Ishide

     Full shikona:
Original name:
Born:
Heya:
First basho:
ISHIDE Yuji
ISHIDE Yuji
Saitama, 1976/07/13
Hanaregoma
1992.03.


Basho History
2000 Kyushu      Ms3W, 7-0, Makushita Yusho
2001 Hatsu      J8E, 7-8
2001 Haru      J9E, 3-12
2001 Natsu      Ms5W, 1-6
2002 Hatsu      Ms1W, 3-4
2002 Haru      Ms5E, 5-2
2002 Natsu      J12E, 10-5
2002 Aki      J5w, 9-6
2002 Kyushu      J2w, 7-8
2003 Hatsu      J4e, 9-6
2003 Haru      J1e, 4-11
2003 Natsu      J6w, 2-13
2004 Natsu      Ms4e, 3-4
2004 Aki      Ms3e, 5-2
2004 Kyushu      J13w, 12-3, Juryo Yusho
2005 Hatsu      J4w, 9-6
2005 Haru      M17e, 6-9
2005 Natsu      J1w, 8-7
2005 Nagoya      M17e, 9-6
2005 Aki      M12w, 7-8
      

2000 Kyushu Basho

Fought under shikona Komahikari

Makushita 3 West, 7-0, Makushita Yusho
2000 KyushuDay 7J01KomahikariTsukiotoshiHarunoyamaUUU 

Top of page

2001 Hatsu Basho

Fought under shikona Komahikari

Juryo 8 East, 7-8
2001 HatsuDay 1J06WakatsutomuTottariKomahikari01  
2001 HatsuDay 2J05AogiyamaTsukidashiKomahikari02  
2001 HatsuDay 3J05KomahikariOshidashiTomikaze12  
2001 HatsuDay 4J07AminishikiKotenageKomahikari13  
2001 HatsuDay 5J05HamanishikiUwatenageKomahikari14  
2001 HatsuDay 6J04TomonohanaSotogakeKomahikari15  
2001 HatsuDay 7J07KomahikariTsukiotoshiYotsukasa25  
2001 HatsuDay 8J09KomahikariYorikiriJuzan35  
2001 HatsuDay 9J08KomahikariOshidashiKobo45  
2001 HatsuDay 10J03WakatoryuOshidashiKomahikari46  
2001 HatsuDay 11J10KomahikariSukuinageJumonji56  
2001 HatsuDay 12J04KomahikariShitatenageKuniazuma66  
2001 HatsuDay 13J05KitazakuraYorikiriKomahikari67  
2001 HatsuDay 14J12KomahikariYorikiriDaizen77  
2001 HatsuDay 15J03KotokanyuKotenageKomahikari78  

Top of page

2001 Haru Basho

Fought under shikona Komahikari

Juryo 9 East, 3-12
2001 HaruDay 1J05SentoryuOshidashiKomahikari01  
2001 HaruDay 2J06KuniazumaYorikiriKomahikari02  
2001 HaruDay 3J03KotokanyuOshidashiKomahikari03  
2001 HaruDay 4J06TamanokuniYoritaoshiKomahikari04  
2001 HaruDay 5J04TakanotsuruHatakikomiKomahikari05  
2001 HaruDay 6J02KomahikariUwatenageTomonohana15  
2001 HaruDay 7J05KomahikariHatakikomiYotsukasa25  
2001 HaruDay 8J03KasuganishikiOshidashiKomahikari26  
2001 HaruDay 9J03WakaazumaOshidashiKomahikari27  
2001 HaruDay 10J11AogiyamaOshitaoshiKomahikari28  
2001 HaruDay 11J02SenshuyamaOkuritaoshiKomahikari29  
2001 HaruDay 12J01KomahikariHatakikomiTanaka39  
2001 HaruDay 13J04MasutsuyoshiKimedashiKomahikari310  
2001 HaruDay 14J05JuzanYorikiriKomahikari311  
2001 HaruDay 15J06KitazakuraYorikiriKomahikari312  

Top of page

2001 Natsu Basho

Fought under shikona Komahikari

Makushita 5 West, 1-6
2001 NatsuDay 12J01WakaazumaYorikiriKomahikari16  

Top of page

2002 Hatsu Basho

Fought under shikona Komahikari

Makushita 1 West, 3-4
2002 HatsuDay 2J01KomahikariuwatenageWakatoba20  
2002 HatsuDay 5J03UshiomaruoshidashiKomahikari21  
2002 HatsuDay 10J03WakatenrooshitaoshiKomahikari33  
2002 HatsuDay 11J02SumanofujitsukiotoshiKomahikari34  

Top of page

2002 Haru Basho

Fought under shikona Komahikari

Makushita 5 East, 5-2
2002 HaruDay 8J02KotokanyuokuridashiKomahikari32  
2002 HaruDay 13J01KomahikarifumidashiHokutoiwa52  

Top of page

2002 Natsu Basho

Fought under shikona Komahikari

Juryo 12 West, 10-5
2002 NatsuDay 1J02KomahikarisukuinageWakatoba10  
2002 NatsuDay 2J01KomahikarihatakikomiSumanofuji20  
2002 NatsuDay 3J04KomahikariyorikiriJuzan30  
2002 NatsuDay 4J03KomahikarishitatenageTakanotsuru40  
2002 NatsuDay 5J04KomahikarioshidashiIwakiyama50  
2002 NatsuDay 6J03MinatofujioshidashiKomahikari51  
2002 NatsuDay 7J04KomahikarifumidashiGojoro61  
2002 NatsuDay 8J06KomahikariyorikiriSenshuyama71  
2002 NatsuDay 9J06KomahikariwatashikomiKitazakura81  
2002 NatsuDay 10J08OginishikiyorikiriKomahikari82  
2002 NatsuDay 11J07KomahikarishitatenageTamarikido92  
2002 NatsuDay 12J08KomahikarioshidashiAogiyama102  
2002 NatsuDay 13J05KobokotenageKomahikari103  
2002 NatsuDay 14J04TowanoyamakotenageKomahikari104  
2002 NatsuDay 15J07KasuganishikifusenshoKomahikari105  

Top of page

2002 Aki Basho

Fought under shikona Komahikari

Juryo 5 West, 9-6
2002 AkiDay 1J09OginishikiyorikiriKomahikari01  
2002 AkiDay 2J08KomahikarisukuinageHamanishiki11  
2002 AkiDay 3J11SenshuyamaoshitaoshiKomahikari12  
2002 AkiDay 4J10KomahikarikotenageTamarikido22  
2002 AkiDay 5J08KomahikaritsukiotoshiJuzan32  
2002 AkiDay 6J07KomahikarishitatedashinageWakakosho42  
2002 AkiDay 7J09KoboshitatenageKomahikari43  
2002 AkiDay 8J10TakanotsuruyorikiriKomahikari44  
2002 AkiDay 9J11KomahikarikimedashiOikari54  
2002 AkiDay 10J06KomahikariyorikiriTomikaze64  
2002 AkiDay 11J13KomahikarikotenageIwakiyama74  
2002 AkiDay 12J07AsasekiryusukuinageKomahikari75  
2002 AkiDay 13J06KomahikariokuridashiKitazakura85  
2002 AkiDay 14J09JumonjiyorikiriKomahikari86  
2002 AkiDay 15J07KomahikariyorikiriChiyotenzan96  

Top of page

2002 Kyushu Basho

Fought under shikona Komahikari

Juryo 2 West, 7-8
2002 KyushuDay 1J11KomahikariyorikiriKobo10  
2002 KyushuDay 2J11KomahikariyorikiriOginishiki20  
2002 KyushuDay 3J10KomahikarikirikaeshiHamanishiki30  
2002 KyushuDay 4M01TamarikidoyorikiriKomahikari31  
2002 KyushuDay 5J12KomahikarikotenageKasuganishiki41  
2002 KyushuDay 6J11KomahikarikotenageChiyotenzan51  
2002 KyushuDay 7J11KasugaokotenageKomahikari52  
2002 KyushuDay 8M02AogiyamatsukidashiKomahikari53  
2002 KyushuDay 9J13SenshuyamasukuinageKomahikari54  
2002 KyushuDay 10M01KomahikariyorikiriAsanowaka64  
2002 KyushuDay 11J12DaizenhatakikomiKomahikari65  
2002 KyushuDay 12J11KomahikariyorikiriKinkaiyama75  
2002 KyushuDay 13J09ToyozakurayoritaoshiKomahikari76  
2002 KyushuDay 14M05TochinohanayorikiriKomahikari77  
2002 KyushuDay 15J11OikariokuridashiKomahikari78  

Top of page

2003 Hatsu Basho

Fought under shikona Komahikari

Juryo 4 East, 9-6
2003 HatsuDay 1J10KomahikarihatakikomiTakekaze10  
2003 HatsuDay 2J12KomahikariyorikiriKinkaiyama20  
2003 HatsuDay 3J07KomahikarishitatenageOginishiki30  
2003 HatsuDay 4J09KomahikarioshidashiOikari40  
2003 HatsuDay 5J08YotsukasaoshidashiKomahikari41  
2003 HatsuDay 6J12AsasekiryuhikiotoshiKomahikari42  
2003 HatsuDay 7J09ToyozakurayorikiriKomahikari43  
2003 HatsuDay 8M02KomahikariabisetaoshiTochinohana53  
2003 HatsuDay 9J08WakakoshooshidashiKomahikari54  
2003 HatsuDay 10M01KomahikariyorikiriTamarikido64  
2003 HatsuDay 11J09SenshuyamaokuridashiKomahikari65  
2003 HatsuDay 12M02KomahikariyorikiriKobo75  
2003 HatsuDay 13J11AogiyamaoshidashiKomahikari76  
2003 HatsuDay 14J09KomahikarihatakikomiHarunoyama86  
2003 HatsuDay 15J08KomahikarioshidashiTochisakae96  

Top of page

2003 Haru Basho

Fought under shikona Komahikari

Juryo 1 East, 4-11
2003 HaruDay 1M01KomahikarioshidashiTochinohana10  
2003 HaruDay 2J12OtsukasahikiotoshiKomahikari11  
2003 HaruDay 3J12UshiomaruoshidashiKomahikari12  
2003 HaruDay 4J12KoboyorikiriKomahikari13  
2003 HaruDay 5J12OginishikishitatenageKomahikari14  
2003 HaruDay 6J11KomahikariyoritaoshiSenshuyama24  
2003 HaruDay 7J12YotsukasaoshidashiKomahikari25  
2003 HaruDay 8M01AkinoshimayoritaoshiKomahikari26  
2003 HaruDay 9J11KomahikarisukuinageGokenzan36  
2003 HaruDay 10J12AsanowakahikiotoshiKomahikari37  
2003 HaruDay 11J12KomahikarioshidashiHayateumi47  
2003 HaruDay 12J10KitazakurayorikiriKomahikari48  
2003 HaruDay 13J12OikarisotogakeKomahikari49  
2003 HaruDay 14J10HidenokuniyorikiriKomahikari410  
2003 HaruDay 15J12JuzanyorikiriKomahikari411  

Top of page

2003 Natsu Basho

Fought under shikona Komahikari

Juryo 6 West, 2-13
2003 NatsuDay 1J08KakizoeoshidashiKomahikari01  
2003 NatsuDay 2J07KokkaitsukidashiKomahikari02  
2003 NatsuDay 3J06DewanofujiuwatenageKomahikari03  
2003 NatsuDay 4J07SenshuyamayorikiriKomahikari04  
2003 NatsuDay 5J11TochisakaeoshidashiKomahikari05  
2003 NatsuDay 6J12KasuganishikiyorikiriKomahikari06  
2003 NatsuDay 7J05KomahikariyorikiriGokenzan16  
2003 NatsuDay 8J08HamanishikiyorikiriKomahikari17  
2003 NatsuDay 9J12KinkaiyamayorikiriKomahikari18  
2003 NatsuDay 10J07WakatobaoshidashiKomahikari19  
2003 NatsuDay 11J12OginishikiyoritaoshiKomahikari110  
2003 NatsuDay 12J07FutenoyorikiriKomahikari111  
2003 NatsuDay 13J03KomahikarisukuinageKaito211  
2003 NatsuDay 14J05ToyozakurayorikiriKomahikari212  
2003 NatsuDay 15J04SumanofujioshidashiKomahikari213  

Top of page

2004 Natsu Basho

Makushita 4 East, 3-4
2004 NatsuDay 15J04IshidehikiotoshiDewanofuji34  

Top of page

2004 Aki Basho

Makushita 3 East, 5-2
2004 AkiDay 12J01IshideoshidashiAsofuji52  

Top of page

2004 Kyushu Basho

Juryo 13 West, 12-3, Juryo Yusho
2004 KyushuDay 1J02IshideoshidashiToyonokuni10  
2004 KyushuDay 2J02IshideyorikiriKotokasuga20  
2004 KyushuDay 3J04KasuganishikihatakikomiIshide21  
2004 KyushuDay 4J02IshideyorikiriHamanishiki31  
2004 KyushuDay 5J02IshideuwatenageHakurozan41  
2004 KyushuDay 6J05IshideshitatehineriBushuyama51  
2004 KyushuDay 7J06IshidehatakikomiKaido61  
2004 KyushuDay 8J02IshideoshitaoshiTamaasuka71  
2004 KyushuDay 9J04WakatobaokuridashiIshide72  
2004 KyushuDay 10J06IshideyorikiriKinkaiyama82  
2004 KyushuDay 11J10IshideyorikiriKotoshogiku92  
2004 KyushuDay 12J03IshideokuridashiWakakirin102  
2004 KyushuDay 13J13GojorotsukiotoshiIshide103  
2004 KyushuDay 14J02IshidehikiotoshiUshiomaru113  
2004 KyushuDay 15J02IshideshitatenageKatayama123  

Top of page

2005 Hatsu Basho

Juryo 4 West, 9-6
2005 HatsuDay 1J11IshideyorikiriKobo10  
2005 HatsuDay 2J10TokisukuinageIshide11  
2005 HatsuDay 3J13FutenoyorikiriIshide12  
2005 HatsuDay 4J13IshidesukuinageGojoro22  
2005 HatsuDay 5J11IshideyorikiriKitazakura32  
2005 HatsuDay 6J10HakurozankotenageIshide33  
2005 HatsuDay 7J10KasuganishikiyorikiriIshide34  
2005 HatsuDay 8J10IshidefusenWakanoyama44  
2005 HatsuDay 9J07YotsukasaoshidashiIshide45  
2005 HatsuDay 10J10IshidetsukiotoshiKinkaiyama55  
2005 HatsuDay 11J07WakakirintsukidashiIshide56  
2005 HatsuDay 12J09IshidetsukiotoshiMaikaze66  
2005 HatsuDay 13J11IshideuwatedashinageOtsukasa76  
2005 HatsuDay 14J10IshideyorikiriDaishodai86  
2005 HatsuDay 15M02IshideyorikiriKotoshogiku96  

Top of page

2005 Haru Basho

Maegashira 17 East, 6-9
2005 HaruDay 1M02OtsukasauwatenageIshide01  
2005 HaruDay 2M01HakurozanoshidashiIshide02  
2005 HaruDay 3M04IshideoshidashiToyonoshima12  
2005 HaruDay 4M02IshideoshidashiTamakasuga22  
2005 HaruDay 5M03ToyozakuraoshidashiIshide23  
2005 HaruDay 6M04IshidetsukiotoshiAma33  
2005 HaruDay 7M01IshideokuridashiAsofuji43  
2005 HaruDay 8M03FutenoyorikiriIshide44  
2005 HaruDay 9M01WakatobatsukiotoshiIshide45  
2005 HaruDay 10M04TakanowakatsukidashiIshide46  
2005 HaruDay 11M01TokihatakikomiIshide47  
2005 HaruDay 12M01IshideoshidashiTokitenku57  
2005 HaruDay 13M04IshidesukuinageKasugao67  
2005 HaruDay 14M01AminishikiyorikiriIshide68  
2005 HaruDay 15M01KisenosatoyorikiriIshide69  

Top of page

2005 Natsu Basho

Juryo 1 West, 8-7
2005 NatsuDay 1J14IshidekubinageWakatoba10  
2005 NatsuDay 2J14TochisakaehikiotoshiIshide11  
2005 NatsuDay 3J13IshideyorikiriTakanotsuru21  
2005 NatsuDay 4J14TamaasukaoshidashiIshide22  
2005 NatsuDay 5J13HakurozanokuridashiIshide23  
2005 NatsuDay 6J14SenshuyamaoshidashiIshide24  
2005 NatsuDay 7J12OtsukasatsukiotoshiIshide25  
2005 NatsuDay 8J14KitazakurayorikiriIshide26  
2005 NatsuDay 9J12IshideyorikiriKasugao36  
2005 NatsuDay 10J14AsofujiokuridashiIshide37  
2005 NatsuDay 11J13IshideuwatedashinageKasuganishiki47  
2005 NatsuDay 12J14IshidehatakikomiWakanoyama57  
2005 NatsuDay 13J13IshidesukuinageKinkaiyama67  
2005 NatsuDay 14J13IshideoshidashiKobo77  
2005 NatsuDay 15J13IshidehatakikomiTochinohana87  

Top of page

2005 Nagoya Basho

Maegashira 17 East, 9-6
2005 NagoyaDay 1M01IshideyorikiriTakanowaka10  
2005 NagoyaDay 2M01ToyozakurahikiotoshiIshide11  
2005 NagoyaDay 3M01IshideyorikiriOtsukasa21  
2005 NagoyaDay 4M02IshidehikiotoshiBuyuzan31  
2005 NagoyaDay 5M01KisenosatoyorikiriIshide32  
2005 NagoyaDay 6M01ToyonoshimakatasukashiIshide33  
2005 NagoyaDay 7M04IshideyorikiriTokitenku43  
2005 NagoyaDay 8M04TochisakaetsukiotoshiIshide44  
2005 NagoyaDay 9M02IshideuwatenageTamaasuka54  
2005 NagoyaDay 10M02IshideyorikiriKatayama64  
2005 NagoyaDay 11M07IshideyorikiriJumonji74  
2005 NagoyaDay 12M02IshidetsukiotoshiHakurozan84  
2005 NagoyaDay 13M06KaihookuridashiIshide85  
2005 NagoyaDay 14M06IshideoshidashiTakekaze95  
2005 NagoyaDay 15M06AminishikihatakikomiIshide96  

Top of page

2005 Aki Basho

Maegashira 12 West, 7-8
2005 AkiDay 1M06KotonowakaokuridashiIshide01  
2005 AkiDay 2M06TochisakaetsukiotoshiIshide02  
2005 AkiDay 3M06IshideyorikiriHakurozan12  
2005 AkiDay 4M07TakekazekotenageIshide13  
2005 AkiDay 5M06IshideyorikiriTakanowaka23  
2005 AkiDay 6M07RohouwatedashinageIshide24  
2005 AkiDay 7M05KisenosatooshitaoshiIshide25  
2005 AkiDay 8M06IshideuwatenageJumonji35  
2005 AkiDay 9M06IshideshitatenageTokitsuumi45  
2005 AkiDay 10M09TosanoumioshitaoshiIshide46  
2005 AkiDay 11M03IshideyorikiriTochinonada56  
2005 AkiDay 12M04WakatobayorikiriIshide57  
2005 AkiDay 13M05IshideoshidashiToyozakura67  
2005 AkiDay 14M05ShimotoriyorikiriIshide68  
2005 AkiDay 15M05IshidehikiotoshiKasugao78  

Top of pageThis page was automatically generated by Bandey Lédeczi on 2005/09/25 at 18:28:20
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.