Kotokasuga

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
KOTOKASUGA Keigo
YAMADA Keigo
Fukuoka, 1977.08.25.
Sadogatake
1993.03.


Basho History
2004 Natsu      Ms1e, 3-4
2004 Aki      Ms1w, 4-3
2004 Kyushu      J14e, 7-8
2005 Hatsu      Ms1e, 3-4
2005 Natsu      J13w, 8-7
2005 Nagoya      J8w, 6-9
2005 Aki      J10w, 5-10
2005 Kyushu      Ms1w, 4-3
2006 Hatsu      J12w, 5-10
2007 Natsu      Ms4w, 5-2
2007 Nagoya      Ms1e, 6-1
2007 Aki      J10e, 9-6
2007 Kyushu      J6w, 8-7
2008 Hatsu      J4e, 8-7
2008 Haru      J3e, 8-7
2008 Natsu      M16e, 4-11
2008 Nagoya      J5e, 6-8-1
2008 Aki      J8e, 6-9
2008 Kyushu      J11e, 10-5
2009 Hatsu      J4w, 6-9
2009 Haru      J8w, 8-7
2009 Natsu      J5w, 7-8
2009 Nagoya      J7e, 8-7
2009 Aki      J3w, 6-9
2009 Kyushu      J6w, 8-7
      
      

2004 Natsu Basho

Makushita 1 East, 3-4
2004 NatsuDay 4J01KotokasugayorikiriTochifudo21  
2004 NatsuDay 13J01WakakoshooshidashiKotokasuga34  

Top of page

2004 Aki Basho

Makushita 1 West, 4-3
2004 AkiDay 10J02KotokasugayorikiriJuzan33  
2004 AkiDay 14J01KotokasugayorikiriSumanofuji43  

Top of page

2004 Kyushu Basho

Juryo 14 East, 7-8
2004 KyushuDay 1J01KotokasugashitatenageHamanishiki10  
2004 KyushuDay 2J02IshideyorikiriKotokasuga11  
2004 KyushuDay 3J02KotokasugashitatenageKatayama21  
2004 KyushuDay 4J01AsofujitsukidashiKotokasuga22  
2004 KyushuDay 5J01KotokasugaokuridashiToyonokuni32  
2004 KyushuDay 6J03WakatobauwatenageKotokasuga33  
2004 KyushuDay 7J05KotokasugaoshidashiKasuganishiki43  
2004 KyushuDay 8J03KotokasugaoshidashiHakurozan53  
2004 KyushuDay 9J02KotokasugahikiotoshiUshiomaru63  
2004 KyushuDay 10J02KotokasugayorikiriTamaasuka73  
2004 KyushuDay 11J04WakakirinhatakikomiKotokasuga74  
2004 KyushuDay 12J05WakanoyamahatakikomiKotokasuga75  
2004 KyushuDay 13J06DaishodaikotenageKotokasuga76  
2004 KyushuDay 14J04KinkaiyamaokuridashiKotokasuga77  
2004 KyushuDay 15J13ToyonoshimayorikiriKotokasuga78  

Top of page

2005 Hatsu Basho

Makushita 1 East, 3-4
2005 HatsuDay 1J01KotokasugakatasukashiDaimanazuru10  

Top of page

2005 Natsu Basho

Juryo 13 West, 8-7
2005 NatsuDay 1J02KotokasugaoshidashiDewanosato10  
2005 NatsuDay 2J02DaimanazuruyoritaoshiKotokasuga11  
2005 NatsuDay 3J02UshiomaruoshidashiKotokasuga12  
2005 NatsuDay 4J03HarunoyamayorikiriKotokasuga13  
2005 NatsuDay 5J04KotokasugasukuinageYotsukasa23  
2005 NatsuDay 6J01KotokasugahatakikomiMasatsukasa33  
2005 NatsuDay 7J02KotokasugafusenGojoro43  
2005 NatsuDay 8J02KotokasugatsukiotoshiKanbayashi53  
2005 NatsuDay 9J04TochinohanatsukiotoshiKotokasuga54  
2005 NatsuDay 10J03ChiyotenzantsukiotoshiKotokasuga55  
2005 NatsuDay 11J06WakanoyamayorikiriKotokasuga56  
2005 NatsuDay 12J05KotokasugahatakikomiAsofuji66  
2005 NatsuDay 13J02KotokasugahikiotoshiKaido76  
2005 NatsuDay 14J03KotokasugahikiotoshiDaishodai86  
2005 NatsuDay 15J08SenshuyamahatakikomiKotokasuga87  

Top of page

2005 Nagoya Basho

Juryo 8 West, 6-9
2005 NagoyaDay 1J07KotokasugaoshidashiAsofuji10  
2005 NagoyaDay 2J08DaimanazuruoshidashiKotokasuga11  
2005 NagoyaDay 3J05TakanotsurusokubiotoshiKotokasuga12  
2005 NagoyaDay 4J07KotokasugauwatenageKinkaiyama22  
2005 NagoyaDay 5J06KyokunankaioshidashiKotokasuga23  
2005 NagoyaDay 6J06KanbayashioshidashiKotokasuga24  
2005 NagoyaDay 7J10KotokasugahatakikomiTokitsuumi34  
2005 NagoyaDay 8J09KitazakurayorikiriKotokasuga35  
2005 NagoyaDay 9J07HarunoyamaoshidashiKotokasuga36  
2005 NagoyaDay 10J13KotokasugaokuridashiOtsukasa46  
2005 NagoyaDay 11J05KotokasugaoshidashiChiyohakuho56  
2005 NagoyaDay 12J12SenshuyamayorikiriKotokasuga57  
2005 NagoyaDay 13J08ShimotoriyorikiriKotokasuga58  
2005 NagoyaDay 14J12KotokasugayorikiriToki68  
2005 NagoyaDay 15J05SumanofujioshidashiKotokasuga69  

Top of page

2005 Aki Basho

Juryo 10 West, 5-10
2005 AkiDay 1J05MasatsukasaoshidashiKotokasuga01  
2005 AkiDay 2J05KotokasugayorikiriRaiko11  
2005 AkiDay 3J07TamakasugaoshidashiKotokasuga12  
2005 AkiDay 4J04YotsukasatsukiotoshiKotokasuga13  
2005 AkiDay 5J03KotokasugayorikiriRyuho23  
2005 AkiDay 6J04BarutoyorikiriKotokasuga24  
2005 AkiDay 7J03KotokasugaokuridashiDairaido34  
2005 AkiDay 8J05KotokasugayorikiriKyokunankai44  
2005 AkiDay 9J02TakanotsuruyorikiriKotokasuga45  
2005 AkiDay 10J07KotokasugasukuinageKobo55  
2005 AkiDay 11J02ShiraishioshidashiKotokasuga56  
2005 AkiDay 12J07DaimanazuruyorikiriKotokasuga57  
2005 AkiDay 13J12KatayamayorikiriKotokasuga58  
2005 AkiDay 14J02OtsukasasukuinageKotokasuga59  
2005 AkiDay 15J08TokikotenageKotokasuga510  

Top of page

2005 Kyushu Basho

Makushita1 West, 4-3
2005 KyushuDay 9J01KotokasugayoritaoshiYotsukasa32  
2005 KyushuDay 12J01KotokasugaoshidashiKakuryu43  

Top of page

2006 Hatsu Basho

Juryo 12 West, 5-10
2006 HatsuDay 1J03HomashoyorikiriKotokasuga01  
2006 HatsuDay 2J03KyokunankaitsukiotoshiKotokasuga02  
2006 HatsuDay 3J02KanbayashihatakikomiKotokasuga03  
2006 HatsuDay 4J05RyuhoyorikiriKotokasuga04  
2006 HatsuDay 5J02SatoyamaoshidashiKotokasuga05  
2006 HatsuDay 6J04MokonamiuwatenageKotokasuga06  
2006 HatsuDay 7J01SumanofujioshidashiKotokasuga07  
2006 HatsuDay 8J01KotokasugayorikiriChiyotenzan17  
2006 HatsuDay 9J02KotokasugayorikiriWakakirin27  
2006 HatsuDay 10J03KotokasugasukuinageTakanotsuru37  
2006 HatsuDay 11J07TakanowakashitatedashinageKotokasuga38  
2006 HatsuDay 12J02KotokasugahikiotoshiMasatsukasa48  
2006 HatsuDay 13J04KotokasugayoritaoshiKaiho58  
2006 HatsuDay 14J01TamarikidoyorikiriKotokasuga59  
2006 HatsuDay 15J09TokihikiotoshiKotokasuga510  

Top of page

2007 Natsu Basho

Makushita 4 West, 5-2
2007 NatsuDay 7J01KotokasugayorikiriBushuyama31  
2007 NatsuDay 14J02KobookuridashiKotokasuga52  

Top of page

2007 Nagoya Basho

Makushita 1 East, 6-1
2007 NagoyaDay 1J01KotokasugayorikiriChiyohakuho10  

Top of page

2007 Aki Basho

Juryo 10 East, 9-6
2007 AkiDay 1J06BarutoyorikiriKotokasuga01  
2007 AkiDay 2J06KotokasugashitatenageShimootori11  
2007 AkiDay 3J05KyokunankaiuwatenageKotokasuga12  
2007 AkiDay 4J07KotokasugayorikiriMokonami22  
2007 AkiDay 5J06MasatsukasayorikiriKotokasuga23  
2007 AkiDay 6J03KotokasugasukuinageRyuho33  
2007 AkiDay 7J08KotokasugakatasukashiKoryu43  
2007 AkiDay 8J08KotokasugaoshitaoshiShirononami53  
2007 AkiDay 9J08KotokasugaoshidashiSatoyama63  
2007 AkiDay 10J03KotokasugaoshidashiSakaizawa73  
2007 AkiDay 11J08UshiomarusukuinageKotokasuga74  
2007 AkiDay 12J02AsofujiuwatedashinageKotokasuga75  
2007 AkiDay 13J02KitataikiuwatedashinageKotokasuga76  
2007 AkiDay 14J02KotokasugayorikiriJumonji86  
2007 AkiDay 15J02KotokasugatsukiotoshiKatayama96  

Top of page

2007 Kyushu Basho

Juryo 6 West, 8-7
2007 KyushuDay 1J09KotokasugaoshidashiShunketsu10  
2007 KyushuDay 2J10KotokasugayorikiriRyuo20  
2007 KyushuDay 3J10ChiyohakuhotsukidashiKotokasuga21  
2007 KyushuDay 4J08KotokasugaoshidashiSatoyama31  
2007 KyushuDay 5J09KitazakurayorikiriKotokasuga32  
2007 KyushuDay 6J08MasatsukasaokuritsuridashiKotokasuga33  
2007 KyushuDay 7J07MokonamiyorikiriKotokasuga34  
2007 KyushuDay 8J13KotokasugayorikiriIwakiyama44  
2007 KyushuDay 9J11KotokasugasukuinageHakuba54  
2007 KyushuDay 10J06KatayamahatakikomiKotokasuga55  
2007 KyushuDay 11J06IchiharahatakikomiKotokasuga56  
2007 KyushuDay 12J05KotokasugahikiotoshiAsofuji66  
2007 KyushuDay 13J04KyokunankaiyorikiriKotokasuga67  
2007 KyushuDay 14J06KotokasugasukuinageSakaizawa77  
2007 KyushuDay 15J11KotokasugayorikiriOtsukasa87  

Top of page

2008 Hatsu Basho

Juryo 4 East, 8-7
2008 HatsuDay 1J11OtsukasauwatenageKotokasuga01  
2008 HatsuDay 2J11KotokasugaoshidashiSakaizawa11  
2008 HatsuDay 3J11KotokasugatsukiotoshiHoshihikari21  
2008 HatsuDay 4J12ChiyohakuhoyorikiriKotokasuga22  
2008 HatsuDay 5J14KotokasugaoshitaoshiKasuganishiki32  
2008 HatsuDay 6J10KotokasugaoshidashiUshiomaru42  
2008 HatsuDay 7J13KotokasugaoshidashiKoryu52  
2008 HatsuDay 8J09ShirononamiyorikiriKotokasuga53  
2008 HatsuDay 9J09HakubayorikiriKotokasuga54  
2008 HatsuDay 10M02KotokasugayorikiriTamanoshima64  
2008 HatsuDay 11J14RyuooshidashiKotokasuga65  
2008 HatsuDay 12J08KotokasugaoshidashiKimurayama75  
2008 HatsuDay 13J09TochinoshinyorikiriKotokasuga76  
2008 HatsuDay 14J10HakurozanhatakikomiKotokasuga77  
2008 HatsuDay 15J09KotokasugashitatedashinageHochiyama87  

Top of page

2008 Haru Basho

Juryo 3 East, 8-7
2008 HaruDay 1J12KotokasugasukuinageHakuba10  
2008 HaruDay 2J11TochinoshinoshidashiKotokasuga11  
2008 HaruDay 3J13KoryuoshidashiKotokasuga12  
2008 HaruDay 4J14TosanoumiyorikiriKotokasuga13  
2008 HaruDay 5J13KotokasugasukuinageHoshihikari23  
2008 HaruDay 6J12KotokasugaokuridashiKitazakura33  
2008 HaruDay 7J12HakurozanhatakikomiKotokasuga34  
2008 HaruDay 8M01KotokasugayorikiriKaiho44  
2008 HaruDay 9J10KotokasugayorikiriHochiyama54  
2008 HaruDay 10J10KotokasugaoshidashiToyozakura64  
2008 HaruDay 11J11KotokasugasukuinageKasuganishiki74  
2008 HaruDay 12J10TamanoshimayorikiriKotokasuga75  
2008 HaruDay 13J11KotokasugaoshidashiKimurayama85  
2008 HaruDay 14J10MasatsukasauwatenageKotokasuga86  
2008 HaruDay 15M01WakakirinyorikiriKotokasuga87  

Top of page

2008 Natsu Basho

Maegashira 16 East, 4-11
2008 NatsuDay 1M01KotokasugasukuinageHakuba10  
2008 NatsuDay 2M01ToyohibikitsukiotoshiKotokasuga11  
2008 NatsuDay 3M02TochinoshinyorikiriKotokasuga12  
2008 NatsuDay 4M02KotokasugaoshidashiYoshikaze22  
2008 NatsuDay 5M02KakizoehikiotoshiKotokasuga23  
2008 NatsuDay 6M03TamanoshimayoritaoshiKotokasuga24  
2008 NatsuDay 7M04TosanoumihikiotoshiKotokasuga25  
2008 NatsuDay 8M04HomashohatakikomiKotokasuga26  
2008 NatsuDay 9M07RohouwatenageKotokasuga27  
2008 NatsuDay 10M01WakakirinoshidashiKotokasuga28  
2008 NatsuDay 11M04KotokasugakatasukashiDejima38  
2008 NatsuDay 12M02KotokasugayorikiriHakurozan48  
2008 NatsuDay 13M02TamakasugahatakikomiKotokasuga49  
2008 NatsuDay 14M05TochinonadakubinageKotokasuga410  
2008 NatsuDay 15M03WakanosatosukuinageKotokasuga411  

Top of page

2008 Nagoya Basho

Juryo 5 East, 6-8-1
2008 NagoyaDay 1J11KitataikiyorikiriKotokasuga01  
2008 NagoyaDay 2J11KitazakurayorikiriKotokasuga02  
2008 NagoyaDay 3J10HakurozanyorikiriKotokasuga03  
2008 NagoyaDay 4J09KotokasugayorikiriUshiomaru13  
2008 NagoyaDay 5J09KaihotsukiotoshiKotokasuga14  
2008 NagoyaDay 6J11KotokasugaoshidashiWakakirin24  
2008 NagoyaDay 7J14ToyozakurafusenshoKotokasuga25  
2008 NagoyaDay 9J10KotokasugayorikiriHoshihikari351 
2008 NagoyaDay 10J13KotokasugaoshidashiTamawashi451 
2008 NagoyaDay 11J11KasugaoyorikiriKotokasuga461 
2008 NagoyaDay 12J06RyuokotenageKotokasuga471 
2008 NagoyaDay 13J07HakubayorikiriKotokasuga481 
2008 NagoyaDay 14J07KotokasugatsukiotoshiKirinowaka581 
2008 NagoyaDay 15J08KotokasugakatasukashiKatayama681 

Top of page

2008 Aki Basho

Juryo 8 East, 6-9
2008 AkiDay 1J07ShirononamiyorikiriKotokasuga01  
2008 AkiDay 2J06SagatsukasatsukiotoshiKotokasuga02  
2008 AkiDay 3J06IchiharatsukiotoshiKotokasuga03  
2008 AkiDay 4J09KotokasugauwatenageToyozakura13  
2008 AkiDay 5J07HakubayorikiriKotokasuga14  
2008 AkiDay 6J08AranhatakikomiKotokasuga15  
2008 AkiDay 7J06KaihookurinageKotokasuga16  
2008 AkiDay 8J05KotokasugaokuridashiAsofuji26  
2008 AkiDay 9J06KotokasugaoshidashiWakatenro36  
2008 AkiDay 10J12TosanoumihatakikomiKotokasuga37  
2008 AkiDay 11J10KotokasugayorikiriTamakasuga47  
2008 AkiDay 12J13KotokasugahatakikomiKitazakura57  
2008 AkiDay 13J08WakakirinoshidashiKotokasuga58  
2008 AkiDay 14J02TosayutakauwatedashinageKotokasuga59  
2008 AkiDay 15J06KotokasugaokuritaoshiKirinowaka69  

Top of page

2008 Kyushu Basho

Juryo 11 East, 10-5
2008 KyushuDay 1J04KotokasugahikiotoshiShirononami10  
2008 KyushuDay 2J03KotokasugaoshidashiSagatsukasa20  
2008 KyushuDay 3J02KotokasugatsukiotoshiIchihara30  
2008 KyushuDay 4J05ShotenrooshidashiKotokasuga31  
2008 KyushuDay 5J02KotokasugayorikiriMokonami41  
2008 KyushuDay 6J02UshiomaruoshidashiKotokasuga42  
2008 KyushuDay 7J03KotokasugaoshitaoshiHakuba52  
2008 KyushuDay 8J08KotokasugayorikiriWakakoyu62  
2008 KyushuDay 9J03KotokasugayorikiriKitazakura72  
2008 KyushuDay 10J10KotokasugahikkakeYamamotoyama82  
2008 KyushuDay 11J08TamawashioshidashiKotokasuga83  
2008 KyushuDay 12J11IwakiyamakotenageKotokasuga84  
2008 KyushuDay 13J03SakaizawakotenageKotokasuga85  
2008 KyushuDay 14J08KotokasugayorikiriKaiho95  
2008 KyushuDay 15J06KotokasugasukuinageKyokunankai105  

Top of page

2009 Hatsu Basho

Juryo 4 West, 6-9
2009 HatsuDay 1J11ToyozakurayorikiriKotokasuga01  
2009 HatsuDay 2J12KotokasugatsukidashiTosayutaka11  
2009 HatsuDay 3J12KotokasugaoshidashiKyokunankai21  
2009 HatsuDay 4J10KasugaokotenageKotokasuga22  
2009 HatsuDay 5J13KotokasugahikiotoshiKimurayama32  
2009 HatsuDay 6J13ShotenrohatakikomiKotokasuga33  
2009 HatsuDay 7J12ShimotoriyorikiriKotokasuga34  
2009 HatsuDay 8J08KotokasugaokuridashiKitataiki44  
2009 HatsuDay 9J09KaihotsukiotoshiKotokasuga45  
2009 HatsuDay 10J10WakatenrooshidashiKotokasuga46  
2009 HatsuDay 11J10WakakoyuoshidashiKotokasuga47  
2009 HatsuDay 12J10DaishoumihatakikomiKotokasuga48  
2009 HatsuDay 13J09KasuganishikitsukiotoshiKotokasuga49  
2009 HatsuDay 14J09KotokasugahatakikomiShirononami59  
2009 HatsuDay 15J09KotokasugaoshidashiYotsuguruma69  

Top of page

2009 Haru Basho

Juryo 8 West, 8-7
2009 HaruDay 1J07KotokasugaoshidashiHoshihikari10  
2009 HaruDay 2J08OkinoumikotenageKotokasuga11  
2009 HaruDay 3J08KotokasugasukuinageKasuganishiki21  
2009 HaruDay 4J07KitataikioshidashiKotokasuga22  
2009 HaruDay 5J06ShirononamioshidashiKotokasuga23  
2009 HaruDay 6J08KotokasugayorikiriMokonami33  
2009 HaruDay 7J06KotokasugaoshidashiDaishoumi43  
2009 HaruDay 8J07WakakoyuokuridashiKotokasuga44  
2009 HaruDay 9J08KaihotsukiotoshiKotokasuga45  
2009 HaruDay 10J06AsofujiyorikiriKotokasuga46  
2009 HaruDay 11J11KasugaohikiotoshiKotokasuga47  
2009 HaruDay 12J05KotokasugayorikiriWakatenro57  
2009 HaruDay 13J10KotokasugatsukiotoshiHakuba67  
2009 HaruDay 14J06KotokasugayorikiriKiyoseumi77  
2009 HaruDay 15J12KotokasugahikiotoshiBushuyama87  

Top of page

2009 Natsu Basho

Juryo 5 West, 7-8
2009 NatsuDay 1J10KoryuoshidashiKotokasuga01  
2009 NatsuDay 2J10KotokasugauwatenageToyozakura11  
2009 NatsuDay 3J11KasugaoyorikiriKotokasuga12  
2009 NatsuDay 4J10KotokasugaokuridashiUshiomaru22  
2009 NatsuDay 5J09KotokasugayorikiriKasuganishiki32  
2009 NatsuDay 6J09ShirononamiyorikiriKotokasuga33  
2009 NatsuDay 7J10SakaizawakotenageKotokasuga34  
2009 NatsuDay 8J14MokonamiyorikiriKotokasuga35  
2009 NatsuDay 9J12KotokasugasukuinageMasatsukasa45  
2009 NatsuDay 10J09KotokasugasukuinageHoshihikari55  
2009 NatsuDay 11J07KirinowakayorikiriKotokasuga56  
2009 NatsuDay 12J08DaishoumiyorikiriKotokasuga57  
2009 NatsuDay 13J07WakatenrooshidashiKotokasuga58  
2009 NatsuDay 14J10KotokasugatsukiotoshiKitataiki68  
2009 NatsuDay 15J07KotokasugauwatenageKyokunankai78  

Top of page

2009 Nagoya Basho

Juryo 7 East, 8-7
2009 NagoyaDay 1J08KasuganishikioshidashiKotokasuga01  
2009 NagoyaDay 2J07TokusegawayorikiriKotokasuga02  
2009 NagoyaDay 3J09KotokasugauwatedashinageShirononami12  
2009 NagoyaDay 4J10KotokasugahikiotoshiHokutoriki22  
2009 NagoyaDay 5J07WakanosatooshidashiKotokasuga23  
2009 NagoyaDay 6J07KiyoseumihatakikomiKotokasuga24  
2009 NagoyaDay 7J10MasatsukasayorikiriKotokasuga25  
2009 NagoyaDay 8J12KotokasugahatakikomiTosanoumi35  
2009 NagoyaDay 9J12KotokasugaoshitaoshiKoryu45  
2009 NagoyaDay 10J13KotokasugaoshidashiChiyohakuho55  
2009 NagoyaDay 11J09KotokasugayorikiriHakuba65  
2009 NagoyaDay 12J02KotokasugauwatenageKirinowaka75  
2009 NagoyaDay 13J12TamaasukayorikiriKotokasuga76  
2009 NagoyaDay 14J07KotokasugasukuinageHoshihikari86  
2009 NagoyaDay 15J07JumonjiyorikiriKotokasuga87  

Top of page

2009 Aki Basho

Juryo 3 West, 6-9
2009 AkiDay 1J12ChiyohakuhosukuinageKotokasuga01  
2009 AkiDay 2J12KirinowakayorikiriKotokasuga02  
2009 AkiDay 3J14KotokasugayorikiriTamawashi12  
2009 AkiDay 4J14KotokasugatsukiotoshiKasuganishiki22  
2009 AkiDay 5J09KotokasugayorikiriTokusegawa32  
2009 AkiDay 6J10WakakoyuoshidashiKotokasuga33  
2009 AkiDay 7J09KotokasugasukuinageJumonji43  
2009 AkiDay 8J13YamamotoyamayorikiriKotokasuga44  
2009 AkiDay 9J10KotokasugayorikiriShirononami54  
2009 AkiDay 10J12AsofujiokuridashiKotokasuga55  
2009 AkiDay 11J09KotokasugasukuinageToyozakura65  
2009 AkiDay 12J10DaishoumioshidashiKotokasuga66  
2009 AkiDay 13J11KimurayamatsukiotoshiKotokasuga67  
2009 AkiDay 14J10KiyoseumiyorikiriKotokasuga68  
2009 AkiDay 15J11WakatenrohikiotoshiKotokasuga69  

Top of page

2009 Kyushu Basho

Juryo 6 West, 8-7
2009 KyushuDay 1J09KoryuuwatenageKotokasuga01  
2009 KyushuDay 2J10KotokasugahatakikomiOkinoumi11  
2009 KyushuDay 3J09KotokasugaoshidashiSagatsukasa21  
2009 KyushuDay 4J08TokusegawakotenageKotokasuga22  
2009 KyushuDay 5J09KotokasugayorikiriToyozakura32  
2009 KyushuDay 6J09AsofujiyorikiriKotokasuga33  
2009 KyushuDay 7J11KotokasugahikiotoshiKaiho43  
2009 KyushuDay 8J12TochinonadatsukiotoshiKotokasuga44  
2009 KyushuDay 9J08KotokasugayorikiriKiyoseumi54  
2009 KyushuDay 10J08KirinowakakotenageKotokasuga55  
2009 KyushuDay 11J05KotokasugaokuridashiTosanoumi65  
2009 KyushuDay 12J05HoshikazeuwatenageKotokasuga66  
2009 KyushuDay 13J14KotokasugayoritaoshiHakuba76  
2009 KyushuDay 14J13KotokasugauwatenageMasatsukasa86  
2009 KyushuDay 15J05ShirononamiokuridashiKotokasuga87  

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2009.12.26. at 16:17:03
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.