Hoshihikari

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
HOSHIHIKARI Shin'ichi
DORJIN Lhagva
Mongolia, 1984.07.25.
Hakkaku
2000.11.


Basho History
2007 Natsu      Ms1w, 4-3
2007 Nagoya      J13w, 8-7
2007 Aki      J11e, 8-7
2007 Kyushu      J9w, 9-6
2008 Hatsu      J5w, 9-6
2008 Haru      J1w, 5-10
2008 Natsu      J6e, 8-7
2008 Nagoya      J3w, 6-9
2008 Aki      J7e, 9-6
2008 Kyushu      J3e, 5-10
2009 Hatsu      J7e, 7-8
2009 Haru      J9e, 7-8
2009 Natsu      J11e, 6-9
2009 Nagoya      J13e, 5-10
2009 Aki      Ms3e, 3-4
      
      
      

2007 Natsu Basho

Makushita 1 West, 4-3
2007 NatsuDay 2J01ChiyohakuhohatakikomiHoshihikari02  
2007 NatsuDay 14J01HoshihikarisukuinageKyokunankai43  

Top of page

2007 Nagoya Basho

Juryo 13 West, 8-7
2007 NagoyaDay 1J02KitataikiyoritaoshiHoshihikari01  
2007 NagoyaDay 2J02ChiyohakuhooshidashiHoshihikari02  
2007 NagoyaDay 3J02HoshihikariyorikiriRyuho12  
2007 NagoyaDay 4J03HoshihikariyorikiriJumonji22  
2007 NagoyaDay 5J04HoshihikariyorikiriWakakirin32  
2007 NagoyaDay 6J01KoryuhikiotoshiHoshihikari33  
2007 NagoyaDay 7J03HoshihikarihikiotoshiMokonami43  
2007 NagoyaDay 8J01HoshihikarishitatenageKatayama53  
2007 NagoyaDay 9J02HoshihikarikubinageKyokunankai63  
2007 NagoyaDay 10J06HoshihikarihikkakeDaimanazuru73  
2007 NagoyaDay 11J03SakaizawaoshitaoshiHoshihikari74  
2007 NagoyaDay 12J05ToyozakurautchariHoshihikari75  
2007 NagoyaDay 13J04HoshihikariyoritaoshiHakuba85  
2007 NagoyaDay 14J07GoeidokirikaeshiHoshihikari86  
2007 NagoyaDay 15J05TamarikidoyorikiriHoshihikari87  

Top of page

2007 Aki Basho

Juryo 11 East, 8-7
2007 AkiDay 1J05HoshihikariuwatenageKitataiki10  
2007 AkiDay 2J04HoshihikariyorikiriTamarikido20  
2007 AkiDay 3J04RyuhooshidashiHoshihikari21  
2007 AkiDay 4J02AsofujioshidashiHoshihikari22  
2007 AkiDay 5J03HoshihikarioshidashiJumonji32  
2007 AkiDay 6J06ChiyohakuhooshidashiHoshihikari33  
2007 AkiDay 7J07ShirononamisotogakeHoshihikari34  
2007 AkiDay 8J03HoshihikariyorikiriKyokunankai44  
2007 AkiDay 9J03HoshihikariyorikiriSakaizawa54  
2007 AkiDay 10J07HoshihikarioshidashiSatoyama64  
2007 AkiDay 11J04KatayamayorikiriHoshihikari65  
2007 AkiDay 12J07HoshihikariyorikiriUshiomaru75  
2007 AkiDay 13J04HoshihikarioshidashiMasatsukasa85  
2007 AkiDay 14J04ShimootoriyorikiriHoshihikari86  
2007 AkiDay 15J10ToyozakurahatakikomiHoshihikari87  

Top of page

2007 Kyushu Basho

Juryo 9 West, 9-6
2007 KyushuDay 1J06HoshihikariyorikiriSatoyama10  
2007 KyushuDay 2J06HoshihikariyoritaoshiShirononami20  
2007 KyushuDay 3J05MokonamitsuridashiHoshihikari21  
2007 KyushuDay 4J07HoshihikarishitatenageShunketsu31  
2007 KyushuDay 5J04HoshihikariuwatenageKyokunankai41  
2007 KyushuDay 6J06HoshihikarishitatenageKatayama51  
2007 KyushuDay 7J09HoshihikarisotogakeShimootori61  
2007 KyushuDay 8J04AsofujiyoritaoshiHoshihikari62  
2007 KyushuDay 9J08HoshihikaritottariChiyohakuho72  
2007 KyushuDay 10J08HoshihikariuwatenageKitazakura82  
2007 KyushuDay 11J14IwakiyamatsukiotoshiHoshihikari83  
2007 KyushuDay 12J02SakaizawaushiromotareHoshihikari84  
2007 KyushuDay 13J12HoshihikariuwatenageHochiyama94  
2007 KyushuDay 14J02KoryuoshidashiHoshihikari95  
2007 KyushuDay 15J06IchiharahatakikomiHoshihikari96  

Top of page

2008 Hatsu Basho

Juryo 5 West, 9-6
2008 HatsuDay 1J10HoshihikariokuridashiHochiyama10  
2008 HatsuDay 2J10HoshihikariyorikiriToyozakura20  
2008 HatsuDay 3J11KotokasugatsukiotoshiHoshihikari21  
2008 HatsuDay 4J10HoshihikarioshidashiShunketsu31  
2008 HatsuDay 5J09HoshihikarihatakikomiKatayama41  
2008 HatsuDay 6J11HoshihikariokuritaoshiOtsukasa51  
2008 HatsuDay 7J09MokonamiyorikiriHoshihikari52  
2008 HatsuDay 8J13HoshihikarikubinageKasuganishiki62  
2008 HatsuDay 9J12HoshihikariyorikiriChiyohakuho72  
2008 HatsuDay 10J10HoshihikariuwatenageKitataiki82  
2008 HatsuDay 11J13SakaizawakotenageHoshihikari83  
2008 HatsuDay 12J07TochinoshinuwatenageHoshihikari84  
2008 HatsuDay 13J07TamawashioshidashiHoshihikari85  
2008 HatsuDay 14J14KoryuyorikiriHoshihikari86  
2008 HatsuDay 15J07HoshihikariuwatenageMasatsukasa96  

Top of page

2008 Haru Basho

Juryo 1 West, 5-10
2008 HaruDay 1J14TosanoumiyorikiriHoshihikari01  
2008 HaruDay 2J14HoshihikariuwatenageKoryu11  
2008 HaruDay 3J14HoshihikariyorikiriHakurozan21  
2008 HaruDay 4M01OtsukasayoritaoshiHoshihikari22  
2008 HaruDay 5J13KotokasugasukuinageHoshihikari23  
2008 HaruDay 6J14HakubayorikiriHoshihikari24  
2008 HaruDay 7J13TochinoshinyorikiriHoshihikari25  
2008 HaruDay 8J14HoshihikariokuridashiKitazakura35  
2008 HaruDay 9J13TamanoshimaoshidashiHoshihikari36  
2008 HaruDay 10J14HoshihikarihikiotoshiMokonami46  
2008 HaruDay 11M01RyuohatakikomiHoshihikari47  
2008 HaruDay 12J14ChiyohakuhohikiotoshiHoshihikari48  
2008 HaruDay 13J13HoshihikarinimaigeriHochiyama58  
2008 HaruDay 14J14ToyozakurayorikiriHoshihikari59  
2008 HaruDay 15J14KyokunankaiokuridashiHoshihikari510  

Top of page

2008 Natsu Basho

Juryo 6 East, 8-7
2008 NatsuDay 1J09MokonamiyorikiriHoshihikari01  
2008 NatsuDay 2J08HoshihikarioshitaoshiKoryu11  
2008 NatsuDay 3J08KitazakuraoshidashiHoshihikari12  
2008 NatsuDay 4J10HoshihikariyorikiriOtsukasa22  
2008 NatsuDay 5J11KimurayamaoshidashiHoshihikari23  
2008 NatsuDay 6J10HoshihikariyoritaoshiToyozakura33  
2008 NatsuDay 7J09HoshihikarioshidashiKirinowaka43  
2008 NatsuDay 8J11HoshihikarishitatenageTamawashi53  
2008 NatsuDay 9J06SagatsukasasukuinageHoshihikari54  
2008 NatsuDay 10J06HoshihikariuwatenageKatayama64  
2008 NatsuDay 11J05HoshihikariyorikiriKyokunankai74  
2008 NatsuDay 12J09MasatsukasayorikiriHoshihikari75  
2008 NatsuDay 13J14WakakirinoshidashiHoshihikari76  
2008 NatsuDay 14J07HoshihikariuwatenageKasuganishiki86  
2008 NatsuDay 15J06ShirononamiyorikiriHoshihikari87  

Top of page

2008 Nagoya Basho

Juryo 3 West, 6-9
2008 NagoyaDay 1J12KitazakurayorikiriHoshihikari01  
2008 NagoyaDay 2J12HakurozanuwatenageHoshihikari02  
2008 NagoyaDay 3J11KitataikioshidashiHoshihikari03  
2008 NagoyaDay 4J14HoshihikarioshidashiToyozakura13  
2008 NagoyaDay 5J14HoshihikarisotogakeTamawashi23  
2008 NagoyaDay 6J12HoshihikariyorikiriKasugao33  
2008 NagoyaDay 7J13WakakirinoshidashiHoshihikari34  
2008 NagoyaDay 8J10KasuganishikitsukiotoshiHoshihikari35  
2008 NagoyaDay 9J10KotokasugayorikiriHoshihikari36  
2008 NagoyaDay 10J11HoshihikaritsukiotoshiHakuba46  
2008 NagoyaDay 11J09KirinowakawatashikomiHoshihikari47  
2008 NagoyaDay 12J10HoshihikarisotogakeKatayama57  
2008 NagoyaDay 13J10SagatsukasayorikiriHoshihikari58  
2008 NagoyaDay 14J10UshiomaruyorikiriHoshihikari59  
2008 NagoyaDay 15J11HoshihikariyorikiriTamaasuka69  

Top of page

2008 Aki Basho

Juryo 7 East, 9-6
2008 AkiDay 1J08MokonamiyorikiriHoshihikari01  
2008 AkiDay 2J09HoshihikarioshidashiKyokunankai11  
2008 AkiDay 3J07HoshihikarihikiotoshiRyuo21  
2008 AkiDay 4J07IchiharauwatenageHoshihikari22  
2008 AkiDay 5J10HoshihikariuwatedashinageShimotori32  
2008 AkiDay 6J10KasuganishikiyorikiriHoshihikari33  
2008 AkiDay 7J11TamakasugatsukiotoshiHoshihikari34  
2008 AkiDay 8J07YamamotoyamayorikiriHoshihikari35  
2008 AkiDay 9J13HoshihikariokurinageKitazakura45  
2008 AkiDay 10J09HoshihikariuwatenageWakakirin55  
2008 AkiDay 11J06HoshihikariyorikiriOtsukasa65  
2008 AkiDay 12J09HoshihikarishitatenageToyozakura75  
2008 AkiDay 13J04HoshihikariyorikiriKirinowaka85  
2008 AkiDay 14J12HoshihikarioshidashiBushuyama95  
2008 AkiDay 15J07TosayutakayorikiriHoshihikari96  

Top of page

2008 Kyushu Basho

Juryo 3 East, 5-10
2008 KyushuDay 1J12YamamotoyamakotenageHoshihikari01  
2008 KyushuDay 2J11OtsukasayorikiriHoshihikari02  
2008 KyushuDay 3J13HoshihikariyorikiriToyozakura12  
2008 KyushuDay 4J11WakatenrooshidashiHoshihikari13  
2008 KyushuDay 5J11WakakirinokuridashiHoshihikari14  
2008 KyushuDay 6J13ShimotoriyorikiriHoshihikari15  
2008 KyushuDay 7J10HoshihikariyorikiriKyokunankai25  
2008 KyushuDay 8J12TosayutakautchariHoshihikari26  
2008 KyushuDay 9J10KasugaouwatenageHoshihikari27  
2008 KyushuDay 10J09TamaasukayorikiriHoshihikari28  
2008 KyushuDay 11J11YotsugurumayorikiriHoshihikari29  
2008 KyushuDay 12J10HoshihikariyorikiriShirononami39  
2008 KyushuDay 13J10RyuooshidashiHoshihikari310  
2008 KyushuDay 14M02HoshihikariyorikiriKitataiki410  
2008 KyushuDay 15J10HoshihikariuwatenageSagatsukasa510  

Top of page

2009 Hatsu Basho

Juryo 7 East, 7-8
2009 HatsuDay 1J08HoshihikariyorikiriKitataiki10  
2009 HatsuDay 2J07HoshihikaritsukiotoshiOtsukasa20  
2009 HatsuDay 3J07HoshihikariyorikiriWakatenro30  
2009 HatsuDay 4J08HoshihikarioshidashiKasuganishiki40  
2009 HatsuDay 5J08HoshihikarisotogakeAsofuji50  
2009 HatsuDay 6J10WakakirinokuritaoshiHoshihikari51  
2009 HatsuDay 7J07TamaasukayorikiriHoshihikari52  
2009 HatsuDay 8J10TosayutakayoritaoshiHoshihikari53  
2009 HatsuDay 9J07HoshihikarihatakikomiYotsuguruma63  
2009 HatsuDay 10J13ShotenrooshidashiHoshihikari64  
2009 HatsuDay 11J14KimurayamatsukiotoshiHoshihikari65  
2009 HatsuDay 12J04KotokunikatasukashiHoshihikari66  
2009 HatsuDay 13J13ShimotoriyorikiriHoshihikari67  
2009 HatsuDay 14J03UshiomaruhatakikomiHoshihikari68  
2009 HatsuDay 15J11HoshihikarioshidashiKyokunankai78  

Top of page

2009 Haru Basho

Juryo 9 East, 7-8
2009 HaruDay 1J07KotokasugaoshidashiHoshihikari01  
2009 HaruDay 2J06KyokunankaiyorikiriHoshihikari02  
2009 HaruDay 3J07KotokunioshidashiHoshihikari03  
2009 HaruDay 4J06SakaizawaokuritaoshiHoshihikari04  
2009 HaruDay 5J08HoshihikariyorikiriMokonami14  
2009 HaruDay 6J07HoshihikariyoritaoshiKasuganishiki24  
2009 HaruDay 7J05HoshihikariyorikiriAsofuji34  
2009 HaruDay 8J05HoshihikaritsukiotoshiWakatenro44  
2009 HaruDay 9J06YotsugurumayorikiriHoshihikari45  
2009 HaruDay 10J03HoshihikarishitatenageOtsukasa55  
2009 HaruDay 11J04KirinowakashitatenageHoshihikari56  
2009 HaruDay 12J12TosayutakayorikiriHoshihikari57  
2009 HaruDay 13J04DaishoumiyorikiriHoshihikari58  
2009 HaruDay 14J09HoshihikariyoritaoshiHakuba68  
2009 HaruDay 15J11HoshihikariyorikiriKoryu78  

Top of page

2009 Natsu Basho

Juryo 11 East, 6-9
2009 NatsuDay 1J05HoshihikariuwatenageDaishoumi10  
2009 NatsuDay 2J04HoshihikariokuridashiKirinowaka20  
2009 NatsuDay 3J04SagatsukasaoshidashiHoshihikari21  
2009 NatsuDay 4J04JumonjiyorikiriHoshihikari22  
2009 NatsuDay 5J06HakubatsuridashiHoshihikari23  
2009 NatsuDay 6J03TamaasukaoshidashiHoshihikari24  
2009 NatsuDay 7J02HoshihikariyorikiriKiyoseumi34  
2009 NatsuDay 8J06KyokunankaiyorikiriHoshihikari35  
2009 NatsuDay 9J02HoshihikariuwatenageAsofuji45  
2009 NatsuDay 10J09KotokasugasukuinageHoshihikari46  
2009 NatsuDay 11J09HoshihikariyorikiriKotokuni56  
2009 NatsuDay 12J07HoshihikariyorikiriToyozakura66  
2009 NatsuDay 13J02SotairyuoshitaoshiHoshihikari67  
2009 NatsuDay 14J02KasuganishikitsukiotoshiHoshihikari68  
2009 NatsuDay 15J10SakaizawaoshidashiHoshihikari69  

Top of page

2009 Nagoya Basho

Juryo 13 East, 5-10
2009 NagoyaDay 1J02KotokunioshidashiHoshihikari01  
2009 NagoyaDay 2J02HoshihikariyorikiriKitazakura11  
2009 NagoyaDay 3J04HoshihikariyorikiriKitataiki21  
2009 NagoyaDay 4J03DaishoumiyorikiriHoshihikari22  
2009 NagoyaDay 5J02TokushinhooshidashiHoshihikari23  
2009 NagoyaDay 6J02ToyozakurauwatenageHoshihikari24  
2009 NagoyaDay 7J07HoshihikariyorikiriKasuganishiki34  
2009 NagoyaDay 8J05KirinowakayorikiriHoshihikari35  
2009 NagoyaDay 9J01KiyoseumioshidashiHoshihikari36  
2009 NagoyaDay 10J03HoshihikariuwatenageTokusegawa46  
2009 NagoyaDay 11J03SakaizawatsukiotoshiHoshihikari47  
2009 NagoyaDay 12J01HoshikazeuwatenageHoshihikari48  
2009 NagoyaDay 13J02WakatenrotsukidashiHoshihikari49  
2009 NagoyaDay 14J07KotokasugasukuinageHoshihikari410  
2009 NagoyaDay 15J12HoshihikarioshidashiTosanoumi510  

Top of page

2009 Aki Basho

Makushita 3 East, 3-4
2009 AkiDay 10J02HoshihikariyorikiriHoshikaze33  
2009 AkiDay 15J02TokushinhooshidashiHoshihikari34  

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2009.12.26. at 15:42:02
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.