Chiyohakuho

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
CHIYOHAKUHO Daiki
KAKIUCHI Daiki
Kumamoto, 1983.04.21.
Kokonoe
1999.03.


Basho History
2004 Aki      Ms5e, 3-4
2005 Hatsu      Ms4e, 7-0, Makushita Yusho
2005 Haru      J9w, 3-8-4
2005 Natsu      Ms2e, 4-3
2005 Nagoya      J14e, 6-9
2005 Aki      Ms2w, 2-5
2007 Hatsu      Ms3e, 4-3
2007 Haru      Ms1w, 4-3
2007 Natsu      J14e, 7-8
2007 Nagoya      J14w, 9-6
2007 Aki      J8e, 9-6
2007 Kyushu      J5e, 8-7
2008 Hatsu      J2e, 5-10
2008 Haru      J6e, 5-10
2008 Natsu      J11e, 13-2, Juryo Yusho (1)
2008 Nagoya      M16w, 8-7
2008 Aki      M13e, 6-9
2008 Kyushu      M16w, 9-6
2009 Hatsu      M9w, 6-9
2009 Haru      M13e, 10-5
2009 Natsu      M6w, 2-3-10
2009 Nagoya      J1e, 7-8
2009 Aki      J3e, 3-8-4
2009 Kyushu      J12e, 9-6
      
      
      

2004 Aki Basho

Makushita 5 East, 3-4
2004 AkiDay 14J02AsofujioshidashiChiyohakuho34  

Top of page

2005 Hatsu Basho

Makushita 4 East, 7-0, Makushita Yusho
2005 HatsuDay 8J01ChiyohakuhohatakikomiBushuyama50  

Top of page

2005 Haru Basho

Juryo 9 West, 3-8-4
2005 HaruDay 1J05TochisakaeoshitaoshiChiyohakuho01  
2005 HaruDay 2J06WakanoyamaoshidashiChiyohakuho02  
2005 HaruDay 3J03TochinohanaoshidashiChiyohakuho03  
2005 HaruDay 4J05UshiomaruhikiotoshiChiyohakuho04  
2005 HaruDay 5J03KaidohatakikomiChiyohakuho05  
2005 HaruDay 6J05MaikazeoshidashiChiyohakuho06  
2005 HaruDay 7J03SenshuyamayorikiriChiyohakuho07  
2005 HaruDay 8J06ChiyohakuhotsukitaoshiKinkaiyama17  
2005 HaruDay 9J07ChiyohakuhoosakateAsanowaka27  
2005 HaruDay 10J03ChiyohakuhoyoritaoshiDaishodai37  
2005 HaruDay 11J03DaimanazuruoshidashiChiyohakuho384 

Top of page

2005 Natsu Basho

Makushita 2 East, 4-3
2005 NatsuDay 10J01ChiyohakuhooshidashiDewanosato42  

Top of page

2005 Nagoya Basho

Juryo 14 East, 6-9
2005 NagoyaDay 1J02YoshikazeoshitaoshiChiyohakuho01  
2005 NagoyaDay 2J01ChiyohakuhotsukitaoshiMaikaze11  
2005 NagoyaDay 3J02KanbayashitsukiotoshiChiyohakuho12  
2005 NagoyaDay 4J03ChiyohakuhotsukiotoshiYotsukasa22  
2005 NagoyaDay 5J04ChiyohakuhohikiotoshiUshiomaru32  
2005 NagoyaDay 6J04ChiyohakuhooshidashiAsofuji42  
2005 NagoyaDay 7J06KasuganishikioshidashiChiyohakuho43  
2005 NagoyaDay 8J04KinkaiyamahikiotoshiChiyohakuho44  
2005 NagoyaDay 9J01SumanofujioshidashiChiyohakuho45  
2005 NagoyaDay 10J01ChiyohakuhooshidashiKobo55  
2005 NagoyaDay 11J05KotokasugaoshidashiChiyohakuho56  
2005 NagoyaDay 12J05ChiyohakuhohikiotoshiWakanoyama66  
2005 NagoyaDay 13J01TakanotsuruyorikiriChiyohakuho67  
2005 NagoyaDay 14J01DairaidotsukiotoshiChiyohakuho68  
2005 NagoyaDay 15J01RaikookuridashiChiyohakuho69  

Top of page

2005 Aki Basho

Makushita 2 West, 2-5
2005 AkiDay 3J02ChiyohakuhotsukiotoshiRyuho11  

Top of page

2007 Hatsu Basho

Makushita 3 East, 4-3
2007 HatsuDay 10J01ChiyohakuhokakenageWakanoho42  
2007 HatsuDay 13J01BushuyamayoritaoshiChiyohakuho43  

Top of page

2007 Haru Basho

Makushita 1 West, 4-3
2007 HaruDay 2J01ChiyohakuhohatakikomiHokutoiwa11  
2007 HaruDay 13J03DaimanazuruhatakikomiChiyohakuho43  

Top of page

2007 Natsu Basho

Juryo 14 East, 7-8
2007 NatsuDay 1J02MokonamiuwatenageChiyohakuho01  
2007 NatsuDay 2J01ChiyohakuhohatakikomiHoshihikari11  
2007 NatsuDay 3J02ChiyohakuhohikiotoshiBushuyama21  
2007 NatsuDay 4J01WakanohookuritaoshiChiyohakuho22  
2007 NatsuDay 5J03ShirononamioshidashiChiyohakuho23  
2007 NatsuDay 6J01KitataikiokuridashiChiyohakuho24  
2007 NatsuDay 7J04ChiyohakuhooshitaoshiTakanowaka34  
2007 NatsuDay 8J04DaimanazuruoshidashiChiyohakuho35  
2007 NatsuDay 9J03ChiyohakuhotsukidashiTamarikido45  
2007 NatsuDay 10J05KatayamaoshidashiChiyohakuho46  
2007 NatsuDay 11J01ChiyohakuhooshidashiKobo56  
2007 NatsuDay 12J04ChiyohakuhokotenageToyozakura66  
2007 NatsuDay 13J01ChiyohakuhooshidashiKyokunankai76  
2007 NatsuDay 14J04AsofujiuwatenageChiyohakuho77  
2007 NatsuDay 15J02TakamifujioshidashiChiyohakuho78  

Top of page

2007 Nagoya Basho

Juryo 14 West, 9-6
2007 NagoyaDay 1J01KotokasugayorikiriChiyohakuho01  
2007 NagoyaDay 2J02ChiyohakuhooshidashiHoshihikari11  
2007 NagoyaDay 3J01KitataikioshidashiChiyohakuho12  
2007 NagoyaDay 4J02ChiyohakuhooshitaoshiKatayama22  
2007 NagoyaDay 5J01ChiyohakuhooshidashiKobo32  
2007 NagoyaDay 6J02ChiyohakuhohatakikomiMokonami42  
2007 NagoyaDay 7J04WakakirintsukidashiChiyohakuho43  
2007 NagoyaDay 8J03ChiyohakuhofusenshoSakaizawa53  
2007 NagoyaDay 9J01KoryuoshidashiChiyohakuho54  
2007 NagoyaDay 10J04JumonjisukuinageChiyohakuho55  
2007 NagoyaDay 11J02ChiyohakuhoyoritaoshiRyuho65  
2007 NagoyaDay 12J06ChiyohakuhookuridashiTamarikido75  
2007 NagoyaDay 13J05ChiyohakuhooshidashiAsofuji85  
2007 NagoyaDay 14J05MasatsukasaoshidashiChiyohakuho86  
2007 NagoyaDay 15J06ChiyohakuhoyorikiriDaimanazuru96  

Top of page

2007 Aki Basho

Juryo 8 East, 9-6
2007 AkiDay 1J08ChiyohakuhoyorikiriMasatsukasa10  
2007 AkiDay 2J08ChiyohakuhohatakikomiMokonami20  
2007 AkiDay 3J09SatoyamaoshidashiChiyohakuho21  
2007 AkiDay 4J06ChiyohakuhooshidashiTamarikido31  
2007 AkiDay 5J05ChiyohakuhotsukiotoshiSakaizawa41  
2007 AkiDay 6J06ChiyohakuhooshidashiHoshihikari51  
2007 AkiDay 7J05KyokunankaioshidashiChiyohakuho52  
2007 AkiDay 8J06AsofujiyorikiriChiyohakuho53  
2007 AkiDay 9J07ChiyohakuhooshidashiShirononami63  
2007 AkiDay 10J08ChiyohakuhookuridashiUshiomaru73  
2007 AkiDay 11J09HakubatsukiotoshiChiyohakuho74  
2007 AkiDay 12J03JumonjitsukiotoshiChiyohakuho75  
2007 AkiDay 13J09ChiyohakuhotsukiotoshiTochinohana85  
2007 AkiDay 14J05ChiyohakuhooshidashiBaruto95  
2007 AkiDay 15J13WakanohouwatenageChiyohakuho96  

Top of page

2007 Kyushu Basho

Juryo 5 East, 8-7
2007 KyushuDay 1J10ChiyohakuhooshidashiRyuo10  
2007 KyushuDay 2J09ShunketsuoshidashiChiyohakuho11  
2007 KyushuDay 3J10ChiyohakuhotsukidashiKotokasuga21  
2007 KyushuDay 4J09UshiomaruyorikiriChiyohakuho22  
2007 KyushuDay 5J13ChiyohakuhooshidashiToyozakura32  
2007 KyushuDay 6J14IwakiyamaokuridashiChiyohakuho33  
2007 KyushuDay 7J13ChiyohakuhotsukidashiHochiyama43  
2007 KyushuDay 8J12HakubauwatenageChiyohakuho44  
2007 KyushuDay 9J08HoshihikaritottariChiyohakuho45  
2007 KyushuDay 10J10OtsukasashitatenageChiyohakuho46  
2007 KyushuDay 11J11ChiyohakuhotsukiotoshiTochinohana56  
2007 KyushuDay 12J06ChiyohakuhohikiotoshiSagatsukasa66  
2007 KyushuDay 13J07KitataikioshidashiChiyohakuho67  
2007 KyushuDay 14J09ChiyohakuhoyorikiriKitazakura77  
2007 KyushuDay 15J08ChiyohakuhoyorikiriMasatsukasa87  

Top of page

2008 Hatsu Basho

Juryo 2 East, 5-10
2008 HatsuDay 1J13RyuohikiotoshiChiyohakuho01  
2008 HatsuDay 2J13KasuganishikiyorikiriChiyohakuho02  
2008 HatsuDay 3J14KoryuhatakikomiChiyohakuho03  
2008 HatsuDay 4J12ChiyohakuhoyorikiriKotokasuga13  
2008 HatsuDay 5J12HakurozanuwatedashinageChiyohakuho14  
2008 HatsuDay 6J13SakaizawayorikiriChiyohakuho15  
2008 HatsuDay 7J12ChiyohakuhotsukidashiHochiyama25  
2008 HatsuDay 8M01ChiyohakuhooshidashiTakamisakari35  
2008 HatsuDay 9J12HoshihikariyorikiriChiyohakuho36  
2008 HatsuDay 10J11OtsukasayorikiriChiyohakuho37  
2008 HatsuDay 11M03ChiyohakuhohikiotoshiTamanoshima47  
2008 HatsuDay 12J11UshiomaruuwatenageChiyohakuho48  
2008 HatsuDay 13J13MokonamiyorikiriChiyohakuho49  
2008 HatsuDay 14J11ChiyohakuhooshidashiShunketsu59  
2008 HatsuDay 15J13AsofujiyorikiriChiyohakuho510  

Top of page

2008 Haru Basho

Juryo 6 East, 5-10
2008 HaruDay 1J09ChiyohakuhouwatedashinageHochiyama10  
2008 HaruDay 2J09ChiyohakuhotsukiotoshiTamanoshima20  
2008 HaruDay 3J10ChiyohakuhooshidashiMokonami30  
2008 HaruDay 4J11HakubashitatedashinageChiyohakuho31  
2008 HaruDay 5J08ShirononamiyorikiriChiyohakuho32  
2008 HaruDay 6J08TamawashiokuridashiChiyohakuho33  
2008 HaruDay 7J09ToyozakuraoshitaoshiChiyohakuho34  
2008 HaruDay 8J08ChiyohakuhohikiotoshiHokutokuni44  
2008 HaruDay 9J11KoryuoshidashiChiyohakuho45  
2008 HaruDay 10J13TosanoumiyorikiriChiyohakuho46  
2008 HaruDay 11J13HakurozanhatakikomiChiyohakuho47  
2008 HaruDay 12J14ChiyohakuhohikiotoshiHoshihikari57  
2008 HaruDay 13J05TosayutakatsuridashiChiyohakuho58  
2008 HaruDay 14J05KirinowakayorikiriChiyohakuho59  
2008 HaruDay 15J09KitazakurakimedashiChiyohakuho510  

Top of page

2008 Natsu Basho

Juryo 11 East, 13-2, Juryo Yusho (1)
2008 NatsuDay 1J04ChiyohakuhoyorikiriIchihara10  
2008 NatsuDay 2J04DaiyubuoshidashiChiyohakuho11  
2008 NatsuDay 3J02ChiyohakuhohatakikomiWakakoyu21  
2008 NatsuDay 4J02ChiyohakuhoyorikiriKirinowaka31  
2008 NatsuDay 5J06ChiyohakuhooshidashiKyokunankai41  
2008 NatsuDay 6J02KatayamaoshidashiChiyohakuho42  
2008 NatsuDay 7J01ChiyohakuhooshidashiShimotori52  
2008 NatsuDay 8J02ChiyohakuhotsukiotoshiSagatsukasa62  
2008 NatsuDay 9J03ChiyohakuhooshidashiSakaizawa72  
2008 NatsuDay 10J08ChiyohakuhooshidashiKasuganishiki82  
2008 NatsuDay 11J12ChiyohakuhooshidashiKimurayama92  
2008 NatsuDay 12J05ChiyohakuhooshidashiKoryu102  
2008 NatsuDay 13J12ChiyohakuhooshidashiTamawashi112  
2008 NatsuDay 14J03ChiyohakuhooshidashiKitazakura122  
2008 NatsuDay 15J02ChiyohakuhohatakikomiAsofuji132  

Top of page

2008 Nagoya Basho

Maegashira 16 West, 8-7
2008 NagoyaDay 1M01ChiyohakuhooshidashiMasatsukasa10  
2008 NagoyaDay 2M01ChiyohakuhooshidashiYoshikaze20  
2008 NagoyaDay 3M02TochinoshinuwatenageChiyohakuho21  
2008 NagoyaDay 4M03ChiyohakuhohatakikomiToyohibiki31  
2008 NagoyaDay 5M02KimurayamahikiotoshiChiyohakuho32  
2008 NagoyaDay 6M01ChiyohakuhohikiotoshiTosanoumi42  
2008 NagoyaDay 7M04TakekazetsukiotoshiChiyohakuho43  
2008 NagoyaDay 8M02KoryuhikiotoshiChiyohakuho44  
2008 NagoyaDay 9M05ChiyohakuhohikiotoshiTochiozan54  
2008 NagoyaDay 10M02ChiyohakuhoyorikiriKakizoe64  
2008 NagoyaDay 11M01ChiyohakuhoyorikiriKitataiki74  
2008 NagoyaDay 12M06TamanoshimaokuritaoshiChiyohakuho75  
2008 NagoyaDay 13M07ChiyohakuhookuridashiKakuryu85  
2008 NagoyaDay 14M06TakamisakariyorikiriChiyohakuho86  
2008 NagoyaDay 15M07DejimaoshidashiChiyohakuho87  

Top of page

2008 Aki Basho

Maegashira 13 East, 6-9
2008 AkiDay 1M05ChiyohakuhohikiotoshiDejima10  
2008 AkiDay 2M05TamanoshimayorikiriChiyohakuho11  
2008 AkiDay 3M04ChiyohakuhookuridashiTakekaze21  
2008 AkiDay 4M02KokkaihatakikomiChiyohakuho22  
2008 AkiDay 5M02TamawashioshidashiChiyohakuho23  
2008 AkiDay 6M02KakizoetsukiotoshiChiyohakuho24  
2008 AkiDay 7M04ChiyohakuhoyoritaoshiKitataiki34  
2008 AkiDay 8M08MasatsukasayorikiriChiyohakuho35  
2008 AkiDay 9M03BushuyamayorikiriChiyohakuho36  
2008 AkiDay 10M07HokutorikihikiotoshiChiyohakuho37  
2008 AkiDay 11M03ChiyohakuhookuridashiKasugao47  
2008 AkiDay 12M03YoshikazeyoritaoshiChiyohakuho48  
2008 AkiDay 13M02ChiyohakuhooshidashiKimurayama58  
2008 AkiDay 14M04ChiyohakuhoyoritaoshiTochinoshin68  
2008 AkiDay 15M03TosanoumihatakikomiChiyohakuho69  

Top of page

2008 Kyushu Basho

Maegashira 16 West, 9-6
2008 KyushuDay 1M01TosanoumioshitaoshiChiyohakuho01  
2008 KyushuDay 2M01KimurayamatsukiotoshiChiyohakuho02  
2008 KyushuDay 3M03ChiyohakuhohatakikomiMasatsukasa12  
2008 KyushuDay 4M01ChiyohakuhohatakikomiKitataiki22  
2008 KyushuDay 5M01ShimotoriyorikiriChiyohakuho23  
2008 KyushuDay 6M03ChiyohakuhooshidashiYoshikaze33  
2008 KyushuDay 7M02ChiyohakuhotsukiotoshiTamanoshima43  
2008 KyushuDay 8M01TakamisakarioshidashiChiyohakuho44  
2008 KyushuDay 9M01ChiyohakuhotsukiotoshiHomasho54  
2008 KyushuDay 10M06ChiyohakuhohatakikomiTokitenku64  
2008 KyushuDay 11M07ChiyohakuhotsukiotoshiTochiozan74  
2008 KyushuDay 12M06BushuyamaoshitaoshiChiyohakuho75  
2008 KyushuDay 13M05AranyorikiriChiyohakuho76  
2008 KyushuDay 14M04ChiyohakuhohikiotoshiKokkai86  
2008 KyushuDay 15M04ChiyohakuhooshidashiKoryu96  

Top of page

2009 Hatsu Basho

Maegashira 9 West, 6-9
2009 HatsuDay 1M10ChiyohakuhoyorikiriTokitenku10  
2009 HatsuDay 2M07TochinonadayorikiriChiyohakuho11  
2009 HatsuDay 3M08ChiyohakuhooshidashiKakuryu21  
2009 HatsuDay 4M07ChiyohakuhooshidashiAsasekiryu31  
2009 HatsuDay 5M06KoryuoshidashiChiyohakuho32  
2009 HatsuDay 6M07TosanoumiyorikiriChiyohakuho33  
2009 HatsuDay 7M09ChiyohakuhoyorikiriHokutoriki43  
2009 HatsuDay 8M07TamawashikotenageChiyohakuho44  
2009 HatsuDay 9M08ChiyohakuhokatasukashiDejima54  
2009 HatsuDay 10M12FutenohikiotoshiChiyohakuho55  
2009 HatsuDay 11M06HomashotsukiotoshiChiyohakuho56  
2009 HatsuDay 12M04TochinoshinyorikiriChiyohakuho57  
2009 HatsuDay 13M04ChiyohakuhohikiotoshiTochiozan67  
2009 HatsuDay 14M06KakizoeyorikiriChiyohakuho68  
2009 HatsuDay 15M06TamanoshimayorikiriChiyohakuho69  

Top of page

2009 Haru Basho

Maegashira 13 East, 10-5
2009 HaruDay 1M04ChiyohakuhooshidashiShotenro10  
2009 HaruDay 2M04KakizoehikiotoshiChiyohakuho11  
2009 HaruDay 3M05ChiyohakuhohikiotoshiAran21  
2009 HaruDay 4M02ChiyohakuhooshitaoshiTosanoumi31  
2009 HaruDay 5M02ToyozakurahikiotoshiChiyohakuho32  
2009 HaruDay 6M02TamawashiyorikiriChiyohakuho33  
2009 HaruDay 7M01ChiyohakuhohikiotoshiYamamotoyama43  
2009 HaruDay 8M06ChiyohakuhohikiotoshiTochinoshin53  
2009 HaruDay 9M01ChiyohakuhooshidashiKimurayama63  
2009 HaruDay 10M03ChiyohakuhoshitatenageIwakiyama73  
2009 HaruDay 11M01ChiyohakuhotsukiotoshiShimotori83  
2009 HaruDay 12M06HomashoyoritaoshiChiyohakuho84  
2009 HaruDay 13M03AsasekiryuyorikiriChiyohakuho85  
2009 HaruDay 14M10ChiyohakuhoshitatenageToyonoshima95  
2009 HaruDay 15M06ChiyohakuhohatakikomiDejima105  

Top of page

2009 Natsu Basho

Maegashira 6 West, 2-3-10
2009 NatsuDay 1M10ChiyohakuhoyorikiriAsasekiryu10  
2009 NatsuDay 2M11ChiyohakuhotsukidashiYoshikaze20  
2009 NatsuDay 3M09TokitenkuyorikiriChiyohakuho21  
2009 NatsuDay 4M11KisenosatoyoritaoshiChiyohakuho22  
2009 NatsuDay 5M09YamamotoyamafusenChiyohakuho23  

Top of page

2009 Nagoya Basho

Juryo 1 East, 7-8
2009 NagoyaDay 1J14TamaasukayorikiriChiyohakuho01  
2009 NagoyaDay 2J13KoryuoshidashiChiyohakuho02  
2009 NagoyaDay 3J14TosanoumioshitaoshiChiyohakuho03  
2009 NagoyaDay 4J13ChiyohakuhotsukiotoshiHakuba13  
2009 NagoyaDay 5J14MasatsukasayorikiriChiyohakuho14  
2009 NagoyaDay 6J13ChiyohakuhohatakikomiShirononami24  
2009 NagoyaDay 7J14HokutorikioshidashiChiyohakuho25  
2009 NagoyaDay 8J13AsofujiokuridashiChiyohakuho26  
2009 NagoyaDay 9J14ChiyohakuhohikiotoshiKyokunankai36  
2009 NagoyaDay 10J13KotokasugaoshidashiChiyohakuho37  
2009 NagoyaDay 11J14ChiyohakuhouwatenageKimurayama47  
2009 NagoyaDay 12J14ChiyohakuhooshidashiSakaizawa57  
2009 NagoyaDay 13J13KasuganishikisukuinageChiyohakuho58  
2009 NagoyaDay 14M01ChiyohakuhoyorikiriKasugao68  
2009 NagoyaDay 15M01ChiyohakuhookuridashiWakakoyu78  

Top of page

2009 Aki Basho

Juryo 3 East, 3-8-4
2009 AkiDay 1J12ChiyohakuhosukuinageKotokasuga10  
2009 AkiDay 2J11KitataikioshidashiChiyohakuho11  
2009 AkiDay 3J13KasuganishikihikiotoshiChiyohakuho12  
2009 AkiDay 4J13TamawashioshitaoshiChiyohakuho13  
2009 AkiDay 5J10ChiyohakuhooshitaoshiHakuba23  
2009 AkiDay 6J09ChiyohakuhooshidashiJumonji33  
2009 AkiDay 7J10ShirononamitsukiotoshiChiyohakuho34  
2009 AkiDay 8J12KimurayamaokuridashiChiyohakuho35  
2009 AkiDay 9J11WakakoyuhikiotoshiChiyohakuho36  
2009 AkiDay 10J11WakatenrohatakikomiChiyohakuho37  
2009 AkiDay 11J10KyokunankaifusenChiyohakuho38  

Top of page

2009 Kyushu Basho

Juryo 12 East, 9-6
2009 KyushuDay 1J03ChiyohakuhotsukiotoshiShirononami10  
2009 KyushuDay 2J03TosanoumioshidashiChiyohakuho11  
2009 KyushuDay 3J02GagamaruoshidashiChiyohakuho12  
2009 KyushuDay 4J01ChiyohakuhohikiotoshiKotoyutaka22  
2009 KyushuDay 5J06ChiyohakuhotsukidashiJumonji32  
2009 KyushuDay 6J06ChiyohakuhooshidashiTokusegawa42  
2009 KyushuDay 7J06WakatenrohikiotoshiChiyohakuho43  
2009 KyushuDay 8J04ChiyohakuhohatakikomiWakakoyu53  
2009 KyushuDay 9J06SakaizawatsukiotoshiChiyohakuho54  
2009 KyushuDay 10J02KasuganishikihatakikomiChiyohakuho55  
2009 KyushuDay 11J02ChiyohakuhohikiotoshiKirinowaka65  
2009 KyushuDay 12J06KitataikiyorikiriChiyohakuho66  
2009 KyushuDay 13J09ChiyohakuhohikiotoshiSagatsukasa76  
2009 KyushuDay 14J01ChiyohakuhoyorikiriKiyoseumi86  
2009 KyushuDay 15J11ChiyohakuhooshitaoshiToyozakura96  

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2009.12.26. at 16:16:09
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.