Kyokunankai

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
KYOKUNANKAI Joichiro
KEN Hirokazu
Kagoshima, 1977.12.14.
Oshima
1993.03.


Basho History
2005 Hatsu      Ms2e, 3-5
2005 Natsu      Ms2w, 6-1
2005 Nagoya      J12e, 8-7
2005 Aki      J9e, 7-8
2005 Kyushu      J9w, 6-9
2006 Hatsu      J11e, 9-6
2006 Haru      J6w, 10-5
2006 Natsu      J2w, 4-11
2006 Nagoya      J9w, 6-9
2006 Aki      J13w, 8-7
2006 Kyushu      J12w, 9-6
2007 Hatsu      J8w, 6-9
2007 Haru      J11w, 6-9
2007 Natsu      J14w, 8-7
2007 Nagoya      J11e, 7-8
2007 Aki      J12w, 7-8
2007 Kyushu      J13w, 6-9
2008 Hatsu      Ms1e, 5-2
2008 Haru      J11e, 8-7
2008 Natsu      J8e, 7-8
2008 Nagoya      J9w, 9-6
2008 Aki      J5w, 7-8
2008 Kyushu      J6e, 9-6
2009 Hatsu      J2w, 4-11
2009 Haru      J10w, 8-7
2009 Natsu      J8w, 8-7
2009 Nagoya      J6e, 6-9
2009 Aki      J10e, 8-5-2
2009 Kyushu      J7e, 6-9
      

2005 Hatsu Basho

Makushita 2 East, 3-5
2005 HatsuDay 3J01ChiyotenzanyorikiriKyokunankai02  
2005 HatsuDay 14J03KyokunankaiokuritaoshiSumanofuji25  
2005 HatsuDay 15J01KyokunankaiuwatenageBushuyama35  

Top of page

2005 Natsu Basho

Makushita 2 West, 6-1
2005 NatsuDay 5J01KyokunankaiuwatedashinageSumanofuji21  

Top of page

2005 Nagoya Basho

Juryo 12 East, 8-7
2005 NagoyaDay 1J04KyokunankaiuwatedashinageYotsukasa10  
2005 NagoyaDay 2J03KyokunankaitsukiotoshiChiyotenzan20  
2005 NagoyaDay 3J04KyokunankaioshidashiAsofuji30  
2005 NagoyaDay 4J02KyokunankaiyorikiriSumanofuji40  
2005 NagoyaDay 5J06KyokunankaioshidashiKotokasuga50  
2005 NagoyaDay 6J03KobohikiotoshiKyokunankai51  
2005 NagoyaDay 7J02KyokunankaioshidashiKinkaiyama61  
2005 NagoyaDay 8J05UshiomarutsukiotoshiKyokunankai62  
2005 NagoyaDay 9J02KanbayashihikiotoshiKyokunankai63  
2005 NagoyaDay 10J07KyokunankaiokuridashiShimotori73  
2005 NagoyaDay 11J01KyokunankaioshitaoshiYoshikaze83  
2005 NagoyaDay 12J06WakatobatsukiotoshiKyokunankai84  
2005 NagoyaDay 13J03KasuganishikiyoritaoshiKyokunankai85  
2005 NagoyaDay 14J08KasugaoyorikiriKyokunankai86  
2005 NagoyaDay 15J11DaishodaiyorikiriKyokunankai87  

Top of page

2005 Aki Basho

Juryo 9 East, 7-8
2005 AkiDay 1J07TamakasugaokuridashiKyokunankai01  
2005 AkiDay 2J06AsofujihikiotoshiKyokunankai02  
2005 AkiDay 3J06KyokunankaiuwatedashinageRaiko12  
2005 AkiDay 4J05ShiraishiyorikiriKyokunankai13  
2005 AkiDay 5J05BarutouwatenageKyokunankai14  
2005 AkiDay 6J08KyokunankaiyorikiriYoshikaze24  
2005 AkiDay 7J05KyokunankaihikiotoshiRyuho34  
2005 AkiDay 8J05KotokasugayorikiriKyokunankai35  
2005 AkiDay 9J08KoboyorikiriKyokunankai36  
2005 AkiDay 10J04KyokunankaioshitaoshiMasatsukasa46  
2005 AkiDay 11J09KyokunankaiyorikiriToki56  
2005 AkiDay 12J12KyokunankaihatakikomiKasuganishiki66  
2005 AkiDay 13J06KyokunankaiokuridashiDaimanazuru76  
2005 AkiDay 14J06KitazakurayorikiriKyokunankai77  
2005 AkiDay 15J03DairaidooshidashiKyokunankai78  

Top of page

2005 Kyushu Basho

Juryo 9 West, 6-9
2005 KyushuDay 1J06KyokunankaiuwatehineriKobo10  
2005 KyushuDay 2J06ChiyotenzanyorikiriKyokunankai11  
2005 KyushuDay 3J04TakanotsuruyorikiriKyokunankai12  
2005 KyushuDay 4J07SenshuyamaoshitaoshiKyokunankai13  
2005 KyushuDay 5J07DairaidooshitaoshiKyokunankai14  
2005 KyushuDay 6J05KyokunankaihikiotoshiKanbayashi24  
2005 KyushuDay 7J04KyokunankaiuwatedashinageYotsukasa34  
2005 KyushuDay 8J07UshiomaruoshidashiKyokunankai35  
2005 KyushuDay 9J05KyokunankaioshitaoshiKakuryu45  
2005 KyushuDay 10J08KyokunankaimakiotoshiKaiho55  
2005 KyushuDay 11J02RyuhooshidashiKyokunankai56  
2005 KyushuDay 12J12TochisakaeoshidashiKyokunankai57  
2005 KyushuDay 13J10KitazakurayorikiriKyokunankai58  
2005 KyushuDay 14J11KyokunankaioshidashiTamakasuga68  
2005 KyushuDay 15J04MasatsukasahikiotoshiKyokunankai69  

Top of page

2006 Hatsu Basho

Juryo 11 East, 9-6
2006 HatsuDay 1J04KyokunankaioshidashiSumanofuji10  
2006 HatsuDay 2J03KyokunankaitsukiotoshiKotokasuga20  
2006 HatsuDay 3J05KyokunankaifusenshoTamaasuka30  
2006 HatsuDay 4J02KyokunankaiokurihikiotoshiSatoyama40  
2006 HatsuDay 5J05HarunoyamaoshidashiKyokunankai41  
2006 HatsuDay 6J02KyokunankaiokurinageMasatsukasa51  
2006 HatsuDay 7J02KyokunankaioshidashiWakakirin61  
2006 HatsuDay 8J08TamakasugaoshidashiKyokunankai62  
2006 HatsuDay 9J07OtsukasaoshidashiKyokunankai63  
2006 HatsuDay 10J08KyokunankaiuwatedashinageDaimanazuru73  
2006 HatsuDay 11J04KaihohikiotoshiKyokunankai74  
2006 HatsuDay 12J07BuyuzanyorikiriKyokunankai75  
2006 HatsuDay 13J03KyokunankaiuwatenageKanbayashi85  
2006 HatsuDay 14J12TochinonadayorikiriKyokunankai86  
2006 HatsuDay 15J03KyokunankaioshidashiRyuho96  

Top of page

2006 Haru Basho

Juryo 6 West, 10-5
2006 HaruDay 1J09KyokunankaiyorikiriWakatoba10  
2006 HaruDay 2J10KyokunankaioshidashiShunketsu20  
2006 HaruDay 3J07KyokunankaioshidashiHarunoyama30  
2006 HaruDay 4J08KyokunankaiyorikiriKaiho40  
2006 HaruDay 5J09KyokunankaioshitaoshiMokonami50  
2006 HaruDay 6J09KyokunankaiyoritaoshiDairaido60  
2006 HaruDay 7J07KyokunankaiyorikiriToki70  
2006 HaruDay 8J07SatoyamayoritaoshiKyokunankai71  
2006 HaruDay 9J08KyokunankaioshidashiTochisakae81  
2006 HaruDay 10J13KyokunankaiyoritaoshiRyuho91  
2006 HaruDay 11J13TosanoumioshidashiKyokunankai92  
2006 HaruDay 12J11KyokunankaitsukiotoshiKatayama102  
2006 HaruDay 13J07HomashooshidashiKyokunankai103  
2006 HaruDay 14J08BarutoyorikiriKyokunankai104  
2006 HaruDay 15J05TamarikidoyorikiriKyokunankai105  

Top of page

2006 Natsu Basho

Juryo 2 West, 4-11
2006 NatsuDay 1J13KasuganishikihatakikomiKyokunankai01  
2006 NatsuDay 2J13DaimanazuruyorikiriKyokunankai02  
2006 NatsuDay 3J12SatoyamahatakikomiKyokunankai03  
2006 NatsuDay 4J12KyokunankaiokuridashiShimotori13  
2006 NatsuDay 5J11OtsukasauwatenageKyokunankai14  
2006 NatsuDay 6J13RyuhooshidashiKyokunankai15  
2006 NatsuDay 7M01KyokunankaiyorikiriTokitsuumi25  
2006 NatsuDay 8J13MokonamioshidashiKyokunankai26  
2006 NatsuDay 9J11UshiomaruyorikiriKyokunankai27  
2006 NatsuDay 10J12DairaidooshidashiKyokunankai28  
2006 NatsuDay 11J12AsofujiyorikiriKyokunankai29  
2006 NatsuDay 12J12KaihookuritaoshiKyokunankai210  
2006 NatsuDay 13J12KyokunankaioshidashiTakanowaka310  
2006 NatsuDay 14J12HokutoiwahatakikomiKyokunankai311  
2006 NatsuDay 15J11KyokunankaikatasukashiShunketsu411  

Top of page

2006 Nagoya Basho

Juryo 9 West, 6-9
2006 NagoyaDay 1J06TokitsuumiyorikiriKyokunankai01  
2006 NagoyaDay 2J06KyokunankaioshidashiDewaotori11  
2006 NagoyaDay 3J04HarunoyamayorikiriKyokunankai12  
2006 NagoyaDay 4J08OgaoshidashiKyokunankai13  
2006 NagoyaDay 5J08HochiyamaoshidashiKyokunankai14  
2006 NagoyaDay 6J05TakanowakaoshidashiKyokunankai15  
2006 NagoyaDay 7J06KyokunankaiyorikiriOtsukasa25  
2006 NagoyaDay 8J04KanbayashitsukiotoshiKyokunankai26  
2006 NagoyaDay 9J06KyokunankaiokuridashiKobo36  
2006 NagoyaDay 10J04ShunketsuoshidashiKyokunankai37  
2006 NagoyaDay 11J03KyokunankaihatakikomiDairaido47  
2006 NagoyaDay 12J05MasatsukasahatakikomiKyokunankai48  
2006 NagoyaDay 13J03KyokunankaiyorikiriRyuo58  
2006 NagoyaDay 14J03KyokunankaihatakikomiHokutoiwa68  
2006 NagoyaDay 15J04KirinowakahatakikomiKyokunankai69  

Top of page

2006 Aki Basho

Juryo 13 West, 8-7
2006 AkiDay 1J02KyokunankaiyorikiriDewaotori10  
2006 AkiDay 2J03KyokunankaihikiotoshiMokonami20  
2006 AkiDay 3J01KyokunankaiokuridashiDaishodai30  
2006 AkiDay 4J03TochiozanoshidashiKyokunankai31  
2006 AkiDay 5J05DaimanazuruyorikiriKyokunankai32  
2006 AkiDay 6J02KyokunankaioshidashiSumanofuji42  
2006 AkiDay 7J06KyokunankaiyorikiriRyuo52  
2006 AkiDay 8J07TokitsuumihikiotoshiKyokunankai53  
2006 AkiDay 9J01KyokunankaiyorikiriWakatoba63  
2006 AkiDay 10J03KoboyorikiriKyokunankai64  
2006 AkiDay 11J01KyokunankaioshidashiKanbayashi74  
2006 AkiDay 12J05KyokunankaiokuridashiKaiho84  
2006 AkiDay 13J08OtsukasaoshidashiKyokunankai85  
2006 AkiDay 14J06ShunketsuhatakikomiKyokunankai86  
2006 AkiDay 15J04TamarikidoyorikiriKyokunankai87  

Top of page

2006 Kyushu Basho

Juryo 12 West, 9-6
2006 KyushuDay 1J03KyokunankaioshidashiSumanofuji10  
2006 KyushuDay 2J04WakanosatooshitaoshiKyokunankai11  
2006 KyushuDay 3J04KyokunankaiyorikiriMasatsukasa21  
2006 KyushuDay 4J05KaihohatakikomiKyokunankai22  
2006 KyushuDay 5J02KyokunankaioshidashiKanbayashi32  
2006 KyushuDay 6J05KyokunankaiyorikiriWakatoba42  
2006 KyushuDay 7J01TamaasukaoshidashiKyokunankai43  
2006 KyushuDay 8J03KyokunankaiokuridashiGoeido53  
2006 KyushuDay 9J05DaimanazuruyorikiriKyokunankai54  
2006 KyushuDay 10J02KyokunankaitsukiotoshiMokonami64  
2006 KyushuDay 11J07KyokunankaihikiotoshiTochiozan74  
2006 KyushuDay 12J05KyokunankaiokuritaoshiShunketsu84  
2006 KyushuDay 13J12JumonjioshidashiKyokunankai85  
2006 KyushuDay 14J08KyokunankaifusenshoSatoyama95  
2006 KyushuDay 15J09TokitsuumiyorikiriKyokunankai96  

Top of page

2007 Hatsu Basho

Juryo 8 West, 6-9
2007 HatsuDay 1J07TochisakaeoshidashiKyokunankai01  
2007 HatsuDay 2J08KyokunankaiyorikiriMasatsukasa11  
2007 HatsuDay 3J08TakanowakatsukidashiKyokunankai12  
2007 HatsuDay 4J07ShunketsuhatakikomiKyokunankai13  
2007 HatsuDay 5J06KyokunankaioshidashiOga23  
2007 HatsuDay 6J05KoboyorikiriKyokunankai24  
2007 HatsuDay 7J09KyokunankaiyorikiriRyuho34  
2007 HatsuDay 8J05KyokunankaikatasukashiKoryu44  
2007 HatsuDay 9M06BushuyamaoshidashiKyokunankai45  
2007 HatsuDay 10J05KyokunankaihikiotoshiToyohibiki55  
2007 HatsuDay 11J07TamarikidoyorikiriKyokunankai56  
2007 HatsuDay 12J11KyokunankaihikiotoshiKatayama66  
2007 HatsuDay 13J03RyuooshidashiKyokunankai67  
2007 HatsuDay 14J09SatoyamakatasukashiKyokunankai68  
2007 HatsuDay 15J02WakanohoyorikiriKyokunankai69  

Top of page

2007 Haru Basho

Juryo 11 West, 6-9
2007 HaruDay 1J04KyokunankaitsukiotoshiDaimanazuru10  
2007 HaruDay 2J04TamarikidouwatenageKyokunankai11  
2007 HaruDay 3J03OgakatasukashiKyokunankai12  
2007 HaruDay 4J05KyokunankaihikiotoshiBushuyama22  
2007 HaruDay 5J03ShirononamioshidashiKyokunankai23  
2007 HaruDay 6J03KyokunankaiokuridashiHokutoiwa33  
2007 HaruDay 7J07AsofujihatakikomiKyokunankai34  
2007 HaruDay 8J07ToyohibikitsukidashiKyokunankai35  
2007 HaruDay 9J02KyokunankaitsukiotoshiTakamifuji45  
2007 HaruDay 10J03KyokunankaiuwatenageKoryu55  
2007 HaruDay 11J07TochisakaeoshidashiKyokunankai56  
2007 HaruDay 12J08KyokunankaiyorikiriToyozakura66  
2007 HaruDay 13J05ShunketsuoshidashiKyokunankai67  
2007 HaruDay 14J02HakubashitatenageKyokunankai68  
2007 HaruDay 15J05KobohatakikomiKyokunankai69  

Top of page

2007 Natsu Basho

Juryo 14 West, 8-7
2007 NatsuDay 1J01KyokunankaitsukiotoshiSakaizawa10  
2007 NatsuDay 2J02WakanohohikiotoshiKyokunankai11  
2007 NatsuDay 3J03KoboyorikiriKyokunankai12  
2007 NatsuDay 4J03KyokunankaiuwatedashinageShirononami22  
2007 NatsuDay 5J02KyokunankaioshidashiBushuyama32  
2007 NatsuDay 6J04KyokunankaiyorikiriTamarikido42  
2007 NatsuDay 7J03KyokunankaitsukiotoshiAsofuji52  
2007 NatsuDay 8J05HakubayorikiriKyokunankai53  
2007 NatsuDay 9J01KyokunankaiyorikiriMokonami63  
2007 NatsuDay 10J04ToyozakuraoshidashiKyokunankai64  
2007 NatsuDay 11J02BarutooshidashiKyokunankai65  
2007 NatsuDay 12J05KyokunankaitsukiotoshiKatayama75  
2007 NatsuDay 13J01ChiyohakuhooshidashiKyokunankai76  
2007 NatsuDay 14J01HoshihikarisukuinageKyokunankai77  
2007 NatsuDay 15J01KyokunankaioshidashiIchihara87  

Top of page

2007 Nagoya Basho

Juryo 11 East, 7-8
2007 NagoyaDay 1J04RyuhohatakikomiKyokunankai01  
2007 NagoyaDay 2J03KyokunankaiyoritaoshiKoryu11  
2007 NagoyaDay 3J05KyokunankaioshidashiJumonji21  
2007 NagoyaDay 4J06HakubauwatenageKyokunankai22  
2007 NagoyaDay 5J02KyokunankaihikiotoshiKitataiki32  
2007 NagoyaDay 6J04KyokunankaihikiotoshiWakakirin42  
2007 NagoyaDay 7J02KyokunankaitsukiotoshiKatayama52  
2007 NagoyaDay 8J06KyokunankaiuwatenageMasatsukasa62  
2007 NagoyaDay 9J02HoshihikarikubinageKyokunankai63  
2007 NagoyaDay 10J07GoeidokatasukashiKyokunankai64  
2007 NagoyaDay 11J04MokonamiuwatedashinageKyokunankai65  
2007 NagoyaDay 12J07DaimanazuruyorikiriKyokunankai66  
2007 NagoyaDay 13J07KyokunankaiokuridashiShimootori76  
2007 NagoyaDay 14J09ShirononamioshidashiKyokunankai77  
2007 NagoyaDay 15J11KasuganishikikotenageKyokunankai78  

Top of page

2007 Aki Basho

Juryo 12 West, 7-8
2007 AkiDay 1J03KyokunankaioshidashiKatayama10  
2007 AkiDay 2J03JumonjioshidashiKyokunankai11  
2007 AkiDay 3J05KyokunankaiuwatenageKotokasuga21  
2007 AkiDay 4J05BarutouwatenageKyokunankai22  
2007 AkiDay 5J01KyokunankaiokuridashiAsofuji32  
2007 AkiDay 6J01TamarikidokatasukashiKyokunankai33  
2007 AkiDay 7J05KyokunankaioshidashiChiyohakuho43  
2007 AkiDay 8J03HoshihikariyorikiriKyokunankai44  
2007 AkiDay 9J06KyokunankaihikiotoshiMokonami54  
2007 AkiDay 10J06KyokunankaioshidashiKoryu64  
2007 AkiDay 11J03SakaizawatsukidashiKyokunankai65  
2007 AkiDay 12J06KyokunankaioshitaoshiSatoyama75  
2007 AkiDay 13J10HakubashitatenageKyokunankai76  
2007 AkiDay 14J03KitataikiyoritaoshiKyokunankai77  
2007 AkiDay 15J07TochinohanaoshidashiKyokunankai78  

Top of page

2007 Kyushu Basho

Juryo 13 West, 6-9
2007 KyushuDay 1J02SakaizawahatakikomiKyokunankai01  
2007 KyushuDay 2J02YoshiazumayoritaoshiKyokunankai02  
2007 KyushuDay 3J01KyokunankaiyoritaoshiSagatsukasa12  
2007 KyushuDay 4J04ShirononamitsukidashiKyokunankai13  
2007 KyushuDay 5J04HoshihikariuwatenageKyokunankai14  
2007 KyushuDay 6J03KyokunankaiokuridashiAsofuji24  
2007 KyushuDay 7J03KatayamahatakikomiKyokunankai25  
2007 KyushuDay 8J05KoryuhatakikomiKyokunankai26  
2007 KyushuDay 9J04SatoyamayoritaoshiKyokunankai27  
2007 KyushuDay 10J01JumonjiyorikiriKyokunankai28  
2007 KyushuDay 11J01KyokunankaioshidashiTamawashi38  
2007 KyushuDay 12J10KyokunankaiyoritaoshiTochinohana48  
2007 KyushuDay 13J04KyokunankaiyorikiriKotokasuga58  
2007 KyushuDay 14J12KyokunankaiokuridashiHakuba68  
2007 KyushuDay 15J03YakigayatsukidashiKyokunankai69  

Top of page

2008 Hatsu Basho

Makushita 1 East, 5-2
2008 HatsuDay 3J01KyokunankaitsukiotoshiTochinohana20  
2008 HatsuDay 10J01KyokunankaihatakikomiKirinowaka42  
2008 HatsuDay 15J01KyokunankaiuwatenageWakakoyu52  

Top of page

2008 Haru Basho

Juryo 11 East, 8-7
2008 HaruDay 1J04KyokunankaioshidashiShunketsu10  
2008 HaruDay 2J03KyokunankaihatakikomiHokutokuni20  
2008 HaruDay 3J05UshiomaruoshidashiKyokunankai21  
2008 HaruDay 4J03KyokunankaihikiotoshiTosayutaka31  
2008 HaruDay 5J06KyokunankaihatakikomiMasatsukasa41  
2008 HaruDay 6J03KimurayamaoshidashiKyokunankai42  
2008 HaruDay 7J03SagatsukasatsukiotoshiKyokunankai43  
2008 HaruDay 8J07KyokunankaiyorikiriToyozakura53  
2008 HaruDay 9J01KirinowakahatakikomiKyokunankai54  
2008 HaruDay 10J02KatayamakatasukashiKyokunankai55  
2008 HaruDay 11J09KyokunankaiyorikiriTochinoshin65  
2008 HaruDay 12J05KasuganishikioshidashiKyokunankai66  
2008 HaruDay 13J07KyokunankaiokuridashiTamanoshima76  
2008 HaruDay 14J06HochiyamatsukiotoshiKyokunankai77  
2008 HaruDay 15J14KyokunankaiokuridashiHoshihikari87  

Top of page

2008 Natsu Basho

Juryo 8 East, 7-8
2008 NatsuDay 1J07KitazakurayoritaoshiKyokunankai01  
2008 NatsuDay 2J06KyokunankaihikiotoshiSakaizawa11  
2008 NatsuDay 3J07KoryutsukidashiKyokunankai12  
2008 NatsuDay 4J06KyokunankaiokuridashiShirononami22  
2008 NatsuDay 5J06ChiyohakuhooshidashiKyokunankai23  
2008 NatsuDay 6J06KyokunankaiokuridashiIchihara33  
2008 NatsuDay 7J05KyokunankaihikiotoshiDaiyubu43  
2008 NatsuDay 8J08KyokunankaitsukiotoshiOtsukasa53  
2008 NatsuDay 9J10MasatsukasayorikiriKyokunankai54  
2008 NatsuDay 10J12TamawashioshidashiKyokunankai55  
2008 NatsuDay 11J05HoshihikariyorikiriKyokunankai56  
2008 NatsuDay 12J13KyokunankaihikiotoshiWakakirin66  
2008 NatsuDay 13J09KasuganishikiuwatenageKyokunankai67  
2008 NatsuDay 14J14KitataikioshidashiKyokunankai68  
2008 NatsuDay 15J07KyokunankaioshidashiRyuo78  

Top of page

2008 Nagoya Basho

Juryo 9 West, 9-6
2008 NagoyaDay 1J06KyokunankaiuwatedashinageKatayama10  
2008 NagoyaDay 2J07KyokunankaiyorikiriKirinowaka20  
2008 NagoyaDay 3J04KyokunankaihikiotoshiIchihara30  
2008 NagoyaDay 4J05KyokunankaioshidashiTamaasuka40  
2008 NagoyaDay 5J04KyokunankaioshidashiSagatsukasa50  
2008 NagoyaDay 6J07KyokunankaiyorikiriKaiho60  
2008 NagoyaDay 7J05ShirononamiuwatedashinageKyokunankai61  
2008 NagoyaDay 8J05KyokunankaioshidashiTosayutaka71  
2008 NagoyaDay 9J05MokonamiyorikiriKyokunankai72  
2008 NagoyaDay 10J09HakurozanhatakikomiKyokunankai73  
2008 NagoyaDay 11J04KyokunankaiokuritaoshiWakakoyu83  
2008 NagoyaDay 12J12KasugaotsukiotoshiKyokunankai84  
2008 NagoyaDay 13J11KyokunankaihikiotoshiKitazakura94  
2008 NagoyaDay 14J02AranuwatenageKyokunankai95  
2008 NagoyaDay 15J02RyuooshidashiKyokunankai96  

Top of page

2008 Aki Basho

Juryo 5 West, 7-8
2008 AkiDay 1J09AranhatakikomiKyokunankai01  
2008 AkiDay 2J09HoshihikarioshidashiKyokunankai02  
2008 AkiDay 3J08KyokunankaioshitaoshiShirononami12  
2008 AkiDay 4J12KyokunankaiokuridashiTamakasuga22  
2008 AkiDay 5J13KyokunankaioshidashiKitazakura32  
2008 AkiDay 6J11KyokunankaioshidashiTosanoumi42  
2008 AkiDay 7J07KyokunankaiyorikiriMokonami52  
2008 AkiDay 8J12BushuyamayorikiriKyokunankai53  
2008 AkiDay 9J07TosayutakaoshidashiKyokunankai54  
2008 AkiDay 10J08KyokunankaihatakikomiSagatsukasa64  
2008 AkiDay 11J09ShimotoriyorikiriKyokunankai65  
2008 AkiDay 12J07WakatenrooshidashiKyokunankai66  
2008 AkiDay 13J06KyokunankaiyorikiriKaiho76  
2008 AkiDay 14J06UshiomaruhatakikomiKyokunankai77  
2008 AkiDay 15J08AsofujihatakikomiKyokunankai78  

Top of page

2008 Kyushu Basho

Juryo 6 East, 9-6
2008 KyushuDay 1J09KyokunankaioshitaoshiWakakirin10  
2008 KyushuDay 2J09KyokunankaihatakikomiKaiho20  
2008 KyushuDay 3J08KyokunankaiyoritaoshiTamaasuka30  
2008 KyushuDay 4J10TamawashioshidashiKyokunankai31  
2008 KyushuDay 5J12KyokunankaioshidashiTosayutaka41  
2008 KyushuDay 6J08SakaizawayorikiriKyokunankai42  
2008 KyushuDay 7J10HoshihikariyorikiriKyokunankai43  
2008 KyushuDay 8J11IwakiyamahatakikomiKyokunankai44  
2008 KyushuDay 9J14KyokunankaihikiotoshiShimotori54  
2008 KyushuDay 10J14KyokunankaiyoritaoshiToyozakura64  
2008 KyushuDay 11J07KyokunankaiyorikiriKitazakura74  
2008 KyushuDay 12J06KyokunankaihikiotoshiShotenro84  
2008 KyushuDay 13J06IchiharayorikiriKyokunankai85  
2008 KyushuDay 14J06KyokunankaihikiotoshiWakakoyu95  
2008 KyushuDay 15J06KotokasugasukuinageKyokunankai96  

Top of page

2009 Hatsu Basho

Juryo 2 West, 4-11
2009 HatsuDay 1J13KyokunankaiokuridashiShimotori10  
2009 HatsuDay 2J14KimurayamaoshidashiKyokunankai11  
2009 HatsuDay 3J12KotokasugaoshidashiKyokunankai12  
2009 HatsuDay 4J13ShotenrooshidashiKyokunankai13  
2009 HatsuDay 5J11KasugaouwatenageKyokunankai14  
2009 HatsuDay 6J12KyokunankaiokurihikiotoshiSakaizawa24  
2009 HatsuDay 7J11WakakirinoshidashiKyokunankai25  
2009 HatsuDay 8J12KasuganishikiyorikiriKyokunankai26  
2009 HatsuDay 9J12ToyozakurayorikiriKyokunankai27  
2009 HatsuDay 10J12KyokunankaioshidashiKitataiki37  
2009 HatsuDay 11J12ShirononamiuwatedashinageKyokunankai38  
2009 HatsuDay 12J13KyokunankaiokuridashiKitazakura48  
2009 HatsuDay 13J12KaihohikiotoshiKyokunankai49  
2009 HatsuDay 14J12OtsukasayorikiriKyokunankai410  
2009 HatsuDay 15J11HoshihikarioshidashiKyokunankai411  

Top of page

2009 Haru Basho

Juryo 10 West, 8-7
2009 HaruDay 1J05WakakoyuoshidashiKyokunankai01  
2009 HaruDay 2J06KyokunankaiyorikiriHoshihikari11  
2009 HaruDay 3J06KitataikioshidashiKyokunankai12  
2009 HaruDay 4J05DaishoumiyorikiriKyokunankai13  
2009 HaruDay 5J07KyokunankaiyorikiriKiyoseumi23  
2009 HaruDay 6J05KyokunankaiyorikiriAsofuji33  
2009 HaruDay 7J04KyokunankaiuwatedashinageShirononami43  
2009 HaruDay 8J04KyokunankaiuwatedashinageYotsuguruma53  
2009 HaruDay 9J03KirinowakaokuridashiKyokunankai54  
2009 HaruDay 10J02WakatenrotsukiotoshiKyokunankai55  
2009 HaruDay 11J03KyokunankaioshidashiOtsukasa65  
2009 HaruDay 12J02SakaizawayorikiriKyokunankai66  
2009 HaruDay 13J12KyokunankaiuwatedashinageKasugao76  
2009 HaruDay 14J07KyokunankaiyorikiriMasatsukasa86  
2009 HaruDay 15J07UshiomarutsukiotoshiKyokunankai87  

Top of page

2009 Natsu Basho

Juryo 8 West, 8-7
2009 NatsuDay 1J07KasuganishikihatakikomiKyokunankai01  
2009 NatsuDay 2J07KyokunankaihikiotoshiWakatenro11  
2009 NatsuDay 3J08TosanoumihatakikomiKyokunankai12  
2009 NatsuDay 4J07KyokunankaiyorikiriDaishoumi22  
2009 NatsuDay 5J10KyokunankaihikiotoshiToyozakura32  
2009 NatsuDay 6J05KaihookuridashiKyokunankai33  
2009 NatsuDay 7J07KyokunankaiyorikiriUshiomaru43  
2009 NatsuDay 8J06KyokunankaiyorikiriHoshihikari53  
2009 NatsuDay 9J05KyokunankaiokuridashiSagatsukasa63  
2009 NatsuDay 10J14KyokunankaiuwatenageWakakoyu73  
2009 NatsuDay 11J03TamaasukaoshidashiKyokunankai74  
2009 NatsuDay 12J09KasugaouwatenageKyokunankai75  
2009 NatsuDay 13J04KyokunankaihikiotoshiJumonji85  
2009 NatsuDay 14J04KirinowakayorikiriKyokunankai86  
2009 NatsuDay 15J07KotokasugauwatenageKyokunankai87  

Top of page

2009 Nagoya Basho

Juryo 6 East, 6-9
2009 NagoyaDay 1J09WakanosatooshidashiKyokunankai01  
2009 NagoyaDay 2J09ShirononamishitatedashinageKyokunankai02  
2009 NagoyaDay 3J10HokutorikitsukidashiKyokunankai03  
2009 NagoyaDay 4J07KyokunankaiyorikiriKasuganishiki13  
2009 NagoyaDay 5J08JumonjiyorikiriKyokunankai14  
2009 NagoyaDay 6J11KyokunankaiyorikiriKoryu24  
2009 NagoyaDay 7J11TosanoumihatakikomiKyokunankai25  
2009 NagoyaDay 8J06KyokunankaiyorikiriKitazakura35  
2009 NagoyaDay 9J14ChiyohakuhohikiotoshiKyokunankai36  
2009 NagoyaDay 10J06ToyozakurayorikiriKyokunankai37  
2009 NagoyaDay 11J05KyokunankaioshidashiKotoyutaka47  
2009 NagoyaDay 12J04KyokunankaiyorikiriDaishoumi57  
2009 NagoyaDay 13J09HakubaoshidashiKyokunankai58  
2009 NagoyaDay 14J10AsofujiyorikiriKyokunankai59  
2009 NagoyaDay 15J09KyokunankaiyorikiriKimurayama69  

Top of page

2009 Aki Basho

Juryo 10 East, 8-5-2
2009 AkiDay 1J05KyokunankaitsukiotoshiSotairyu10  
2009 AkiDay 2J05TosanoumioshitaoshiKyokunankai11  
2009 AkiDay 3J04DaishoumihikkakeKyokunankai12  
2009 AkiDay 4J03KyokunankaiyorikiriToyozakura22  
2009 AkiDay 5J02OkinoumifusenKyokunankai23  
2009 AkiDay 8J03SakaizawayorikiriKyokunankai242 
2009 AkiDay 9J09KyokunankaiyorikiriKirinowaka342 
2009 AkiDay 10J07KyokunankaiyorikiriHakuba442 
2009 AkiDay 11J10KyokunankaifusenChiyohakuho542 
2009 AkiDay 12J03KyokunankaiokuridashiKiyoseumi642 
2009 AkiDay 13J03KyokunankaiyorikiriWakatenro742 
2009 AkiDay 14J08KitataikiyorikiriKyokunankai752 
2009 AkiDay 15J06KyokunankaiuwatedashinageTokusegawa852 

Top of page

2009 Kyushu Basho

Juryo 7 East, 6-9
2009 KyushuDay 1J08KyokunankaioshitaoshiSakaizawa10  
2009 KyushuDay 2J07JumonjiyorikiriKyokunankai11  
2009 KyushuDay 3J08WakatenrooshidashiKyokunankai12  
2009 KyushuDay 4J10KyokunankaikatasukashiOkinoumi22  
2009 KyushuDay 5J08TosanoumioshidashiKyokunankai23  
2009 KyushuDay 6J07KyokunankaiyorikiriKiyoseumi33  
2009 KyushuDay 7J08TokusegawayorikiriKyokunankai34  
2009 KyushuDay 8J11KyokunankaiyorikiriToyozakura44  
2009 KyushuDay 9J07ShirononamiyorikiriKyokunankai45  
2009 KyushuDay 10J11KyokunankaioshidashiSagatsukasa55  
2009 KyushuDay 11J04KasuganishikiuwatenageKyokunankai56  
2009 KyushuDay 12J12FutenoyorikiriKyokunankai57  
2009 KyushuDay 13J15MasatsukasaokuritaoshiKyokunankai58  
2009 KyushuDay 14J14HakubauwatenageKyokunankai59  
2009 KyushuDay 15J10KyokunankaiokuritaoshiKaiho69  

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2009.12.26. at 16:17:13
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.