Mokonami

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
MOKONAMI Sakae
GANBOLD Bazarsad
Mongolia, 1984.04.05.
Tatsunami
2001.03.


Basho History
2005 Kyushu      Ms2e, 5-2
2006 Hatsu      J10w, 11-4
2006 Haru      J3w, 9-6
2006 Natsu      J1e, 5-10
2006 Nagoya      J5w, 4-11
2006 Aki      J12w, 7-8
2006 Kyushu      J14e, 5-10
2007 Haru      Ms1e, 4-3
2007 Natsu      J13w, 8-7
2007 Nagoya      J10e, 8-7
2007 Aki      J7e, 6-9
2007 Kyushu      J10e, 9-6
2008 Hatsu      J7e, 9-6
2008 Haru      J5w, 7-8
2008 Natsu      J6w, 5-10
2008 Nagoya      J12e, 9-6
2008 Aki      J7w, 5-10
2008 Kyushu      J13w, 8-7
2009 Hatsu      J12w, 9-6
2009 Haru      J6e, 9-6
2009 Natsu      J1w, 11-4
2009 Nagoya      M7w, 6-9
2009 Aki      M9e, 5-10
2009 Kyushu      M13w, 9-6
      
      
      

2005 Kyushu Basho

Makushita2 East, 5-2
2005 KyushuDay 7J01TakanotsuruyorikiriMokonami22  
2005 KyushuDay 14J01MokonamitsukitaoshiMasatsukasa52  

Top of page

2006 Hatsu Basho

Juryo 10 West, 11-4
2006 HatsuDay 1J05MokonamiyorikiriKobo10  
2006 HatsuDay 2J05MokonamiuwatenageKanbayashi20  
2006 HatsuDay 3J04SatoyamatsukiotoshiMokonami21  
2006 HatsuDay 4J06MokonamioshidashiHarunoyama31  
2006 HatsuDay 5J04MokonamiyorikiriSumanofuji41  
2006 HatsuDay 6J04MokonamiuwatenageKotokasuga51  
2006 HatsuDay 7J03MokonamihikiotoshiMasatsukasa61  
2006 HatsuDay 8J03MokonamishitatenageWakakirin71  
2006 HatsuDay 9J08DaimanazuruyorikiriMokonami72  
2006 HatsuDay 10J09OtsukasauwatenageMokonami73  
2006 HatsuDay 11J13MokonamishitatedashinageTochinonada83  
2006 HatsuDay 12J04MokonamiuwatedashinageHomasho93  
2006 HatsuDay 13J05MokonamitsukidashiTakanotsuru103  
2006 HatsuDay 14J02RyuhohikiotoshiMokonami104  
2006 HatsuDay 15J01MokonamikomatasukuiShimotori114  

Top of page

2006 Haru Basho

Juryo 3 West, 9-6
2006 HaruDay 1J12MokonamiyorikiriDairaido10  
2006 HaruDay 2J12MokonamiyorikiriTochisakae20  
2006 HaruDay 3J14RyuhooshidashiMokonami21  
2006 HaruDay 4J12MokonamiyorikiriAsofuji31  
2006 HaruDay 5J09KyokunankaioshitaoshiMokonami32  
2006 HaruDay 6J10ShunketsusukuinageMokonami33  
2006 HaruDay 7J12KatayamahikiotoshiMokonami34  
2006 HaruDay 8J12MokonamiyorikiriDaimanazuru44  
2006 HaruDay 9J09MokonamihatakikomiDaishodai54  
2006 HaruDay 10J14MokonamishitatedashinageTosanoumi64  
2006 HaruDay 11J10MokonamihatakikomiKaiho74  
2006 HaruDay 12J10HomashoyoritaoshiMokonami75  
2006 HaruDay 13J10BarutoyorikiriMokonami76  
2006 HaruDay 14J12MokonamishitatedashinageHokutoiwa86  
2006 HaruDay 15J11MokonamiyorikiriShimotori96  

Top of page

2006 Natsu Basho

Juryo 1 East, 5-10
2006 NatsuDay 1J14MokonamiyorikiriDaimanazuru10  
2006 NatsuDay 2J12RyuhoyorikiriMokonami11  
2006 NatsuDay 3J14ToyozakuraoshidashiMokonami12  
2006 NatsuDay 4J13AsofujioshidashiMokonami13  
2006 NatsuDay 5J14SatoyamaoshidashiMokonami14  
2006 NatsuDay 6M01BuyuzanoshidashiMokonami15  
2006 NatsuDay 7J14MokonamishitatenageShimotori25  
2006 NatsuDay 8J13MokonamioshidashiKyokunankai35  
2006 NatsuDay 9J14MokonamihikiotoshiOtsukasa45  
2006 NatsuDay 10J13MokonamiokuridashiUshiomaru55  
2006 NatsuDay 11J14DairaidotsukiotoshiMokonami56  
2006 NatsuDay 12J13KasuganishikiyorikiriMokonami57  
2006 NatsuDay 13J15KaihooshidashiMokonami58  
2006 NatsuDay 14J13ShunketsutsukiotoshiMokonami59  
2006 NatsuDay 15J13SumanofujioshidashiMokonami510  

Top of page

2006 Nagoya Basho

Juryo 5 West, 4-11
2006 NagoyaDay 1J10MokonamiisamiashiShimotori10  
2006 NagoyaDay 2J10KobohikiotoshiMokonami11  
2006 NagoyaDay 3J09WakatobatsukiotoshiMokonami12  
2006 NagoyaDay 4J10HochiyamayoritaoshiMokonami13  
2006 NagoyaDay 5J09KaihouchigakeMokonami14  
2006 NagoyaDay 6J12KasuganishikiuwatenageMokonami15  
2006 NagoyaDay 7J10UshiomaruoshidashiMokonami16  
2006 NagoyaDay 8J14MokonamiuwatenageKatayama26  
2006 NagoyaDay 9J14MokonamiyorikiriRyuho36  
2006 NagoyaDay 10J08DewaotorihatakikomiMokonami37  
2006 NagoyaDay 11J06MasatsukasaoshidashiMokonami38  
2006 NagoyaDay 12J13TochisakaeoshidashiMokonami39  
2006 NagoyaDay 13J07HarunoyamaoshitaoshiMokonami310  
2006 NagoyaDay 14M01MokonamiyorikiriDaimanazuru410  
2006 NagoyaDay 15J07OtsukasasukuinageMokonami411  

Top of page

2006 Aki Basho

Juryo 12 West, 7-8
2006 AkiDay 1J03MokonamisotogakeKanbayashi10  
2006 AkiDay 2J03KyokunankaihikiotoshiMokonami11  
2006 AkiDay 3J05MokonamishitatedashinageMasatsukasa21  
2006 AkiDay 4J05MokonamiokuridashiTakanowaka31  
2006 AkiDay 5J04MokonamioshidashiOga41  
2006 AkiDay 6J05DaimanazuruyorikiriMokonami42  
2006 AkiDay 7J02HokutoiwayorikiriMokonami43  
2006 AkiDay 8J06RyuooshidashiMokonami44  
2006 AkiDay 9J02KobokainahineriMokonami45  
2006 AkiDay 10J01TochiozanoshitaoshiMokonami46  
2006 AkiDay 11J02MokonamiyorikiriWakatoba56  
2006 AkiDay 12J02SumanofujisukuinageMokonami57  
2006 AkiDay 13J02MokonamiyoritaoshiShiraishi67  
2006 AkiDay 14J03MokonamiuwatedashinageYakigaya77  
2006 AkiDay 15J13AsofujitsukiotoshiMokonami78  

Top of page

2006 Kyushu Basho

Juryo 14 East, 5-10
2006 KyushuDay 1J02MokonamiokuridashiHokutoiwa10  
2006 KyushuDay 2J01KoryutsukiotoshiMokonami11  
2006 KyushuDay 3J01SumanofujitsukidashiMokonami12  
2006 KyushuDay 4J01MokonamioshidashiKanbayashi22  
2006 KyushuDay 5J03MokonamiuwatenageKaiho32  
2006 KyushuDay 6J02ShunketsuyoritaoshiMokonami33  
2006 KyushuDay 7J03MasatsukasaoshidashiMokonami34  
2006 KyushuDay 8J01MokonamishitatenageWakanoho44  
2006 KyushuDay 9J04MokonamiyorikiriKobo54  
2006 KyushuDay 10J02KyokunankaitsukiotoshiMokonami55  
2006 KyushuDay 11J01TamaasukaoshidashiMokonami56  
2006 KyushuDay 12J01KadomotoyorikiriMokonami57  
2006 KyushuDay 13J01WakanosatoyorikiriMokonami58  
2006 KyushuDay 14J06DaimanazuruyorikiriMokonami59  
2006 KyushuDay 15J08TamarikidoyorikiriMokonami510  

Top of page

2007 Haru Basho

Makushita 1 East, 4-3
2007 HaruDay 1J01MokonamioshidashiOga10  
2007 HaruDay 7J01MokonamihikiotoshiHokutoiwa22  
2007 HaruDay 15J04BushuyamayorikiriMokonami43  

Top of page

2007 Natsu Basho

Juryo 13 West, 8-7
2007 NatsuDay 1J02MokonamiuwatenageChiyohakuho10  
2007 NatsuDay 2J03MokonamiyorikiriKobo20  
2007 NatsuDay 3J01TakamifujihikiotoshiMokonami21  
2007 NatsuDay 4J04MokonamihikiotoshiTamarikido31  
2007 NatsuDay 5J05MokonamiuwatedashinageDaimanazuru41  
2007 NatsuDay 6J05AsofujioshitaoshiMokonami42  
2007 NatsuDay 7J06MokonamiuwatedashinageHakuba52  
2007 NatsuDay 8J02ShirononamishitatenageMokonami53  
2007 NatsuDay 9J01KyokunankaiyorikiriMokonami54  
2007 NatsuDay 10J06KaihooshidashiMokonami55  
2007 NatsuDay 11J07ShunketsuyorikiriMokonami56  
2007 NatsuDay 12J06MokonamioshidashiJumonji66  
2007 NatsuDay 13J02MokonamiyorikiriWakanoho76  
2007 NatsuDay 14J06MokonamiyorikiriKoryu86  
2007 NatsuDay 15J06ToyozakuraoshitaoshiMokonami87  

Top of page

2007 Nagoya Basho

Juryo 10 East, 8-7
2007 NagoyaDay 1J06HakubayorikiriMokonami01  
2007 NagoyaDay 2J05MokonamitokkurinageJumonji11  
2007 NagoyaDay 3J06AsofujiuwatedashinageMokonami12  
2007 NagoyaDay 4J05MokonamiyorikiriToyozakura22  
2007 NagoyaDay 5J03MokonamihikiotoshiKatayama32  
2007 NagoyaDay 6J02ChiyohakuhohatakikomiMokonami33  
2007 NagoyaDay 7J03HoshihikarihikiotoshiMokonami34  
2007 NagoyaDay 8J02MokonamishitatedashinageRyuho44  
2007 NagoyaDay 9J03MokonamishitatenageKitataiki54  
2007 NagoyaDay 10J03KoryuyorikiriMokonami55  
2007 NagoyaDay 11J04MokonamiuwatedashinageKyokunankai65  
2007 NagoyaDay 12J08MokonamiokurihikiotoshiGoeido75  
2007 NagoyaDay 13J03WakakirinuwatedashinageMokonami76  
2007 NagoyaDay 14J10KasuganishikioshidashiMokonami77  
2007 NagoyaDay 15J08MokonamiyorikiriShimootori87  

Top of page

2007 Aki Basho

Juryo 7 East, 6-9
2007 AkiDay 1J09MokonamiuwatedashinageShirononami10  
2007 AkiDay 2J08ChiyohakuhohatakikomiMokonami11  
2007 AkiDay 3J10ShunketsushitatenageMokonami12  
2007 AkiDay 4J07KotokasugayorikiriMokonami13  
2007 AkiDay 5J07BarutoyorikiriMokonami14  
2007 AkiDay 6J09MokonamiyoritaoshiSatoyama24  
2007 AkiDay 7J06MokonamitsukiotoshiSakaizawa34  
2007 AkiDay 8J10TochinohanaoshidashiMokonami35  
2007 AkiDay 9J06KyokunankaihikiotoshiMokonami36  
2007 AkiDay 10J12MokonamiuwatenageOtsukasa46  
2007 AkiDay 11J10ToyozakurayorikiriMokonami47  
2007 AkiDay 12J13HochiyamasotogakeMokonami48  
2007 AkiDay 13J05MokonamiyorikiriTamarikido58  
2007 AkiDay 14J06AsofujiokuridashiMokonami59  
2007 AkiDay 15J04MokonamiyorikiriJumonji69  

Top of page

2007 Kyushu Basho

Juryo 10 East, 9-6
2007 KyushuDay 1J05ShirononamiyorikiriMokonami01  
2007 KyushuDay 2J05SatoyamahikiotoshiMokonami02  
2007 KyushuDay 3J05MokonamitsuridashiHoshihikari12  
2007 KyushuDay 4J03YoshiazumayorikiriMokonami13  
2007 KyushuDay 5J03SakaizawayorikiriMokonami14  
2007 KyushuDay 6J04MokonamiyoritaoshiIchihara24  
2007 KyushuDay 7J07MokonamiyorikiriKotokasuga34  
2007 KyushuDay 8J08MokonamiyorikiriUshiomaru44  
2007 KyushuDay 9J03MokonamihikiotoshiAsofuji54  
2007 KyushuDay 10J02SagatsukasaoshidashiMokonami55  
2007 KyushuDay 11J04MokonamiuwatenageKatayama65  
2007 KyushuDay 12J09MokonamiuwatenageKitazakura75  
2007 KyushuDay 13J06RyuooshidashiMokonami76  
2007 KyushuDay 14J08MokonamioshidashiShimootori86  
2007 KyushuDay 15J05MokonamiyorikiriJumonji96  

Top of page

2008 Hatsu Basho

Juryo 7 East, 9-6
2008 HatsuDay 1J08MokonamiyorikiriShunketsu10  
2008 HatsuDay 2J07KitazakurasukuinageMokonami11  
2008 HatsuDay 3J09UshiomaruuwatenageMokonami12  
2008 HatsuDay 4J09HochiyamayorikiriMokonami13  
2008 HatsuDay 5J07AsofujiokuritaoshiMokonami14  
2008 HatsuDay 6J08MokonamiuwatenageShirononami24  
2008 HatsuDay 7J09MokonamiyorikiriHoshihikari34  
2008 HatsuDay 8J07MokonamishitatenageKimurayama44  
2008 HatsuDay 9J11MokonamihikiotoshiRyuo54  
2008 HatsuDay 10J06TochinoshinyorikiriMokonami55  
2008 HatsuDay 11J08MasatsukasaoshidashiMokonami56  
2008 HatsuDay 12J13MokonamiyoritaoshiKoryu66  
2008 HatsuDay 13J13MokonamiyorikiriChiyohakuho76  
2008 HatsuDay 14J04MokonamiyoritaoshiKitataiki86  
2008 HatsuDay 15J05MokonamiuwatedashinageTamawashi96  

Top of page

2008 Haru Basho

Juryo 5 West, 7-8
2008 HaruDay 1J10TamanoshimayorikiriMokonami01  
2008 HaruDay 2J10MokonamiyorikiriHochiyama11  
2008 HaruDay 3J10ChiyohakuhooshidashiMokonami12  
2008 HaruDay 4J09ToyozakurasukuinageMokonami13  
2008 HaruDay 5J09MokonamiyorikiriTamawashi23  
2008 HaruDay 6J10KasuganishikikirikaeshiMokonami24  
2008 HaruDay 7J10ShirononamiyorikiriMokonami25  
2008 HaruDay 8J10MokonamiyorikiriMasatsukasa35  
2008 HaruDay 9J12MokonamiyorikiriHakurozan45  
2008 HaruDay 10J14HoshihikarihikiotoshiMokonami46  
2008 HaruDay 11J14TosanoumihatakikomiMokonami47  
2008 HaruDay 12J12MokonamioshidashiKoryu57  
2008 HaruDay 13J06KatayamahatakikomiMokonami58  
2008 HaruDay 14J09MokonamiyorikiriKitazakura68  
2008 HaruDay 15J07MokonamiokuritaoshiSagatsukasa78  

Top of page

2008 Natsu Basho

Juryo 6 West, 5-10
2008 NatsuDay 1J09MokonamiyorikiriHoshihikari10  
2008 NatsuDay 2J10RyuohikiotoshiMokonami11  
2008 NatsuDay 3J10MokonamiyorikiriKasuganishiki21  
2008 NatsuDay 4J08UshiomaruyorikiriMokonami22  
2008 NatsuDay 5J10MasatsukasaokuritaoshiMokonami23  
2008 NatsuDay 6J08KitazakurayorikiriMokonami24  
2008 NatsuDay 7J08SagatsukasatsukidashiMokonami25  
2008 NatsuDay 8J12MokonamiyoritaoshiKimurayama35  
2008 NatsuDay 9J05BushuyamakotenageMokonami36  
2008 NatsuDay 10J14MokonamiyorikiriKitataiki46  
2008 NatsuDay 11J04KirinowakasakatottariMokonami47  
2008 NatsuDay 12J10MokonamiyorikiriToyozakura57  
2008 NatsuDay 13J06AsofujioshidashiMokonami58  
2008 NatsuDay 14J06ShimotoriyorikiriMokonami59  
2008 NatsuDay 15J08OtsukasauwatenageMokonami510  

Top of page

2008 Nagoya Basho

Juryo 12 East, 9-6
2008 NagoyaDay 1J03MokonamioshidashiIchihara10  
2008 NagoyaDay 2J02MokonamiokuridashiSagatsukasa20  
2008 NagoyaDay 3J02TosayutakayorikiriMokonami21  
2008 NagoyaDay 4J01MokonamiuwatehineriAran31  
2008 NagoyaDay 5J05MokonamiyorikiriKatayama41  
2008 NagoyaDay 6J04MokonamitsukiotoshiWakakoyu51  
2008 NagoyaDay 7J02MokonamishitatenageTamaasuka61  
2008 NagoyaDay 8J06MokonamikotenageKaiho71  
2008 NagoyaDay 9J05MokonamiyorikiriKyokunankai81  
2008 NagoyaDay 10J08KitataikiutchariMokonami82  
2008 NagoyaDay 11J03ShirononamishitatedashinageMokonami83  
2008 NagoyaDay 12J03OtsukasahikiotoshiMokonami84  
2008 NagoyaDay 13J02RyuoyorikiriMokonami85  
2008 NagoyaDay 14J05MokonamiyorikiriShimotori95  
2008 NagoyaDay 15J05KasuganishikiuwatenageMokonami96  

Top of page

2008 Aki Basho

Juryo 7 West, 5-10
2008 AkiDay 1J08MokonamiyorikiriHoshihikari10  
2008 AkiDay 2J08AranhatakikomiMokonami11  
2008 AkiDay 3J09KoryuoshidashiMokonami12  
2008 AkiDay 4J08RyuooshidashiMokonami13  
2008 AkiDay 5J09KasuganishikisukuinageMokonami14  
2008 AkiDay 6J09MokonamiuwatedashinageShimotori24  
2008 AkiDay 7J07KyokunankaiyorikiriMokonami25  
2008 AkiDay 8J10MokonamiyorikiriWakakirin35  
2008 AkiDay 9J12TosanoumiyorikiriMokonami36  
2008 AkiDay 10J06OtsukasamakiotoshiMokonami37  
2008 AkiDay 11J12MokonamiyorikiriKitazakura47  
2008 AkiDay 12J05MokonamiyorikiriAsofuji57  
2008 AkiDay 13J03HakubauwatedashinageMokonami58  
2008 AkiDay 14J11TamakasugahikiotoshiMokonami59  
2008 AkiDay 15J12BushuyamauwatenageMokonami510  

Top of page

2008 Kyushu Basho

Juryo 13 West, 8-7
2008 KyushuDay 1J02MokonamiyorikiriUshiomaru10  
2008 KyushuDay 2J02DaishoumihikkakeMokonami11  
2008 KyushuDay 3J03RyuoyorikiriMokonami12  
2008 KyushuDay 4J03MokonamihikiotoshiShirononami22  
2008 KyushuDay 5J02KotokasugayorikiriMokonami23  
2008 KyushuDay 6J03MokonamiyorikiriKitazakura33  
2008 KyushuDay 7J05ShotenrohikiotoshiMokonami34  
2008 KyushuDay 8J04SakaizawayorikiriMokonami35  
2008 KyushuDay 9J06MokonamiyorikiriYotsuguruma45  
2008 KyushuDay 10J01IchiharahatakikomiMokonami46  
2008 KyushuDay 11J01MokonamiuwatedashinageHakuba56  
2008 KyushuDay 12J01MokonamiabisetaoshiSagatsukasa66  
2008 KyushuDay 13J04MokonamiyorikiriTamaasuka76  
2008 KyushuDay 14J02MokonamiyorikiriJumonji86  
2008 KyushuDay 15J04KasugaouwatenageMokonami87  

Top of page

2009 Hatsu Basho

Juryo 12 West, 9-6
2009 HatsuDay 1J03MokonamiyorikiriUshiomaru10  
2009 HatsuDay 2J04MokonamioshidashiKitazakura20  
2009 HatsuDay 3J04MokonamioshidashiYotsuguruma30  
2009 HatsuDay 4J03KotokunihikiotoshiMokonami31  
2009 HatsuDay 5J05MokonamikotenageKaiho41  
2009 HatsuDay 6J02AsofujioshidashiMokonami42  
2009 HatsuDay 7J03MokonamihatakikomiWakakoyu52  
2009 HatsuDay 8J04WakatenroyorikiriMokonami53  
2009 HatsuDay 9J01MokonamiyorikiriHakuba63  
2009 HatsuDay 10J04DaishoumihatakikomiMokonami64  
2009 HatsuDay 11J07KasuganishikiuwatenageMokonami65  
2009 HatsuDay 12J05MokonamiyorikiriKitataiki75  
2009 HatsuDay 13J02MokonamiuwatedashinageKiyoseumi85  
2009 HatsuDay 14J08ToyozakuratsukiotoshiMokonami86  
2009 HatsuDay 15J03MokonamiuwatenageOtsukasa96  

Top of page

2009 Haru Basho

Juryo 6 East, 9-6
2009 HaruDay 1J10MokonamiyorikiriUshiomaru10  
2009 HaruDay 2J09MokonamioshidashiKasuganishiki20  
2009 HaruDay 3J09MokonamiokuridashiOkinoumi30  
2009 HaruDay 4J08MokonamiuwatenageKotokuni40  
2009 HaruDay 5J08HoshihikariyorikiriMokonami41  
2009 HaruDay 6J08KotokasugayorikiriMokonami42  
2009 HaruDay 7J12MokonamisukuinageKoryu52  
2009 HaruDay 8J12MokonamikotenageTosayutaka62  
2009 HaruDay 9J14MokonamishitatenageBushuyama72  
2009 HaruDay 10J08WakakoyuhatakikomiMokonami73  
2009 HaruDay 11J05SakaizawayoritaoshiMokonami74  
2009 HaruDay 12J10KasugaouwatenageMokonami75  
2009 HaruDay 13J11ToyohibikioshidashiMokonami76  
2009 HaruDay 14J05MokonamishitatenageAsofuji86  
2009 HaruDay 15J06MokonamiyorikiriDaishoumi96  

Top of page

2009 Natsu Basho

Juryo 1 West, 11-4
2009 NatsuDay 1J14MokonamiyoritaoshiMasatsukasa10  
2009 NatsuDay 2M02MokonamiyoritaoshiBushuyama20  
2009 NatsuDay 3J13MokonamihikiotoshiSakaizawa30  
2009 NatsuDay 4J14KasugaotsukiotoshiMokonami31  
2009 NatsuDay 5J13MokonamikotenageKotokuni41  
2009 NatsuDay 6J14WakakoyuhikiotoshiMokonami42  
2009 NatsuDay 7J13MokonamiyorikiriKitataiki52  
2009 NatsuDay 8J14MokonamiyorikiriKotokasuga62  
2009 NatsuDay 9J13TosanoumihatakikomiMokonami63  
2009 NatsuDay 10M01MokonamiuwatenageKimurayama73  
2009 NatsuDay 11J13MokonamiuwatenageTosayutaka83  
2009 NatsuDay 12M01MokonamiuwatenageHokutoriki93  
2009 NatsuDay 13J14MokonamiyoritaoshiKoryu103  
2009 NatsuDay 14J13TamaasukaoshitaoshiMokonami104  
2009 NatsuDay 15J13MokonamiokuritaoshiHakuba114  

Top of page

2009 Nagoya Basho

Maegashira 7 West, 6-9
2009 NagoyaDay 1M09KokkaiyorikiriMokonami01  
2009 NagoyaDay 2M09MokonamitsukiotoshiKakizoe11  
2009 NagoyaDay 3M09MokonamitsukiotoshiTakekaze21  
2009 NagoyaDay 4M09MokonamiuwatenageTochinonada31  
2009 NagoyaDay 5M10AminishikishitatenageMokonami32  
2009 NagoyaDay 6M11MiyabiyamatsukiotoshiMokonami33  
2009 NagoyaDay 7M08ShotenroyorikiriMokonami34  
2009 NagoyaDay 8M07MokonamiyorikiriYamamotoyama44  
2009 NagoyaDay 9M11TakamisakarihikiotoshiMokonami45  
2009 NagoyaDay 10M11TochinoshinuwatenageMokonami46  
2009 NagoyaDay 11M06MokonamishitatedashinageYoshikaze56  
2009 NagoyaDay 12M08MokonamishitatenageHomasho66  
2009 NagoyaDay 13M06ShimotoriyorikiriMokonami67  
2009 NagoyaDay 14M10TamanoshimasotogakeMokonami68  
2009 NagoyaDay 15M09ToyonoshimayorikiriMokonami69  

Top of page

2009 Aki Basho

Maegashira 9 East, 5-10
2009 AkiDay 1M08MokonamiyorikiriShimotori10  
2009 AkiDay 2M08IwakiyamayorikiriMokonami11  
2009 AkiDay 3M09TakamisakaritsukiotoshiMokonami12  
2009 AkiDay 4M09HomashohikiotoshiMokonami13  
2009 AkiDay 5M06HokutorikihikiotoshiMokonami14  
2009 AkiDay 6M07MokonamioshidashiKakizoe24  
2009 AkiDay 7M10MokonamiokuridashiAsasekiryu34  
2009 AkiDay 8M05KokkaiyorikiriMokonami35  
2009 AkiDay 9M11MokonamiyorikiriTokitenku45  
2009 AkiDay 10M05FutenoyorikiriMokonami46  
2009 AkiDay 11M12ToyonoshimakatasukashiMokonami47  
2009 AkiDay 12M11GoeidoshitatenageMokonami48  
2009 AkiDay 13M06TochinonadatsukiteMokonami49  
2009 AkiDay 14M04KasugaoyorikiriMokonami410  
2009 AkiDay 15M13MokonamiuwatenageShotenro510  

Top of page

2009 Kyushu Basho

Maegashira 13 West, 9-6
2009 KyushuDay 1M03MokonamioshidashiKasugao10  
2009 KyushuDay 2M03MokonamiuwatenageKimurayama20  
2009 KyushuDay 3M02TamaasukayorikiriMokonami21  
2009 KyushuDay 4M03MokonamiokuridashiYamamotoyama31  
2009 KyushuDay 5M05MokonamiyorikiriKokkai41  
2009 KyushuDay 6M02MokonamiyorikiriShimotori51  
2009 KyushuDay 7M06MiyabiyamaoshidashiMokonami52  
2009 KyushuDay 8M03TamawashioshidashiMokonami53  
2009 KyushuDay 9M02MokonamiuwatenageToyohibiki63  
2009 KyushuDay 10M04MokonamiyorikiriTakamisakari73  
2009 KyushuDay 11M06TochinoshinyorikiriMokonami74  
2009 KyushuDay 12M03ShotenrokimedashiMokonami75  
2009 KyushuDay 13M04MokonamiyorikiriYoshikaze85  
2009 KyushuDay 14M07HomashoyorikiriMokonami86  
2009 KyushuDay 15M03MokonamiyorikiriAsasekiryu96  

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2009.12.26. at 16:17:23
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.