiSakaizawa36  
2009 NatsuDay 10J12ToyozakuraoshitaoshiSakaizawa37  
2009 NatsuDay 11J10AsofujioshitaoshiSakaizawa38  
2009 NatsuDay 12J11SakaizawatsukiotoshiWakatenro48  
2009 NatsuDay 13J11DaishoumiyoritaoshiSakaizawa49  
2009 NatsuDay 14J11SakaizawayorikiriUshiomaru59  
2009 NatsuDay 15J10SakaizawaoshidashiHoshihikari69  

Top of page

2009 Nagoya Basho

Juryo 8 East, 5-4-6
2009 NagoyaDay 1J07KirinowakafusenSakaizawa01  
2009 NagoyaDay 8J04KotoyutakauwatenageSakaizawa026 
2009 NagoyaDay 9J04SakaizawayorikiriToyozakura126 
2009 NagoyaDay 10J04SakaizawatsukiotoshiKotokuni226 
2009 NagoyaDay 11J03SakaizawatsukiotoshiHoshihikari326 
2009 NagoyaDay 12J14ChiyohakuhooshidashiSakaizawa336 
2009 NagoyaDay 13J05SakaizawayorikiriKitazakura436 
2009 NagoyaDay 14J06SakaizawayorikiriWakatenro536 
2009 NagoyaDay 15J06KaihoshitatenageSakaizawa546 

Top of page

2009 Aki Basho

Juryo 14 East, 9-6
2009 AkiDay 1J01OkinoumiyoritaoshiSakaizawa01  
2009 AkiDay 2J01ToyozakuratsukiotoshiSakaizawa02  
2009 AkiDay 3J01SakaizawaoshidashiTokushinho12  
2009 AkiDay 4J01HoshikazeuwatenageSakaizawa13  
2009 AkiDay 5J01SakaizawahatakikomiSotairyu23  
2009 AkiDay 6J01SakaizawakakenageKotoyutaka33  
2009 AkiDay 7J03SakaizawasotogakeKaiho43  
2009 AkiDay 8J03SakaizawayorikiriKyokunankai53  
2009 AkiDay 9J04SakaizawahatakikomiTosanoumi63  
2009 AkiDay 10J03SagatsukasatsukiotoshiSakaizawa64  
2009 AkiDay 11J02SakaizawayorikiriKiyoseumi74  
2009 AkiDay 12J06SakaizawayorikiriHakuba84  
2009 AkiDay 13J04AsofujitsukiotoshiSakaizawa85  
2009 AkiDay 14J07KoryuhatakikomiSakaizawa86  
2009 AkiDay 15J01SakaizawayorikiriDaishoumi96  

Top of page

2009 Kyushu Basho

Juryo 7 West, 6-9
2009 KyushuDay 1J08KyokunankaioshitaoshiSakaizawa01  
2009 KyushuDay 2J08SakaizawayorikiriTokusegawa11  
2009 KyushuDay 3J07WakakoyusukuinageSakaizawa12  
2009 KyushuDay 4J09SakaizawaoshidashiKitataiki22  
2009 KyushuDay 5J07KiyoseumiyorikiriSakaizawa23  
2009 KyushuDay 6J08DaishoumitsukiotoshiSakaizawa24  
2009 KyushuDay 7J09SakaizawatsukiotoshiKoryu34  
2009 KyushuDay 8J06KasuganishikitsukiotoshiSakaizawa35  
2009 KyushuDay 9J06SakaizawatsukiotoshiChiyohakuho45  
2009 KyushuDay 10J06HoshikazeuwatenageSakaizawa46  
2009 KyushuDay 11J10KaihoshitatenageSakaizawa47  
2009 KyushuDay 12J13SakaizawaokuridashiMasatsukasa57  
2009 KyushuDay 13J13TochinonadaokuridashiSakaizawa58  
2009 KyushuDay 14J10SakaizawatsukiotoshiToyozakura68  
2009 KyushuDay 15J04KirinowakayoritaoshiSakaizawa69  

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2009.12.26. at 16:17:31
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.